Kategorie

Oxcarbazepin Neuropharma (Oxcarbazepinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Oxcarbazepin Neuropharma?

Oxcarbazepin Neuropharma zawiera substancję czynną okskarbazepinę, która należy do grupy leków zwanych przeciwdrgawkowymi lub przeciwpadaczkowymi.

Podstawowe informacje

NazwaOxcarbazepin Neuropharma
Nazwa międzynarodowaOxcarbazepinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 150 mg
 • 300 mg
 • 600 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Okskarbazepina

Skład - substancje pomocnicze
 • krzemionka do użytku stomatologicznego
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • hypromeloza 3cP
 • hypromeloza 15cP
 • krospowidon (typ A)
 • stearynian magnezu
 • opadry green 03F510008 (dawka 150 mg)
 • opadry yellow 03F520067 (dawka 300 mg)
 • opadry pink 03F540043 (dawka 600 mg)
 • hypromeloza 6cP
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol 8000
 • żółty tlenek żelaza
 • czerwony tlenek żelaza
 • czarny tlenek żelaza (dawka 150 mg)
 • talk
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek powlekanych
 • 50 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
 • 200 tabletek powlekanych
 • 1000 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości
 • przeciwdrgawkowe
 • przeciwpadaczkowe
Zastosowanie

Leczenie padaczki.

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • nadwrażliwość na eslikarbazepinę
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroba nerek
 • ciężka choroba wątroby
 • stosowanie leków moczopędnych
 • choroba serca
 • zmniejszone stężenie sodu we krwi
 • hormonalne środki antykoncepcyjne
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (u więcej niż 1 na 10 osób):

 • zmęczenie
 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • senność
 • uczucie mdłości (nudności)
 • wymioty
 • podwójne widzenie

Częste (u mniej niż 1 na 10 osób):

 • drżenie
 • zaburzenia koordynacji ruchów
 • niekontrolowane ruchy gałek ocznych
 • niepokój i nerwowość
 • depresja
 • wahania nastroju
 • wysypka
 • osłabienie
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzona koncentracja
 • apatia
 • pobudzenie
 • splątanie
 • niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia
 • zaparcie
 • biegunka
 • ból żołądka (brzucha)
 • trądzik
 • łysienie
 • zaburzenia równowagi
 • wzrost wagi
Nie łączyć z
 • hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • innymi lekami przeciwpadaczkowymi i indukującymi enzymy
 • lekami moczopędnymi
 • desmopresyną
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (indometacyna)
 • litem i inhibitorami monoaminooksydazy
 • lekami, które mają wpływ na układ odpornościowy (cyklosporyna i takrolimus)
Ciąża

Nie należy stosować leku w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku u kobiet karmiących piersią, ponieważ lek może przenikać do mleka kobiecego.

Dzieci

Lek można stosować u dzieci od 6 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywoływać działania niepożądane wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Oxcarbazepin Neuropharma?

Działanie leku Oxcarbazepin Neuropharma polega na kontrolowaniu tzw. „nadpobudliwych" komórek nerwowych mózgu, co hamuje wystąpienie lub zmniejsza częstość napadów padaczkowych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Oxcarbazepin Neuropharma?

Lek Oxcarbazepin Neuropharma stosuje się w leczeniu padaczki przebiegającej z napadami częściowymi z lub bez wtórnie uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi.

Dawkowanie

Jak stosować lek Oxcarbazepin Neuropharma?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekrzem lub farmaceutą.

Ogólne zasady stosowania:

 • lek należy przyjmować dwa razy na dobę, każdego dnia o tej samej porze (chyba, że lekarz zalecił innaczej)
 • tabletki należy połknąć, popijając małą ilością wody
 • tabletki można podzielić na równe dawki

Dorośli

Zalecana dawka początkowa to 600 mg na dobę w podzielnych dawkach. Należy przyjmować 1 tabletkę (300 mg) dwa razy na dobę lub 2 tabletki po 150 mg dwa razy na dobę. Lekarz może zwiększyć stopniowo dawkę, aż do uzyskania najlepszych efektów. Zwykle udaje się to w zakresie od 600 mg do 2400 mg na dobę.

Dawka jest taka sama, nawet jeśli pacjent, oprócz Oxcarbazepin Neuropharma, stosuje też inny lek przeciwpadaczkowa.

Dzieci i młodzież

Oxcarbazepin Neuropharma może być stosowany u dzieci od 6 lat. Dawka u dzieci zależy od masy ciała. Początkowa dawka leku to 8 do 10 mg/ kg masy ciała na dobę, podawana w dwóch podzielnych dawkach. Lekarz może stopniowo zwiększyć dawkę, aż do uzyskania najlepszych efektów. Najlepsze działanie terapeutyczne uzyskuje się po podaniu dawki wynoszącej 30mg/ kg masy ciała na dobę. Maksymalna dawka dobowa dla dzieci to 46mg/ kg masy ciała na dobę.

Stosowanie u pacjentów z niedydolności nerek i ciężką chorobą wątroby

U pacjentów z chorobą nerek dawka początkowa jest o połowę mniejsza od zwykłej dawki początkowej.

U pcjentów z ciężką chorobą wątroby, lekarz ustala odpowiednią dawkę

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oxcarbazepin Neuropharma

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc medyczną. Objawy przedawkowania leku to:

 • senność
 • zawroty głowy
 • problemy z koordynacją i /lub mimowolnym ruchem oczu
 • drganie mięśni lub znaczne pogorszenie drgawek
 • ból głowy
 • utrata przytomności
 • śpiączka
 • nudności, wymioty
 • zwiększone nasilenie niekontrolowanych ruchów
 • letarg
 • podwójne widzenie, zwężenie źrenic, niewyraźne widzenie
 • zmęczenie
 • krótki i płytki oddech (depresja oddechowa)
 • nieregularne bicie serca (wydłużenie odstępu QTc)
 • drżenie
 • bóle głowy
 • śpiączka
 • zmniejszona świadomość
 • niekontrolowane ruchy ust, języka i kończyn
 • agresja, pobudzenie, dezorientacja
 • niskie ciśnienie krwi
 • duszność

Pominiecie zastosowania leku Oxcarbazepin Neuropharma

Jeżeli pacjent pominie dawk, należyjak najszybciej przyjąć lek. Nie należy zwiększać następnej dawki leku ani stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Oxcarbazepin Neuropharma

Nie należy samodzielnie i gwałtownie przerywać stosowania leku. Lekarz stopniowo zmniejszy dawki leku.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Oxcarbazepin Neuropharma?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • nadwrażliwość na eslikarbazepinę

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Oxcarbazepin Neuropharma może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych powyżej działań niepożądanych.

Bardzo rzadkie (u 1 na 10000 osób):

 • obrzęk warg, powiek, twarzy, gardła lub jamy ustnej, któremu towarzyszą trudności w oddychaniu, mówieniu lub przełykaniu (objawy reakcji anafilaktycznych i obrzęku naczynioruchowego) lub inne objawy nadwrażliwości, takie jak: wysypka, gorączka oraz bóle mięśni i stawów
 • nasilone zmiany pęcherzowe na skórze i/lub błonach śluzowych warg, oczu, jamy ustnej, nosa lub narządów płciowych (objawy ciężkiej reakcji nadwrażliwości, w tym zespołu Lyella, zespołu Stevensa-Johnsona i rumienia wielopostaciowego)
 • zmęczenie, skrócenie oddechu podczas wysiłku fizycznego, bladość, ból głowy, dreszcze, zawroty głowy, częste zakażenia powodujące gorączkę, ból gardła, owrzodzenia w jamie ustnej, łatwiejsze niż zwykle krwawienie i powstawanie siniaków, krwawienie z nosa, czerwone lub purpurowe plamy na skórze , niewyjaśnione przebarwienia skóry (objawy zmniejszenia liczby płytek krwi lub białych krwinek)
 • czerwone plamy na skórze podobne do wysypki, głównie na twarzy, którym towarzyszy zmęczenie, gorączka, złe samopoczucie (nudności) lub utrata apetytu (objawy układowego tocznia rumieniowatego)
 • letarg, splątanie, drżenie mięśni lub znaczne nasilenie drgawek (możliwe objawy zmniejszonego stężenia sodu we krwi; patrz punkt: Ostrzeżenia i środki ostrożności).
 • objawy grypopodobne z żółtaczką (zażółcenie skóry lub białek oczu) (objawy zapalenia wątroby)
 • silny ból w górnej części brzucha, wymioty, utrata apetytu (objawy zapalenia trzustki)
 • zwiększenie masy ciał

Należy jak najszybciej powiadomić lekarza , jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych działań niepożądanych może być wymagana pomoc medyczna.

Częste (u mniej niż 1 na 10 osób):

 • drżenie
 • zaburzenia koordynacji ruchów
 • niekontrolowane ruchy gałek ocznych
 • niepokój i nerwowość
 • depresja
 • wahania nastroju
 • wysypka

Bardzo rzadkie (u 1 na 10000 osób):

 • nieregularne bicie serca
 • bardzo szybki lub bardzo wolny rytm serca

 

Inne działania niepożądane.

Bardzo częste (u więcej niż 1 na 10 osób):

 • zmęczenie
 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • senność
 • uczucie mdłości (nudności)
 • wymioty
 • podwójne widzenie

Częste (u mniej niż 1 na 10 osób):

 • osłabienie
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzona koncentracja
 • apatia
 • pobudzenie
 • splątanie
 • niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia
 • zaparcie
 • biegunka
 • ból żołądka (brzucha)
 • trądzik
 • łysienie
 • zaburzenia równowagi
 • wzrost wagi

Niezbyt częste (u mniej niż 1 na 100 osób):

 • pokrzywka
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Częstość nieznana:

 • wysokie ciśnienie krwi
 • zaburzenia mowy

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Oxcarbazepin Neuropharma należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Oxcarbazepin Neuropharma należy zachować szczególną ostrożność w przypadku:

 • wystąpienia reakcji alergicznej na karbamazepinę lub jakiekolwiek inne leki
 • choroby nerek
 • ciężkiej choroby wątroby
 • stosowania leków moczopędnych
 • choroby serca, objawiająca się skróceniem oddechu i/lub obrzękami stóp lub nóg z powodu zatrzymania płynów
 • zmniejszonego stężenia sodu we krwi
 • stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych, ponieważ lek Oxcarbazepin NeuroPharma może hamować działanie tych środków

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

U pacjentów pochodzenia chińskiego z populacji Han i u osób pochodzenia tajskiego istnieje ryzyko ciężkich reakcji skórnych związane z leczeniem karbamazepiną lub substancją czynną o podobnej budowie chemicznej, co można przewidzieć na podstawie wyników badania ich krwi. Lekarz powinien poinformować pacjenta, czy badanie krwi jest konieczne przed rozpoczęciem przyjmowania okskarbazepiny.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Oxcarbazepin Neuropharma a ciąża

Nie należy stosować leku w czasie ciąży bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. W okresie ciąży ważne jest kontrolowanie napadów padaczkowych. Jednak stosowanie leku Oxcarbazepin Neuropharma w czasie ciąży, może spowodować zagrożenie dla dziecka. Nie należy przerywać stosowania leku w czasie ciąży bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Oxcarbazepin Neuropharma a karmienie piersią

Nie należy stosować leku u kobiet karmiących piersią, ponieważ lek może przenikać do mleka kobiecego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Pacjent nie powienien przyjmować leku Oxcarbazepin Neuropharma razem z:

 • hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • innymi lekami przeciwpadaczkowych i indukujących enzymy
 • lekami moczopędnymi
 • desmopresyną
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (indometacyna)
 • litem i inhibitorów monoaminooksydazy
 • lekami, które mają wpływ na układ odpornościowy (cyklosporyna i takrolimus)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Oxcarbazepin Neuropharma a alkohol

Podczas stosowania leku Oxcarbazepin Neuropharma nie należy spożywać alkoholu, ponieważ może on nasilać uspakajające działanie leku.

Oxcarbazepin Neuropharma a prowadzenie pojazdów

Lek może wywoływać działania niepożądane wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. Zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługowania urządzeń mechanicznych może być ograniczona z powodu:

 • senności lub zawroty głowy
 • niewyraźnego widzenie, podwójnego widzenie
 • braku koordynacji mięśniowej
 • zmniejszeniu świadomości

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Oxcarbazepin Neuropharma?

 • brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku
 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego