Kategorie

OxyContin (Oxycodoni hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest OxyContin?

Lek Oxycontin zawiera oksykodon, należący do grupy narkotycznych leków przeciwbólowych tzw. opioidów.

Podstawowe informacje

NazwaOxyContin
Nazwa międzynarodowaOxycodoni hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
 • 20 mg
 • 40 mg
 • 80 mg
PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek oksykodonu

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • laktoza jednowodna
 • powidon K30
 • kopolimer (typ B) metakrylanu amoniowego (Eudragit RS30D)
 • triacetyna
 • alkohol stearylowy
 • talk
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki OxyContin 5 mg:

 • hypromeloza (E464)
 • makrogol 400
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • błękit brylantowy (E 133)

Otoczka tabletki Oxycontin 10 mg:

 • hypromeloza (E464)
 • hydroxypropyloceluloza
 • makrogol 400
 • dwutlenek tytanu (E171)

Otoczka tabletki Oxycontin 20 mg:

 • hypromeloza (E464)
 • makrogol 400
 • polisorbat 80
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • czerwony tlenek żelaza  (E172)

Otoczka tabletki Oxycontin 40 mg:

 • hypromeloza (E464)
 • makrogol 400
 • polisorbat 80
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • żółty tlenek żelaza (E172)

Otoczka tabletki Oxycontin 80 mg:

 • hypromeloza (E464)
 • hyproloza
 • makrogol 400
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • żółty tlenek żelaza (E172)
 • indygokarmina (E132)
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 60 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
Działanie / właściwości

Przeciwbólowe

Zastosowanie

 Leczenie bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego.

Przeciwwskazania
 • uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek oksykodonu lub inny składnik leku
 • problemy ze strony układu oddechowego - ciężka niewydolność oddechowa z niedotlenieniem i/ lub hiperkapnią (zwiększone stężenie dwutlenku węgla)
 • ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • serce płucne
 • ciężka astma oskrzelowa
 • niedrożność porażenna jelit
 • ciąża
 • okres karmienia
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • podeszły wiek pacjenta
 • zaburzenia czynności nerek, płuc i wątroby
 • choroby tarczycy (niedoczynność tarczycy)
 • choroba Addisona
 • powiększenie gruczołu krokowego i zaburzenia w oddawaniu moczu
 • psychozy
 • choroba alkoholowa
 • zespół odstawienny po odstawieniu alkoholu lub leków
 • uzależnienie od opioidów
 • zaburzenia funkcji przewodów żółciowych (kamica żółciowa)
 • zapalenie trzustki
 • zaburzenia pracy jelit - obturacyjna lub zapalna choroba jelit, zahamowanie pracy jelit
 • silne bóle głowy z towarzyszącymi nudnościami
 • wahania ciśnienia tętniczego krwi
 • padaczka lub skłonność do drgawek
 • jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO w leczeniu depresji lub w ostatnich dwóch tygodniach
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (dotyczy więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zaparcia
 • nudności i wymioty
 • senność większa niż zazwyczaj
 • zawroty głowy
 • bóle głowy

Często (dotyczy 1 na 10 pacjentów):

 • ból brzucha
 • biegunka
 • suchość w jamie ustnej
 • czkawka
 • niestrawność
 • zmniejszenie apetytu do jego całkowitej utraty 
 • napady lękowe
 • obniżenie aktywności
 • niepokój ruchowy
 • nadmierna ruchliwość
 • nerwowość
 • trudności w zasypianiu
 • nieprawidłowe myślenie
 • drgawki
 • letarg
 • reakcje skórne (wysypki)
 • pocenie się
 • ból podczas oddawania moczu i zwiększone parcie na pęcherz
 • uczucie osłabienia
 • zmęczenie
Nie łączyć z
 • lekami uspakajającymi z grupy benzodiazepin
 • lekami wpływającymi na czynność mózgu, stosowanymi w leczeniu objawów alergii, choroby lokomocyjnej czy nudności
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • lekami zwiotczającymi mięśnie
 • lekami stosowanymi w leczeniu choroby Parkinsona
 • silnymi lekami przeciwbólowymi
 • cymetydyną
 • azolowymi lekami przeciwgrzybiczymi
 • niektórymi antybiotykami
 • lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń HIV z grupy inhibitorów proteazy
 • ryfampicyną
 • karbamazepiną, fenytoiną i chinidyną
 • lekami z grupy pochodnych kumaryny, zapobiegających krzepnięciu krwi lub uczestniczących w procesie krzepnięcia krwi
 • preparatami zawierającymi wyciąg z dziurawca zwyczajnego
Ciąża

Lek jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Lek jest przeciwwskazany do stosowania w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Ponieważ nie zbadano wystarczająco bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat, lek może być stosowany u młodzieży w wieku powyżej 12 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, zwłaszcza na początku terapii, podczas zmiany dawki na większą lub zmianie na inny podobny lek.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Oxycontin?

Lek Oxycontin zawiera oksykodon. Łączy się on z receptorami opioidowymi κ, µ i δ, które znajdują się w organizmie i powoduje ich pobudzenie. Wykazuje również działanie uspokajające.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Oxycontin?

Lek Oxycontin stosuje się w:

 • leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego
 • leczeniu objawowym II rzutu u pacjentów z idiopatycznym zespołem niespokojnych nóg o nasileniu od ciężkiego do bardzo ciężkiego, po wykazaniu nieskuteczności leczenia dopaminergicznego

Dawkowanie

Jak stosować lek Oxycontin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą

Zasady i sposób podawania leku:

 • tabletkę należy stosować doustnie, niezależnie od posiłków
 • tabletkę należy połykać w całości, nie łamać, nie żuć i nie kruszyć, aby nie uszkodzić systemu odpowiedzialnego za przedłużone uwalnianie substancji czynnej
 • tabletkę należy popić wystarczającą ilością płynu np. połową szklanki wody rano i wieczorem, zawsze o tych samych godzinach
 • w czasie stosowania leku OxyContin należy unikać picia soku grejpfrutowego

Dawkowanie

 • lekarz ustala indywidualnie wielkość dawki leku OxyContin i decyduje, jak należy podzielić całkowitą dawkę dobową dla danego pacjenta
 • dawkę należy zawsze dostosować do intensywności bólu i wrażliwości pacjenta
 • w żadnym przypadku nie należy zmieniać dawki bez konsultacji z lekarzem
 • pacjentowi należy podawać najmniejszą dawkę wystarczającą do złagodzenia bólu
 • w przypadku, gdy pacjent był wcześniej leczony opioidami, lekarz może rozpocząć leczenie z zastosowaniem większych dawek leku
 • stopniowe zwiększenie dawki może okazać się konieczne, jeśli złagodzenie bólu jest niewystarczające lub jeśli pacjent będzie skarżyć się na nasilenie bólu
 • konsultacji z lekarzem wymaga sytuacja, w której pojawi się ból przebijający, występujący pomimo prawidłowego leczenia bólu przewlekłego
 • nie wolno samodzielnie decydować o zastosowaniu tabletek leku OxyContin o przedłużonym uwalnianiu, w leczeniu bólu przebijającego

Dawkowanie u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat

 • zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 10 mg oksykodonu chlorowodorku raz na 12 godzin
 • do leczenia bólów nienowotworowych na ogół wystarcza dawka dobowa 40 mg oksykodonu chlorowodorku
 • u pacjentów z bólami nowotworowymi wymagane są zazwyczaj dawki od 80 mg do 120 mg substancji czynnej oksykodonu chlorowodorku; w wyjątkowych przypadkach dawkę tę można zwiększać maksymalnie do 400 mg

Pacjenci w podeszłym wieku

 • u pacjentów w podeszłym wieku, u których nie występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek, zwykle nie jest konieczne dostosowanie dawkowania

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

 • pacjenci, u których występują zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek, którzy wcześniej nie otrzymywali opioidów, powinni na początku przyjmować połowę dawki zalecanej do rozpoczęcia leczenia dla dorosłych

Inni pacjenci z grupy podwyższonego ryzyka

 •  pacjenci z niską masą ciała i pacjenci wolniej metabolizujący leki powinni na początku przyjmować połowę dawki zalecanej do rozpoczęci leczenia dla dorosłych

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku OxyContin lub przypadkowe zastosowanie leku

 • gdy doszło do zażycia większej niż zalecana liczby tabletek o przedłużonym uwalnianiu, lub w przypadku gdy ktoś inny przypadkowo zastosował lek OxyContin, należy natychmiast poinformować lekarza
 • przedawkowanie leku może skutkować następującymi objawami: zwężeniem źrenic, spłyceniem i spowolnieniem oddechu (tzw. depresja oddechowa), sennością, która postępuje aż do osłupienia, zmniejszeniem napięcia mięśni szkieletowych, zwolnieniem tętna, obniżoniem ciśnienia tętniczego
 • może dojśc do utraty przytomności (śpiączka), nagromadzenia się wody w płucach i zatrzymania krążenia
 • w cięższych przypadkach może to doprowadzić do śmierci pacjenta
 • w takim wypadku pacjent powinien bezwzględnie unikać sytuacji, w których wymagany jest wysoki stopień koncentracji, nie powinien obsługiwać maszyn czy prowadzić samochodu

Pominięcie zastosowania leku OxyContin

 • zastosowanie mniejszej niż zalecana dawki leku OxyContin lub pominięcie przyjęcia kolejnej dawki może prowadzić do braku działania przeciwbólowego
 • w przypadku jednorazowego pominięcia przyjęcia dawki leku można ją przyjąć później, jeżeli przyjęcie następnej zwykłej dawki było planowane po upływie więcej niż 8 godzin
 • jeśli natomiast przyjęcie następnej zwykłej dawki było planowane szybciej, należy przyjąć pominiętą dawkę oraz opóźnić przyjęcie następnej dawki o 8 godzin
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki
 • należy kontynuować stosowanie leku Oxycontin zgodnie z ustalonym schematem dawkowania
 • leku OxyContin nie należy przyjmować częściej niż w odstępach 8 godzin
 • gdy pojawią się wątpliwości odnośnie stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą

Przerwanie stosowania leku OxyContin

 • nie wolno przerywać bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem stosowania leku OxyContin
 • zaprzestanie stosowania leku OxyContin może wywołać zespół odstawienny, który charakteryzują objawy takie jak ziewanie, powiększenie źrenicy oka, łzawienie, katar, drżenie (dreszcze), pocenie się, lęk, niepokój, drgawki, trudności w zasypianiu, bóle mięśniowe
 • wskazane jest, aby lekarz stopniowo zmniejszał dawkę

Czas stosowania

 • czas trwania kuracji lekiem OxyContin ustala lekarz
 • nie wolno samowolnie i bez konsultacji z lekarzem przerywać kuracji lekiem OxyContin
 • stosowanie leku OxyContin przez dłuższy okres wymaga uważniej obserwowacji reakcji organizmu i konsultowania ich z lekarzem
 • jeśli pacjent uważa, że działanie leku OxyContin jest zbyt silne lub za słabe, powinien to skonsultować z lekarzem lub farmaceutą

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Oxycontin?

Leku Oxycontin nie należy stosować w następujących przypadkach:

 • uczulenia (nadwrażliwość) na chlorowodorek oksykodonu lub inny składnik leku
 • występowania problemów ze strony układu oddechowego tj. ciężka  niewydolność oddechowa z niedotlenieniem i/ lub hiperkapnią (zwiększone stężenie dwutlenku węgla)
 • ciężkiej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc POCHP
 • serca płucnego - to sytuacja, kiedy w sercu są zmiany spowodowane przewlekłym zapaleniem płuc
 • ciężkiej astmy oskrzelowej
 • niedrożności porażennej jelit (jelita nie pracują prawidłowo)
 • ciąży
 • karmienia piersią

Nie zaleca się stosowania przed zabiegami operacjnymi i w ciągu 12 - 24 h po takim zabiegu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Oxycontin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Pamiętać należy, że tak samo jak w przypadku innych silnych analgetyków opioidowych, istnieje duże ryzyko fizycznego lub psychicznego uzależnienia od leku Oxycontin.

W przypadku wystąpienia u pacjenta podanych poniżej działań niepożądanych należy natychmiast skontaktować się z najbliższym dostępnym lekarzem:

 • nagle trudności w oddychaniu
 • obrzęk powiek, twarzy lub warg
 • wysypka lub świąd zwłaszcza jeśli obejmują całe ciało
 • spłycenie i spowolnienie oddechu, głównie u pacjentów w podeszłym wieku lub osłabionych (może to być także wynikiem zastosowania zbyt dużej dawki leku)
 • znaczne obniżenie ciśnienia krwi, które może powodować uczucie oszołomienia, a także prowadzić do omdleń
 • zwężenie źrenic
 • skurcze mięśni oskrzeli, co powoduje skrócenie oddechu
 • hamowanie odruchu kaszlu

Inne działania niepożądane

Bardzo często (dotyczy więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zaparcia - aby im zapobiegać, należy stosować dietę bogatą w błonnik i spożywać dużą ilości płynów
 • wymioty i nudności - wystepują głównie na samym początku terapii (lekarz może przepisać środki zapobiegające takim objawom)
 • senność większa niż zazwyczaj, prowadząca aż do zbytniego uspokojenia
 • zawroty głowy
 • ból głowy

Często (dotyczy 1 na 10 pacjentów):

 • ból brzucha
 • biegunka
 • suchość w jamie ustnej
 • czkawka
 • niestrawność
 • osłabienie apetytu do jego całkowitej utraty
 • lęk
 • stan splątania
 • depresja
 • obniżenie aktywności
 • niepokój ruchowy
 • nadmierna ruchliwość
 • nerwowość
 • trudności w zasypianiu
 • nieprawidłowe myślenie
 • drżenie (drgawki)
 • letarg
 • reakcje skórne/ wysypki
 • pocenie się
 • bolesne oddawanie moczu i zwiększone parcie na pęcherz
 • uczucie osłabienia i zmęczenie

Niezbyt często (dotyczy 1 na 100 pacjentów):

 • objawy z odstawienia
 • wrażenie, że istnieje potrzeba stosowania coraz większej dawki leku OxyContin, w celu uzyskania takiej samej kontroli bólu - może to świadczyć o rozwoju tolerancji
 • urazy w wyniku wypadków
 • reakcje alergiczne
 • odwodnienie
 • pobudzenie ruchowe
 • huśtwaka nastroju
 • uczucie błogości
 • zaburzenia funkcji poznawczych (np. omamy, uczucie zmiany, nierealność, oddalenia świata)
 • osłabienie popędu płciowego
 • napady drgawkowe (szczególnie u osób z zaburzeniami padaczkowymi oraz tendencją do drgawek)
 • utrata pamięci
 • zaburzenia koncentracji
 • migrenowe bóle głowy
 • wzmożone napięcie mięśniowe
 • mimowolne skurcze mięśni
 • obniżona wrażliwość na ból i dotyk
 • zaburzenia koordynacji 
 • zaburzenia mowy
 • uczucie mrowienia lub kłucia
 • zmiana odczuwania smaku
 • niewyraźne widzenie
 • zaburzenia słuchu
 • uczucie zawrotów głowy lub ”wirowania”
 • przyspieszenie pracy serca, kołatanie serca
 • zaczerwienienie skóry
 • zmiany głosu z chrypką
 • kaszel
 • owrzodzenie jamy ustnej
 • zapalenie jamy ustnej
 • wiatry
 • odbijanie się
 • zatrzymanie pracy jelit (niedrożność jelit)
 • pogorszenie parametrów czynności wątroby
 • suchość skóry
 • niezdolność do całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego
 • impotencja
 • obniżenie stężenia hormonów płciowych
 • dreszcze
 • ból (np. w klatce piersiowej)
 • uczucie ogólnego dyskomfortu
 • obrzęk dłoni, kostek oraz stóp
 • pragnienie

Rzadko (dotyczy 1 na 1 000 pacjentów):

 • uczucie osłabienia, szczególnie podczas wstawania
 • ciemne, smołowate stolce
 • zmiany w uzębieniu, którym towarzyszą krwawienia z dziąseł
 • zakażenia o charakterze owrzodzeń lub opryszczki, które mogą powodować pojawianie się pęcherzy wokół ust lub okolic narządów płciowych
 • zwiększony apetyt
 • swędząca wysypka (pokrzywka)
 • zwiększenie masy ciała
 • zmniejszenie masy ciała

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • nasilone zachowania agresywne
 • zwiększenie wrażliwości na ból
 • próchnica zębów
 • ból brzucha z powodu kolki
 • problemy z przepływem żółci
 • zachamowanie miesiączki
 • noworodkowy zespół odstawienny u noworodków, których matki stosowały terapię lekiem OxyContin w czasie ciąży

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Oxycontin należy omówić z lekarzem lub farmaceutą następujące kwestie:

 • wiek pacjenta i jego ogólny stan zdrowia, zwracając szczególną uwagę na to, czy pacjent nie jest osłabiony
 • czy u pacjenta wystepują problemy z pracą nerek, płuc i wątroby
 • czy pacjent ma niedoczynnośc tarczycy
 • czy u pacjenta występuje inna choroba tarczycy objawiająca się suchą, zimną, opuchniętą i pogrubioną skórą twarzy („nalana twarz”), rąk i nóg
 • czy pacjent cierpi na chorobę Addisona
 • czy pacjent ma trudności w oddawaniu moczu z powodu powiększonego gruczołu krokowego
 • czy pacjent zmaga się z psychozami, chorobą alkoholową
 • czy pacjent zmaga się z objawami będącymi następstwem odstawienia alkoholu lub leków
 • czy pacjent jest uzależniony od opioidów
 • czy pacjent ma dolegliwości ze strony dróg żółciowych (kamica żółciowa, drożność przewodów żółciowych)
 • czy u pacjenta występuje zapalenie trzustki powodujące silny ból brzucha i pleców
 • czy pacjent ma zachowaną prawidłową drożność i motorykę jelit
 • czy pacjent cierpi na obturacyjną lub zapalną chorobę jelit
 • czy pacjent uskarża się na silne bóle głowy lub nudności, które to mogą wskazywać na zwiększone ciśnienia wewnątrzczaszkowego
 • czy pacjent ma problemy z ciśnieniem tętniczym krwi
 • czy pacjent cierpi na padaczkę lub ma skłonność do drgawek
 • czy pacjent stosouje inhibitory MAO w leczeniu depresji lub czy stosował inhibitor MAO w ciągu ostatnich 2 tygodni

Lek OxyContin zawiera laktozę, dlatego jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku OxyContin.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

OxyContin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku OxyContin w czasie ciąży.

OxyContin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku OxyContin podczas karmienia piersią. Substancja czynna leku - oksykodon przenika do mleka ludzkiego i może być przyczyną uspokojenia polekowego, spłycenia i spowolnienia oddechu, czyli depresji oddechowej u karmionego piersią dziecka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub preparaty roślinne są już przyjmowane.

Stosowanie leku Oxycontin z wymienionymi poniżej lekami może powodować zmianę ich działania, zmniejszenie ich skuteczności oraz zwiększenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. Dotyczy to:

 • leków uspokajających z grupy benzodiazepin lub innych podobnych leków - wzrasta ryzyko senności, pojawienia się trudności w oddychaniu (depresja oddechowa), śpiączki, co może stanowić zagrażenie życia
 • leków wpływających na czynność mózgu, stosowanych w leczeniu objawów alergii, choroby lokomocyjnej czy nudności - może wówczas  dojść do spłycenia i spowolnienia oddechu (depresja oddechowa), zaparć, suchości w jamie ustnej czy pojawienia się problemów z oddawaniem moczu
 • leków przeciwdepresyjnych np. citalopramu, duloksetyny, escitalopramu, fluoksetyny, fluwoksaminy, paroksetyny, sertraliny, wenlafaksyny - mogą pojawić się mimowolne, rytmiczne skurcze mięśni, pobudzenie, nadmierna potliwość, drżenia, zwiększenie napięcia mięśni, podwyższenie temperatury ciała do ponad 38°C
 • leków stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych lub umysłowych - to leki antypsychotyczne, pochodne fenotiazyny, neuroleptyki
 • środków zwiotczających mięśnie
 • leków stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona
 • innych i silnie działających leków przeciwbólowych
 • cymetydyny
 • rifampicyny
 • karbamazepiny
 • fenytoiny
 • chinidyny
 • azolowych leków przeciwgrzybiczych (ketokonazol, worykonazol, itrakonazol lub pozakonazol)
 • leków stosowanych w leczeniu zakażeń bakteryjnych np. klarytromycyna, erytromycyna lub telitromycyna
 • leków stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV z grupy inhbitorów proteazy np. boceprewir, rytonawir, indynawir, nelfinawir lub sakwinawir
 • leków pochodnych kumaryny, hamujących krzepnięcie krwi lub uczestniczacych w procesie krzepnięcia krwi
 • leków ziołowych zawierających wyciąg z dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

OxyContin a alkohol

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku OxyContin ze względu na wzrost ryzyka wystąpienia poważnych działań niepożądanych oksykodonu, takich jak,  senność oraz wzrastającego ryzyka działań niepożądanych takich jak spowolnienie oddechu, z ryzykiem całkowitego zatrzymania oddechu i utraty przytomności. 

OxyContin a prowadzenie pojazdów

Lek OxyContin może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, zwłaszcza na początku terapii, podczas zmiany dawki leku na większą lub przy zmianie na inny podobny lek.

Przechowywanie

Jak przechowywac lek Oxycontin?

Lek Oxycontin należy:

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego