Kategorie

Oxynador (Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Oxynador?

Lek Oxynador zawiera w swoim składzie chlorowodorek oksykodonu oraz chlorowodorek naloksonu. Chlorowodorek oksykodonu odpowiedzialny jest za działanie przeciwbólowe, natomiast chlorowodorek naloksonu zapobiega niektórym działaniom niepożądanym wywołanym przez leki opioidowe.

Podstawowe informacje

NazwaOxynador
Nazwa międzynarodowaOxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg + 5 mg
 • 20 mg + 10 mg
 • 40 mg + 20 mg
PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna
 • chlorowodorek oksykodonu
 • chlorowodorek naloksonu
Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • hydroksypropyloceluloza
 • etyloceluloza
 • distearynian glicerolu
 • laktoza jednowodna
 • talk
 • stearynian magnezu

 Otoczka tabletki

 • alkohol poliwinylowy
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • makrogol 3350
 • talk
 • Oxynador 20 mg + 10 mg - tlenek żelaza czerwony (E 172)
 • Oxynador 40 mg + 20 mg- tlenek żelaza żółty (E 172)
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek
 • 14 tabletek
 • 20 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 90 tabletek
 • 98 tabletek
 • 100 tabletek
 • 112 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwbólowe

Zastosowanie

Leczenie silnego bólu kontrolowanego wyłącznie przez leki opioidowe.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na chlorowodorek oksykodonu, chlorowodorek naloksonu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • niewydolność oddechowa
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • serce płucne (powiększenie prawej strony serca)
 • ciężka astma oskrzelowa
 • niedrożność jelita nie wywołana przez opioidy
 • ciężkie choroby wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • podeszły wiek pacjenta, pacjent jest osłabiony
 • stwierdzone choroby nerek lub wątroby
 • ciężkie choroby płuc
 • bezdech senny
 • obrzęk śluzowaty
 • obniżona czynność tarczycy
 • niewydolność nadnerczy, choroba Addisona
 • choroby psychiczne
 • kamica żółciowa
 • przerost gruczołu krokowego
 • uzależnienie od alkoholu lub leków lub u pacjenta występowały objawy zespołu z odstawienia
 • zapalenie trzustki
 • pacjent ma zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie
 • zaburzenia rytmu serca
 • urazy głowy
 • skłonność do napadów padaczkowych
 • przyjmowanie inhibitorów MAO
 • senność lub przypadki nagłego zasypiania
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób)

 • ból brzucha
 • zaparcia
 • biegunka
 • suchość w jamie ustnej
 • niestrawność
 • wymioty
 • nudności
 • wiatry
 • zmniejszenie apetytu aż do utraty apetytu
 • uczucie zawrotów głowy lub “wirowania”
 • ból głowy
 • uderzenia gorąca
 • uczucie nietypowego osłabienia
 • zmęczenie lub wyczerpanie
 • świąd skóry
 • reakcje skórne/ wysypka
 • pocenie się
 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • trudności z zasypianiem
 • senność
Nie łączyć z
 • lekami przeciwbólowymi
 • lekami nasennymi, uspokajającymi
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwhistaminowymi, przeciwwymiotnymi
 • lekami mającymi wpływ na układ nerwowy
 • lekami przeciwzakrzepowymi
 • lekami o działaniu pobudzającym
 • lekami przeciwgrzybiczymi
 • antybiotykami makrolidowymi (np. klarytromycyna)
 • rytonawirem lub innymi inhibitorami proteazy
 • ryfampicyną
 • karbamazepiną
 • fenytoiną
Ciąża

Lek nie powinien być stosowany w okresie ciąży, chyba ze lekarz zaleci inaczej.

Karmienie piersią

Lek nie powinien być stosowany, gdy kobieta karmi piersią.

Dzieci

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodziezy poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może ograniczyć zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, zwłaszcza na początku leczenie lub przy zmianie dawki leku. Jesli u pacjenta pojawi się uczucie senności z przypadkiem gwałtownego zasypiania nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwac maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Oxynador?

Lek Oxynador jest lekiem o silnym działaniu przeciwbólowym należącym do opioidowych leków przeciwbólowych. Lek Oxynador zawiera w swoim składzie chlorowodorek oksykodonu oraz chlorowodorek naloksonu. Chlorowodorek oksykodonu odpowiedzialny jest za działanie przeciwbólowe, natomiast chlorowodorek naloksonu zapobiega niektórym działaniom niepożądanym wywołanym przez leki opioidowe.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Oxynador?

Lek Oxynador stosuje się w leczeniu silnego bólu u osób dorosłych, który może być leczony jedynie z zastosowaniem opioidowych leków przeciwbólowych.

Dawkowanie

Jak stosować lek Oxynador?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Leczenie bólu

Dorośli

 • dawka początkowa to 10 mg chlorowodorku oksykodonu i 5 mg chlorowodorku naloksonu co 12 godzin
 • lekarz podejmie decyzję co do podziału dawki dobowej na okres poranny i wieczorny
 • lekarz dostosuje indywidualnie dawkę do potrzeb pacjenta w zależności od stopnia nasilenia bólu
 • pacjent powinien otrzymywać najmniejszą skuteczną dawkę do opanowania bólu
 • jeśli pacjent już otrzymywał opioidy, lekarz może podjąć decyzję o stosowaniu od razy wyższych dawek opioidów
 • maksymalna dawka dobowa to 160 mg chlorowodorku oksykodonu i 80 mg chlorowodorku naloksonu, jednak nie należy przekraczać 400 mg chlorowodorku oksykodonu
 • przyjmowanie dodatkowo oksykodonu bez naloksonu może niekorzystnie wpłynać na działanie naloksonu na jelita
 • jeśli pacjent odczuwa ból przed terminem przyjęcia kolejnej dawki, konieczne będzie zastosowanie innego szybkodziałającego leku przeciwbólowego

Pacjenci w podeszłym wieku

U osób z prawidłową czynnością nerek brak konieczności dostosowywania dawki leku.

Zaburzenia czynności wątroby lub nerek

W tej grupia pacjentów należy zachować szczególną ostrożność. Lekarz może zastosować mniejsze dawki leku. Nie należy przyjmować leku u osób z niewydolnością wątroby o nasileniu od umiarkowanego do cieżkiego.

Dzieci i młodzież

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat

Sposób podawania

 • tabletek nie wolno dzielić, łamać, żuć, ani kruszyć
 • tabletki nalezy połykać w całości popijając wodą
 • tabletki można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku
 • tabletki należy przyjmować co 12 godzin

Łamanie, żucie lub kruszenie tabletek w celu łatwiejszego połknięcia powoduje szybsze uwolnienie substancji czynnych i wchłonięcie potencjalnie śmiertelnej dawki oksykodonu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zastosowania wiekszej dawki nalezy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Objawami przedawkowania leku są: zwężenie źrenic, powolny i płytki oddech (depresja oddechowa), stan podobny do odurzenia narkotykowego (senność aż do utraty świadomości), zmniejszone napięcie mięśni (hipotonia), spowolnienie tętna, spadek ciśnienia tętniczego krwi. Ciężkie zatrucie lekiem może skutkować utratą świadomości (śpiączka), zatrzymaniem wody w płucach i zapaścią krążeniową, które mogą prowadzić do zgonu.

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia dawki leku należy zastosować ponizszy schemat postępowania

 • jeżeli do przyjęcia kolejnej dawki pozostało 8 godzin lub więcej: należy przyjąć zapomnianą dawkę niezwłocznie i kontynuować przyjmowanie leku według ustalonego schematu.
 • jeżeli do przyjęcia kolejnej dawki pozostało mniej niż 8 godzin: należy przyjąć zapomnianą dawkę. Następnie należy odczekać 8 godzin przed przyjęciem następnej dawki. Należy starać się powrócić do początkowego schematu dawkowania (np. rano o godz. 8.00, wieczorem o godz. 20.00)

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Leku nie należy przyjmować częściej niż 1 dawka przez 8 godzin.

Przerwanie stosowania leku

Przerwanie kuracji lekiem powinno odbywać się pod kontrolą lekarza, który zastosuje odpowiedni schemat odstawiania leku. Pomoże to uniknąć wystąpienia objawów z odstawienia (niepokój, zwłaszcza ruchowy, pocenie się i ból mięśni).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Oxynador?

Leku Oxynador nie należy stosować gdy u pacjenta stwierdzono:

 • uczulenie na chlorowodorek oksykodonu, chlorowodorek naloksonu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • niewydolność oddechową
 • przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
 • serce płucne (powiększenie prawej strony serca)
 • ciężką astmę oskrzelową
 • niedrożność jelita nie wywołaną przez opioidy
 • ciężkie choroby wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Oxynador może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Ciężkie działania niepożądane:

 • depresja oddechowa (wolny i płytki oddech)
 • istotny spadek ciśnienia krwi

Działania niepożądane obserwowane u pacjentów leczonych z powodu bólu:

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób)

 • ból brzucha
 • zaparcia
 • biegunka
 • suchość w jamie ustnej
 • niestrawność
 • wymioty
 • nudności
 • wiatry
 • zmniejszenie apetytu aż do utraty apetytu
 • uczucie zawrotów głowy lub “wirowania”
 • ból głowy
 • uderzenia gorąca
 • uczucie nietypowego osłabienia
 • zmęczenie lub wyczerpanie
 • świąd skóry
 • reakcje skórne/ wysypka
 • pocenie się
 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • trudności z zasypianiem
 • senność

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób)

 • wzdęcia
 • nietypowe myśli
 • niepokój
 • splątanie
 • depresja
 • nerwowość
 • ucisk w klatce piersiowej, szczególnie przy obecnej chorobie niedokrwiennej serca
 • spadek ciśnienia krwi
 • objawy z odstawienia, takie jak pobudzenie
 • omdlenia
 • brak energii
 • pragnienie
 • zmiany odczuwania smaku
 • kołatanie serca
 • kolka wątrobowa
 • ból w klatce piersiowej
 • złe samopoczucie
 • ból
 • obrzęk rąk, kostek lub stóp
 • trudności w koncentracji
 • zaburzenia mowy
 • drżenie
 • trudności w oddychaniu
 • niepokój ruchowy
 • dreszcze
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • wzrost ciśnienia krwi
 • osłabienie popędu płciowego
 • katar
 • kaszel
 • nadwrażliwość/ reakcje alergiczne
 • utrata masy ciała
 • urazy na skutek wypadków
 • częste parcie na mocz
 • skurcze mięśni
 • drżenie mięśni
 • ból mięśni
 • zaburzenia widzenia
 • napady drgawkowe (szczególnie u osób z zaburzeniami padaczkowymi lub predyspozycjami - do napadów drgawkowych)

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1 000 osób)

 • zwiększenie częstości tętna
 • zmiany w uzębieniu
 • zwiększenie masy ciała
 • ziewanie

Częstość nieznana:

 • euforia
 • silne uczucie senności
 • zaburzenia erekcji
 • koszmary senne
 • omamy
 • płytki oddech
 • trudności w oddawaniu moczu
 • uczucie mrowienia
 • odbijanie się

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Oxynadornależy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w następujących przypadkach:

 • podeszły wiek pacjenta, pacjent jest osłabiony
 • stwierdzone choroby nerek lub wątroby
 • cieżkie choroby płuc
 • bezdech senny
 • obrzęk śluzowaty
 • obniżona czynnośc tarczycy
 • niewydolność nadnerczy, choroba Addisona
 • choroby psychiczne
 • kamica żółciowa
 • przerost gruczołu krokowego
 • uzależnienie od alkoholu lub leków lub u pacjenta występowały objawy zespołu z odstawienia
 • zapalenie trzustki
 • pacjent ma zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie
 • zaburzenia rytmu serca
 • urazy głowy
 • skłonność do napadów padaczkowych
 • przyjmowanie inhibitorów MAO
 • senność lub przypadki nagłego zasypiania

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Oxynador a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie powinien być przyjmowany przez kobiety w ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne. Noworodki których matki przyjmowały lek w czasie ciąży moga mieć objawy z odstawienia, natomiast jeśli lek jest przyjmowany w trakcie porodu może wywołać depresję oddechową u dziecka.

Oxynador a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek przenika do mleka matki, dlatego nie powinien być stosowany przez kobiety karmiące piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

W szczególności należy poinformować o łącznym stosowaniu leku Oxynador z:

 • lekami przeciwzakrzepowymi (pochodne kumaryny), czas krzepnięcia krwi może być wydłużony lub skrócony
 • lekami o działaniu pobudzającym lub uspokajającym
 • antybiotykami makrolidowymi (np. klarytromycyna)
 • lekami przeciwgrzybiczymi (np. ketokonazol)
 • rytonawirem lub innymi inhibitorami proteazy (stosowane w leczeniu HIV)
 • ryfampicyną (lek przeciwgruźliczy)
 • karbamazepiną (lek przeciwpadaczkowy)
 • fenytoiną (lek przeciwpadaczkowy)

Objawy takie jak sennośc lub depresja oddechowa może pojawić się u pacjentów stosujących Oxynador łącznie z:

 • lekami przeciwbólowymi
 • lekami nasennymi, uspokajającymi
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwhistaminowymi, przeciwwymiotnymi
 • lekami mającymi wpływ na układ nerwowy (fenotiazyny, neuroleptyki)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Oxynador a alkohol

Podczas stosowania leku picie alkoholu może doprowadzić do senności, płytkiego oddechu, bezdechu a nawet utraty przytomności. Nie należy pić napojów alkoholowych podczas stosowania leku Oxynador.

Oxynador a prowadzenie pojazdów

Lek może ograniczyć zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, zwłaszcza na początku leczenia lub przy zmianie dawki leku. Jesli u pacjenta pojawi się uczucie senności z przypadkiem gwałtownego zasypiania nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Oxynador?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego