Kategorie

Penicillinum Crystallisatum TZF (Benzylpenicilllinum kalicum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Penicillinum Crystallisatum TZF?

Lek Penicillinum Crystallisatum TZF zawiera jako substancję czynną benzylopenicylinę, która jest naturalną penicyliną. Benzylopenicylina działa bakteriobójczo na wiele gatunków bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich.

Podstawowe informacje

NazwaPenicillinum Crystallisatum TZF
Nazwa międzynarodowaBenzylpenicilllinum kalicum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 1 000 000 j.m.
 • 3 000 000 j.m.
 • 5 000 000 j.m.
PostaćProszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Benzylopenicylina potasowa

Skład - substancje pomocnicze
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 1 fiolka proszku
Działanie / właściwości

Bakteriobójczo na wiele gatunków bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich.

Zastosowanie
 • zapalenie migdałków podniebiennych, zapalenie płuc, oskrzeli, przewlekłe zapalenie wsierdzia, wywołane przez paciorkowce, w tym również grupy A, pneumokoki, gronkowce
 • ostry rzut gorączki reumatycznej wywołany zakażeniem paciorkowcowym
 • kiła- nabyta lub wrodzona
 • rzeżączka
 • meningokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Przeciwwskazania
 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na penicylinę lub inne antybiotyki beta-laktamowe
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • występująca w przeszłości reakcja uczuleniowa na jakikolwiek antybiotyk
 • wystepująca w przeszłości inna rekacja uczuleniowa, reakcje nadwrazliwości na penicylinę mogą wystepować częściej u osób ze skłonnościami do rekacji uczuleniowych na wiele różnych substancji
 • stwierdzona choroba nerek i (lub) serca
 • ciężka i uporczywa biegunka, występująca w trakcie lub po zakończeniu leczenia penicyliną- może to być objaw rzekomobłoniastego zapalenia jelit
 • nowe zakażenia bakteryjne lub grzybicze, spowodowane nadmiernym rozwojem niewrażliwych szczepów bakterii lub grzybów w wyniku długotrwałego stosowania ampicyliny, szczególnie u pacjentów przewlekle chorych i pacjentów z zaburzeniami nerek
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Niezbyt częste działania niepożądane (u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • wysypki skórne
 • pokrzywka
 • świąd
Nie łączyć z
 • probenecydem (lek stosowany w dnie moczanowej)
 • innymi antybiotykami działającymi bakteriostatycznie (np. chloramfenikol, erytromycyna, sulfonamidy)
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi -podczas leczenia penicyliną zalecane jest stosowanie dodatkowej, niehormonalnej metody zapobiegania ciąży
Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dzieci

Lek Penicillinum Crystallisatum TZF można stosować u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Penicillinum Crystallisatum TZF?

Bakteriobójczo na wiele gatunków bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Penicillinum Crystallisatum TZF?

Lek Penicillinum Crystallisatum TZF stosuje się w przypadkach:

 • zapalenia migdałków podniebiennych, zapalenia płuc, oskrzeli, przewlekłe zapalenie wsierdzia, wywołane przez paciorkowce, w tym również grupy A, pneumokoki, gronkowce
 • ostrego rzutu gorączki reumatycznej wywołanej zakażeniem pacirokowcowym
 • kiły- nabytej lub wrodzonej
 • rzeżączki
 • meningokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

Dawkowanie

Jak stosować lek Penicillinum Crystallisatum TZF?

Ten lek należy zawsze stosować z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Penicillinum Crystallisatum TZF podaje lekarz lub pielęgniarka. Wielkość dawki zależy od ciężkości zakażenia, rodzaju drobnoustroju wywołującego zakażenie, wieku i masy ciała pacjenta.

1 mln j.m. odpowiada 600 mg benzylopenicyliny potasowej.

Dorośli

Zwykle podaje się od 1 mln do 5 mln j.m., w dawkach podzielonych, co 4 do 6 godzin.

W ciężkich zakażeniach lekarz może dawkę zwiększyć do 20 mln j.m. lub więcej na dobę.

Dzieci

Dzieci do 3 lat: 50 000 do 80 000 j.m./kg mc. na dobę, w 2 do 4 dawkach podzielonych (co 12 - 6 godzin), domięśniowo lub dożylnie

Dzieci od 3 do 14 lat: 90 000 do 1 200 000 j.m./kg mc. na dobę, w 2 do 4 dawkach podzielonych (co 12-6 godzin) domięśniowo lub dożylnie

Jeśli w trakcie stosowania leku pacjent odnosi wrażenie, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, powinien zwrócić się do lekarza.

Czas leczenia

Czas leczenia zależy od ciężkości i rodzaju zakażenia.

Sposób podawania

Benzylopenicylinę można podawać domięśniowo lub dożylnie we wstrzyknięciu lub w infuzji dozylnej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Penicillinum Crystallisatum TZF

Jeśli pacjent sądzi, że podano mu zbyt dużą dawkę leku, powinien niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi lub zgłosić się na oddział ratunkowy szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Penicillinum Crystallisatum TZF

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Penicillinum Crystallisatum TZF

Nie należy przerywać leczenia, dlatego że pacjent poczuł się lepiej. Jeśli cykl leczenia zostanie przerwany zbyt wcześnie, zakażenie może nawrócić.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Penicillinum Crystallisatum TZF?

Leku Penicillinum Crystallisatum TZF nie należy stosować:

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na penicylinę lub inne antybiotyki beta-laktamowe

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Penicillinum Crystallisatum TZF może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Niezbyt częste działania niepożądane (u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • wysypki skórne
 • pokrzywka
 • świąd

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub białych oraz płytek krwi

Bardzo rzadkie działania niepożądane (u mniej niż 1 na 10000 pacjentów):

 • zaburzenia rytmu serca
 • zaburzenia pracy nerek (gównie u pacjentów otrzymujących duże dawki leku lub u pacjentów z już istniejącymi zaburzeniami czynności nerek)
 • nagłe utrudnione oddychanie
 • bolesny obrzęk warg, języka, twarzy
 • bardzo silne zawroty głowy lub senność
 • cięzkie lub swędzące wysypki skórne

Częstość nieznana:

 • odczyn Jarischa-Herxheima, którego objawami są gorączka, uczcucie ogólnego rozbicia, ból głowy, może pojawić się u pacjentów podczas leczenia kiły
 • drożdzakowe zakażenia skóry i błon śluzowych
 • nadmierna ruchliwość, pobudzenie, niepokój, senność, zawroty głowy
 • niewielkie, przemijajaće zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • wzmożone odruchy, drgawki, śpiączka
 • w miejscu wstrzyknięcia zaczerwienienie skóry, ból, zwłoknienie, zanik, zakrzepowe zapalenie żył

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Poniższe sytuacje wymagają omówienia z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Penicillinum Crystallisatum TZF :

 • występująca w przeszłości reakcja uczuleniowa na jakikolwiek antybiotyk
 • wystepująca w przeszłości inna rekacja uczuleniowa, reakcje nadwrazliwości na penicylinę mogą wystepować częściej u osób ze skłonnościami do rekacji uczuleniowych na wiele różnych substancji
 • stwierdzona choroba nerek i (lub) serca
 • ciężka i uporczywa biegunka, występująca w trakcie lub po zakończeniu leczenia penicyliną- może to być objaw rzekomobłoniastego zapalenia jelit
 • nowe zakażenia bakteryjne lub grzybicze, spowodowane nadmiernym rozwojem niewrażliwych szczepów bakterii lub grzybów w wyniku długotrwałego stosowania ampicyliny, szczególnie u pacjentów przewlekle chorych i pacjentów z zaburzeniami nerek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Penicillinum Crystallisatum TZF a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Penicillinum Crystallisatum TZF może być stosowany w okresie ciąży, jeśli lekarz uzna zastosowanie leku za bezwzględnie konieczne.

Penicillinum Crystallisatum TZF a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Benzylopenicylina w niewielkich ilościach przenika do mleka matki i może spowodować uczulenie u karmionego niemowlęcia. Kobiety karmiące piersią muszą zachować ostrożność podczas leczenia lekiem Penicillinum Crystallisatum TZF.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje:

 • probenecyd (lek stosowany w dnie moczanowej)
 • inne antybiotyki działające bakteriostatycznie (np. chloramfenikol, erytromycyna, sulfonamidy)
 • doustne środki antykoncepcyjne-podczas leczenia penicyliną zalecane jest stosowanie dodatkowej, niehormonalnej metody zapobiegania ciąży

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Penicillinum Crystallisatum TZF a alkohol

Brak danych.

Penicillinum Crystallisatum TZF a prowadzenie pojazdów

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Penicillinum Crystallisatum TZF?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci oraz chronić od światła.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego