Kategorie

Oxis Turbuhaler (Formoteroli fumaras dihydricus)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Oxis Turbuhaler?

Lek Oxis Turbuhaler jest lekiem w postaci proszku do inhalacji, który zawiera substancję czynną formoterol (w postaci fumaranu dwuwodnego). Lek powoduje rozkurcz oskrzeli u pacjentów z odwracalną obturacją dróg oddechowych.

Podstawowe informacje

NazwaOxis Turbuhaler
Nazwa międzynarodowaFormoteroli fumaras dihydricus
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 4,5 mcg/ dawkę
 • 9 mcg/ dawkę
PostaćProszek do inhalacji
Skład - substancja czynna

Fumaran formoterolu dwuwodny

Skład - substancje pomocnicze

Laktoza jednowodna

Dostępne opakowania

60 dawek

Działanie / właściwości

Rozluźnienie mięśni gładkich oskrzeli.

Zastosowanie
 • leczenie podtrzymujące objawów obturacji dróg oddechowych
 • zapobieganie objawów wywołanych przez wysiłek u pacjentów z astmą
 • leczenie objawów obturacji dróg oddechowych u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na formoterol lub laktozę jednowodną
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby serca
 • cukrzyca
 • nadczynność tarczycy
 • guz chromochłonny nadnerczy
 • nadciśnienie tętnicze
 • tętniak
 • obniżone stężenie potasu we krwi
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • bóle głowy
 • drżenia
 • zawroty głowy
 • nudności
 • skurcze mięśni
Nie łączyć z
 • pochodnymi ksantyny np. teofiliną, aminofiliną
 • steroidami stosowanymi w leczeniu astmy i innych chorób zapalnych
 • lekami moczopędnymi np. furosemidem
 • lekami stosowanymi w zaburzeniach rytmu serca np. chinidyną, dyzopiramidem, prokainamidem
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych np. chloropromazyną
 • lekami przeciwalergicznymi np. terfenadyną
 • inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO)
 • lewodopą
 • lewotyroksyną
 • oksytocyną
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne np. propranololem, atenololem, tymololem
 • lekami przeciwcholinergicznymi np. bromek tiotropiowy lub ipratropiowy
Ciąża

Zaleca się zachować ostrożność podczas stosowania leku u kobiet w okresie ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze oraz krótko przed porodem.

Karmienie piersią

Lek nie powinien by być stosowany u kobiet w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci powyżej 6 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Stosowanie leku nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Oxis Turbuhaler?

Lek zawiera substancję czynną formoterol, który jest selektywnym beta-mimetykiem. Mechanizm działania polega na rozluźnieniu mięśni gładkich oskrzeli, co przekłada się na łatwiejsze oddychanie. Działanie leku ujawnia się w ciągu 1 do 3 minut po inhalacji i utrzymuje się około 12 godzin.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Oxis Turbuhaler?

Lek Oxis Turbuhaler wskazany jest w:

 • leczeniu podtrzymującym (w skojarzeniu z wziewnymi glikokortykosteroidami) objawów obturacji dróg oddechowych
 • zapobieganiu objawom wywołanym przez wysiłek u pacjentów z astmą, w przypadkach, gdy leczenie glikokortykosteroidami jest niewystarczające
 • leczeniu objawów obturacji dróg oddechowych u pacjentów z POChP (przewlekłą obturacyjną chorobą płuc)

Dawkowanie

Jak stosować lek Oxis Turbuhaler?

Ten lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Oxis Turbuhaler 4,5 mcg

Dorośli:

Astma

 • stosowanie doraźne: 1 lub 2 inhalacje w celu zmniejszenia zaburzeń oddychania
 • dawka podtrzymująca: 1 lub 2 inhalacje raz lub dwa razy na dobę, przy czym u niektórych pacjentów konieczne może być zastosowane 4 inhalacji raz lub dwa razy na dobę
 • zapobieganie objawom obturacji dróg oddechowych wywołanej wysiłkiem: 2 inhalacje przed wysiłkiem

Maksymalna dawka dobowa podtrzymująca nie powinna być większa niż 8 inhalacji (w razie potrzeby dopuszcza się zastosowanie do 12 inhalacji na dobę).

Maksymalna dawka jednorazowa wynosi 6 inhalacji.

POChP

 • dawka podtrzymująca: 2 inhalacje raz lub dwa razy na dobę

Maksymalna dawka dobowa podtrzymująca nie powinna przekraczać 4 inhalacji. W przypadku pacjentów leczonych lekiem w celu zmniejszenia objawów można w razie konieczności zastosować dodatkowe dawki poza stosowanymi w leczeniu podtrzymującym, przy czym:

 • maksymalna dobowa dawka podtrzymująca to 8 inhalacji (łącznie ze stosowanymi stale)
 • maksymalna dawka jednorazowa to 4 inhalacje

Dzieci w wieku 6 lat i starsze:

Astma

 • stosowanie doraźne: 1 lub 2 inhalacje w celu zmniejszenia zaburzeń oddychania
 • dawka podtrzymująca: 2 inhalacje raz lub dwa razy na dobę
 • zapobieganie objawom obturacji dróg oddechowych wywołanej wysiłkiem: 1 lub 2 inhalacje przed wysiłkiem

Maksymalna dawka dobowa podtrzymująca nie powinna być większa niż 4 inhalacji (w razie potrzeby dopuszcza się zastosowanie do 8 inhalacji na dobę).

Maksymalna dawka jednorazowa wynosi 2 inhalacji.

 

Oxis Turbuhaler 9 mcg

Dorośli:

Astma

 • stosowanie doraźne: 1 inhalacja w celu zmniejszenia zaburzeń oddychania
 • dawka podtrzymująca: 1 inhalacja raz lub dwa razy na dobę, przy czym u niektórych pacjentów konieczne może być zastosowane 2 inhalacji raz lub dwa razy na dobę
 • zapobieganie objawom obturacji dróg oddechowych wywołanej wysiłkiem: 1 inhalacja przed wysiłkiem

Maksymalna dawka dobowa podtrzymująca nie powinna być większa niż 4 inhalacje (w razie potrzeby dopuszcza się zastosowanie do 6 inhalacji na dobę).

Maksymalna dawka jednorazowa wynosi 3 inhalacje.

POChP

 • dawka podtrzymująca: 1 inhalacja raz lub dwa razy na dobę

Maksymalna dawka dobowa podtrzymująca nie powinna przekraczać 2 inhalacji. W przypadku pacjentów leczonych lekiem w celu zmniejszenia objawów można w razie konieczności zastosować dodatkowe dawki poza stosowanymi w leczeniu podtrzymującym, przy czym:

 • maksymalna dobowa dawka podtrzymująca to 4 inhalacje (łącznie ze stosowanymi stale)
 • maksymalna dawka jednorazowa to 2 inhalacje

Dzieci w wieku 6 lat i starsze:

Astma

 • stosowanie doraźne: 1 inhalacja w celu zmniejszenia zaburzeń oddychania
 • dawka podtrzymująca: 1 inhalacja raz lub dwa razy na dobę
 • zapobieganie objawom obturacji dróg oddechowych wywołanej wysiłkiem: 1 inhalacja przed wysiłkiem

Maksymalna dawka dobowa podtrzymująca nie powinna być większa niż 2 inhalacje (w razie potrzeby dopuszcza się zastosowanie do 4 inhalacji na dobę).

Maksymalna dawka jednorazowa to 1 inhalacja.

Konieczność zażywania dodatkowych inhalacji, oprócz stosowanych w leczeniu podtrzymującym, częściej niż 2 razy w tygodniu świadczy o tym ,że leczenie jest niewystarczające i konieczne jest jak najszybsze skontaktowanie się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Objawami przedawkowania leku są: drżenia mięśni, bóle głowy, szybkie bicie serca, zawroty głowy, senność.

Pominięcie zastosowania leku

Należy pamiętać, by przyjmować tylko zaleconą liczbę dawek leku. Nigdy nie należy stosować dawki podwójnej celem uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Jedynym przypadkiem, kiedy należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zwrócić się do lekarza to wystąpienie paradoksalnego skurczu oskrzeli po inhalacji.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Oxis Turbuhaler?

Leku Oxis Turbuhaler nie należy stosować w przypadku uczulenia na formoterol lub laktozę (która zawiera niewielką ilość białek mleka).

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, Oxis Turbuhaler może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta

Należy zaprzestać stosowania leku Oxis Turbuhaler i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli po podaniu leku wystąpi paradoksalny skurcz oskrzeli (działanie takie występuje bardzo rzadko, czyli rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów).

Inne działania niepożądane leku Oxis Turbuhaler:

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • bóle głowy
 • drżenia
 • nudności
 • zawroty głowy
 • skurcze mięśni

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • reakcje nadwrażliwości takie jak na przykład skurcz oskrzeli, pokrzywka, świąd, wyprysk
 • zmniejszenie potasu w surowicy krwi (hipokaliemia)
 • zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia)
 • szybkie bicie serca
 • uczucie kołatania serca
 • zaburzenia rytmu serca, w tym migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy i skurcze dodatkowe
 • zmiany ciśnienia krwi
 • objawy dławicy piersiowej - ból i uczucie ucisku w klatce piersiowej
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia smaku

Rzadko (u 1 do 10 na 10000 pacjentów):

 • pobudzenie
 • niepokój ruchowy

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów):

 • nieprawidłowości w zapisie EKG

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed lub podczas stosowania leku Oxis Turbuhaler należy uwzględnić, iż:

 • nie należy rozpoczynać leczenia astmy tym lekiem, ponieważ nie jest wystarczający do tego celu
 • nie należy rozpoczynać stosowania tego leku podczas ostrego, ciężkiego zaostrzenia astmy oraz podczas pogorszenia istniejącego zaostrzenia
 • podczas leczenia tym lekiem mogą wystąpić zaostrzenia i poważne działania niepożądane związane z przebiegiem astmy
 • w przypadku, gdy po rozpoczęciu leczenia nie nastąpi poprawa objawów lub wystąpi zaostrzenie należy kontynuować przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem, który zaordynował lek
 • należy poinformować lekarza, jeżeli wystąpiły w przeszłości  niepokojące reakcje po zastosowaniu formoterolu, laktozy lub innych lekach
 • jeżeli po zastosowaniu leku wystąpi skurcz oskrzeli, należy przerwać jego stosowanie i skontaktować się z lekarzem
 • lek należy stosować w leczeniu astmy łącznie z glikokortykosteroidami - ich stosowanie należy kontynuować po rozpoczęciu stosowania leku Oxis Turbuhaler nawet mimo złagodzenia objawów
 • u diabetyków lekarz może zalecić kontrole stężenia glukozy we krwi w początkowym etapie leczenia
 • u pacjentów z ciężką astmą, którzy przyjmują inne leki, lekarz może zalecić kontrole potasu w surowicy krwi

Należy koniecznie poinformować lekarza przed rozpoczęciem leczenia lekiem Oxis Turbuhaler jeżeli u pacjenta występują:

 • choroby serca
 • cukrzyca
 • nadczynność tarczycy
 • guz chromochłonny nadnerczy
 • nadciśnienie tętnicze
 • tętniak
 • obniżone stężenie potasu we krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Oxis Turbuhaler a ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Oxis Turbuhaler powinien być stosowany u kobiet w czasie ciąży ze szczególną ostrożnością, szczególnie w pierwszym trymestrze ciąży oraz krótko przed porodem. Brak jest odpowiednich danych dotyczących stosowania formoterolu u kobiet w ciąży.

Oxis Turbuhaler a karmienie piersią

Jeżeli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Oxis Turbuhaler nie należy stosować u kobiet w okresie karmienia piersią. Nie wiadomo, czy formoterol przenika do mleka matki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przyjmuje jakikolwiek z wymienionych niżej leków:

 • pochodne ksantyny (np. teofilina, aminofilina) - stosowane w leczeniu astmy lub innych przewlekłych chorób dróg oddechowych
 • steroidy - stosowane w leczeniu astmy oraz innych chorób zapalnych
 • leki moczopędne (np. furosemid)

(stosowanie wyżej wymienionych leków razem z formoterolem może nasilać działanie hipokalemiczne)

 • chinidyna, dyzopiramid lub prokainamid - leki stosowane w leczeniu zaburzen rytmu serca
 • leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych (np. chloropromazyna)
 • leki przeciwalergiczne (np. terfenadyna)
 • inhibitory monoaminooksydazy (IMAO)
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne

(stosowanie wyżej wymienionych leków z formoterolem może wydłużać ostęp QT i zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca)

 • lewodopą - stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona
 • lewotyroksyną - stosowaną w leczeniu niedoczynności tarczycy
 • oksytocyna - stosowana w celu wywołania skurczów macicy

(łączenie wyżej wymienionych leków z formoterolem może osłabić tolerancję układu krążenia na beta-2-mimetyki)

 • leki blokujące receptory b-adrenergiczne zarówno doustne (np. propranolol, atenolol) jak i w postaci kropli do oczu (np. tymolol) - mogą zmniejszać lub hamować działanie leku Oxis Turbuhaler, a łączenie tych leków z formoterolem należy unikać i stosować wyłącznie w uzasadnionych przypadkach
 • leki przeciwcholinergiczne (np. bromek tiotropiowy lub ipratropiowy) - mogą nasilać działanie rozszerzające oskrzela leku Oxis Turbuhaler

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Oxis Turbuhaler a alkohol

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas leczenia lekiem Oxis Turbuhaler, ze względu na możliwość osłabienia tolerancji układu krążenia na beta-2-mimetyki, do których zalicza się formoterol.

Oxis Turbuhaler a prowadzenie pojazdów

Lek Oxis Turbuhaler nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Oxis Turbuhaler?

Lek Oxis Turbuhaler należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego