Kategorie

Paracetamol Kabi (Paracetamolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Paracetamol Kabi?

Lek Paracetamol Kabi zawiera substancję czynną paracetamol o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.
Stosowany w leczeniu umiarkowanego bólu i obniżaniu gorączki.

Podstawowe informacje

NazwaParacetamol Kabi
Nazwa międzynarodowaParacetamolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg/ ml

PostaćRoztwór do infuzji
Skład - substancja czynna

Paracetamol

Skład - substancje pomocnicze
 • cysteina
 • mannitol
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

ampułki:

 • 10 ml

pakowane po 10 ampułek

fiolki:

 • 50 ml
 • 100 ml

pakowane po 1,10, 12 lub 20 fiolek

worki:

 • 50 ml
 • 100 ml

pakowane po 20,50 lub 60 worków

Działanie / właściwości
 • przeciwbólowe
 • przeciwgorączkowe
Zastosowanie
 • krótkotrwałe leczenie bólu o umiarkowanym nasileniu, głównie w okresie pooperacyjnym
 • krótkotrwałe leczenie gorączki
Przeciwwskazania
 • uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • uczulenie na propacetamol (inny lek przeciwbólowy i prekursor paracetamolu)
 • ciężka niewydolność wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • schorzenia wątroby lub nerek
 • uzależnienie od alkoholu
 • dziedziczne zaburzenie czynności wątroby (zespół Meulengrachta-Gilbert’a)
 • niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
 • jednoczesne przyjmowanie innych leków zawierających paracetamol
 • niedożywienie
 • żywienie pozajelitowe
 • odwodnienie
 • jednoczesne stosowanie flukloksacyliny
 • zalecane jest stosowanie, gdy jest to możliwe, tabletek przeciwbólowych lub syropu zamiast leku Paracetamol Kabi.
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często:

 • ból
 • uczucie pieczenia w miejscu podania
Nie łączyć z
 • innymi lekami zawierającymi paracetamol
 • barbituranami (leki uspokajające)
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwpadaczkowymi (np. karbamazepina, fenytoina, fenobarbital, prymidon)
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • doustnymi leki przeciwzakrzepowymi
 • probenecydem
 • salicylamidem
 • ryfampicyną
 • izoniazydem
 • chloramfenikolem
 • zydowudyną
Ciąża

Lek Paracetamol Kabi może być stosowany u kobiet w ciąży, jeśli jest to konieczne.

 

Karmienie piersią

Lek Paracetamol Kabi mogą stosować kobiety podczas karmienia piersią.

Dzieci

Lek Paracetamol Kabi może być stosowany u dzieci, nie należy stosować u wcześniaków.

 

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Paracetamol Kabi nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Paracetamol Kabi?

Dokładny mechanizm działania przeciwbólowego i przeciwgorączkowego paracetamolu nie został dotychczas ustalony

 • Paracetamol Kabi zaczyna działać przeciwbólowo w ciągu 5 do 10 minut po rozpoczęciu podania, działanie to utrzymuje się od 4 do 6 godzin
 • Paracetamol Kabi obniża gorączkę w ciągu 30 minut po rozpoczęciu podania, działanie to utrzymuje się przez co najmniej 6 godzin

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Paracetamol Kabi?

Lek Paracetamol Kabi stosuje się w:

 • krótkotrwałym leczeniu bólu o umiarkowanym nasileniu, głównie w okresie pooperacyjnym
 • krótkotrwałym leczeniu gorączki

Paracetamol podaje się w postaci infuzji tylko wtedy, gdy podanie go w innej postaci nie jest możliwe.

Dawkowanie

Jak stosować lek Paracetamol Kabi?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

 • Paracetamol Kabi jest podawany dożylnie w postaci kroplówki (infuzja)
 • podanie leku Paracetamol Kabi zleca lekarz
 • fiolka lub worek po 100 ml roztworu są przeznaczone wyłącznie do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała powyżej 33 kg (w wieku około 11 lat)
 • ampułka po 10 ml, fiolka lub worek po 50 ml roztworu są przeznaczone wyłącznie do stosowania u noworodków urodzonych o czasie, niemowląt, małych dzieci i dzieci o masie ciała mniejszej niż 33 kg
 • aby uniknąć zatoru powietrznego w żyle, lekarz będzie kontrolował pacjenta przed zakończeniem infuzji

Dawkowanie

 • dawkowanie ustala się na podstawie masy ciała pacjenta
 • nie podawać więcej niż 4 dawki leku w ciągu 24 godzin

Sposób podawania

 • Paracetamol Kabi podaje się w infuzji dożylnej (kroplówka) przez 15 minut
 • minimalna przerwa między dawkami musi wynosić co najmniej 4 godziny
 • jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie leku Paracetamol Kabi jest zbyt silne lub za słabe, należy poinformować lekarza

Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek

 • minimalna przerwa między każdym podaniem leku wynosi co najmniej 6 godzin
 • u pacjentów poddawanych hemodializie przerwa między dawkami musi wynosić co najmniej 8 godzin

Pacjenci z chorobami wątroby

 • pacjentom z przewlekłą lub wyrównaną chorobą wątroby, niewydolnością wątroby lub przewlekłą chorobą alkoholową, przewlekłym niedożywieniem, odwodnieniem lub zespołem Meulengrachta-Gilbert'a ważącym mniej niż 50 kg, nie należy podawać maksymalnej dawki dobowej większej niż 3 g

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol Kabi

 • należy natychmiast poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent otrzymał więcej leku Paracetamol Kabi niż zalecono
 • po przedawkowaniu objawy występują zazwyczaj w ciągu pierwszych 24 godzin i są to: nudności, wymioty, utrata apetytu, bladość i ból brzucha
 • w przypadku przedawkowania należy niezwłocznie poradzić się lekarza ze względu na ryzyko nieodwracalnego uszkodzenia wątroby

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Paracetamol Kabi?

Leku Paracetamol Kabi nie należy stosować jesli u pacjenta występują:

 • uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • uczulenie (nadwrażliwość) na propacetamol (inny lek przeciwbólowy i prekursor paracetamolu)
 • ciężkie schorzenia wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Paracetamol Kabi może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból
 • uczucie pieczenia w miejscu podania

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

 • zmiany w wynikach badań laboratoryjnych (nieprawidłowo zwiększona aktywność enzymów wątrobowych stwierdzona w badaniach krwi) - w przypadku wystąpienia tej nieprawidłowości, należy poinformować lekarza, ponieważ mogą być wymagane regularne badania krwi
 • zmniejszone ciśnienie krwi (hipotensja)
 • złe samopoczucie

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zmniejszenie liczby niektórych komórek krwi (płytki, niektóre białe krwinki), może prowadzić do krwawienia z nosa lub z dziąseł i wzrostu ryzyka infekcji - w przypadku wystąpienia takich objawów, należy poinformować lekarza, ponieważ mogą być wymagane regularne badania krwi
 • reakcje nadwrażliwości od zwykłej wysypki skórnej lub pokrzywki do ciężkiej reakcji alergicznej (wstrząs anafilaktyczny). Możliwe objawy: opuchnięcie twarzy, ust, języka lub innych części ciała i spłycenie oddechu, sapanie lub utrudnione oddychanie, chwilowe zwężenie dróg oddechowych w płucach (skurcz oskrzeli).
  Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli podejrzewa się, że Paracetamol Kabi jest przyczyną reakcji alergicznej
 • ciężkie reakcje skórne
 • zaburzenia dotyczącego krwi i płynów ustrojowych (kwasicy metabolicznej z dużą luką anionową), które występuje, jeśli dochodzi do zwiększenia kwasowości osocza podczas stosowania paracetamolu równocześnie z flukloksacyliną, zwykle u pacjentów z czynnikami ryzyka

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • szybkie uderzenia serca (tachykardia)
 • rumień, zaczerwienienie twarzy, swędzenie

Wpływ na badania laboratoryjne
Leczenie z zastosowaniem leku Paracetamol Kabi może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych kwasu moczowego, jak również na badania glukozy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Paracetamol Kabi należy omówić to z lekarzem.

Szczególną ostrożność przy stosowaniu Paracetamolu Kabi należy zachować jeśli: 

 • pacjent cierpi na schorzenia wątroby lub nerek
 • pacjent jest uzależniony od alkoholu
 • u pacjenta występuje dziedziczne zaburzenie czynności wątroby nazywane zespołem Meulengrachta-Gilbert’a
 • u pacjenta występuje zaburzenie genetyczne, wywołujące niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
 • pacjent zażywa inne leki zawierające paracetamol
 • pacjent jest niedożywiony
 • u pacjenta stosuje się całkowite żywienie pozajelitowe
 • pacjent jest odwodniony

Środki ostrożności dotyczące stosowania leku

 • jeśli to tylko możliwe zaleca się stosowanie paracetamolu w tabletkach lub innej postaci doustnej zamiast podawania leku Paracetamol Kabi
 • jeśli pacjent jest równocześnie leczony flukloksacyliną, wówczas wymaga to ścisłej obserwacji przez lekarza
 • aby uniknąć przedawkowania leku koniecznie należy sprawdzić czy inne leki zażywane przez pacjenta nie zawierają paracetamolu. Podanie dawek większych niż zalecane może doprowadzić do uszkodzenia wątroby
 • paracetamol może powodować ciężkie reakcje skórne, gdy takie wystapią należy przerwać przyjmowanie leku 
 • konieczne jest ścisłe monitorowanie pacjenta podczas podwania leku, szczególnie pod koniec infuzji, aby uniknąć wystąpienia zatoru powietrznego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Paracetamol Kabi a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

 • Paracetamol Kabi można podawać kobietom w ciąży, jeśli jest to konieczne
 • leczenie należy prowadzić przez jak jak najkrótszy czas, najmniejszą możliwie dawką, skutecznie łagodzącą ból i (lub) obniżającą gorączkę
 • jeżeli ból nie zostanie złagodzony i (lub) gorączka się nie obniży lub jeżeli konieczne będzie zwiększenie częstości przyjmowania leku, należy skonsultować się z lekarzem

Paracetamol Kabi a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek Paracetamol Kabi można stosować podczas karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leku Paracetamol Kabi nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol, aby nie doprowadzić do przedawkowania paracetamolu.
Jeśli pacjent zażywa inne leki zawierające paracetamol koniecznie musi o tym poinformować lelarza.
 
Lek Paracetamol Kabi wykazuje interakcje z:

 • probenecydem (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej), który zwiększa stężenie paracetamolu we krwi - lekarz może zdecydować o modyfikacji dawkowania leku Paracetamol Kabi
 • salicylamidem (inny lek przeciwbólowy), który może zwiększyć stężenie paracetamolu we krwi
 • ryfampicyną, izoniazydem, barbituranami (leki uspokajające), trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, lekami przeciwpadaczkowymi (np. karbamazepina, fenytoina, fenobarbital, prymidon) - leki te mogą zmniejszać działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe paracetamolu
 • chloramfenikolem (antybiotyk) - lek Paracetamol Kabi może przedłużać jego działanie
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, które mogą skracać czas działania paracetamolu
 • zydowudyną (lek stosowany w leczeniu HIV), która może zwiększać ryzyko zmniejszenia liczby niektórych białych krwinek (neutropenia), co z kolei zwiększa ryzyko wystąpienia zakażeń
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
 • alkoholem, który zwiększa działanie toksyczne na wątrobę

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Paracetamol Kabi a alkohol

Podczas kuracji lekiem Paracetamol Kabi nie należy spożywać napojów alkoholowych. Alkohol zwiększa toksyczne działanie paracetamolu na wątrobę.

Paracetamol Kabi a prowadzenie pojazdów

Lek Paracetamol Kabi nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Paracetamol Kabi?

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie przechowywać w lodówce, nie zamrażać
 • jeśli lek nie został zużyty natychmiast nie można przechowywać go dłużej niż 24 godziny
 • rozcieńczonego roztworu nie można przechowywać dłużej niż 6 godzin (włączając czas infuzji)
 • przed podaniem lek należy dokładnie obejrzeć - jeśli zauważy się obecność widocznych cząstek stałych zabarwienia innego niż lekko żółte, leku nie należy wówczas stosować

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego