Kategorie

Pinexet (Quetiapinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Pinexet?

Pinexet jest to lek, który zawiera substancję czynną kwetiapinę, należącą do grupy leków przeciwpsychotycznych. Lek ten występuje w postaci tabletek powlekanych.

Podstawowe informacje

NazwaPinexet
Nazwa międzynarodowaQuetiapinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Tabletki powlekane:

 • 25 mg
 • 100 mg
 • 200 mg
 • 300 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Kwetiapina

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki powlekane:

Rdzeń tabletki:

 • powidon K30
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • wodorofosforan wapnia dwuwodny
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ C)
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu

Otoczka:

Pinexet 25 mg

 • hypromeloza (6 cP - E464)
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • laktoza jednowodna
 • makrogol 3350
 • triacetyna
 • tlenek żelaza czerwony (E172)
 • tlenek żelaza żółty (E172)

Pinexet 100 mg 

 • hypromeloza (6 cP - E464)
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • laktoza jednowodna
 • makrogol 3350
 • triacetyna
 • tlenek żółty żelaza (E172)

Pinexet 200 mg i 300 mg

 • hypromeloza (6 cP - E464)
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • laktoza jednowodna
 • makrogol 3350
 • triacetyna
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek powlekanych
 • 90 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Przeciwpsychotyczne

Zastosowanie
 • leczenie depresji dwubiegunowej i ciężkich epizodów depresyjnych w przebiegu dużej depresji
 • leczenie manii
 • leczenie schizofrenii
Przeciwwskazania
 • uczulenie na kwetiapinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jednoczesne przyjmowanie niektórych preparatów zażywanych w zakażeniu wirusem HIV, leków z grupy azoli (stosowane w zakażeniach grzybiczych), erytromycyny i klarytromycyny (stosowane w zakażeniach) oraz nefazodonu (stosowany w leczeniu depresji)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • problemy z sercem
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • udar mózgu
 • problemy z wątrobą, napad drgawek (padaczka)
 • cukrzyca lub stan przecukrzycowy
 • spadek liczby krwinek białych
 • pacjent w podeszłym wieku z otępieniem 
 • problemy zakrzepowe
 • krótkie przerwy w oddychaniu w trakcie snu
 • stosowanie leków obniżających aktywność mózgu
 • zaburzenia dotyczące całkowitego opróżniania pęcherza
 • powiększony gruczoł krokowy
 • niedrożność jelit
 • podwyższone ciśnienie wewnątrz oka
 • nadużywanie alkoholu lub leków
 • myśli samobójcze, samookaleczenia i samobójstwa
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głow, ból głowy, suchość w jamie ustnej
 • senność
 • objawy odstawienia występujące po przerwaniu stosowania leku Pinexet : trudności w zasypianiu (bezsenność), nudności, bóle głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy lub rozdrażnienie
 • wzrost masy ciała
 • zaburzone skurcze mięśni (utrudnienie rozpoczęcia ruchu, drżenie, niepokój ruchowy lub sztywność mięśni bez bólu)
 • wahania stężeń we krwi niektórych substancji tłuszczowych (triglicerydów i cholesterolu całkowitego)
 • spadek zawartości hemoglobiny

Częste (mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • przyspieszenie czynności serca (uczucie szybkiego bicia serca i występującej pauzy w rytmie serca)
 • zaparcia, podrażnienia żołądka (niestrawność)
 • ogólne osłabienie
 • obrzęki rąk lub nóg
 • spadek ciśnienia tętniczego w trakcie wstawania
 • wzrost stężenia glukozy we krwi
 • zaburzenia widzenia
 • nietypowe sny i koszmary senne
 • zwiększenie łaknienia
 • stan rozdrażnienia
 • zaburzenia mowy i wypowiedzi
 • myśli samobójcze i nasilenie depresji
 • duszność
 • wymioty dotyczące głównie osób w podeszłym wieku
 • gorączka
 • wahania stężeń hormonów tarczycy we krwi
 • spadek liczby pewnych rodzajów krwinek we krwi
 • wzrost stężenia enzymów wątrobowych mierzonych we krwi
 • wzrost stężenia jednego z hormonów (prolaktyny) we krwi
Nie łączyć z
 • niektórymi preparatami zażywanymi w zakażeniu wirusem HIV
 • lekami z grupy azoli
 • erytromycyną i klarytromycyną
 • nefazodonem
Ciąża

Nie jest wskazane przyjmować lek Pinexet przez kobiety będące w ciąży, bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Pinexet.

Dzieci

Lek Pinexet nie jest wskazany do stosowania u pacjentów w wieku poniżej 18 lat, ponieważ nie przeprowadzono dotąd badań dotyczyczących dziłania leku w tej grupie wiekowej.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Kwetiapina może wpływać na czynność ośrodkowego układu nerwowego i powodować senność. Nie jest wskazane prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, do momentu indywidualnego poznania reakcji pacjenta na lek Pinexet i działania niepożądane jakie powoduje.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Pinexet?

Lek ten należący go grupy leków przeciwpsychotycznych jest stosowany głównie w leczeniu schizofrenii i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Pinexet?

Lek Pinexet stosowany jest w leczeniu:

 • depresji dwubiegunowej i ciężkich epizodów depresyjnych w przebiegu dużej depresji
 • manii
 • schizofrenii

Dawkowanie

Jak stosować lek Pinexet?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Dawkę początkową określa lekarz prowadzący, natomiast dawka podtrzymująca (wynosząca zwykle 150 mg-800 mg) zależy od stopnia nasilenia choroby i podporządkowana jest pod danego pacjenta.

 • lek należy zażywać raz na dobę przed snem, lub też dwa razy na dobę (w zależności od choroby)
 • tabletki muszą być połykane w całości (nie dzielić, żuć ani kruszyć) 
 • tabletki (Pinexet) można zażywać z pokarmem lub bez pokarmu
 • podczas stosowania leku nie wolno spożywać spożywać soku grejpfrutowego (wpływa na sposób działania leku)
 • samodzielnie nie wolno przerywać dawkowania leku, nawet jeśli nastąpiła poprawa stanu zdrowia (decyduje o tym lekarz)

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z tej grupy, lekarz może postanowić inny sposób dawkowania leku.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów z tej grupy, lekarz może postanowić inny sposób dawkowania leku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek Pinexet nie jest wskazany do stosowania u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Pinexet

W razie zastosowania większej dawki leku Pinexet niż przepisana przez lekarza, mogą wystąpić: senność, zawroty głowy, nieprawidłowe bicie serca. Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Należy zabrać tabletki Pinexet ze sobą. 

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Pinexet?

Nie należy stosować leku Pinexet:

 • jeśli pacjent wykazuje uczulenie na kwetiapinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent pacjent stosuje jednocześnie następujące leki: niektóre preparaty zażywane w zakażeniu wirusem HIV,  leki z grupy azoli (stosowane w zakażeniach grzybiczych), reytromycynę i klarytromycynę (stosowane w zakażeniach) oraz nefazodon (stosowany w leczeniu depresji)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Pinexet może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Bardzo częste (więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głow, ból głowy, suchość w jamie ustnej
 • senność
 • objawy odstawienia występujące po przerwaniu stosowania leku Pinexet : trudności w zasypianiu (bezsenność), nudności, bóle głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy lub rozdrażnienie
 • wzrost masy ciała
 • zaburzone skurcze mięśni (utrudnienie rozpoczęcia ruchu, drżenie, niepokój ruchowy lub sztywność mięśni bez bólu)
 • wahania stężeń we krwi niektórych substancji tłuszczowych (triglicerydów i cholesterolu całkowitego)
 • spadek zawartości hemoglobiny

Częste (mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • przyspieszenie czynności serca (uczucie szybkiego bicia serca i występującej pauzy w rytmie serca)
 • zaparcia, podrażnienia żołądka (niestrawność)
 • ogólne osłabienie
 • obrzęki rąk lub nóg
 • spadek ciśnienia tętniczego w trakcie wstawania
 • wzrost stężenia glukozy we krwi
 • zaburzenia widzenia
 • nietypowe sny i koszmary senne
 • zwiększenie łaknienia
 • stan rozdrażnienia
 • zaburzenia mowy i wypowiedzi
 • myśli samobójcze i nasilenie depresji
 • duszność
 • wymioty dotyczące głównie osób w podeszłym wieku
 • gorączka
 • wahania stężeń hormonów tarczycy we krwi
 • spadek liczby pewnych rodzajów krwinek we krwi
 • wzrost stężenia enzymów wątrobowych mierzonych we krwi
 • wzrost stężenia jednego z hormonów (prolaktyny) we krwi

Niezbyt częste (mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • napady drgawek
 • reakcje alergiczne (krostki,obrzęk skóry i obrzęk wokół ust)
 • dyskomfort w obrębie kończyn dolnych (określany także jako zespół niespokojnych nóg)
 • utrudnione połykanie
 • mimowolne ruchy (mięśni twarzy lub języka)
 • zaburzenie sprawności seksualnej
 • cukrzyca lub jej nasielnia  cukrzycy
 • zaburzenievczynności elektrycznej serca widoczna w zapisie EKG (wydłużenie odstępu QT)
 • wolniejsza niż zwykle akcja serca
 • zatrzymanie moczu
 • omdlenia
 • zatkany nos
 • spadek liczby płytek krwi (małopłytkowość)
 • spadek liczby krwinek czerwonych we krwi
 • spadek ilości sodu we krwi

Rzadkie (mniej niż 1 na 1 000 pacjentów):

 • występowanie wysokiej temperatury ciała (gorączki), pocenia się, sztywności mięśni, senność lub niemal omdlenia (zespół neuroleptyczny)
 • zażółcenie skóry i białkówek oczu (żółtaczka)
 • zapalenie wątroby
 • długotrwały i bolesny wzwód prącia
 • obrzmienie piersi i niespodziewane wydzielanie mleka (mlekotok)
 • zaburzenia cyklu miesiączkowego
 • powstawanie zakrzepów w żyłach, szczególnie dotyczących kończyn dolnych (obrzmienie, ból i zaczerwienienie kończyny)
 • chodzenie, mówienie, jedzenie lub wykonywanie innych czynności przez sen
 • spadek temperatury ciała
 • zapalenie trzustki
 • zespół metaboliczny (wzrost ilości tłuszczu brzusznego, spadek stężenia „dobrego cholesterolu”, wzrost triglicerydów we krwi, wzrost ciśnienia tętniczego i stężenia cukru we krwi)
 • niedrożność jelit
 • wzrost stężenia kinazy kreatynowej we krwi (substancja pochodząca z mięśni)

Bardzo rzadkie (mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • ciężka wysypka, pęcherze lub czerwone plamy na skórze
 • ciężkie reakcje nadwrażliwości (reakcja anafilaktyczna- trudności w oddychaniu lub wstrząs)
 • szybko pojawiający się obrzęk skóry dotyczący okolicy oczu i ust oraz gardła (obrzęk naczynioruchowy)
 • ciężkie zaburzenie z powstawaniem pęcherzy na skórze, ustach, oczach i narządach płciowych (zespół Stevensa-Johnsona)
 • nieadekwatne wydzielanie hormonu regulującego objętość wydalanego moczu
 • rozpad włókien mięśniowych i ból mięśni (rabdomioliza)

Częstość nieznana:

 • wysypka skórna (nieregularne czarne plamy- rumień wielopostaciowy
 • ciężka, nagła reakcja alergiczna z gorączka, pęcherzami na skórze i złuszczaniem skóry
 • objawy odstawienia mogą wystąpić u noworodków, których matki przyjmowały lek Pinexet w trakcie ciąży

Niżej wymieniono działania działanie niepożądane występujące częściej lub tylko u dzieci i młodzieży:

Bardzo częste (więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • wzrost stężenia prolaktyny we krwi (powiększenia piersi i niespodziewanego wydzielania mleka u chłopców i dziewcząt, ponadto może to skutkować brakiem lub nieregularną miesiączką)
 • zwiększenie łaknienia
 • wymioty
 • nieprawidłowe skurcze mięśni (trudności w rozpoczęciu zamierzonego ruchu, drżenia, niepokoj lub sztywność mięśni bez uczucia bólu)
 • wzrost ciśnienia krwi

Częste (mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • uczucie osłabienia, omdlenie
 • zatkany nos
 • uczucie rozdrażnienia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Pinexet należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą:

 • w przypadku zdiagnozowania u pacjenta lub jego krewnych problemów z sercem (zaburzenia rytmu serca, osłabienie mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia sercowego lub wcześniejszego stosowania leków mogących mieć wpływ na czynność serca)
 • w przypadku gdy pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • w przypadku gdy pacjent miał udar mózgu (szczególnie dotyczy to pacjentów w podeszłym wieku)
 • w przypadku zdiagnozowania u pacjenta problemów z wątrobą
 • w przypadku gdy pacjent kiedykolwiek miał napad drgawek (padaczka)
 • w przypadku zdiagnozowania u pacjenta cukrzycy lub gdy jest zagrożony rozwojem cukrzycy
 • w przypadku gdy pacjent miał w przeszłości spadek liczby krwinek białych
 • w przypadku gdy pacjent jest osobą w podeszłym wieku z otępieniem (przyjmowanie leku w tej grupie pacjentów może spowodować wzrost ryzyka wystąpienia udaru a nawet zgonu)
 • w przypadku gdy u pacjenta lub w jego rodzinie występowały zakrzepy (stosowanie leku Pinexet niesie ryzyko powstania zakrzepów) 
 • w przypadku gdy pacjent ma lub miał w przeszłości krótkie przerwy w oddychaniu w trakcie snu, a także gdy stosuje leki, które obniżają aktywność mózgu (antydepresanty, leki przeciwdepresyjne)
 • w przypadku gdy pacjent ma lub miał w przeszłości zaburzenia dotyczące całkowitego opróżniania pęcherza (zatrzymanie moczu), powiększonego gruczołu krokowego, niedrożność jelit lub podwyższone ciśnienie wewnątrz oka
 • w przypadku gdy pacjent nadużywał alkoholu lub leków
 • myśli samobójcze, samookaleczenia i samobójstwa

Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem jeśli po przyjęciu leku Pinexet u pacjenta występują:

 • łącznie: gorączka, sztywność mięśni, nadmierna potliwość, zaburzenia świadomości
 • mimowolne ruchy ( mięśnie twarzy lub języka)
 • zawroty głowy lub dotkliwa senność
 • napad drgawek (padaczka)
 • długotrwały bolesny wzwód (priapizm)

Należy niezwłocznie poinformować lekarza jeżeli u pacjenta pojawi się:

 • łącznie: gorączka, objawy grypopodobne (bóle gardła lub jakiekolwiek zakażenia, taka sytuacja może doprowadzić do konieczności przerwania stosowania leku Pinexet, a także zastosowanie właściwego leczenia)
 • zaparcie występujące łącznie z utrzymującym się bólem brzucha lub uporczywe zaparcie mimo leczenia prowadzące do bardziej poważnej blokady jelit

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Pinexet a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie jest wskazane przyjmować lek Pinexet przez kobiety będące w ciąży, bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. U noworodków matek, które stosowały lek w trzecim trymestrze ciąży, mogą pojawić się drżenie, sztywność mięśni, osłabienie, senność, pobudzenie, zaburzenia oddychania oraz zaburzenia w pobieraniu pokarmu.

Pinexet a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Istnieje mało danych dotyczących ewentualnego stosowania leku przez kobiety w okresie laktacji, dlatego nie jest wskazane stosować preparat Pinexet w okresie laktacji.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie wolno przyjmować leku Pinexet, w przypadku gdy pacjent stosuje jednocześnie niżej wymienione leki:

 • niektóre leki stosowane w leczeniu HIV
 • leki z grupy azoli (leczenie  zakażeń grzybiczych)
 • erytromycynę lub klarytromycynę (leczenie zakażeń)
 • nefazodon ( terapia depresji)

Wskazane jest skonsutować sie z lekarzem, w przypadku przyjmowania niżej wymienionych leków:

 • leki przeciwpadaczkowe (fenytoina lub karbamazepina)
 • leki przeciwnadciśnieniowe
 • barbiturany (leki stosowane w zaburzeniach snu)
 • tiorydazynę lub sole litu (inne leki przeciwpsychotyczne)
 • leki powodujące zmianę rytmu serca, przykładem są leki mogące zaburzyć bilans elektrolitowy- leki moczopędne, lub niektóre antybiotyki
 • leki powodujące zaparcia
 • leki przeciwcholinergiczne

Pinexet z jedzeniem i piciem

W przypadku stosowania przez pacjenta leku Pinexet nie wolno spożywać soku grejpfrutowego, ze wzgledu na możliwość wpływu na sposób działania leku.

Lekarz indywidulanie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Pinexet a alkohol

Jednoczesne przyjmowanie leku Pinexet i alkoholu może powodować senność, dlatego należy kontrolować ilość spożywanego alkoholu w trakcie stosowania leku.

Pinexet a prowadzenie pojazdów

Kwetiapina może wpływać na czynność ośrodkowego układu nerwowego i powodować senność. Nie jest wskazane prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, do momentu indywidualnego poznania reakcji pacjenta na lek Pinexet i działania niepożądane jakie powoduje.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Pinexet?

 • lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego