Kategorie

Pergoveris (Follitropin alfa + Lutropin alfa)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Pergoveris?

Pergoveris to lek zawierający dwie substancje czynne: folitropinę alfa i lutropinę alfa. Obie substancje należą do rodziny hormonów zwanych gonadotropinami, które uczestniczą w procesach rozrodczych i płodności. Lek stosuję się u dorosłych kobiet w celu stymulacji rozwoju pęcherzyków w jajnikach.

Podstawowe informacje

NazwaPergoveris
Nazwa międzynarodowaFollitropin alfa + Lutropin alfa
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu:

 • (300 j.m. + 150 j.m.)/ 0,48 ml
 • (450 j.m. + 225 j.m.)/ 0,72 ml
 • (900 j.m. + 450 j.m.)/ 1,44 ml

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań:

 • 75 j.m.+150 j.m.
PostaćProszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu półautomatycznym
Skład - substancja czynna

Folitropina alfa + Lutropina alfa

Skład - substancje pomocnicze

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań:

 • sacharoza
 • dwuwodny fosforan disodu
 • jednowodny diwodorofosforan sodu
 • metionina
 • polisorbat 20
 • stężony kwas fosforowy
 • wodorotlenek sodu

Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu:

 • monochlorowodorek argininy
 • poloksamer 188
 • sacharoza
 • metionina
 • fenol
 • dwuwodny fosforan disodu
 • jednowodny diwodorofosforan sodu
 • kwas fosforowy
 • wodorotlenek sodu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań:

 • 1 fiolka z proszkiem + 1 fiolka z rozpuszczalnikiem
 • 3 fiolki z proszkiem + 3 fiolki z rozpuszczalnikiem
 • 10 fiolek z proszkiem + 10 fiolek z rozpuszczalnikiem

Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu:

 • 1 wielodawkowy wstrzykiwacz półautomatyczny i 5 igieł iniekcyjnych
 • 1 wielodawkowy wstrzykiwacz półautomatyczny i 7 igieł iniekcyjnych
 • 1 wielodawkowy wstrzykiwacz półautomatyczny i 14 igieł iniekcyjnych
Działanie / właściwości
 • wzrost i rozwój dojrzałych pęcherzyków Graafa
 • stymulacja tworzenia i uwalniania komórek jajowych
Zastosowanie
 • brak jajeczkowania
 • stymulacja rozwoju wielu pęcherzyków jajnikowych u kobiet poddanych stymulacji owulacji
 • stymulacja wzrostu pęcherzyków jajnikowych u kobiet ze znacznym niedoborem lutropiny (LH) i hormonu folikulotropowego (FSH)
Przeciwwskazania
 • uczulenie na hormon folikulotropowy (FSH), hormon luteinizujący (LH) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • guzy podwzgórza lub przysadki mózgowej
 • powiększenie jajników lub torbiel jajnika o nieznanej przyczynie
 • krwotoki z dróg rodnych o nieznanej przyczynie
 • rak jajników, macicy lub piersi
 • stany uniemożliwiające prawidłową ciążę (wczesna menopauza, wada narządów płciowych, złośliwy nowotwór macicy)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • porfiria
 • zespół nadmiernej stymulacji jajników
 • zwiększone ryzyko zajścia w ciążę mnogą
 • zwiększone ryzyko ciąży pozamacicznej
 • większe prawdopodobieństwo poronienia
 • problemy z krzepliwością krwi
 • nowotwory narządów płciowych
 • reakcje alergiczne
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób):

 • ból głowy
 • torbiele jajników
 • reakcje w miejscu wstrzyknięcia (ból, swędzenie, zasinienie, obrzęk, podrażnienie) 

Często (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 10 osób):

 • ból piersi
 • ból brzucha, wzdęcia brzucha, dyskomfort w jamie brzusznej
 • skurcze brzucha
 • nudności, wymioty
 • biegunka
Nie łączyć z
 • innymi lekami w jednym wstrzyknięciu
Ciąża

Nie należy stosować leku Pergoveris u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Pergoveris u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Pergoveris?

Działanie leku Pergoveris obejmuje następujące procesy:

 • wzrost i rozwój dojrzałych pęcherzyków Graafa
 • stymulacja tworzenia i uwalniania komórek jajowych

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Pergoveris?

Lek Pergoveris stosowany jest w celu:

 • pomocy w uwolnieniu komórki jajowej z jajnika (jajeczkowanie) u kobiet z brakiem jajeczkowania
 • pomocy w uwolnieniu komórki jajowej z jajnika (jajeczkowanie) u kobiet z brakiem jajeczkowania spowodowanym bardzo małym wytwarzaniem gonadotropin przez ich organizm
 • wywołania wzrostu kilku pęcherzyków jajnikowych u kobiet poddanych technikom wspomaganego rozrodu (zapłodnienie pozaustrojowe, dojajowodowe podanie gamet lub dojajowodowe podanie zygot)

Dawkowanie

Jak stosować lek Pergoveris?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Leczenie należy rozpoczynać pod nadzorem lekarza doświadczonego w zakresie leczenia zaburzeń płodności.

Zasady stosowania leku:

 • wykonuje się wstrzyknięcie podskórne, najczęściej w brzuch, rękę lub udo
 • w każdy dzień należy wybierać inne miejsce wstrzyknięcia, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko podrażnienia skóry
 • pierwsze wstrzyknięcie należy wykonać zawsze pod nadzorem lekarza
 • pacjent może samodzielnie podawać sobie lek po wcześniejszym przeszkoleniu przez lekarza lub pielęgniarkę
 • wstrzyknięcia należy podawać zawsze o tej samej porze
 • 5-10 minut przed podaniem lek należy wyjąć z lodówki
 • jeżeli stosowany jest lek w postaci proszku i płynu do sporządzania roztworu, należy je zmieszać i natychmiast użyć
 • wstrzykiwacz jest przeznaczony tylko dla jednej osoby – nie może być używany przez nikogo innego
 • liczby na wskaźniku dawki wyrażają jednostki międzynarodowe (j.m.) - lekarz poinformuje pacjenta, ile j.m. będzie codziennie wstrzykiwane

Schemat leczenia rozpoczyna się od codziennego stosowania zaleconej dawki leku Pergoveris zawierającego 150 jednostek międzynarodowych (j.m.) folitropiny alfa i 75 j.m lutropiny alfa:

 • w odpowiedzi pacjentki na leczenie, oprócz wstrzyknięcia leku Pergoveris, lekarz prowadzący może dodać jedną dawkę na dobę zarejestrowanego produktu zawierającego folitropinę alfa. W takim przypadku dawka folitropiny alfa jest zwykle zwiększana co 7 lub co 14 dni
 • leczenie jest kontynuowane aż do uzyskania pożądanej odpowiedzi, oznacza to rozwój odpowiednich pęcherzyków w jajniku
 • czas trwania leczenia wynosi do 5 tygodni
 • jeżeli pacjentka uzyska pożądaną odpowiedź na leczenie, otrzyma pojedyncze wstrzyknięcie ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) od 24 do 48 godzin po ostatnim wstrzyknięciu leku Pergoveris. Najlepszym czasem na odbycie stosunku płciowego jest dzień wstrzyknięcia i dzień następny

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pergoveris

Nie są znane skutki przedawkowania leku Pergoveris. Prawdopodobne jest wystąpienie zespołu nadmiernej stymulacji jajników.

Pominięcie zastosowania leku Pergoveris

W razie pominięcia dawki leku Pergoveris nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Pergoveris?

Leku Pergoveris nie należy stosować w wymienionych poniżej sytuacjach:

 • uczulenie na hormon folikulotropowy (FSH), hormon luteinizujący (LH) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • guzy podwzgórza lub przysadki mózgowej
 • powiększenie jajników lub torbiel jajnika o nieznanej przyczynie
 • krwotoki z dróg rodnych o nieznanej przyczynie
 • rak jajników, macicy lub piersi
 • stany uniemożliwiające prawidłową ciążę (wczesna menopauza, wada narządów płciowych, złośliwy nowotwór macicy)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Pergoveris może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Pergoveris i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Reakcje alergiczne:

 • wysypka
 • zaczerwienie skóry
 • pokrzywka
 • obrzęk w okolicach twarzy
 • trudności w oddychaniu

Zespół nadmiernej stymulacji jajników (OHSS):

 • ból w podbrzuszu w połączeniu z nudnościami lub wymiotami mogą być objawami nadmiernej stymulacji jajników. Może to wskazywać na nadmierną reakcję jajników na leczenie oraz na wytworzenie torebek z płynem w jajnikach, czyli torbieli. Jest to częste działanie niepożądane. W takim przypadku należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza
 • OHSS może stać się ciężkim w przypadku wyraźnie powiększonych jajników, zwiększonej produkcji moczu, zwiększenia masy ciała, trudności w oddychaniu
 • rzadko zdarzają się powikłania OHSS takie jak skręt jajników lub zakrzepy krwi
 • bardzo rzadko występują powikłania krzepliwości krwi

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób):

 • ból głowy
 • torbiele jajników
 • reakcje w miejscu wstrzyknięcia (ból, swędzenie, zasinienie, obrzęk, podrażnienie) 

Często (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 10 osób):

 • ból piersi
 • ból brzucha, wzdęcia brzucha, dyskomfort w jamie brzusznej
 • skurcze brzucha
 • nudności, wymioty
 • biegunka

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 10 000 osób):

 • astma może ulec pogorszeniu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pergoveris należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Pergoveris należy przyjmować pod ścisłą kontrolą lekarza, jeśli:

 • pacjent choruje na porfirię lub gdy w rodzinie występowała porfiria - należy niezwłocznie powiadomić lekarza prowadzącego, jeśli u pacjenta wystąpi: zwiększona delikatność skóry i podatność na pokrywanie się pęcherzykami, zwłaszcza w przypadku skóry często wystawianej na słońce i (lub) wystąpi ból żołądka, rąk lub nóg
 • u pacjenta występują problemy z krzepliwością krwi, choroba zakrzepowo-zatorowa lub ryzyko zdarzeń zakrzepowo-zatorowych

Podczas stosowania leku może dojść do:

 • zespołu nadmiernej stymulacji jajników - spodziewanym skutkiem kontrolowanej stymulacji jajników jest pewnego stopnia powiększenie jajników częściej zauważane u kobiet z zespołem policystycznych jajników i zwykle ustępujące bez konieczności leczenia
 • ciąży mnogiej - częstość występowania ciąży mnogiej (najczęściej bliźniaczej) jest większa w porównaniu z naturalnym zapłodnieniem; ciąża mnoga, szczególnie liczniejsza niż bliźniacza, zwiększa ryzyko powikłań położniczych i okołoporodowych
 • ciąży pozamacicznej - ryzyko to istnieje u kobiet z chorobami jajowodów w wywiadzie niezależnie od tego, czy ciąża jest wynikiem naturalnego zapłodnienia, czy leczenia niepłodności
 • wrodzonych wad rozwojowych - ich częstość może być nieco większa niż po zapłodnieniu naturalnym
 • zdarzeń zakrzepowo-zatorowych - u kobiet z niedawno lub obecnie występującą chorobą zakrzepowo-zatorową lub z rozpoznanymi czynnikami ryzyka zdarzeń zakrzepowo-zatorowych leczenie gonadotropinami może zwiększyć ryzyko nasilenia lub wystąpienia takich zdarzeń (u takich kobiet korzyści z leczenia gonadotropinami powinny być porównane ze stopniem ryzyka)
 • nowotwory narządów płciowych - zgłaszano przypadki nowotworów jajników i innych narządów płciowych, zarówno łagodnych, jak i złośliwych, występujących u kobiet poddanych złożonym procedurom leczenia niepłodności

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Pergoveris a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Pergoveris u kobiet w ciąży.

Pergoveris a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Pergoveris u kobiet karmiących piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leku Pergoveris nie wolno stosować innymi lekami w jednym wstrzyknięciu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Pergoveris a alkohol

Brak danych.

Pergoveris a prowadzenie pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Pergoveris?

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań:

 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
 • lek należy podać natychmiast po sporządzeniu roztworu
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu:

 • lek należy przechowywać w lodówce (2°C - 8°C)
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie zamrażać
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem
 • po pierwszym otwarciu wstrzykiwacz półautomatyczny napełniony można przechowywać przez maksymalnie 28 dni poza lodówką (w temperaturze 25°C)

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego