Kategorie

Oxepilax (Oxcarbazepinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Oxepilax?

Lek Oxepilax zawiera substancję czynną okskarbazepinę, należącą do grupy leków przeciwpadaczkowych. Lek jest stosowany w leczeniu napadów padaczkowych u dzieci powyżej 6 lat i dorosłych jako samodzielny lek lub w połączeniu z innymi lekami.

Podstawowe informacje

NazwaOxepilax
Nazwa międzynarodowaOxcarbazepinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 300 mg
 • 600 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Okskarbazepina

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • hypromeloza
 • kroskarmeloza sodowa
 • stearynian magnezu
 • bezwodna krzemionka koloidalna 
 • żółty tlenek żelaza 
 • czerwony tlenek żelaza 
Dostępne opakowania

50 tabletek

Działanie / właściwości

Przeciwpadaczkowe

Zastosowanie

Leczenie padaczki u dorosłych i dzieci powyżej 6 lat jako jedyny lek lub w połączeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi.

Przeciwwskazania

Uczulenie na okskarbazepinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • wystąpienie u pacjenta poważnego uczulenie na karbamazepinę lub jakikolwiek inny lek
 • zaburzenia czynności nerek
 • zaburzenia czynności wątroby
 • zaburzenia czynności serca, duszności, obrzęk stóp lub kończyn dolnych w wyniku nagromadzenia się płynów
 • stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych
 • stosowanie leków moczopędnych
 • niski poziom sodu we krwi
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • senność
 • bóle głowy
 • nieukładowe zawroty głowy
 • podwójne widzenie
 • nudności, wymioty
 • zmęczenie

Często (może wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia koncentracji
 • apatia
 • pobudzenie
 • dezorientacja
 • nieostre widzenie
 • zaburzenia widzenia
 • zawroty głowy
 • biegunka
 • zaparcie, ból brzucha
 • łysienie
 • trądzik
 • osłabienie
 • zaburzenia równowagi
Nie łączyć z
 • hormonalnymi lekami antykoncepcyjnymi
 • innymi lekami przeciwpadaczkowymi, np. karbamazepiną, fenobarbitalem, fenytoiną, lamotryginą
 • lekami zmniejszającymi stężenie sodu we krwi, np. lekami moczopędnymi, desmopresyną i niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. indometacyną)
 • litem
 • inhibitorami monoaminooksydazy 
 • lekami wpływającymi na układ odpornościowy, np. cyklosporyną, takrolimusem
Ciąża

Lekarz decyduje o stosowaniu leku podczas ciąży, przy czym należy mieć na uwadze, iż:

 • stosowanie leków przeciwpadaczkowych w czasie ciąży wiąże się z ryzykiem dla dziecka
 • nie należy przerywać stosowania leku w ciąży bez konsultacji z lekarzem.
Karmienie piersią

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci w wieku 6 lat i starszych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Stosowanie leku może powodować u pacjenta wystąpienie działań niepożądanych, np. zawrotów głowy lub senności, mających negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Oxepilax?

Lek Oxepilax zawiera substancję czynną okskarbazepinę, której mechanizm działania przeciwpadaczkowego prawdopodobnie polega na blokadzie wrażliwych na działanie kanałów sodowych, co prowadzi do stabilizacji nadmiernie pobudzonych komórek nerwowych, czego efektem jest hamowanie lub redukcja częstości napadów drgawkowych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Oxepilax?

Lek Oxepilax wskazany jest u dorosłych i dzieci w wieku od 6 lat w leczeniu napadów drgawkowych częściowych z lub bez wtórnie uogólnionych napadów toniczno - klonicznych.

Napady częściowe obejmują ograniczony obszar mózgu, jednak mogą rozprzestrzenić się na cały mózg powodując uogólnione napady toniczno - kloniczne. Napady częściowe dodatkowo dzieli się na dwa rodzaje:

 • proste - pacjent pozostaje w stanie świadomości
 • złożone - świadomość pacjenta zostaje zaburzona

Lek Oxepilax może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami przeciwdrgawkowymi.

Dawkowanie

Jak stosować lek Oxepilax?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli:

 • dawka początkowa to 600 mg na dobę w dwóch dawkach podzielonych, czyli 300 mg dwa razy na dobę
 • lekarz może stopniowo zwiększać dawkę leku, aż uzyska się dawkę optymalną - zazwyczaj pomiędzy 600 mg a 2400 mg na dobę
 • dawka nie ulega zmianie w przypadku stosowania z innymi lekami przeciwdrgawkowymi

Dzieci w wieku 6 lat i starsze:

 • dawka początkowa wynosi 8 - 10 mg/ kg masy ciała na dobę w dwóch dawkach podzielonych
 • lekarz może stopniowo zwiększać dawkę leku, aż uzyska się dawkę optymalną - zazwyczaj wynosi ona 30 mg/ kg masy ciała na dobę
 • maksymalna dawka dobowa u dzieci wynosi 46 mg/ kg masy ciała na dobę
 • jeżeli dziecko nie jest w stanie połykać tabletek, zaleca się stosowanie okskarbazepiny w postaci zawiesiny doustnej

Stosowanie u pacjentów z chorobami nerek

W przypadku stosowania leku u osób z niewydolnością nerek, dawka początkowa leku powinna wynosić połowę zazwyczaj stosowanej dawki początkowej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza lub najbliższego szpitala. Objawami przedawkowania leku są: senność, zawroty głowy, nudności, wymioty, nasilenie niekontrolowanych ruchów, ospałość, splątanie, skurcze mięśni, pogorszenie się drgawek, brak koordynacji ruchowej i (lub) niekontrolowane ruchy oczu.

Pominięcie zastosowania leku

Jeżeli pacjent zapomni o zażyciu dawki leku powinien to uczynić, gdy tylko sobie o tym przypomni, chyba, że zbliża się pora przyjęcia następnej dawki - wówczas powinien pominąć zaległa dawkę leku i powrócić do regularnego przyjmowania leku. Nigdy nie należy przyjmować dawki podwójnej celem uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem. Jeżeli leczenie musi zostać przerwane, należy uczynić to stopniowo zmniejszając dawkę. Nie należy nagle odstawiać leku.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Oxepilax?

Leku Oxepilax nie należy stosować w przypadku uczulenia na okskarbazepinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Oxepilax może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • obrzęk naczynioruchowy i reakcja anafilaktyczna - przebiegają m.in. z obrzękiem twarzy, powiek, gardła lub jamy ustnej i trudnością w oddychaniu, mówieniu i połykaniu
 • inne objawy alergiczne przebiegające z wysypką, gorączką, bólami mięśniowymi i stawowymi
 • ciężkie zmiany alergiczne skóry i błon śluzowych najczęściej z pęcherzami, rumieniem, np. zespół Stevensa - Johnsona, rumień wielopostaciowy, zespół Leylla
 • objawy zmniejszonej liczby płytek krwi lub komórek krwi, takie jak: zmęczenie, płytki oddech po wysiłku fizycznym, bladość skóry, ból głowy, dreszcze, zawroty głowy, częste infekcje prowadzące do wystąpienia gorączki, bólu gardła, owrzodzeń jamy ustnej, krwawienia lub łatwe powstawanie siniaków, krwawienia z nosa, czerwone lub purpurowe plamy na skórze nieznanego pochodzenia
 • czerwona plamista wysypka głównie na twarzy, której może towarzyszyć gorączka, zmęczenie, nudności, utrata apetytu - są to objawy tocznia rumieniowatego układowego
 • ospałość, splątanie, drżenie mięśni lub istotne pogorszenie drgawek - mogą one wskazywać na hiponatremię, czyli niskie stężenie sodu we krwi
 • objawy grypopodobne i zażółcenie skóry i białek oczu - mogą świadczyć o zapaleniu wątroby
 • ostry ból w górnej części brzucha, mdłości, wymioty, utrata apetytu - są to objawy zapalenia trzustki
 • wzrost masy ciała, zmęczenie, wypadanie włosów, osłabienie mięśni, uczucie zimna - świadczą o niedoczynności tarczycy

Jeżeli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych należy jak najszybciej poinformować o tym lekarza:

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • drżenie
 • problemy z koordynacją
 • mimowolne ruchy oczu
 • lęk
 • nerwowość
 • depresja
 • wysypka

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10000 pacjentów):

 • nieregularne bicie serca (bardzo szybkie lub bardzo wolne)

Inne działania niepożądane leku Oxepilax:

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zmęczenie
 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • senność
 • nudności
 • wymioty
 • podwójne widzenie

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • osłabienie
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia koncentracji
 • apatia
 • pobudzenie
 • dezorientacja
 • nieostre widzenie
 • zaburzenia widzenia
 • zaparcia
 • biegunka
 • ból żołądka
 • trądzik
 • wypadanie włosów
 • zaburzenia równowagi

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • pokrzywka
 • podwyższony poziom enzymów wątrobowych

Częstość nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

 • wysokie ciśnienie krwi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Oxepilax należy koniecznie poinformować lekarza, w przypadku:

 • wystąpienia poważnych reakcji alergicznych po karbamazepinie lub jakimkolwiek innym leku - jeżeli pacjent jest uczulony na karbamazepinę to istnieje 25 % prawdopodobieństwo uczulenia również na okskarbazepinę
 • zaburzeń czynności nerek
 • zaburzeń czynności wątroby
 • stosowania leków moczopędnych (diuretyków) - ponieważ zwiększają wydalanie soli i wody z organizmu
 • zaburzeń czynności serca
 • występowania duszności
 • obrzęków stóp lub nóg z powodu nagromadzenia się płynów
 • przyjmowania przez kobiety środków antykoncepcyjnych
 • niskiego poziomu sodu we krwi

Podczas przyjmowania leku, u niewielkiej liczby pacjentów mogą wystąpić myśli o samookaleczeniu się lub myśli samobójcze - jeżeli takie myśli się pojawią, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Oxepilax a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

O stosowaniu leku Oxepilax w czasie ciąży decyduje lekarz po przeanalizowaniu korzyści dla matki i ryzyka dla dziecka. Należy mieć na uwadze, iż:

 • napady padaczkowe podczas ciąży muszą być kontrolowane
 • przyjmowanie leków przeciwpadaczkowych w czasie ciąży niesie ryzyko dla dziecka
 • nigdy nie należy przerywać przyjmowania leku w czasie ciąży bez konsultacji z lekarzem

Oxepilax a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Oxepilax w okresie karmienia piersią. Okskarbazepina przenika do mleka matki i może powodować wystąpienie działań niepożądanych u karmionego dziecka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku stosowania leku Oxepilax łącznie z:

 • hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi (szczególnie zawierające etynyloestradiol i lewonorgestrel) - stosowanie okskarbazepiny z tymi hormonami może zmniejszać ich skuteczność. Zaleca się stosować inne lub dodatkowe niehormonalne metody antykoncepcji podczas stosowania leku Oxepilax.
 • innymi lekami przeciwpadaczkowymi (np. karbamazepiną, fenytoiną, lamotryginą, fenobarbitalem) - istnieje ryzyko wzajemnego wpływu na stężenie tych leków i okskarbazepiny, co niesie za sobą, np. wzrost ryzyka wystąpienia działań niepożądanych
 • inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) - ze względu na podobieństwo budowy chemicznej okskarbazepiny istnieje teoretyczne możliwość interakcji
 • litem - skojarzenie litu i okskarbazepiny może nasilać toksyczne działanie na układ nerwowy
 • lekami immunosupresyjnymi, np. takrolimusem, cyklosporyną
 • lekami zmniejszającymi stężenie sodu we krwi np. lekami moczopędnymi, desmopresyną, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. indometacyną)

Oxepilax z jedzeniem i piciem

 • tabletki można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Oxepilax a alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu podczas leczenia lekiem Oxepilax, ze względu na fakt, iż alkohol może nasilić działanie uspokajające leku.

Oxepilax a prowadzenie pojazdów

Zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona, gdyż przyjmowanie leku Oxepilax może powodować działania niepożądane, takie jak zawroty głowy czy senność.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Oxepilax?

 • lek Oxepilax należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego