Kategorie

Piracetam Espefa (Piracetamum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Piracetam Espefa?

Piracetam Espefa to lek zawierający substancję czynną piracetam, która należy do grupy leków nootropowych.

Podstawowe informacje

NazwaPiracetam Espefa
Nazwa międzynarodowaPiracetamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 800 mg
 • 1200 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Piracetam

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki powlekane 800 mg

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • kroskarmeloza sodowa
 • talk
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • kwas stearynowy
 • talk
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • żółcień chinolinowa
 • lak (E 104)

Tabletki powlekane 1200 mg

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • kroskarmeloza sodowa
 • talk
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • kwas stearynowy
 • talk
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • karmoizyna
 • lak (E 122)
Dostępne opakowania

60 tabletek powlekanych

Działanie / właściwości
 • zmniejszające lepkość krwi
 • zwiększające przepływ przez naczynia mózgowe 
 • zwiększające wykorzystanie tlenu i zużycie glukozy w niedokrwiionej tkance mózgowej
Zastosowanie
 • mioklonia pochodzenia korowego
 • zaburzenia dyslektyczne u dzieci równocześnie z terapią logopedyczną
 • zawroty głowy
Przeciwwskazania
 • uczulenie na piracetam, inne pochodne pirolidonu lub substancje pomocnicze leku
 • schyłkowa niewydolność nerek
 • krwawienie śródmózgowe
 • pląsawica Huntingtona
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia czynności nerek
 • wiek powyżej 65 lat
 • zaburzenia krzepnięcia krwi
 • ciężki krwotok
 • ryzyko krwawienia
 • zaburzenia hemostazy
 • udar krwotoczny w przeszłości
 • przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych lub antyagregacyjnych
 • planowany poważny zabieg chirurgiczny, w tym zabieg stomatologiczny
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • wzrost masy ciała
 • nerwowość
 • hiperkinezja
Nie łączyć z
 • hormonami tarczycy
 • lekami przeciwzakrzepowymi
Ciąża

Stosowanie leku w okresie ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Stosowanie leku w okresie karmienia jest przeciwwskazane.

Dzieci

Stosowanie leku u pacjentów poniżej 8 roku życia jest przeciwwskazane.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas przyjmowania leku może wystąpić senność i zawroty głowy. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn mogą być wówczas przeciwwskazane. 

Działanie i właściwości

Jak działa lek Piracetam Espefa?

Mechanizm działania leku Piracetam Espefa nie jest charakterystyczny ani dla określonego rodzaju komórek, ani dla określonego narządu. Polega na poprawie stabilności błon fosfolipidowych, co pozwala spełniać prawidłowe funkcje białkom błonowym lub przezbłonowym. Lek poprawia właściwości reologiczne krwi. Zwiększa przepływ przez naczynia mózgowe bez ich rozszerzania oraz zmniejsza lepkość krwi. Ponadto zwiększa wykorzystanie tlenu i zużycie glukozy w niedokrwionej tkance mózgowej.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Piracetam Espefa?

Lek Piracetam Espefa jest stosowany w leczeniu:

 • mioklonii pochodzenia korowego (krótkotrwałe, gwałtowne i "piorunujące" skurcze mięśni w obrębie jednej lub kilku kończyn albo tułowia)
 • zaburzeń dyslektycznych u dzieci równocześnie z terapią logopedyczną
 • zawrotów głowy

Dawkowanie

Jak stosować lek Piracetam Espefa?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Mioklonia pochodzenia korowego

 • dawka początkowa wynosi 7200 mg na dobę
 • w razie konieczności lekarz może zalecić stopniowe zwiększanie dawki o 4800 mg na dobę co 3 lub 4 dni
 • maksymalna dawka dobowa wynosi 24000 mg i powinna być podawana w dawkach podzielonych
 • w leczeniu skojarzonym z innymi lekami antymioklonicznymi, dawki innych leków powinny być utrzymywane w zalecanych dawkach leczniczych
 • jeśli stan zdrowia pacjenta ulegnie poprawie, lekarz może zadecydować o zmniejszeniu dawek innych leków
 • lekarz może próbować zmniejszyć dawkę lub odstawić lek co 6 miesięcy - w tym celu należy zmniejszać dawkę o 1200 mg co 2 dni, co zapobiega nagłemu nawrotowi choroby

Zaburzenia dyslektyczne u dzieci

 • w połączeniu z terapią logopedyczną u dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 13 lat stosuje się dawkę dobową 3200 mg w 2 dawkach podzielonych

Zawroty głowy

 • w leczeniu zawrotów głowy stosuje się dawkę dobową 2400 mg w 3 dawkach podzielonych
 • leczenie trwa 8 tygodni

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Lekarz może zalecić mniejszą dawkę leku Piracetam Espefa.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów powyżej 65 roku życia lekarz indywidualnie dostosuje dawkę leku na podstawie oceny pracy nerek.

Zalecenia dotyczące stosowania leku

 • lek można przyjmować w trakcie posiłków lub w przerwie między posiłkami

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku.

Pominięcie zastosowania leku

 • należy kontynuować stosowanie leku bez zwiększania następnej dawki
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej

Przerwanie przyjmowania leku

 • nie należy samodzielnie przerywać przyjmowania leku bez konsultacji z lekarzem
 • w przypadku pacjentów z mioklonią przerwanie leczenia może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem napadów padaczkowych

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Piracetam Espefa?

Nie należy stosować leku Piracetam Espefa, jeżeli:

 • pacjent ma uczulenie na piracetam, inne pochodne pirolidonu lub substancje pomocnicze leku
 • u pacjenta występuje schyłkowa niewydolność nerek
 • u pacjenta występuje pląsawica Huntingtona, która objawia się mimowolnymi ruchami, depresją, drażliwością i zaburzeniami pamięci
 • u pacjenta występuje krwawienie śródmózgowe, które objawia się silnym bólem głowy, wymiotami i niedowładem części ciała (np. mięśni twarzy wraz z zaburzeniami mowy)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Piracetam Espefa może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpią poniższe objawy reakcji uczuleniowej:

 • obrzęk
 • pokrzywka
 • zaczerwienienie skóry
 • obrzęk krtani utrudniający oddychanie
 • duszności

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • wzrost masy ciała
 • wzmożona pobudliwość ruchowa (hiperkinezja)
 • nerwowość

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • depresja
 • senność 
 • ogólne osłabienie organizmu (astenia)

Częstość nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

 • reakcje uczuleniowe
 • zaburzenia krwotoczne
 • nadwrażliwość
 • pobudzenie
 • lęk
 • zaburzenia toku myślenia, orientacji czasu, miejsca, sytuacji lub własnej osoby (splątanie)
 • omamy (postrzeganie nieistniejących przedmiotów i osób)
 • bóle i zawroty głowy
 • bóle w obrębie jamy brzusznej lub w nadbrzuszu
 • wymioty
 • biegunka
 • nudności
 • obrzęk naczynioruchowy, który objawia się nagłym obrzękiem twarzy, stawów lub kończyn bez świądu i bólu
 • świąd, pokrzywka (jasnoróżowe i swędzące bąble na skórze)
 • zapalenie skóry
 • nasilenie objawów padaczki
 • bezsenność
 • zaburzenia koordynacji ruchowej ciała (ataksja), trudność w utrzymaniu równowagi, chwiejny chód

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia należy omówić to z lekarzem, jeżeli:

 • pacjent ma zaburzenia czynności nerek (niewydolność nerek)
 • pacjent ma ciężki krwotok
 • pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi
 • pacjent jest w podeszłym wieku (powyżej 65 roku życia)

Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów:

 • z ryzykiem krwawienia (np. z powodu choroby wrzodowej jelit i żołądka)
 • z zaburzeniami hemostazy (mechanizmu, który zapobiega wydostaniu się krwi z naczyń krwionośnych, zarówno w warunkach prawidłowych, jak i po uszkodzeniu naczyń krwionośnych)
 • z udarem krwotocznym w przeszłości
 • u których będzie wykonany poważny zabieg chirurgiczny, w tym stomatologiczny
 • stosujących leki przeciwzakrzepowe lub antyagregacyjne 

Nie należy nagle przerywać leczenia u pacjentów leczonych z powodu mioklonii z uwagi na ryzyko nawrotu drgawek uogólnionych lub mioklonii.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Piracetam Espefa a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku w ciąży jest przeciwwskazane ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania piracetamu u kobiet w okresie ciąży.

Piracetam Espefa a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane, ponieważ przenika on do mleka kobiecego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególnie ważne jest, aby pacjent poinformował lekarza, jeżeli przyjmuje:

 • hormony tarczycy (np. tyroksynę stosowaną w leczeniu niedoczynności tarczycy) - ze względu na ryzyko bezsenności, splątania i drażliwości
 • leki przeciwzakrzepowe (np. acenokumarol)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Piracetam Espefa a alkohol

Picie alkoholu podczas przyjmowania leku nie jest zalecane.

Piracetam Espefa a prowadzenie pojazdów

Podczas przyjmowania leku może wystąpić senność i zawroty głowy. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn mogą być wówczas przeciwwskazane. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Piracetam Espefa?

 • w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
 • w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią
 • w temperaturze poniżej 25°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego