Paracetamol Accord 500 mg, 24 tabletki

Paracetamol Accord 500 mg, 24 tabletki

Kategorie

Paracetamol Accord 500 mg, 24 tabletki

Cena jednostkowa: 2,04 zł za 10 tabletek

Cena
4,89 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w 1-2 dni robocze
Możliwe formy dostawy:
 • Przesyłka kurierska (DPD, DHL lub Poltraf)
 • Odbiór osobisty (DHL POP Żabka, DPD Pickup, Punkt Odbioru Gemini lub Cool Point)

Opis produktu

Paracetamol Accord jest lekiem, którego substancja czynna należy do grupy leków przeciwbólowych. Jest stosowany w leczeniu łagodnego bólu i obniżaniu gorączki.

Wskazania

Łagodzenie bólu i obniżanie gorączki u dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 6 roku życia.

Skład

1 tabletka zawiera:

 • substancję czynną: paracetamol 500mg,
 • substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, żelatyna, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu staerynian.

Działanie

Przeciwgorączkowe, przeciwbólowe.

Dawkowanie

Lek stosować zgodnie z instrukcjami zawartymi w ulotce lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Dzieci w wieku od 6 do 9 lat (o masie ciała 22-30kg): połowa tabletki, maksymalnie 4 do 6 razy w ciągu 24 godzin.
 • Dzieci w wieku od 9 do 12 lat (o masie ciała 30-40kg): jedna tabletka, maksymalnie 3 do 4 razy w ciągu 24 godzin.
 • Dzieci w wieku 12 do 15 lat (o masie ciała 40-55kg): jedna tabletka, maksymalnie 4-6 razy w ciągu 24 godzin.
 • Dorośli i młodzież powyżej 15 lat: 1 lub 2 tabletki, jeśli jest to konieczne, można powtarzać co 4 do 6 godzin, aż do 6 tabletek w ciągu 24 godzin.

Przeciwwskazania

 • Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
 • Jeśli pacjent jest w wieku poniżej 6 lat.
 • Dorośli o masie ciała mniejszej niż 50 kg.
 • Łagodna lub umiarkowana niewydolność wątroby, zespół Gilberta (rodzinna niehemolityczna żółtaczka).
 • Długotrwałe niedożywienie lub odwodnienie.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Działania niepożądane

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób):

 • agranulocytoza (długotrwałe stosowanie), trombocytopenia, plamica małopłytkowa, leukopenia, niedokrwistość hemolityczna, zaburzenia płytek krwi, zaburzenia komórek macierzystych,
 • nadwrażliwość (z wyłączeniem obrzęku naczynioruchowego),
 • depresja, dezorientacja, omamy,
 • drżenie, bóle głowy,
 • zaburzenia widzenia,
 • obrzęk,
 • krwotok (NOS), ból brzucha (NOS), biegunka (NOS), nudności, wymioty,
 • nieprawidłowa czynność wątroby, niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczka,
 • świąd, wysypka, pocenie się, plamica, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka,
 • zawroty głowy (z wyjątkiem zaburzeń równowagi), złe samopoczucie, gorączka, nadmierne uspokojenie, interakcje z lekami,
 • przedawkowanie i zatrucia.

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób):

 • pancytopenia,
 • nadwrażliwość (obrzęk naczynioruchowy, trudności z oddychaniem, nadmierna potliwość, nudności, niedociśnienie, wstrząs, reakcja anafilaktyczna) wymagająca przerwania leczenia,
 • hipoglikemia,
 • skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na aspirynę i inne NLPZ,
 • hepatotoksyczność,
 • podanie 6 g paracetamolu może doprowadzić do uszkodzenia wątroby u dzieci: powyżej 140 mg/kg mc., większe dawki powodują nieodwracalną martwicę wątroby,
 • zgłaszano występowanie ciężkich reakcji skórnych,
 • jałowy ropomocz (mętny mocz) i objawy niepożądane ze strony nerek (ciężka niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, krwiomocz, bezmocz).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • ostra uogólniona osutka krostkowa, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, choroby skóry wywołane lekami, zespół Stevensa-Johnsona.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

 • Stosowanie Furazolidonu oraz Paracetamolu jednocześnie może powodować szybszy rozpad krwinek czerwonych prowadzący do anemii.
 • Stosowanie Leflunomidu lub Nefopamu oraz Paracetamolu jednocześnie zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby.
 • Stosowanie Metotreksatu oraz Paracetamolu równocześnie może powodować zmniejszenie wydalania metotreksatu z organizmu, oraz nasilenie jego działań niepożądanych, w szczególności toksycznego działania na wątrobę. 
 • Stosowanie Dapsonu oraz Paracetamolu jednocześnie zwiększa ryzyko toksycznego wpływu dapsonu na komórki krwi.
 • Stosowanie Prymachiny lub Sulfasalazynę oraz Paracetamolu jednocześnie może zmniejszyć liczbę białych i czerwonych krwinek.
 • Stosowanie Teryflunomidu oraz Paracetamolu jednocześnie znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń w pracy wątroby.
 • Skutkiem jednoczesnego stosowania Diflunizalu z Paracetamolem może być nasilenie objawów niepożądanego działania paracetamolu.
 • Stosowanie Klofarabiny i Paracetamolu w połączeniu może niekorzystnie wpływać na wątrobę.

Interakcje z żywnością

 • Alkohol przyjmowany łącznie z paracetamolem może powodować niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia konsekwencje, zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby.
 • Należy ograniczyć spożywanie czosnku w nadmiernej ilości w czasie stosowania paracetamolu, gdyż zwiększa to ryzyko uszkodzenia wątroby.
 • Kofeina nasila działanie leku, co może być korzystnym efektem w przypadku gdy chcemy, aby lek zadziałał szybciej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Paracetamol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

 • Zachować ostrożność podczas stosowania paracetamolu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, lub ciężką niewydolnością wątroby (skala Childa i Pugha > 9).
 • Należy zachować ostrożność z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (w tym zespół Gilberta), z ostrym zapaleniem wątroby.
 • Konieczne zachowanie ostrożności przy jednoczesnym stosowaniu leków wpływających na czynność wątroby, z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.
 • Kiedy pacjent regularnie spożywa duże ilości alkoholu. Nigdy nie należy przyjmować więcej niż 2g paracetamolu na dobę.
 • Jeśli pacjent choruje na niedokrwistość hemolityczną (nieprawidłowy rozpad krwinek czerwonych).
 • Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą, u których występuje nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, ponieważ odnotowano przypadki niewielkiego skurczu oskrzeli po podaniu paracetamolu (reakcja krzyżowa).
 • W przypadku odwodnienia lub długotrwałego niedożywienia.
 • Podczas wysokiej gorączki, objawów wtórnego zakażenia lub utrzymywania się objawów przez ponad 3 dni należy zasięgnąć porady lekarza.
 • Przyjmowanie leku w czasie ciąży nie wskazują, że istnieje niekorzystny wpływ na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu. Można przyjmować paracetamol w zalecanych dawkach w czasie ciąży (podczas ciąży nie należy stosować paracetamolu przez dłuższy czas, w połączeniu z innymi lekami lub w dużych dawkach).
 • Paracetamol przenika do mleka matki, ale w ilościach nieistotnych klinicznie. Nie zgłaszano jakiegokolwiek działania niepożądanego u niemowląt karmionych piersią. Paracetamol można stosować u kobiet karmiących piersią w dawkach nie większych niż zalecane.
 • W przypadku długotrwałego stosowania należy zachować ostrożność.

Podmiot odpowiedzialny

Accord Healthcare Ltd.
Al. Krakowska, 110/114
Warszawa

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego