Kategorie

Pentaxim (Szczepionka 5 w 1)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Pentaxim?

Pentaxim to szczepionka skojarzona, którą podaje się niemowlętom i małym dzieciom w celu ochrony ich przed pięcioma chorobami zakaźnymi.

Podstawowe informacje

NazwaPentaxim
Nazwa międzynarodowaSzczepionka 5 w 1
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

0,5 ml

PostaćProszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Skład - substancja czynna
 • toksoid błoniczy
 • toksoid tężcowy
 • antygeny Bordetella pertussis (toksoid,  hemaglutynina włókienkowa)
 • inaktywowany wirus poliomyelitis (typ 1, 2 i 3)
 • polisacharyd Haemophilus influenzae typ b skoniugowany z toksoidem tężcowym
Skład - substancje pomocnicze

Zawiesina:

 • podłoże Hanksa bez czerwieni fenolowej
 • kwas octowy lodowaty i/ lub wodorotlenek sodu
 • formaldehyd
 • fenoksyetanol
 • woda do wstrzykiwań

Proszek:

 • sacharoza
 • trometamol
 • kwas solny stężony
Dostępne opakowania
 • 1 fiolka proszku + 1 ampułko-strzykawka 0,5 ml z igłą
 • 1 fiolka proszku + 1 ampułko-strzykawka 0,5 ml + 2 igły
 • 1 fiolka proszku + 1 ampułko-strzykawka 0,5 ml
 • 10 fiolek proszku + 10 ampułko-strzykawek 0,5 ml z igłą
 • 10 fiolek proszku + 10 ampułko-strzykawek 0,5 ml + 20 igieł
 • 20 fiolek proszku + 20 ampułko-strzykawek 0,5 ml z igłą
 • 20 fiolek proszku + 20 ampułko-strzykawek 0,5 ml
Działanie / właściwości

Wytworzenie przeciwciał przeciwko patogenom zawartym w preparacie

Zastosowanie

Uodpornienie dzieci na choroby pochodzenia wirusowego i bakteryjnego:

 • błonicę
 • tężec
 • krztusiec
 • poliomyelitis
 • wywołane przez Haemophilus influenzae  typ B
Przeciwwskazania
 • uczulenie na którykolwiek składnik preparatu
 • uczulenie na glutaraldehyd, neomycynę, streptomycynę, polimyksynę B
 • uczulenie na bezkomórkowe lub pełnokomórkowe szczepionki przeciw krztuścowi
 • reakcja alergiczna po uprzednim podaniu Pentaximu lub innych szczepionek zawierających składowe tego preparatu
 • postępująca encefalopatia
 • encefalopatia, która wystąpiła w ciągu 7 dni od podania bezkomórkowej lub pełnokomórkowej szczepionki przeciw krztuścowi
 • gorączka lub ostra choroba
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • obniżenie liczby płytek krwi lub zaburzenia krzepnięcia
 • drgawki gorączkowe niezwiązane z podaniem szczepionki
 • wystąpienie w przeszłości w ciągu 48 godzin po podaniu szczepionki na krztusiec następujących objawów: gorączki powyżej 40°C, zapaści lub stanu podobnego do wstrząsu z zespołem hipotensyjno - hiporeaktywnym, nieustannego płaczu trwającego min. 3 godziny bądź drgawek z gorączką lub bez w ciągu 3 dni od podania szczepionki
 • stany chorobowe lub reakcje alergiczne, zwłaszcza po poprzednim podaniu szczepionki Pentaxim
 • zespół Guillaina - Barré lub zapalenie nerwu barkowego po podaniu szczepionki zawierającej toksoid tężcowy
 • obrzęk kończyn dolnych po uprzednim podaniu szczepionki zawierającej antygen Haemophilus influenzae typ B
 • odpowiedź na podanie szczepionki u dzieci z niedoborami odporności, leczonymi kortykosteroidami, lekami cytotoksycznymi, radioterapią lub innymi lekami obniżającymi odporność może być osłabiona
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często:

 • brak apetytu
 • nerwowość, drażliwość
 • nietypowy płacz
 • senność
 • wymioty
 • rumień, obrzęk, ból w miejscu wstrzyknięcia
 • gorączka powyżej 38°C

Często:

 • biegunka
 • bezsenność, zaburzenia snu
 • stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia
Nie łączyć z

Brak interakcji

Ciąża

Nie dotyczy, szczepionka pediatryczna

Karmienie piersią

Nie dotyczy, szczepionka pediatryczna

Dzieci

Powyżej 6 tygodnia

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie dotyczy

Działanie i właściwości

Jak działa lek Pentaxim?

Podanie szczepionki ma na celu pobudzenie organizmu do wytworzenia przeciwciał przeciwko patogenom chorobotwórczym zawartym w preparacie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Pentaxim?

Szczepionkę podaje się niemowlętom i małym dzieciom w celu ochrony przed następującymi chorobami zakaźnymi:

 • błonicą
 • tężcem
 • krztuścem
 • poliomyelitis
 • wywołanymi przez Haemophilis influenzae typ B

Dawkowanie

Jak stosować lek Pentaxim?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Szczepionkę podaje lekarz lub pielęgniarka domięśniowo, w przednio-boczną część uda u niemowląt lub w ramię u dzieci.

Szczepienie pierwotne obejmuje 3 dawki podane w odstępie 1 - 2 miesięcy. Pierwszą dawkę można podać dziecku, które ukończyło 6 tygodni.

Dawkę uzupełniającą należy podać rok po trzeciej dawce, zwykle w 16 - 18 miesiącu życia.

Pominięcie zastosowania leku Pentaxim:

W przypadku pominięcia dawki należy ustalić nowy termin wizyty szczepiennej. Jedynie pełny cykl szczepienia może zapewnić odpowiednią ochronę.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Pentaxim?

Przeciwwskazaniem do podania szczepionki jest:

 • uczulenie na którykolwiek składnik preparatu
 • uczulenie na glutaraldehyd, neomycynę, streptomycynę, polimyksynę B, które mogą być obecne w preparacie w śladowych ilościach
 • uczulenie na bezkomórkowe lub pełnokomórkowe szczepionki przeciw krztuścowi
 • reakcja alergiczna po uprzednim podaniu Pentaximu lub innych szczepionek zawierających składowe tego preparatu
 • postępująca encefalopatia
 • encefalopatia, która wystąpiła w ciągu 7 dni od podania bezkomórkowej lub pełnokomórkowej szczepionki przeciw krztuścowi
 • gorączka lub ostra choroba

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Pentaxim może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • obrzęk twarzy, nagłe opuchniecie twarzy lub szyi (obrzęk naczynioruchowy, obrzęk Quinckego)
 • nagłe i poważne złe samopoczucie za spadkiem ciśnienia krwi, wywołującym zawroty głowy i utratę przytomności, przyspieszony rytm serca wynikający z zaburzeń układu oddechowego (reakcja anafilaktyczna i wstrząs)

Bardzo często obserwowane działania niepożądane to:

 • brak apetytu
 • nerwowość, drażliwość
 • nietypowy płacz
 • senność
 • wymioty
 • rumień, obrzęk, ból w miejscu wstrzyknięcia
 • gorączka powyżej 38°C

Często:

 • biegunka
 • bezsenność, zaburzenia snu
 • stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia

Niezbyt często:

 • zaczerwienienie i opuchnięcie o średnicy min. 5 cm w miejscu wstrzyknięcia
 • gorączka powyżej 39°C
 • nieutulony, długotrwały płacz, trwający powyżej 3 godzin

Rzadko:

 • gorączka powyżej 40°C
 • opuchnięcie nóg i stóp z niebieskawym przebarwieniem skóry lub zaczerwienieniem, przemijające małe czerwone plamy, pojawiające się kilka godzin po szczepieniu i samoistnie ustępujące; opuchliźnie może towarzyszyć ostry płacz

Częstość nieznana:

 • drgawki z lub bez gorączki
 • obniżenie aktywności lub okresy, w których dziecko nie reaguje na bodźce, jest blade, wydaje się być w stanie podobnym do wstrząsu (zespół hipotensyjno - hiporeaktywny)
 • wysypka, zaczerwienienie, swędzenie, pokrzywka
 • duże (powyżej 5 cm) reakcje w miejscu wstrzyknięcia, w tym obrzęk mogący obejmować dwa sąsiadujące stawy. Pojawiają się w ciągu 24 - 72 godzin od szczepienia i ustępują samoistnie po    3 - 5 dniach. Niekiedy towarzyszy im rumień, ucieplenie, tkliwość lub ból

W przypadku wystąpienia, utrzymywania się lub nasilenia powyższych objawów należy powiadomić o tym lekarza.

U niemowląt urodzonych przed 29 tygodniem ciąży obserwowano dłuższe niż zwykle odstępy między oddechami.

Ze względu na zawartość toksoidu tężcowego potencjalnym działaniem niepożądanym jest zespół Guillaina - Barré lub zapalenie nerwu barkowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • obniżenie liczby płytek krwi lub zaburzenia krzepnięcia, istnieje ryzyko krwawienia po iniekcji domięśniowej
 • drgawki gorączkowe niezwiązane z podaniem szczepionki. Należy przez 48 godzin monitorować temperaturę ciała i podawać leki przeciwgorączkowe
 • wystąpienie w przeszłości w ciągu 48 godzin od podania szczepionki na krztusiec objawów takich jak: gorączka powyżej 40°C, zapaść lub stan podobny do wstrząsu z zespołem hipotensyjno - hiporeaktywnym, długotrwały płacz trwający min. 3 godziny bądź drgawki z gorączką lub bez występujące w ciągu 3 dni od podania szczepionki
 • stany chorobowe lub reakcje alergiczne, zwłaszcza po poprzednim podaniu szczepionki Pentaxim
 • zespół Guillaina - Barré lub zapalenie nerwu barkowego po podaniu w przeszłości szczepionki zawierającej toksoid tężcowy
 • obrzęk kończyn dolnych po uprzednim podaniu szczepionki zawierającej antygen Haemophilus influenzae typ B. W takiej sytuacji szczepienie przeciwko H. influenzae typu B (fiolka z proszkiem) oraz szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i polio (zawartość ampułkostrzykawki) powinny zostać rozdzielone w czasie i podane w innym dniu
 • odpowiedź na podanie szczepionki u dzieci z niedoborami odporności, leczonymi kortykosteroidami, lekami cytotoksycznymi, radioterapią lub innymi lekami obniżającymi odporność może być osłabiona. Wskazane jest, by przełożyć szczepienie do czasu zakończenia leczenia lub wyzdrowienia. Nie dotyczy to m.in. dzieci zakażonych wirusem HIV

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Pentaxim a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie dotyczy, szczepionkę podaje się wyłącznie dzieciom.

Pentaxim a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Szczepionka pediatryczna, wpływ na kobiety karmiące i ich dzieci nie został zbadany.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczepionka może być podawana jednocześnie ze szczepionką przeciwko:

 • odrze, śwince, różyczce
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

Iniekcje muszą jednak obejmować różne kończyny.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Pentaxim a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między szczepionką a alkoholem.

Pentaxim a prowadzenie pojazdów

Nie dotyczy, szczepionka przeznaczona wyłącznie dla dzieci.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Pentaxim?

Preparat należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w lodówce w temperaturze 2 - 8°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego