Kategorie

Paracetamol Hasco 120 mg/ 5 ml, zawiesina doustna dla dzieci od urodzenia, smak truskawkowy, 150 g

Cena
10,39 zł

Produkt dostępny

Opis produktu

Paracetamol Hasco to przeciwgorączkowy i przeciwbólowy lek w postaci zawiesiny doustnej przeznaczony dla niemowląt i dzieci. Stosuje się go podczas gorączki i w bólach różnego pochodzenia (np. po zabiegach chirurgicznych, bólach związanych z wyrzynaniem się zębów, bólach głowy o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu) oraz dolegliwościach towarzyszącym reakcji organizmu na szczepionkę (ból, gorączka, odczyn miejscowy). Dodatkowo lek stosuje się u niemowląt od urodzenia do 3 miesiąca życia do leczenia objawowego gorączki trwającej nie dłużej niż 3 dni oraz bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

Wskazania

 • Gorączka
 • Bóle różnego pochodzenia:
  • po zabiegach chirurgicznych,
  • bóle związane z wyrzynaniem się zębów,
  • bóle głowy o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu
 • Dolegliwości towarzyszące reakcji organizmu na szczepionkę:
  • ból,
   gorączka,
  • odczyn miejscowy.
 • Dla dzieci i niemowląt od pierwszych dni życia; u niemowląt od 0 do 3. miesiąca życia (o masie ciała do 4 kg):
  • leczenie objawowe gorączki trwającej nie dłużej niż 3 dni,
  • ból o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

Skład

5 ml zawiesiny Paracetamol Hasco zawiera:

 • 120 mg paracetamolu (Paracetamolum),
 • substancje pomocnicze: sacharoza, guma ksantan (E 415), kwas cytrynowy jednowodny (E 330), sacharyna sodowa (E 954), sodu benzoesan (E 211), sodu pirosiarczyn (E 223), aromat truskawkowy, woda oczyszczona.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

 • Lek Paracetamol Hasco stosuje się doustnie. Przed użyciem energicznie wstrząśnij w celu uzyskania jednolitej zawiesiny.
 • Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, przeciętna jednorazowa dawka paracetamolu wynosi 10 do 15 mg na kilogram masy ciała.
 • W razie konieczności dawkę można powtarzać nie częściej niż co 4-6 godzin, do 4 razy na dobę, czyli maksymalnie 60 mg/kg mc./dobę.
 • Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni.
 • Stosowanie u dzieci poniżej 2 lat powinno być zlecone przez lekarza.

W tabeli poniżej podano przykładowy schemat obliczania dawki leku:

Od urodzenia do 3 miesiąca życia (do 4 kg):

 •  zalecana dawka jednorazowa: 2,5 ml (60 mg),
 •  maksymalna dawka dobowa: 10 ml (240 mg).

Od 4 do 8 miesiąca życia (do 7 kg):

 • zalecana dawka jednorazowa: 4 ml (96 mg),
 • maksymalna dawka dobowa: 16 ml (384 mg).

Od 9 do 11 miesiąca życia (do 8 kg):

 •   zalecana dawka jednorazowa: 5 ml (120 mg),
 •   maksymalna dawka dobowa: 20 ml (480 mg).

Od 1 do 2 lat (do 10,5 kg):

 •   zalecana dawka jednorazowa: 6,5 ml (156 mg),
 •  maksymalna dawka dobowa: 26 ml (624 mg).

Od 2 do 3 lat (do 13 kg):

 •   zalecana dawka jednorazowa: 8 ml (192 mg),
 •   maksymalna dawka dobowa: 32 ml (768 mg).

Od 4 do 5 lat (do 18,5 kg):

 •   zalecana dawka jednorazowa: 12 ml (288 mg),
 •   maksymalna dawka dobowa: 48 ml (1152 mg).

Od 6 do 8 lat (do 24 kg):

 •   zalecana dawka jednorazowa: 15 ml (360 mg),
 •   maksymalna dawka dobowa: 60 ml (1440 mg).

Od 9 do 10 lat (do 32 kg):

 • zalecana dawka jednorazowa: 20 ml (480 mg),
 • maksymalna dawka dobowa: 80 ml (1920 mg).

Od 11 do 12 lat (do 45,6 kg):

 • zalecana dawka jednorazowa: 28,5 ml (684 mg),
 • maksymalna dawka dobowa: 114 ml (2736 mg).

Przeciwwskazania

Leku Paracetamol Hasco nie należy stosować:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub wirusowym zapaleniem wątroby, u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek,
 • w chorobie alkoholowej.

Przechowywanie

Leku Paracetamol Hasco należy przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C  w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 • Lek stosowany przez dłuższy czas lub przedawkowany może spowodować uszkodzenie wątroby i nerek oraz methemoglobinemię z objawami sinicy (szaroniebieskie zabarwienie skóry).


Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 osób):

 • skórne reakcje uczuleniowe:
 • zapalenie skóry,
 • pokrzywka,
 • rumień.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób):

 • zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), leukocytów (leukopenia, agranulocytoza);
 • wymioty,
 • nudności,
 • biegunka.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

 • Leku nie należy przyjmować wraz z ośrodkowo działającymi środkami przeciwbólowymi ani z alkoholem, ponieważ nasila ich działanie.
 • W przypadku jednoczesnego stosowania: barbituranów, leków przeciwpadaczkowych (m.in. glutetimid, fenobarbital, fenytoina, karbamazepina), rifampicyny, wzmaga się szkodliwe działanie paracetamolu na wątrobę. Paracetamol zwiększa toksyczność chloramfenikolu.
 • Długotrwałe stosowanie paracetamolu w dużych dawkach nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny.
 • Jednoczesne stosowanie paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • W razie przedawkowania natychmiast skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze.
 • Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
 • Bez zalecenia lekarza nie stosować dłużej niż 3 dni.
 • U pacjentów z astmą, uczulonych na kwas acetylosalicylowy może wystąpić uczulenie na paracetamol.
 • Lek należy ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek.
 • W czasie stosowania leku nie należy pić napojów alkoholowych, nie stosować leku u osób uzależnionych od alkoholu.
 • Szczególnie duże ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych.
 • Dostępne wyniki badań wskazują, że podawanie paracetamolu może stanowić czynnik ryzyka rozwoju astmy oraz chorób alergicznych u dzieci.

Podmiot odpowiedzialny

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.
ul. Żmigrodzka 242e
51-131 Wrocław

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cechy produktu