Kategorie

Perazin (Perazinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Perazin?

Lek Perazin zawiera jako substancję czynną perazynę która jest wykorzystywania w leczeniu stanów psychotycznych u osób dorosłych.

Podstawowe informacje

NazwaPerazin
Nazwa międzynarodowaPerazinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 25 mg
 • 50 mg
 • 100 mg
 • 200 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Perazyna

Skład - substancje pomocnicze

Perazin 25 mg:

 • laktoza jednowodna
 • skrobia ziemniaczana
 • metyloceluloza
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • karboksymetyloskrobia sodowa
 • stearynian magnezu

Perazin 50mg, 100 mg, 200mg:

 • węglan magnezu ciężki
 • powidon K - 30
 • kroskarmeloza sodowa
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania

Perazin 25mg:

 • 20 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek

Perazin 50mg:

 • 30 tabletek
 • 60 tabletek

Perazin 100mg:

 • 30 tabletek

Perazin 200mg:

 • 15 tabletek
 • 30 tabletek
Działanie / właściwości
 • przeciwpsychotyczne
 • uspokajające
Zastosowanie
 • schizofrenia
 • ostre zaburzenia psychotyczne
Przeciwwskazania
 • uczulenie na perazynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku lub inne leki przeciwpsychotyczne, szczególnie pochodne fenotiazyny
 • złośliwy zespół neuroleptyczny
 • uszkodzenie szpiku lub komórek krwi
 • stany śpiączkowe
 • ciąża lub okres karmienia piersią
 • ostre zatrucie lekami (leki nasenne, opioidy, inne leki neuroleptyczne, leki uspokajające, leki przeciwdepresyjne, alkohol)
 • guzy zależne od prolaktyny
 • niewydolność wątroby
 • stany depresyjne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby wątroby
 • zaburzenia układu krwiotwórczego
 • choroba serca
 • niedociśnienie
 • napady padaczkowe
 • choroba Parkinsona
 • jaskra
 • zaburzenia układu moczowego
 • nadmierna ruchliwość
 • dyskinezy
 • miastenia
 • choroby układu pokarmowego
 • nadczynność tarczycy
 • guz chromochłonny nadnerczy
 • zaburzenia tworzenia się nowych krwinek (hemopoeza)
 • ostra niedokrwistość
 • nowotwory sutka
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (występują u 1 pacjenta na 10 pacjentów):

 • mlekotok, czyli wydzielanie się mleka u mężczyzny lub kobiety

Często (występują u 1 do 10 pacjentów na 100 pacjentów):

 • zmiana ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • obrzęk błony śluzowej nosa
 • zaparcia
 • trudności w oddawaniu moczu
 • przyrost masy ciała
 • suchość błon śluzowych jamy ustnej, nasilone pragnienie
 • zaburzenia czynności seksualnych
Nie łączyć z
 • lewodopą
 • cymetydyną
 • litem
 • lekami blokującymi receptory beta - adrenergiczne
 • lekami przeciwcholinergicznymi
 • lekami nasennymi i uspokajającymi
 • lekami przeciwpadaczkowymi
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
 • inhibitorami MAO i środkami antykoncepcyjnymi
 • lekami przeciwcukrzycowymi
 • narkotycznymi lekami przeciwbólowymi oraz innymi środkami przeciwbólowymi i przeciwgorączkowymi
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)
 • lekami upośledzającymi czynności szpiku kostnego
Ciąża

Lek nie powinien być przyjmowany przez kobiety w ciąży.

Karmienie piersią

Lek może przenikać do mleka matki, nie należy karmić piersią podczas stosowania leku.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas przyjmowania leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn ponieważ Perazin może powodować upośledzenie sprawności psychofizycznej.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Perazin?

Lek Perazin działa:

 • przeciwpsychotycznie
 • uspokajająco

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Perazin?

Lek Perazin stosuje się w leczeniu schizofreniii o różnej postaci oraz ostrych zaburzeń psychotycznych (także katatonicznych) z towarzyszącymi objawami pobudzenia psychoruchowego, manii i urojeń.

Dawkowanie

Jak stosować lek Perazin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie:

 • dawka początkowa to 50 mg do 100 mg na dobę
 • dawkę stopniowo zwiększa się do 300 mg lub do 600 mg na dobę w dawkach podzielonych
 • maksymalna dawka leczicza wynosi 800 mg na dobę w dawkach podzielonych
 • dawka podtrzymująca wynosi od 75 mg do 300 mg na dobę
 • lek stosuje się doustnie
 • pacjenci ambulatoryjni powinni rozpoczynać leczeni od najmniejszych skutecznych dawek, zwiekszając je stopniowo aż do uzyskania pożądanego efektu terapeutycznego
 • nie zaleca się nagłych zmian dawkowania
 • działanie przeciwpsychotyczne uzyskuje się po 1 do 3 tygodni leczenia

Pacjenci z niewydolnością nerek

Brak konieczności zmiany dawkowania.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Zaleca się zmniejszenie dawek, należy podawać połowę dawki dla dorosłych, a w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby należy przerwać leczenie.

Pacjenci w podeszłym wieku

Zaleca sie podawanie mniejszych dawek leku, zazwyczaj jest to połowa dawki dla osoby dorosłej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u osób dorsłych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Perazin

W razie przedawkowania leku należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub farmaceuty. Przedawkowanie leku zazwyczaj przejawia się:

 • trudnością w mówieniu
 • niezbornością ruchów
 • zaburzeniami ostrości widzenia
 • drżeniem mięśniowym
 • stanem splątania
 • zatrzymaniem akcji serca i układu krążenia
 • dusznością, bezdechem
 • zaburzeniem termoregulacji (zdolność do utrzymania stałej temperatury ciała)

Pominięcie zastosowania leku Perazin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Pominiętą dawkę leku należy przyjąć tak szybko jak to tylko możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Perazin

Nie należy samomdzielnie przerywać leczenia. Dawki leku należy zmniejszać stopniowo pod kontrolą lekarza, proces ten trwa zazwyczaj przez kilka/ kilkanaści miesięcy.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Perazin?

Leku nie należy przyjmować w następujących przypadkach:

 • uczulenie na perazynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku lub inne leki przeciwpsychotyczne, szczególnie pochodne fenotiazyny
 • zdiagnozowany w wywiadzie złośliwy zespół neuroleptyczny
 • uszkodzenie szpiku lub komórek krwi
 • stany śpiączkowe
 • ciąża lub okres karmienia piersią
 • ostre zatrucie lekami (leki nasenne, opioidy, inne leki neuroleptyczne, leki uspokajające, leki przeciwdepresyjne, alkohol)
 • guzy zależne od prolaktyny, pod wpływem perazyny następuje wzrosy wydzielania prolaktyny
 • niewydolność wątroby
 • stany depresyjne

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Perazin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast zwrócić się o pomoc do lekarza w przypadku wystąpienia złośliwego zespołu neuroleptycznego charakteryzującego się: podwyższeniem ciepłoty ciała do 40°C, sztywnością mięśniową z towarzyszącym zwiększeniem stężenia mioglobiny i aktywności kinazy kreatyninowej we krwi.

Bardzo często (występują u 1 pacjenta na 10 pacjentów):

 • mlekotok, czyli wydzielanie się mleka u mężczyzny lub kobiety

Często (występują u 1 do 10 pacjentów na 100 pacjentów):

 • zmiana ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • obrzęk błony śluzowej nosa
 • zaparcia
 • trudności w oddawaniu moczu
 • przyrost masy ciała
 • suchość błon śluzowych jamy ustnej, nasilone pragnienie
 • zaburzenia czynności seksualnych

Niezbyt często (występują u 1 do 10 pacjentów na 1000 pacjentów):

 • zaburzenia czynności ruchu (dyskinezy, zespół objawów parkinsonizmu) objawiające się ruchami pląsawiczymi, ruchami mimowolnymi, nadmierną ruchliwością lub zmniejszoną ruchliwością, sztywnością i drżeniem mięśniowym
 • zaburzenia snu, ogólny niepokój, zwiększone występowanie koszmarów nocnych
 • dezorientacja
 • otępienie

Rzadko (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000 pacjentów):

 • zmiany czucia w dłoniach i stopach
 • napady drgawek
 • nadwrażliwość oczu na światło
 • ciężkie reakcje nadwrażliwości na światło, którym towarzyszy odkładanie się pigmentu
 • zapaść naczyniowa
 • przerost gruczołów piersiowych u mężczyzn
 • zaburzenia świadomości, którym towarzyszą iluzje, omamy wzrokowe, słuchowe, dotykowe i inne
 • zaburzenia myślenia i pamięci

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000 pacjentów):

 • obrzęki
 • spadek poziomu granulocytów we krwi
 • objawy pozapiramidowe objawiające się niezdolnością do spokojnego pozostawania w pozycji siedzącej, często połączone z depresją, występującą zwykle po fazie maniakalnej psychozy
 • złośliwy zespół neuroleptyczny, występujący w pojedyńczych przypadkach
 • zaburzenia oddychania
 • dolegliwości żołądkowo - jelitowe, nudności, zgorzelinowe zapalenie jelit prowadzące do ich martwicy
 • zmiany skórne typu rumienia (toczeń rumieniowaty)
 • zastój w drogach żółciowych (cholestaza)

Częstość nieznana:

 • fałszywe wyniki testów ciążowych
 • zaburzenia rytmu serca
 • obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
 • zmniejszenie liczby leukocytów
 • zmniejszenie liczby płytek krwi
 • zmiany skórne o charakterze pokrzywki lub podrażnienia
 • krwawienie z nosa
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i żółtaczka
 • zaburzenia miesiączkowania
 • powiększenie gruczołów piersiowych u kobiet

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Perazin należy omówić to z lekarzem jeśli u pacjenta wystepują:

 • choroby wątroby, przy stosowaniu dużych dawek perazyny może dojść do uszkodzenia wątroby
 • zaburzenia układu krwiotwórczego
 • choroba serca
 • niedociśnienie
 • napady padaczkowe
 • choroba Parkinsona
 • jaskra
 • zaburzenia układu moczowego
 • nadmierna ruchliwość
 • dyskinezy
 • miastenia
 • choroby układu pokarmowego
 • nadczynność tarczycy
 • guz chromochłonny nadnerczy
 • zaburzenia tworzenia się nowych krwinek (hemopoeza)
 • ostra niedokrwistość
 • nowotwory sutka

W trakcie kuracji lekiem Perazin należy:

 • monitorować steżenie cukru u osób cierpiących na cukrzycę
 • monitorować czynności układu krążenia (ciśnienie krwi, miarowość pracy serca)
 • wykonać próby czynności wątoby na początku leczenia oraz po upływie 6 miesięcy

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem w przypadku podejrzenia wystąpienia złośliwego zespołu neuroleptycznego. Złośliwy zespół neuroleptyczny, występujący w pojedyńczych przypadkach, charakteryzuje się między innymi podwyższeniem ciepłoty ciała do 40°C i sztywnością mięśniową

Należy zmniejszyć dawkę leku Perazin lub zaprzestać leczenia i wykonać badanie krwi jeśli w trakcie leczenia wystąpią:

 • zmiany w obrazie krwi
 • krwotoki z nosa
 • zburzenia świadomości
 • depresja
 • zmiany skórne
 • wzrost aktywności enzymów wątrobowych i żółtaczka

Perazyna może powodować nadwrażliwośc na światło. Należy unikać nadmiernego nasłonecznienia oraz stosować kremy ochronne z filtrami przeciw promieniowaniu ultrafioletowemu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Perazin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Perazin może przenikać barierę łożyskową. Lek nie powinien być przyjmowany przez kobiety w ciąży.

Perazin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może przenikać do mleka matki, nie należy karmić piersią podczas stosowania leku.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Zaobserwowano następujące interakcje leku Perazin z:

 • lewodopą; wzajemne znoszenie działania obu leków
 • cymetydyną, zwiększenie stężenia perazyny
 • litem; istnieje ryzyko uszkodzenia układu nerwowego oraz hiperglikemii
 • lekami blokującymi receptory beta - adrenergiczne, może dojśc do niedociśnienia
 • lekami przeciwcholinergicznymi (atropina, triheksyfenidyl) mogą wystapić majaczenia, zmniejsza siłę działania przeciwpsychotycznego
 • lekami nasennymi i uspokajającymi; ryzyko porażenia układu oddechowego oraz wzrostu działania uspokajającego
 • lekami przeciwpadaczkowymi (np. fenytoina, karbamazepina), wzajemne znoszenie działania obu leków
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, osłabione działanie przeciwzakrzepowe
 • inhibitorami MAO i środkami antykoncepcyjnymi, zniesienie działania perazyny oraz nasilenie jej działań niepożądanych
 • lekami przeciwcukrzycowymi, zmniejszenie ich działania
 • narkotycznymi lekami przeciwbólowymi oraz innymi środkami przeciwbólowymi i przeciwgorączkowymi, nasilone działanie przeciwbólowe i uspokajające
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (np. imipramina, amitryptylina), wzajemne zniesienie działania leków
 • lekami przeciwdepresyjnymi z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, wzrost stężenia perazyny
 • lekami upośledzającymi czynności szpiku kostnego (np. fenylbutazon, aminofenazon, chloramfenikol), może dojść do zaburzeń funkcji szpiku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Perazin a alkohol

Podczas stosowania leku nie należy spożywać alkoholu.

Perazin a prowadzenie pojazdów

Podczas przyjmowania leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn ponieważ Perazin może powodować upośledzenie sprawności psychofizycznej.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Perazin?

 • lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego