Kategorie

Pentazocinum WZF (Pentazocinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Pentazocinum WZF?

Pentazocinum WZF to lek z grupy opioidowych leków przeciwbólowych, zawierający substancję czynną - pentazocynę o działaniu przeciwbólowym. Lek stosowany jest w celu łagodzenia bólu o różnym nasileniu (od umiarkowanego do silnego).

Podstawowe informacje

NazwaPentazocinum WZF
Nazwa międzynarodowaPentazocinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

30 mg/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Pentazocyna

Skład - substancje pomocnicze
 • kwas mlekowy
 • chlorek sodu 
 • 10% wodorotlenek sodu lub kwas mlekowy (do ustalenia pH)
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

10 ampułek po 1 ml

Działanie / właściwości

Przeciwbólowe.

Zastosowanie

Leczenie bólu o nasileniu umiarkowanym do silnego.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na pentazocynę, inne leki opioidowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • astma oskrzelowa (zwłaszcza zaostrzenie astmy oskrzelowej)
 • ostre zatrucie alkoholem
 • urazy głowy
 • niewydolność serca wywołana przewlekłą chorobą płuc
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niedoczynność tarczycy
 • niewydolność wątroby, nerek
 • podeszły wiek
 • porfiria
 • zapalenie trzustki
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Najczęściej występują:

 • nudności, wymioty
 • senność
 • nadmierne wydzielanie potu
 • zawroty głowy
 • oszołomienie
Nie łączyć z
 • lekami uspokajającymi 
 • inhibitorami monoaminooksydazy
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami nasennymi
 • alkoholem
Ciąża

O możliwości stosowania leku Pentazocinum WZF u kobiet w ciąży decyduje lekarz.

Karmienie piersią

O możliwości stosowania leku Pentazocinum WZF u kobiet w okresie karmienia piersią decyduje lekarz.

Dzieci

Lek Pentazocinum WZF może być stosowany u dzieci po ukończeniu pierwszego roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Stosowanie leku Pentazocinum WZF może ograniczać sprawność psychofizyczną.

Podczas stosowania leku Pentazocinum WZF nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Pentazocinum WZF?

Pentazocinum WZF to lek o działaniu przeciwbólowym, z grupy opioidowych leków przeciwbólowych. Po podaniu dożylnym lek zaczyna działać w ciągu 2-3 minut, po podaniu domięśniowym i podskórnym w ciągu 10-20 minut. Działanie przeciwbólowe leku Pentazocinum WZF utrzymuje się od 3 do 5 godzin.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Pentazocinum WZF?

Lek Pentazocinum WZF stosowany jest w zwalczaniu bólu o nasileniu umiarkowanym do silnego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Pentazocinum WZF?

Lek Pentazocinum WZF jest podawany przez personel medyczny.

Sposób stosowania:

 • lek podawany jest w postaci wstrzyknięć: podskórnie, domięśniowo lub dożylnie
 • u pacjentów długotrwale stosujących ten lek w wielu wstrzyknięciach na dobę, zaleca się wstrzyknięcia domięśniowe (aby uniknąć stwardnienia skóry oraz tkanek znajdujących się pod nią w miejscu podania)

Dawkowanie:

 • lek należy stosować systematycznie, zgodnie ze schematem zaleconym przez lekarza
 • dawkę leku ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta
 • lek można podawać dzieciom po ukończeniu pierwszego roku życia

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pentazocinum WZF

 • lek podawany jest przez personel medyczny i dlatego jest mało prawdopodobne, aby pacjentowi podano większą (niż zalecona) dawkę leku
 • po zastosowaniu większej niż zalecana dawki leku mogą wystąpić: senność, pogłębiająca się śpiączka, może dojść do trudności z oddychaniem, znacznego obniżenia ciśnienia krwi z niewydolnością serca
 • w razie wystąpienia takich objawów, należy niezwłocznie poinformować personel medyczny, który podejmie właściwe postępowanie

Pominięcie zastosowania leku Pentazocinum WZF

 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie stosowania leku Pentazocinum WZF

 • w przypadku nagłego zaprzestania stosowania pentazocyny (zwłaszcza przez osoby uzależnione), występują objawy zespołu odstawiennego, są to: nudności, biegunka, kaszel, zaburzenia nastroju, łzawienie, rozszerzenie źrenic, katar, bezsenność z równoczesnym uporczywym ziewaniem, zlewne poty, podwyższenie ciśnienia krwi, drżenia mięśniowe, „gęsia skórka”, utrata łaknienia, niewielki wzrost częstości oddechu, uczucie rozlanego bólu w wielu miejscach ciała, bardzo silna chęć przyjęcia leku oraz majaczenie
 • nasilenie objawów zależy od stanu pacjenta, wielkości i częstości podawania dawek oraz czasu stosowania pentazocyny
 • zazwyczaj przerwanie stosowania leku nie powoduje zaburzeń
 • w rzadkich przypadkach, u pacjentów, u których wystąpiły większe trudności, ponowne podanie pentazocyny a następnie stopniowe zmniejszanie dawek zwykle łagodziło dolegliwości

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Pentazocinum WZF?

Leku Pentazocinum WZF nie należy stosować u pacjentów:

 • uczulonych na pentazocynę, inne leki opioidowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • z trudnościami w oddychaniu lub schorzeniem powodującym utrudnienie oddychania lub duszność (chorobą obturacyjną górnych dróg oddechowych)
 • z astmą oskrzelową, zwłaszcza z zaostrzeniem astmy
 • z ostrym zatruciem alkoholem lub majaczeniem alkoholowym
 • z urazami głowy
 • z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym (objawami mogą być: ból głowy, zaburzenia świadomości i równowagi, zaburzenia widzenia)
 • z niewydolnością serca spowodowaną przewlekłą chorobą płuc

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Pentazocinum WZF może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Jeśli po podaniu leku Pentazocinum WZF u pacjenta wystąpią pierwsze objawy uczulenia takie, jak: obrzęk twarzy, warg, języka, gardła,
powodujące trudności w oddychaniu lub przełykaniu) należy przerwać stosowanie leku i natychmiast powiadomić lekarza lub pielęgniarkę.

Inne działania nipożądane:

Najczęściej występują:

 • nudności, wymioty
 • senność
 • nadmierne wydzielanie potu
 • zawroty głowy
 • oszołomienie

Mogą wystąpić:

 • głębokie zmiany świadomości (stan splątania)
 • trudności w oddawaniu moczu - zatrzymanie moczu (występuje rzadko)
 • skurcz dróg żółciowych (ostry ból po prawej stronie pod żebrami)
 • suchość w ustach, ból brzucha
 • zaczerwienienie skóry, w tym skóry twarzy
 • przyspieszenie akcji serca, omdlenie, nadciśnienie krwi (występuje rzadko)
 • omamy, euforia, dezorientacja, niezwykłe marzenia senne
 • zwężenie źrenic, nieostre widzenie
 • dreszcze, drżenia, napady drgawek
 • drętwienie, mrowienie kończyn
 • zaparcia
 • trudności z oddychaniem, zahamowanie oddychania

Ponadto występowały:

 • ból głowy, zaburzenia świadomości i równowagi, kłopoty z widzeniem (mogą to być objawy podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego)
 • uzależnienie psychiczne i fizyczne po długotrwałym stosowaniu pentazocyny
 • objawy zespołu odstawiennego
 • zapalenie skóry, świąd
 • ból i pieczenie w czasie wstrzykiwania leku, owrzodzenia, guzki, zagłębienie skóry w miejscach dokonywania wstrzyknięć, znaczne stwardnienie skóry i tkanki podskórnej oraz położonych głębiej mięśni, włóknienie mięśni
 • zmiany składu krwi (zmniejszenie lub zwiększenie liczby białych krwinek)
 • ciężkie reakcje skórne z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem skóry oraz silne zaczerwienienie skóry z obrzękiem
 • zmiany częstości i siły skurczów macicy w trakcie porodu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pentazocinum WZF należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, lub pielęgniarką.

Szczególną ostrożność podczas stosowania leku Pentazocinum WZF należy zachować u pacjentów:

 • z niedoczynnością tarczycy
 • z obniżoną czynnością kory nadnerczy (zbyt małe wytwarzanie hormonów) lub tzw. guzem chromochłonnym nadnerczy
 • z przerostem gruczołu krokowego
 • z niskim ciśnieniem krwi lub chorobami układu krążenia (lek może powodować spadek lub podwyższenie ciśnienia krwi)
 • z chorobami zapalnymi jelit lub upośledzeniem drożności jelit
 • nadużywających leków
 • z zaburzeniami dróg żółciowych - z zapaleniem pęcherzyka żółciowego (lek może nasilić dolegliwości bólowe)
 • z zaburzeniami czynności wątroby
 • z zaburzeniami czynności nerek
 • w podeszłym wieku
 • chorujących na porfirię 
 • z zapaleniem trzustki
 • aktualnie przyjmujących (lub przez ostatnie 2 tygodnie) leki na depresję z grupy leków zwanych inhibitorami monoaminooksydazy

Podczas stosowania leku Pentazocinum WZF może rozwinąć się uzależnienie, po nagłym zaprzestaniu podawania leku mogą wystąpić objawy zespołu odstawiennego, należą do nich:

 • nudności, biegunka
 • kaszel
 • zaburzenia nastroju
 • łzawienie, rozszerzenie źrenic
 • katar
 • bezsenność z równoczesnym uporczywym ziewaniem
 • zlewne poty
 • podwyższenie ciśnienia krwi
 • drżenia mięśniowe, „gęsia skórka”
 • utrata łaknienia
 • niewielki wzrost częstości oddechu
 • uczucie rozlanego bólu w wielu miejscach ciała
 • bardzo silna chęć przyjęcia leku 
 • majaczenie

Nasilenie tych objawów zależy od stanu pacjenta, wielkości i częstości podawania dawek oraz czasu stosowania leku. Ponowne podanie pentazocyny a następnie stopniowe zmniejszanie jej dawek zwykle łagodzi dolegliwości.

Dzieci
Lek Pentazocinum WZF może być stosowany u dzieci po ukończeniu pierwszego roku życia.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Pentazocinum WZF a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

O możliwości stosowania leku Pentazocinum WZF u kobiet w ciąży decyduje lekarz.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania pentazocyny (substancji czynnej leku Pentazocinum WZF) u kobiet w okresie ciąży (oprócz okresu porodu). Opioidowe leki przeciwbólowe mogą przenikać przez barierę łożyskową i wywoływać depresję oddechową u noworodka. 
Regularne stosowanie tyvh leków u kobiet w okresie ciąży, może spowodować wystąpienie u noworodków objawów zespołu odstawiennego. 
W czasie ostatnich 2-3 godzin przed oczekiwanym terminem porodu, pentazocynę można stosować wyłącznie po rozważeniu korzyści dla matki w stosunku do potencjalnego zagrożenia dla płodu.
Pentazocynę należy ostrożnie stosować u kobiet w trakcie porodu przedwczesnego.

Pentazocinum WZF a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

O możliwości stosowania leku Pentazocinum WZF u kobiet w okresie karmienia piersią decyduje lekarz.

Małe ilości pentazocyny (substancji czynnej leku Pentazocinum WZF) przenikają do mleka kobiecego.
Należy zachować ostrożność podczas podawania leku Pentazocinum WZF kobietom karmiącym piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pentazocinum WZF szczególnie należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje leki uspokajające, np. benzodiazepiy lub ich pochodne. Łączne stosowanie tych leków z lekiem Pentazocinum WZF nasila ryzyko wystapienia:

 • senności
 • trudności w oddychaniu (depresji oddechowej)
 • śpiączki
  mogących zagrażać życiu.

Jeśli u pacjenta wystąpią te objawy, należy skonsultować się z lekarzem.
Pomocnym może być powiadomienie krewnych lub osób z najbliższego otoczenia o możliwości wystąpienia takich objawów u pacjenta.

Leczenie z jednoczesnym wykorzystaniem  leków uspokajających i leku Pentazocinum WZ może być prowadzone tylko wtedy, gdy nie są dostępne inne metody leczenia.
Lekarz określi wówczas dawkę leku i czas jednoczesnego ich stosowania.
Ważne jest poinformowanie lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach uspokajających oraz ścisłe przestrzeganie zaleconego dawkowania.

Na działanie leku Pentazocinum WZF wpływają rownież:

 • inhibitory monoaminooksydazy (leki przeciwdepresyjne), np. moklobemid (także jeśli pacjent przyjmował te leki przez ostatnie 2 tygodnie)
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, np. amitryptylina
 • leki nasenne, np. fenobarbital
 • leki uspokajające, przeciwlękowe, np. diazepam
 • leki z grupy pochodnych fenotiazyny, np. promazyna, chloropromazyna

Palenie tytoniu zmniejsza skuteczność działania leku Pentazocinum WZF.

Lek Pentazocinum WZF może hamować działanie morfiny (opioidowego leku przeciwbólowego).

Pentazocinum WZF z alkoholem
Podczas stosowania leku Pentazocinum WZF należy unikać spożywania alkoholu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Pentazocinum WZF a alkohol

Podczas stosowania leku Pentazocinum WZF należy unikać spożywania alkoholu.

Pentazocinum WZF a prowadzenie pojazdów

Stosowanie leku Pentazocinum WZF może spowodować senność oraz zaburzać sprawność psychofizyczną. Podczas stosowania leku Pentazocinum WZF nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Pentazocinum WZF?

Lek Pentazocinum WZF należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci 
 • w temperaturze poniżej 25°C
 • w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem

Leku nie należy zamrażać.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego