Kategorie

Paracetamol B. Braun (Paracetamolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Paracetamol B. Braun?

Paracetamol B. Braun jest lekiem w postaci roztworu do infuzji. Wykazuje on działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Stosowany jest w krótkotrwałym leczeniu bólu i gorączki. 

Podstawowe informacje

NazwaParacetamol B. Braun
Nazwa międzynarodowaParacetamolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg/ ml

PostaćRoztwór do infuzji
Skład - substancja czynna

Paracetamol

Skład - substancje pomocnicze
 • mannitol,
 • dwuwodny cytrynian sodu
 • kwas octowy lodowaty (do ustalania pH)
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 10 butelek 50 ml
 • 10 butelek 100 ml
 • 20 ampułek 10 ml
Działanie / właściwości
 • przeciwbólowe
 • przeciwgorączkowe
Zastosowanie

Krótkotrwałe leczenie bólu i gorączki.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • uczulenie na propacetamol (inny lek przeciwbólowy, przekształcany w organizmie do paracetamolu)
 • ciężka choroba wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroba wątroby lub ciężka choroba nerek
 • nadużywanie alkoholu
 • przyjmowanie innego leku zawierającego paracetamol
 • zaburzenia odżywiania
 • odwodnienie
 • fawizm
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób):

 • zmiany wyników badań laboratoryjnych
 • zmniejszenie ciśnienia krwi
 • złe samopoczucie
Nie łączyć z
 • probenecydem
 • salicylamidem
 • lekami aktywującymi enzymy wątrobowe
 • lekami przeciwzakrzepowymi
 • innymi lekami zawierającymi paracetamol
Ciąża

Lek Paracetamol B. Braun można stosować u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Lek Paracetamol B. Braun można stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych. 

Działanie i właściwości

Jak działa lek Paracetamol B. Braun?

Lek Paracetamol B. Braun jest lekiem wykazującym działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosować lek Paracetamol B. Braun?

Lek Paracetamol B. Braun należy stosować w:

 • krótkotrwałym leczeniu bólu u o umiarkowanym nasileniu, szczególnie w okresie pooperacyjnym
 • krótkotrwałym leczeniu gorączki

Dawkowanie

Jak stosować lek Paracetamol B. Braun?

Lek Paracetamol B. Braun podawany jest przez lekarza w podaniu dożylnym. Trwa to około 15 minut. Konieczne jest uważne stałe monitorowanie pacjenta podczas przeprowadzenia infuzji, a szczególnie pod jej koniec. 

Lekarz indywidualnie określi wielkość dawki w zależności od masy ciała pacjenta. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol B. Braun

Przedawkowanie jest mało prawdopodobne, ponieważ lek podaje pacjentowi członek personelu medycznego.

W przypadku przedawkowania objawy występują zazwyczaj w ciągu pierwszych 24 godzin i obejmują: nudności, wymioty, jadłowstręt (utratę apetytu), bladość skóry, ból brzucha. Te objawy mogą wskazywać na uszkodzenie wątroby.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Paracetamol B. Braun?

Leku Paracetamol B. Braun nie należy stosować jeśli:

 • u pacjenta stwierdzono uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na propacetamol (inny lek przeciwbólowy, przekształcany w organizmie do paracetamolu)
 • u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Następujące działania niepożądane mogą być ciężkie. W razie wystąpienia któregokolwiek z nich, należy przerwać przyjmowanie leku Paracetamol B. Braun i natychmiast skonsultować się z lekarzem:

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób):

 • reakcje alergiczne o zmiennym nasileniu, od reakcji skórnych jak pokrzywka do wstrząsu alergicznego
 • może wystąpić nieprawidłowo mała liczba pewnych rodzajów krwinek (płytek krwi, białych krwinek)

Mogą wystąpić także inne działania niepożądane:

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób):

 • zmiany wyników badań laboratoryjnych: nieprawidłowo duża aktywność enzymów wątrobowych stwierdzana podczas badań krwi
 • zmniejszenie ciśnienia krwi
 • złe samopoczucie

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zaczerwienienie skóry, uderzenia gorąca lub świąd
 • nieprawidłowo szybkie bicie serca

W miejscu podania leku może wystąpić ból i pieczenie. 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Paracetamol B. Braun należy zwrócić się do lekarza.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Paracetamol B. Braun:

 • jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub ciężka choroba nerek
 • jeśli pacjent przewlekle nadużywa alkoholu
 • jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające paracetamol
 • w przypadkach zaburzeń odżywiania (stany niedożywienia) lub odwodnienia
 • jeśli u pacjenta występuje genetycznie uwarunkowany niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G-6-PD) (fawizm)

Nie zaleca się długotrwałego lub częstego stosowania paracetamolu. Lek należy stosować tylko do czasu, gdy pacjent będzie mógł ponownie przyjmować leki przeciwbólowe doustnie.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Paracetamol B. Braun a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek Paracetamol B. Braun można podawać kobietom w ciąży, jeśli jest to konieczne.

Paracetamol B. Braun a karmienie piersią

Lek Paracetamol B. Braun można stosować w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Szczególnie poinformować lekarza o przyjmowaniu:

 • probenecydu (lek stosowany w leczeniu dny) - konieczne może być zmniejszenie dawki paracetamolu
 • leków przeciwbólowych zawierających salicylamid - konieczne może być dostosowanie dawki
 • leków aktywujących enzymy wątrobowe - konieczna jest ścisła kontrola dawki paracetamolu, aby uniknąć uszkodzenia wątroby
 • jakichkolwiek leków rozrzedzających krew (przeciwzakrzepowe) - konieczne może być uważniejsze kontrolowanie ich działania
 • inne leki zawierające paracetamol

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Paracetamol B. Braun a alkohol

Brak danych. 

Paracetamol B. Braun a prowadzenie pojazdów

Brak danych. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Paracetamol B. Braun?

Lek Paracetamol B. Braun należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 30°C
 • z dala od światła

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego