Kategorie

Parlodel (Bromocriptinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Parlodel?

Lek Parlodel zawiera substancję czynną bromokryptynę, półsyntetyczną pochodną alkaloidu sporyszu, zmniejszającą wydzielanie prolaktyny.

Podstawowe informacje

NazwaParlodel
Nazwa międzynarodowaBromocriptinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

2,5 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Bromokryptyna

Skład - substancje pomocnicze
 • bezwodna krzemionka koloidalna 
 • edetynian disodu,
 • stearynian magnezu
 • kwas maleinowy,
 • skrobia kukurydziana
 • jednowodna laktoza 
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości

Zmniejszające wydzielanie prolaktyny.

Zastosowanie
 • choroba Parkinsona
 • gruczolaki wydzielające prolaktynę
 • akromegalia 
 • hiperprolaktynemia u mężczyzn 
 • zaburzenia cyklu miesiączkowego i bezpłodność kobiet
 • hamowanie laktacji wyłącznie z przyczyn medycznych 
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • nadciśnienie tętnicze
 • nadciśnienie tętnicze w ciąży lub po porodzie
 • przebyta lub aktualnie występujaca choroba serca lub inna ciężka choroba naczyń krwionośnych
 • przebyte lub aktualnie występujace ciężkie zaburzenia psychiczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzeniami kontroli popędów 
 • stosowanie leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi (sympatykomimetyki lub alkaloidy sporyszu razem z ergometryną i metyloergometryną)
 • stwierdzone zwłóknienia (bliznowacenia) mięśnia sercowego, płuc lub narządów jamy brzusznej
 • prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych
 • choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy
 • makrogruczolakami przysadki 
 • podeszły wiek
 • dziedziczna nietolerancjąa galaktozy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • senność
 • zawroty głowy 
 • przekrwienie błony śluzowej nosa
 • nudności
 • zaparcia
 • wymioty

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów pacjentów): 

 • alergiczne reakcje skórne
 • utrata włosów
 • splątanie, pobudzenie psychoruchowe, omamy
 • suchość jamy ustnej
 • dyskineza (trudności w wykonywaniu ruchów)
 • uczucie zmęczenia
 • niedociśnienie, niedociśnienie ortostatyczne (będące bardzo rzadko przyczyną omdleń)
 • kurcze nóg
Nie łączyć z
 • antybiotykami makrolidowymi
 • inhibitorami proteazy stosowanymi w leczeniu HIV/AIDS
 • azolowymi lekami przeciwgrzybiczymi
 • lekami z grupy antagonistów dopaminy
 • oktreotydem 
 • alkoholem
Ciąża

Lek Parlodel nie powinien być stosowany w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Leku Parlodel nie należy stosować w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Leku Parlodel nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 15 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, zwłaszcza w pierwszych dniach leczenia.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Parlodel?

Parlodel hamuje wydzielanie hormonu przedniego płata przysadki - prolaktyny, nie wpływając na prawidłowe stężenia innych hormonów przysadkowych. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Parlodel?

Lek Prlodel stosuje się w:

 • leczeniu choroby Parkinsona, może być stosowany w monoterapii (jako jedyny lek) lub w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w tej chorobie
 • leczeniu gruczolaków wydzielających prolaktynę w leczeniu: nieinwazyjnym mikro i makrogruczolaków przysadki wydzielających prolaktynę lub przed operacjami w celu zmniejszenia wielkości guza i ułatwienia usunięcia guza lub po operacji, jeżeli poziom prolaktyny jest nadal podwyższony
 • akromegalii (choroby spowodowanej nadmiernym wydzielaniem hormonu wzrostu - somatotropiny)
 • leczeniu Hiperprolaktynemii u mężczyzn (podwyższonego stężenie prolaktyny we krwi), ktorej objawami mogą być zaburzenia czynności gruczołów płciowych u mężczyzn (oligospermia, utrata libido, impotencja)
 • leczeniu zaburzeń cyklu miesiączkowego, bezpłodności kobiet (brak miesiączkowania z mlekotokiem lub bez mlekotoku, skąpe miesiączkowanie)
 • hamowaniu laktacji poporodowej wyłącznie ze względów medycznych (zapobieganie lub hamowanie fizjologicznej laktacji poporodowej wyłącznie ze względów medycznych (utrata dziecka podczas porodu, zarażenie matki wirusem HIV)

Dawkowanie

Jak stosować lek Parlodel?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza. 

Sposób podawania

 • nie należy przekraczać zalecanej dawki
 • tabletki leku Parlodel można dzielić
 • należy zawsze przyjmować podczas posiłku

Choroba Parkinsona

 • leczenie powinno zaczynać się od dawki 1,25 mg (pół tabletki) na dobę, najlepiej podawanej wieczorem, w ciągu pierwszego tygodnia
 • zwiększanie dawki powinno być powolne indywidualnie dostosowane do potrzeb pacjenta w celu określenia minimalnej skutecznej dawki 
 • zwiększanie dawki powinno być stopniowe, o 1,25 mg na dobę, co tydzień
 • dawkę dobową dzieli się na 2 do 3 dawek
 • oczekiwany efekt leczniczy można osiągnąć w ciągu 6-8 tygodni, jeżeli to nie nastąpi, dawka może być dalej zwiększana o 2,5 mg na dobę, co tydzień
 • zwykle stosowana dawka w monoterapii lub leczeniu skojarzonym to 10 do 30 mg bromokryptyny na dobę
 • jeśli wystąpią działania niepożądane w okresie zwiększania dawki, należy dawkę dobową zmniejszyć i utrzymać zmniejszoną co najmniej przez tydzień
 • po ustąpieniu działań niepożądanych, dawkę można ponownie zwiększyć
 • u pacjentów leczonych lewodopą, u których występują zaburzenia ruchowe, może być konieczne zmniejszenie dawki lewodopy przed rozpoczęciem podawania leku Parlodel
 • po uzyskaniu właściwej reakcji na lek Parlodel, dawkę lewodopy można dalej stopniowo zmniejszać 
 • u niektórych pacjentów można całkowicie zaprzestać podawania lewodopy

Prolaktynoma

 • 1,25 mg (pół tabletki) 2 do 3 razy na dobę
 • dawkę zwiększa się stopniowo do 10 do 20 mg na dobę dla utrzymania odpowiedniego zmniejszenia stężenia prolaktyny w osoczu

Akromegalia

 • początkowa dawka to 1,25 mg (pół tabletki) 2 do 3 razy na dobę
 • dawkę zwieksza się stopniowo do 10 do 20 mg na dobę w zależności od reakcji pacjenta i występowania działań niepożądanych

Hiperprolaktynemia u mężczyzn

 • 1,25 mg (pół tabletki) 2 do 3 razy na dobę
 • dawkę zwiększa się stopniowo do 5 do 10 mg na dobę

Zaburzenia cyklu miesiączkowego, bezpłodność kobiet

 • 1,25 mg (pół tabletki) 2 do 3 razy na dobę
 • jesli dawka okaże się nieskuteczna, należy ją stopniowo zwiększyć do 2,5 mg 2 do 3 razy na dobę
 • leczenie należy kontynuować aż do powrotu prawidłowego cyklu miesiączkowego i (lub) przywrócenia jajeczkowania
 • leczenie może być kontynuowane przez kilka cykli w celu zapobieżenia nawrotowi choroby

Hamowanie laktacji wyłącznie z przyczyn medycznych

 • jedna tabletka pierwszego dnia, po 2 do 3 dniach 1 tabletka dwa razy na dobę przez 14 dni

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Leku Parlodel nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 15 roku życia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Parlodel

W przypadku przedawkowania leku mogą się pojawić:

 • mdłości
 • wymioty
 • zawroty głowy
 • niedociśnienie ortostatyczne
 • częstoskurcz
 • senność
 • letarg
 • omamy

Gdy przyjęto większą dawkę niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Parlodel

 • pominiętą dawkę należy przyjąć tak szybko jak to możliwe, chyba, że do przyjęcia kolejnej dawki leku Parlodel pozostało mniej niż 4 godziny
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie stosowania leku Parlodel

 • nie należy przerywać stosowania leku Parlodel bez konsultacji z lekarzem
 • nagłe przerwanie leczenia może być przyczyną wystąpienia działań niepożądanych, w tym bardzo rzadkiego złośliwego zespołu neuroleptycznego z objawami takimi jak: sztywność, pobudzenie, bardzo wysoka temperatura ciała, przyspieszone bicie serca, wahania ciśnienia tętniczego krwi

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Parlodel?

Leku Parlodel nie stosuje się: 

 • przy nadwrażliwości na bromokryptynę lub na którąkolwiek substancję tego leku lub na inne alkaloidy sporyszu
 • w niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym
 • w nadciśnieniem tętniczym w ciąży (rzucawka, stan przedrzucawkowy lub nadciśnienie tętniczym z powodu ciąży)
 • w nadciśnieniu po porodzie i w połogu
 • u pacjentów z chorobą wieńcową, ciężkimi zaburzeniami układu krążenia lub objawami ciężkich zaburzeń psychicznych (aktualnie występujących lub przebytych)

Pacjenci leczeni z powodu makrogruczolaka przysadki, u których występują również te schorzenia powinni być leczeni lekiem Parlodel tylko wtedy, gdy oczekiwane korzyści przeważają nad potencjalnymi zagrożeniami.

Bromokryptyna nie jest zalecana w celu rutynowego hamowania laktacji.
Nie należy jej także stosować w celu zmniejszania objawów bolesnego obrzęku piersi po porodzie.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Parlodel może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Jeśli podczas stosowania leku Parlodel wystąpią ciężkie działania niepożądane należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Ciężkie działania niepożądane: 

 • nawracające bóle brzucha, stolec o czarnym zabarwieniu
 • występowanie epizodów nagłego zaśnięcia
 • niewytłumaczone spłycenie oddechu lub trudności w oddychaniu
 • ostry ból w klatce piersiowej
 • ból pleców, obrzęk kończyn dolnych lub ból związany z oddawaniem moczu
 • ostry, postępujący lub utrzymujący się ból głowy i (lub) zaburzenia wzroku (np. zamazane widzenie)
 • sztywność mięśni, pobudzenie, bardzo wysoka temperatura ciała, przyspieszone bicie serca, wahania ciśnienia tętniczego krwi

Inne działania niepożądane

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • senność
 • zawroty głowy 
 • przekrwienie błony śluzowej nosa
 • nudności
 • zaparcia
 • wymioty

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów pacjentów): 

 • alergiczne reakcje skórne
 • utrata włosów
 • splątanie, pobudzenie psychoruchowe, omamy
 • suchość jamy ustnej
 • dyskineza (trudności w wykonywaniu ruchów)
 • uczucie zmęczenia
 • niedociśnienie, niedociśnienie ortostatyczne (będące bardzo rzadko przyczyną omdleń)
 • kurcze nóg

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów): 

 • biegunka, bóle brzucha
 • włóknienie zaotrzewnowe 
 • owrzodzenie przewodu pokarmowego, krwawienie z przewodu pokarmowego
 • wysięk osierdziowy, zaciskające zapalenie osierdzia
 • częstoskurcz, rzadkoskurcz, arytmia
 • obrzęki obwodowe
 • wysięk opłucnowy, zwłóknienie opłucnej, zapalenie opłucnej, zwłóknienie płuc
 • duszność
 • senność 
 • mrowienie
 • drętwienie 
 • zaburzenia wzroku, nieostre widzenie
 • szum uszny
 • zaburzenia psychotyczne
 • bezsenność

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): 

 • nadmierna senność w ciągu dnia, nagłe zaśnięcie
 • odwracalna bladość palców u rąk i nóg wywołana zimnem (zwłaszcza u pacjentów z chorobą Raynauda w wywiadzie)
 • zespół przypominający złośliwy zespół neuroleptyczny po nagłym odstawieniu leku Parlodel
 • zaburzenia zastawki serca oraz inne zaburzenia z tym związane np. zapalenie osierdzia lub wyciek płynu z osierdzia (wysięk osierdziowy), zwłóknienie zastawki serca

Może wystąpić jeden lub kilka z następujących wczesnych objawów:

 • trudności z oddychaniem
 • duszność, bóle w klatce piersiowej lub bóle pleców
 • opuchnięte nogi

Jeżeli takie wystapią, należy natychmiast zawiadomić lekarza.

Mogą wystąpić także następujące działania niepożądane:

Niezdolność odparcia impulsu, pokusy czy przymusu wykonania czynności, które mogą być szkodliwe dla pacjenta lub innych osób, dotyczy to:

 • silnego impulsu do niepohamowanego uprawiania hazardu, mimo poważnych osobistych lub rodzinnych konsekwencji
 • zmienionych lub zwiększonych zainteresowań oraz zachowań seksualnych o dużym znaczeniu dla pacjenta lub innych osób, np. czynności związanych z nasilonym popędem seksualnym
 • kompulsyjnego, niekontrolowanego wydawania pieniędzy lub kupowania
 • napadowego objadania się (spożywania ogromnych ilości jedzenia w krótkim czasie) lub kompulsyjnego jedzenia (spożywania większej ilości jedzenia niż normalnie oraz większych ilości niż jest to potrzebne do zaspokojenia głodu)

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przejawia któreś z tych zachowań, aby omówić sposoby kontrolowania lub ograniczenia tych objawów.

W trakcie stosowania leku Parlodel w celu zahamowania laktacji w okresie poporodowym odnotowano rzadkie przypadki:

 • nadciśnienia tętniczego
 • zawału mięśnia sercowego
 • napadów padaczkowych
 • udaru mózgu 
 • zaburzeń psychicznych

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Parlodel jeśli:

 • pacjent lub jego bliscy zauważą nietypowe zachowania zwane zaburzeniami kontroli popędów, objawiające się nieodpartym przymusem, natrętnego wykonywania pewnych czynności, szkodliwych dla pacjenta lub innych osób (uzależnienie od hazardu, kompulsywne lub napadowe objadanie się, nadmierny popęd seksualny lub nasilone myśli i odczucia seksualne) 
  Lekarz może zdecydować o odstawieniu leku.
 • pacjent jest lub był ostatnio leczony lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi (sympatykomimetykami lub alkaloidami sporyszu), równoczesne podawanie tych leków z lekiem Parlodel nie jest też zalecane w połogu
 • u pacjenta stwierdzono teraz lub w przeszłości zwłóknienia (bliznowacenia) mięśnia sercowego, płuc lub narządów jamy brzusznej
  W przypadku wystąpienia reakcji w postaci włóknienia leczenie zostanie przerwane.
 • pacjent cierpni z powodu choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy i pojawią się u niego  krwawieniu z przewodu pokarmowego lek należy odstawić

U pacjenta szczególnie w pierwszych dniach leczenia, wystąpi spadek ciśnienia tętniczego powodujący zmniejszenie czujności, należy zachować szczególną ostrożność w czasie prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

U pacjentów z makrogruczolakami przysadki może dojść do niedoczynności przysadki na skutek ucisku i zniszczenia jej tkanki, jesli to nastąpi, lekarz podejmie odpowiednie działania.

U kobiet po porodzie istnieje bardzo rzadko ryzyko wystąpienia:

 • nadciśnienia tętniczego
 • zawału serca
 • napadów drgawek
 • udaru mózgu 
 • zaburzeń psychicznych

Ciśnienie tętnicze krwi powinno być monitorowane przez lekarza szczególnie na początku leczenia, jeśli pojawi się nadciśnienie tętnicze, ból w obrębie klatki piersiowej lub ciężki, utrzymujący się ból głowy (z zaburzeniami wzroku lub bez) należy zgłosić się do lekarza.

Stosowanie leku Parlodel z jedzeniem i alkoholem

 • lek Parlodel należy zawsze przyjmować z posiłkiem
 • podczas leczenia lekiem Parlodel nie należy spożywać alkoholu

Stosowanie leku Parlodel u pacjentów w podeszłym wieku:

 • lek Parlodel powinien być stosowany z ostrożnością przez osoby w podeszłym wieku
 • należy ściśle stosować się do zaleceń lekarza

Dzieci i młodzież
Leku Parlodel nie należy stosować u dzieci.

Lek Parlodel zawiera laktozę jednowodną, nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta

Parlodel a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

U pacjentek, które chcą zajść w ciążę lub po potwierdzeniu zapłodnienia należy przerwać stosowanie leku Parlodel.

Pacjentki z gruczolakiem przysadki, które zaszły w ciążę i które przerwały leczenie produktem Parlodel, powinny być dokładnie obserwowane w czasie całej ciąży, jeśli pojawią się objawy świadczące o powiększeniu się gruczolaków można wznowić leczenie.

Lekarz może też zadecydować o zastosowaniu leczenia operacyjnego.

Parlodel a karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek Parlodel hamuje laktację, nie powinien być podawany matkom, które chcą karmić piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Przed zastosowaniem leku Parlodel należy poinformować lekarza o przyjmowaniu:

 • antybiotyków makrolidowych (erytromycyna lub josamycyna), oktreotydu u pacjentów z akromegalią - jednoczesne stosowanie zwiększa stężenia bromokryptyny w osoczu
 • azolowych leków przeciwgrzybiczych (ketokonazol, itrakonazol, worikonazol), inhibitorów proteazy (rytonawir, nelfinawir, indynawir, delawirydyna) stosowanych w leczeniu HIV/AIDS
 • leków przeciwpsychotycznych (fenotiazyny, butyrofenony i tioksanteny), metoklopramidu i domperydonu - mogą osłabiać dziłanie leku Parlodel

Alkohol może zmniejszyć tolerancję organizmu na produkt Parlodel.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Parlodel a alkohol

Podczas leczenia lekiem Parlodel nie należy spożywać alkoholu, może się zmniejszyć tolerancja organizmu na lek.

Parlodel a prowadzenie pojazdów

Szczególnie w pierwszych dniach leczenia, może wystąpić sporadycznie niedociśnienie tętnicze, prowadzące do zmniejszenia czujności, dlatego należy zachować szczególną ostrożność w czasie prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Parlodel

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C
 • chronić od światła

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego