Kategorie

Orungal (Itraconazolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Orungal?

Lek Orungal zawiera, jako substancję czynną itrakonazol, należącą do grupy pochodnych tiazolu, który jest środkiem przeciwgrzybiczym o szerokim zakresie działania.

Podstawowe informacje

NazwaOrungal
Nazwa międzynarodowaItraconazolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

 100 mg

PostaćKapsułki
Skład - substancja czynna

Itrakonazol

Skład - substancje pomocnicze
 • skrobia kukurydziana
 • zhydrolizowany syrop skrobiowy
 • sacharoza
 • hypromeloza
 • glikol polioksyetylenowy
 • sól sodowa dwusulfonianu indygotyny
 • dwutlenek tytanu
 • żelatyna
 • sól sodowa erytrozyny
Dostępne opakowania
 • 4 kapsułki
 • 15 kapsułki
 • 28 kapsułek
Działanie / właściwości

Przeciwgrzybicze

Zastosowanie
 • w leczeniu zakażeń narządów płciowych: grzybica pochwy i sromu
 • w leczeniu zakażeń skóry, błony śluzowej lub oczu: grzybica skóry, łupież pstry, kandydoza jamy ustnej, grzybicze zakażenie rogówki
 • w leczeniu grzybic paznokci, wywołanych przez dermatofity i (lub) drożdżaki
 • w leczeniu grzybic układowych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • zaburzenia czynności komór serca
 • ciąża
 • niektóre leki
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby nerek
 • choroby wątroby
 • choroby serca
 • reakcje alergiczne na inny lek przeciwgrzybiczy
 • osłabioną odporność, np. z powodu neutropenii, AIDS lub przeszczepienia narządu
 • inne leki
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo rzadkie:

 • zespół choroby posurowiczej (rodzaj ogólnoustrojowej reakcji alergicznej), obrzęk naczynioruchowy (obrzęk występujący najczęściej w obrębie twarzy lub gardła, mogący utrudniać oddychanie), reakcja anafilaktyczna (reakcja uczuleniowa)
 • drżenie
 • hipertriglicerydemia (duże stężenie tłuszczy we krwi)
 • zaburzenia widzenia (w tym podwójne i niewyraźne widzenie)
 • przemijająca lub trwała utrata słuchu
 • zastoinowa niewydolność serca (obejmująca następujące objawy: spłycenie oddechu, nieoczekiwane zwiększenie masy ciała, obrzęk kończyn lub brzucha, silne uczucie zmęczenia lub budzenie się w nocy z brakiem tchu)
 • duszność
 • zapalenie trzustki
 • ciężka hepatotoksyczność (ciężkie uszkodzenie wątroby, w tym kilka przypadków zgonów z powodu ostrej niewydolności wątroby)
 • ciężkie, złuszczające reakcje skórne (martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół StevensaJohnsona, rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry), ostra uogólniona osutka krostkowa, leukoklastyczne zapalenie naczyń (zapalenie małych naczyń skórnych), łysienie, nadwrażliwość na światło
 • zwiększone stężenie enzymu fosfokinazy kreatynowej we krwi
Nie łączyć z
 • niektórymi lekami stosowanymi w alergii
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu dławicy piersiowej (choroba wieńcowa) lub wysokiego ciśnienia tętniczego: beprydyl, felodypina, nizoldypina, lerkanidypina, iwabradyna, ranolazyna, eplerenon
 • tykagrelorem, lek zmniejszający krzepnięcie krwi
 • cyzaprydyną, lek stosowany w zaburzeniach motoryki przewodu pokarmowego
 • niektórymi lekami zmniejszającymi stężenie cholesterolu
 • niektórymi lekami nasennymi
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychotycznych
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu silnego bólu lub uzależnienia
 • halofantryną, lek stosowany w leczeniu malarii
 • irynotekanem, lek przeciwnowotworowy
 • alkaloidami sporyszu, stosowanymi w leczeniu bólów migrenowych
 • alkaloidami sporyszu, stosowanymi w kontroli krwawienia i utrzymania skurczu macicy po porodzie
 • domperydonem, lek stosowany w leczeniu nudności i wymiotów
 • telitromycyną u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami nerek lub wątroby
 • fezoterodyną u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
 • solifenacyną u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby
 • kolchicyną u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
 • lekami przeciwpadaczkowymi
 • lekami przeciwgruźlicowymi
 • lekami przeciw HIV/AIDS
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu raka
 • aliskirenem, lek stosowany w nadciśnieniu tętniczym
 • syldenafilem, gdy jest stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego
 • ryfabutyną, lek przeciwgruźliczy
 • karbamazepiną, lek przeciwpadaczkowy
 • kolchicyną, lek stosowany w dnie moczanowej
 • koniwaptanem, tolwaptan, leki stosowane w leczeniu małego stężenia sodu we krwi
 • daryfenacyną, lek stosowany w leczeniu nietrzymania moczu
 • ewerolimusem, lek podawany po przeszczepieniu narządów
 • fentanylem, silny lek przeciwbólowy
 • apiksabanem, rywaroksaban, leki zmniejszające krzepliwość krwi
 • salmeterolem, lek stosowany w astmie oskrzelowej
 • symeprewirem, lek stosowany w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C
 • tamsulozyną, lek stosowany w leczeniu nietrzymania moczu u mężczyzn
 • wardenafilem, lek stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji
Ciąża

Leku Orungal nie należy stosować w ciąży, z wyjątkiem przypadków zagrożenia życia, w których korzyści ze stosowania leku przewyższają możliwości niebezpieczeństwa płodu.

Karmienie piersią

Leku Orungal nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ itrakonazol przenika do mleka matki. Lekarz zadecyduje, czy oczekiwane korzyści ze stosowania leku podczas karmienia piersią ryzyko dla dziecka.

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci tylko, jeśli lekarz zadecyduje, że spodziewane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas stosowania leku Orungal mogą wystąpić zawroty głowy, niewyraźne lub podwójne widzenie, lub utrata słuchu. Dlatego też należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługo maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Orungal?

Lek Orungal zawiera substancję czynną itrakonazol. Jest to substancja o szerokim działaniu przeciwgrzybiczym. Działa poprzez zaburzenie syntezy ściany komórkowej grzybów (zaburza produkcję jej składnika ergosterolu).

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Orungal?

Lek Ogungal stosuje się w:

 • zakażeń narządów płciowych: grzybica pochwy i sromu
 • zakażeń skóry, błony śluzowej lub oczu: grzybica skóry, łupież pstry, kandydoza jamy ustnej, grzybicze zakażenie rogówki
 • grzybic paznokci, wywołanych przez dermatofity i (lub) drożdżaki
 • grzybic układowych (grzybice różnych narządów i tkanek): aspergiloza układowa i kandydoza układowa, kryptokokoza, w tym kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, u pacjentów z kryptokokozą i osłabioną odpornością oraz u wszystkich pacjentów z kryptokokozą ośrodkowego układu nerwowego (Orungal jest wskazany tylko wtedy gdy leczenie pierwszego rzutu jest nieskuteczne), histoplazmoza, blastomikoza, sporotrychoza (w tym limfatyczno-skórna/skórna i pozaskórna), parakokcydioidomikoza oraz chromomikoza

Dawkowanie

Jak stosować lek Ogungal?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekrzem lub farmaceutą.

Leczenie zakażenia narządów płciowych

Grzybica pochwy i sromu:

 • zalecana dawka to 2 razy po 200 mg lub raz na dobę 200 mg przez okres 1 lub 3 dni

Leczenie zakażenia skóry, błonów śluzowej lub oczu

Grzybica skóry:

 • zalecana dawka to 200 mg raz na dobę lub 100 raz na dobę prze okres 7 lub 15 dni

Zakażenia okolic zwiększonym rogowaceniu naskórka, takie jak grzybica podeszwy stóp i dłoni

 • zalecana dawka to 200 mg dwa razy na dobę lub 100 mg raz na dobę przez okres 7 lub 30 dni

Łupież pstry:

 • zalecana dawka to 200 mg raz na dobę przez okres 7 dni

Kandydoza jamy ustnej:

 • zalecana dawka na dobę to 100 mg raz na dobę przez okres 15 dni

Grzybicze zakażenia rogówki:

 • zalecana dawka to 200 mg raz na dobę przez okres do 21 dni, w zależności od reakcji pacjenta na leczenie

U niektórych pacjentów z osłabieniem odporności (pacjenci z neuropenią, ADIS lub po przeszczepie) lekarz może zalecić podwojenie dawki.

Leczenie grzybic paznokci, wywołanych przez dermatofity i/lub drożdżaki

Leczenie cykliczne.

 • polega na przyjmowaniu dwóch kapsułek leku dwa razy na dobę (200 mg dwa razy na dobę) przez jeden tydzień
 • w leczeniu grzybicy paznokci stóp lub wraz z paznokciami rąk stosuje się dwa cykle
 • w leczeniu grzybic wyłącznie paznokci rąk stosuje się trzy cykle
 • okresy przyjmowania leku (cykle) są oddzielone trzytygodniową przerwą, w której czasie lek nie jest przyjmowany

Leczenie ciągłe

 • w leczeniu grzybic paznokci zalecaną dawką dobową to 200 mg raz na dobę przez okres 3 miesięcy

Leczenie grzybic układowych

Leczenie aspergiloza:

 • zalecana dawka to 200 mg raz na dobę przez okres od 2 do 5 miesięcy
 • lekarz może zwiększyć dawkę do 200 mg dwa razy na dobę, jeżeli zmiany są głębokie lub rozsiane

Leczenie kandydozy:

 • zalecana dawka to od 100 mg do 200 mg raz na dobę przez okres od 3 tygodni do 7 miesięcy

Leczenie kryptokokozy (bez zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych):

 • zalecana dawka to 200 mg dwa raz na dobę przez okres od 2 miesięcy do 1 roku

Leczenie histoplazmozy:

 • zalecana dawka to od 200 mg raz na dobę do 200 mg dwa razy na dobę przez okres 8 miesięcy

Leczenie blastomikozy:

 • zalecana dawka od 100 mg raz na dobę do 200 mg dwa razy na dobę przez okres 6 miesięcy

Leczenie sporotrychozy limfatyczno-skórnej i skórnej:

 • zalecana dawka to 100 mg lub 200 mg raz na dobę (pojedyncze zmiany) lub 200 mg dwa razy na dobę (rozległe zmiany) przez okres od 3 do 6 miesięcy

Leczenie psorotrychozy pozaskórnej:

 • zalecana dawka to 200 mg dwa razy na dobę przez okres 12 miesięcy

Leczenie parakokcydioidomikozy:

 • zalecana dawka to 100 mg raz na dobę przez okres 6 miesięcy
 • brak danych o skuteczności stosowania kapsułek Orungal w leczeniu parakokcydioidomikozy u pacjentów z ADIS

Leczenie chromomikozy:

 • zalecana dawka to 200 mg raz na dobę przez okres 6 miesięcy

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Orungal

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc medyczną.

Pominiecie zastosowania leku Orungal

Jeżeli pacjent pominie dawkę leku, to nie zwiększamy i nie stosujemy dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Orungal

Nie należy samodzielnie przerywać stosowania leku. O zakończeniu kuracji decyduje lekarz.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Orungal?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • zaburzenia czynności komór serca
 • ciąża

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Orungal może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo rzadkie (u 1 na 10000 osób):

 • zespół choroby posurowiczej (rodzaj ogólnoustrojowej reakcji alergicznej), obrzęk naczynioruchowy (obrzęk występujący najczęściej w obrębie twarzy lub gardła, mogący utrudniać oddychanie), reakcja anafilaktyczna (reakcja uczuleniowa)
 • drżenie
 • hipertriglicerydemia (duże stężenie tłuszczy we krwi)
 • zaburzenia widzenia (w tym podwójne i niewyraźne widzenie)
 • przemijająca lub trwała utrata słuchu
 • zastoinowa niewydolność serca (obejmująca następujące objawy: spłycenie oddechu, nieoczekiwane zwiększenie masy ciała, obrzęk kończyn lub brzucha, silne uczucie zmęczenia lub budzenie się w nocy z brakiem tchu)
 • duszność
 • zapalenie trzustki
 • ciężka hepatotoksyczność (ciężkie uszkodzenie wątroby, w tym kilka przypadków zgonów z powodu ostrej niewydolności wątroby)
 • ciężkie, złuszczające reakcje skórne (martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół StevensaJohnsona, rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry), ostra uogólniona osutka krostkowa, leukoklastyczne zapalenie naczyń (zapalenie małych naczyń skórnych), łysienie, nadwrażliwość na światło
 • zwiększone stężenie enzymu fosfokinazy kreatynowej we krwi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Orungal należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Orungal należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów z:

 • chorobami nerek
 • chorobami wątroby
 • chorobami serca
 • reakcją alergiczną na inny lek przeciwgrzybiczy
 • osłabioną odpornością, np. z powodu neutropenii, AIDS lub przeszczepienia narządu
 • stosujących inne leki

Jeśli podczas stosowania leku Orungal wystąpią niżej opisane objawy, należy powiedzieć o tym lekarzowi:

 • brak łaknienia, nudności, wymioty, uczucie zmęczenia, ból brzucha, zażółcenie skóry lub oczu, odbarwienie kału lub ciemna barwa moczu
 • duszność, niewyjaśniony przyrost masy ciała, obrzęk nóg, nietypowe uczucie zmęczenia, budzenie się w nocy z powodu duszności
 • wysypka, świąd, pokrzywka, trudności z oddychaniem i lub obrzęk twarzy
 • nadwrażliwość na światło
 • ciężkie reakcje skórne, takie jak uogólniona wysypka ze złuszczaniem skóry i pęcherzami w jamie ustnej, oczach i narządach płciowych lub wysypką z małymi krostami, lub pęcherzami
 • neuropatia (uszkodzenia nerwów), takie jak: mrowienie, zaburzenia czucia, osłabienie czucia, osłabienie siły w kończynach, ból głowy, zawroty głowy
 • utrata słuchu
 • niewyraźne lub podwójne widzenie, dzwonienie w uszach, nietrzymanie moczu lub zbyt częste oddawanie moczu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Orungal a ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Leku Orungal nie należy stosować w ciąży, z wyjątkiem przypadków zagrożenia życia, w których korzyści ze stosowania leku przewyższają możliwości niebezpieczeństwa płodu.

Orungal a karmienie piersią

Jeżeli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Leku Orungal nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ itrakonazol przenika do mleka matki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Pacjent nie powinien przyjmować leku Orungal razem z:

 • niektórymi lekami stosowanymi w alergii: terfenadyna, astemizol, mizolastyna
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu dławicy piersiowej (choroba wieńcowa) lub wysokiego ciśnienia tętniczego: beprydyl, felodypina, nizoldypina, lerkanidypina, iwabradyna, ranolazyna, eplerenon
 • tykagrelorem, lek zmniejszający krzepnięcie krwi
 • cyzaprydyną, lek stosowany w zaburzeniach motoryki przewodu pokarmowego
 • niektórymi lekami zmniejszającymi stężenie cholesterolu: symwastatyna, lowastatyna
 • niektórymi lekami nasennymi: midazolam (doustny), triazolam
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychotycznych: lurazydon, pimozyd, sertyndol
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu silnego bólu lub uzależnienia: lewacetylmetadol (czyli lewometadyl), metadon
 • halofantryną, lek stosowany w leczeniu malarii
 • irynotekanem, lek przeciwnowotworowy
 • alkaloidami sporyszu, stosowanymi w leczeniu bólów migrenowych: dihydroergotamina lub ergotamina
 • alkaloidami sporyszu, stosowanymi w kontroli krwawienia i utrzymania skurczu macicy po porodzie: ergometryna (czyli ergonowina) lub metylergometryna (czyli metylergonowina)
 • niektórymi leki stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca: dyzopiramid, dronedaron, chinidyna, dofetylid
 • domperydonem, lek stosowany w leczeniu nudności i wymiotów
 • telitromycyną u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami nerek lub wątroby
 • fezoterodyną u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, lub wątroby
 • solifenacyną u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub umiarkowanymi, lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby
 • kolchicyną u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
 • lekami przeciwpadaczkowymi: karbamazepina, fenytoina, fenobarbital
 • lekami przeciwgruźlicowymi: ryfampicyna, ryfabutyna, izoniazyd
 • lekami przeciw HIV/AIDS: efawirenz, newirapina
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu raka: aksytynib, dabrafenib, dasatynib, ibrutynib, nilotynib, sunitynib, trabektedyna
 • aliskirenem, lek stosowany w nadciśnieniu tętniczym
 • syldenafilem, gdy jest stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego
 • ryfabutyną, lek przeciwgruźliczy
 • karbamazepiną, lek przeciwpadaczkowy
 • kolchicyną, lek stosowany w dnie moczanowej
 • koniwaptanem, tolwaptan, leki stosowane w leczeniu małego stężenia sodu we krwi
 • daryfenacyną, lek stosowany w leczeniu nietrzymania moczu
 • ewerolimusem, lek podawany po przeszczepieniu narządów
 • fentanylem, silny lek przeciwbólowy
 • apiksabanem, rywaroksaban, leki zmniejszające krzepliwość krwi
 • salmeterolem, lek stosowany w astmie oskrzelowej
 • symeprewirem, lek stosowany w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C
 • tamsulozyną, lek stosowany w leczeniu nietrzymania moczu u mężczyzn
 • wardenafilem, lek stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Orungal a alkohol

Brak informacji.

Orungal a prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania leku Orungal mogą wystąpić zawroty głowy, niewyraźne lub podwójne widzenie, lub utrata słuchu. Dlatego też należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługo maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Orungal?

 • przechowywać w temperaturze poniżej 300C
 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego