Kategorie

Piracetamum 123ratio (Piracetamum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Piracetamum 123ratio?

Piracetamum 123ratio to lek zawierający substancję czynną piracetam, która należy do grupy leków nootropowych oddziałujących na komórki nerwowe i wspomagających krążenie krwi w mózgu.

Podstawowe informacje

NazwaPiracetamum 123ratio
Nazwa międzynarodowaPiracetamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 800 mg
 • 1200 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Piracetam

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia ziemniaczana
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ C)
 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • stearynian magnezu
 • alkohol poliwinylowy
 • talk
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol 3350
 • lecytyna
 • żółcień chinolinowa
 • żółcień pomarańczowa (dawka 800 mg)
 • lak
 • indygotyna (dawka 1200 mg)
Dostępne opakowania
 • 20 tabletek powlekanych (dawka 1200 mg)
 • 30 tabletek powlekanych (dawka 800 mg)
 • 60 tabletek powlekanych
 • 90 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości
 • wspomagające krążenie krwi w mózgu
 • zmniejszające lepkość krwi
 • zwiększające przepływ krwi przez naczynia mózgowe
 • zwiększające wykorzystanie tlenu i zużycie glukozy w niedokrwionej tkance mózgowej
Zastosowanie
 • mioklonia pochodzenia korowego
 • zaburzenia dyslektyczne u dzieci równocześnie z terapią logopedyczną
 • zawroty głowy pochodzenia obwodowego i ośrodkowego
Przeciwwskazania
 • uczulenie na piracetam, inne pochodne pirolidonu lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • krwawienie śródmózgowe
 • schyłkowa niewydolność nerek
 • pląsawica Huntingtona
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia krzepnięcia krwi
 • planowane poważne zabiegi chirurgiczne, w tym zabiegi stomatologiczne
 • ciężki krwotoki
 • ryzyko krwawienia
 • udar krwotoczny w przeszłości
 • przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych lub antyagregacyjnych
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • hiperkinezja
 • nerwowość
 • wzrost masy ciała
Nie łączyć z
 • hormonami tarczycy
 • lekami przeciwzakrzepowymi
Ciąża

Stosowanie leku Piracetamum 123ratio w okresie ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Stosowanie leku Piracetamum 123ratio w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Dzieci

Stosowanie leku Piracetamum 123ratio u pacjentów poniżej 8 roku życia jest przeciwwskazane.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Piracetamum 123ratio może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Piracetamum 123ratio?

Mechanizm działania leku Piracetamum 123ratio nie jest charakterystyczny ani dla określonego rodzaju komórek, ani dla określonego narządu. Polega na poprawie stabilności błon fosfolipidowych, co pozwala spełniać prawidłowe funkcje białkom błonowym lub przezbłonowym. Lek poprawia właściwości reologiczne krwi. Zwiększa przepływ przez naczynia mózgowe bez ich rozszerzania oraz zmniejsza lepkość krwi. Ponadto zwiększa wykorzystanie tlenu i zużycie glukozy w niedokrwionej tkance mózgowej.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Piracetamum 123ratio?

Lek Piracetamum 123ratio jest stosowany w leczeniu:

 • mioklonii pochodzenia korowego (krótkotrwałe, gwałtowne i "piorunujące" skurcze mięśni w obrębie jednej lub kilku kończyn albo tułowia)
 • zaburzeń dyslektycznych u dzieci równocześnie z terapią logopedyczną
 • zawrotów głowy pochodzenia obwodowego i ośrodkowego

Dawkowanie

Jak stosować lek Piracetamum 123ratio?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Mioklonia pochodzenia korowego:

 • dawka początkowa wynosi 7200 mg na dobę
 • w razie konieczności lekarz może zalecić stopniowe zwiększanie dawki o 4800 mg na dobę co 3 lub 4 dni
 • maksymalna dawka dobowa wynosi 24000 mg i powinna być podawana w dawkach podzielonych
 • w leczeniu skojarzonym z innymi lekami antymioklonicznymi, dawki innych leków powinny być utrzymywane w zalecanych dawkach terapeutycznych
 • jeśli stan zdrowia pacjenta ulegnie poprawie, lekarz może zadecydować o zmniejszeniu dawek innych leków
 • lekarz może próbować zmniejszyć dawkę lub odstawić lek co 6 miesięcy - w tym celu należy zmniejszać dawkę o 1200 mg co 2 dni co zapobiega nagłemu nawrotowi choroby

Zaburzenia dyslektyczne u dzieci:

 • w połączeniu z terapią logopedyczną u dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 13 lat stosuje się dawkę dobową 3200 mg w 2 dawkach podzielonych

Zawroty głowy:

 • w leczeniu zawrotów głowy stosuje się dawkę dobową 2400 mg w 3 dawkach podzielonych
 • leczenie trwa 8 tygodni

Zalecenia dotyczące stosowania leku:

 • lek należy przyjmować doustnie w trakcie posiłku lub w przerwie między posiłkami
 • tabletki należy popijać niewielką ilością wody
 • zaleca się podawanie dawki dobowej w 2 lub 3 dawkach podzielonych

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Piracetamum 123ratio

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku.

Pominięcie zastosowania leku Piracetamum 123ratio

Należy kontynuować stosowanie leku w zalecanej dawce o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Przerwanie przyjmowania leku

Nie należy samodzielnie przerywać przyjmowania leku bez konsultacji z lekarzem. W przypadku konieczności przerwania leczenia, lekarz stopniowo zmniejszy stosowaną dawkę.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Piracetamum 123ratio należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Piracetamum 123ratio?

Nie należy stosować leku Piracetamum 123ratio jeżeli:

 • pacjent ma uczulenie na piracetam, inne pochodne pirolidonu lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • u pacjenta występuje krwawienie śródmózgowe
 • pacjent choruje na pląsawicę Huntingtona
 • u pacjenta występuje schyłkowa niewydolność nerek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Piracetamum 123ratio może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • hiperkinezja (zwiększona aktywność mięśni szkieletowych)
 • wzrost masy ciała
 • nerwowość

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • senność
 • depresja
 • astenia (zmęczenie, osłabienie, wyczerpanie)

Częstość nieznana:

 • zaburzenia krwotoczne
 • reakcje anafilaktyczne, które charakteryzują się zaczerwienieniem skóry, pokrzywką, obrzękiem, dusznościami, obrzękiem krtani, trudnościami z oddychaniem - należy wówczas natychmiast skontaktować się z lekarzem
 • uczulenie
 • pobudzenie
 • splątanie
 • omamy
 • lęk
 • ataksja
 • zaburzenia równowagi
 • bezsenność
 • nasilenie padaczki
 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • bóle w nadbrzuszu i w obrębie jamy brzusznej
 • wymioty
 • biegunka
 • nudności
 • zapalenie skóry
 • obrzęk naczynioruchowy
 • pokrzywka
 • świąd

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Z uwagi na wpływ piracetamu na agregację płytek krwi, należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów:

 • z zaburzeniami krzepnięcia krwi
 • z ciężkimi krwotokami
 • u których jest planowany poważny zabieg chirurgiczny, również stomatologiczny
 • z udarem krwotocznym w przeszłości
 • z ryzykiem krwawienia np. w chorobie wrzodowej jelit i żołądka
 • leczonych lekami przeciwzakrzepowymi lub antyagregacyjnymi (np. kwasem acetylosalicylowym w małych dawkach)

Nie należy nagle przerywać leczenia u pacjentów leczonych z powodu mioklonii, ponieważ wiąże się to z ryzykiem nawrotu drgawek uogólnionych lub mioklonii.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Lekarz indywidualnie dopasuje dawkę leku w zależności od stopnia ciężkości zaburzenia czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Jeżeli zaburzeniom czynności wątroby nie towarzyszą zaburzenia czynności nerek, zmiana dawki leku Piracetamum 123ratio nie jest konieczna. 

Pacjenci w podeszłym wieku

Lekarz zleci regularne badania krwi i dostosuje dawkę leku u pacjentów w podeszłym wieku leczonych przez dłuższy okres czasu lekiem Piracetamum 123ratio.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Piracetamum 123ratio a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych dotyczących stosowania piracetamu przez kobiety ciężarne. Piracetam przenika przez barierę łożyskową, w związku z tym przyjmowanie leku w okresie ciąży jest przeciwwskazane, chyba że istnieją wyraźne wskazania i kiedy korzyści wynikające ze stosowania leku Piracetamum 123ratio przewyższają ryzyko dla płodu.

Piracetamum 123ratio a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Piracetam przenika do mleka kobiecego. Z tego powodu stosowanie leku Piracetamum 123ratio w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególnie ważne jest, aby pacjent poinformował lekarza, jeżeli przyjmuje:

 • hormony tarczycy - zaobserwowano przypadki drażliwości, bezsenności i splątania podczas stosowania leku Piracetamum 123ratio równocześnie z preparatami tarczycy (T3 + T4)
 • leki przeciwzakrzepowe (np. acenokumarol)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Piracetamum 123ratio a alkohol

Równoczesne podawanie alkoholu nie miało wpływu na stężenie piracetamu w surowicy.

Piracetamum 123ratio a prowadzenie pojazdów

Z analizy działań niepożądanych występujących podczas leczenia piracetamem wynika, że lek Piracetamum 123ratio może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Piracetamum 123ratio?

 • lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego