Kategorie

Piroxicam Jelfa (Piroxicamum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Piroxicam Jelfa?

Piroxicam Jelfa to lek zawierający substancję czynną piroksykam, która należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Podstawowe informacje

NazwaPiroxicam Jelfa
Nazwa międzynarodowaPiroxicamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 20 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Piroksykam

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki powlekane 10 mg:

Rdzeń:

 • dwuwodny wodorofosforan wapnia
 • skrobia ziemniaczana
 • żelatyna
 • stearynian magnezu

Otoczka:

 • hypromeloza (15 cP)
 • Makrogol 6000
 • hydroksypropyloceluloza
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • żółcień chinolinowa
 • lak (E 104)
 • emulsja symetykonu

Tabletki powlekane 20 mg:

Rdzeń:

 • dwuwodny wodorofosforan wapnia
 • skrobia ziemniaczana
 • hydroksypropyloceluloza
 • laurylosiarczan sodu
 • stearynian magnezu

Otoczka:

 • hypromeloza (15 cP)
 • Makrogol 6000
 • hydroksypropyloceluloza
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • czerwony tlenek żelaza (E 172)
 • talk
 • emulsja symetykonu
Dostępne opakowania

20 tabletek powlekanych

Działanie / właściwości
 • przeciwzapalne
 • przeciwbólowe
 • przeciwgorączkowe
Zastosowanie
 • choroba zwyrodnieniowa stawów
 • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (reumatyzm kręgosłupa)
 • reumatoidalne zapalenie stawów
Przeciwwskazania
 • uczulenie na piroksykam lub substancje pomocnicze
 • przyjmowanie innych leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 • przebyte w przeszłości ciężkie reakcje alergiczne na piroksykam lub inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 • przebyta lub czynna choroba wrzodowa żołądka i/ lub dwunastnicy, krwawienie lub perforacje w obrębie przewodu pokarmowego
 • przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych
 • ciężka niewydolność nerek, serca lub wątroby
 • przebyte choroby przewodu pokarmowego (zapalenia błony śluzowej żołądka lub jelit) sprzyjające występowaniu krwawień, nowotwory przewodu pokarmowego lub zapalenie uchyłków
 • skaza krwotoczna 
 • zaburzenia krzepnięcia
 • stosowanie u dzieci poniżej 15 roku życia
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ból żołądka lub objawy krwawienia z przewodu pokarmowego
 • reakcja alergiczna
 • zaburzenia widzenia 
 • zaburzenia czynności nerek
 • zaburzenia czynności serca
 • pacjenci w podeszłym wieku
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, żołądka
 • dolegliwości w nadbrzuszu
 • jadłowstręt
 • nieżyt żołądka
 • wymioty
 • nudności
 • zaparcia lub biegunki
 • dyskomfort w jamie brzusznej
 • bóle brzucha
 • niestrawność
 • wzdęcia
Nie łączyć z
 • innymi lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 • kortykosteroidami
 • lekami przeciwzakrzepowymi
 • selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny
 • lekami antyagregacyjnymi
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny
 • antagonistami receptora angiotensyny
 • beta - adrenolitykami
 • furosemidem
 • tiazydami
 • glikozydami nasercowymi
 • litem i innymi lekami wiążącymi się z białkami osocza
 • cyklosporyną
 • metotreksatem
 • takrolimusem
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas
 • lekami zawierającymi potas
 • cymetydyną
 • chinolonami
Ciąża

Stosowanie leku w okresie ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Stosowanie leku w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Dzieci

Stosowanie leku u pacjentów poniżej 15 roku życia jest przeciwwskazane.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas przyjmowania leku mogą pojawić się objawy senności i niewyraźnego widzenia, które mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. Zaleca się ostrożność podczas wykonywania czynności wymagających szybkiego refleksu, takich jak prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Piroxicam Jelfa?

Mechanizm działania leku polega na hamowaniu produkcji prozapalnych prostaglandyn, hamowaniu uwalniania enzymów lizosomalnych z pobudzonych leukocytów oraz zmniejszeniu wytwarzania czynnika reumatoidalnego u pacjentów z seropozytywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów. Lek Piroxicam Jelfa działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Lek działa wyłącznie w okresie, gdy jest przyjmowany i nie leczy zapalenia stawów.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Piroxicam Jelfa?

Lek Piroxicam Jelfa jest stosowany w łagodzeniu objawów spowodowanych:

 • reumatoidalnym zapaleniem stawów
 • chorobą zwyrodnieniową stawów
 • zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa (reumatyzm kręgosłupa), takich jak obrzęk, sztywność i ból stawów

Lekarz może zalecić piroksykam tylko wtedy, gdy inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych nie przyniosły wystarczającego złagodzenia objawów.

Dawkowanie

Jak stosować lek Piroxicam Jelfa?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Maksymalna dawka dobowa wynosi 20 mg przyjmowana jako pojedyncza dawka.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i/ lub serca

Lekarz zadecyduje o odpowiednim dostosowaniu dawki leku u osób z zaburzeniami czynności i/ lub nerek.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów powyżej 70 roku życia lekarz może zalecić niższą dawkę dobową i skrócić okres leczenia.

Zalecenia dotyczące stosowania leku

 • lekarz zaleci wizyty kontrolne w celu upewnienia się, że stosowana jest optymalna dawka piroksykamu
 • nie wolno zmieniać dawki bez konsultacji z lekarzem
 • lekarz może zalecić stosowanie piroksykamu z innym lekiem osłaniającym błonę śluzową żołądka i jelit przed potencjalnymi działaniami niepożądanymi
 • lek należy przyjmować doustnie w czasie posiłku

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku zażycia większej dawki niż zalecana. Lekarz będzie prowadzić leczenie podtrzymujące i objawowe.

Pominięcie zastosowania leku

Należy przyjąć lek jak najszybciej. Jeżeli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, nie należy przyjmować dawki pominiętej. Należy przyjąć kolejną dawkę o właściwej godzinie. Na należy przyjmować podwójnej dawki leku.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Piroxicam Jelfa?

Nie należy stosować leku Piroxicam Jelfa:

 • jeżeli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub substancje pomocnicze 
 • jeżeli pacjent przyjmuje inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym selektywne inhibitory COX - 2 i kwas acetylosalicylowy
 • jeżeli pacjent przebył ciężką reakcję alergiczną na piroksykam, inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych i inne leki, zwłaszcza z przebytymi ciężkimi reakcjami skórnymi (niezależnie od stopnia ciężkości), takimi jak: złuszczając zapalenie skóry (intensywne zaczerwienienie skóry z jej złuszczaniem się w łuskach lub płatami), reakcje pęcherzykowo - pęcherzowe (zespół Stevensa - Johnsona, stan z zaczerwienieniem skóry i tworzeniem się na niej pęcherzy, nadżerek, podbiegnięć krwawych lub strupów) i martwica toksyczno - rozpływna naskórka (zespół Lyella, choroba z tworzeniem się pecherzy i złuszczaniem się wierzchniej warstwy skóry)
 • jeżeli pacjent przebył lub ma czynną chorobę wrzodową żołądka i/ lub dwunastnicy, krwawienie lub perforację w obrębie przewodu pokarmowego
 • jeżeli pacjent chorował w przeszłości na choroby przewodu pokarmowego (zapalenia błony śluzowej żołądka lub jelit), które sprzyjają występowaniu powikłań w postaci krwawień, w tym wrzodziejące zapalenia jelita grubego, choroba Leśniowskiego - Chrohn'a, nowotwory przewodu pokarmowego lub zapalenie uchyłków (zmienionych zapalnie lub zakażonych zagłębień/ kieszonek w obrębie okrężnicy)
 • jeżeli pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe (np. acenokumarol)
 • w ciężkiej niewydolności serca
 • w ciężkiej niewydolności nerek
 • w ciężkiej niewydolności wątroby
 • poniżej 15 roku życia
 • w skazie krwotocznej
 • w zaburzeniach krzepnięcia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Piroxicam Jelfa może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo częste (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • jadłowstręt
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
 • dolegliwości w nadbrzuszu
 • zapalenie błony śluzowej żołądka
 • nudności
 • nieżyt żołądka
 • wymioty
 • zaparcia
 • biegunka
 • dyskomfort w jamie brzusznej
 • wzdęcia
 • niestrawność
 • bóle brzucha

Rzadkie (u 1 do 10 na 10000 pacjentów):

 • zapalenie trzustki
 • owrzodzenia
 • perforacje
 • zawroty i bóle głowy
 • parestezje
 • senność
 • skurcz oskrzeli
 • anafilaksja
 • wysypka
 • choroba posurowicza
 • potencjalnie zagrażające życiu wysypki skórne (zespół Stevensa - Johnsona, martwica toksyczno - rozpływna naskórka)
 • oddzielanie się paznokcia od łożyska
 • łysienie
 • pęcherzowe wykwity skórne
 • nadwrażliwość na światło
 • zespół nerczycowy
 • śródmiąższowe zapalenie nerek
 • martwica brodawek nerkowych
 • niewydolność nerek
 • wybroczyny
 • trombocytopenia
 • zahamowanie czynności szpiku

Bardzo rzadkie (rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów):

 • krwawienia z przewodu pokarmowego, w tym smoliste stolce i wymioty krwawe

Częstość nieznana:

 • obrzęki, głównie w obrębie kostek
 • depresja
 • omamy
 • zaburzenia snu i bezsenność
 • wysypka i świąd
 • obrzęk naczynioruchowy
 • złuszczające zapalenie skóry
 • rumień wielopostaciowy
 • skazy małopłytkowe (plamica Henocha - Schoenleina)
 • pokrzywka
 • zmiany nastroju
 • dezorientacja
 • nerwowość
 • zapalenie naczyń
 • aseptyczne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych
 • uczucie wirowania
 • spadek stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu
 • leukopenia
 • niedokrwistość
 • niedokrwistość aplastyczna
 • eozynofilia
 • niedokrwistość hemolityczna
 • żółtaczka
 • zapalenie wątroby zakończone zgonem
 • hiperglikemia
 • hipoglikemia
 • podrażnienie oka
 • opuchnięte powieki
 • niewyraźne widzenie
 • szumy uszne
 • zaburzenia słuchu
 • kołatanie serca
 • skurcz oskrzeli
 • krwawienie z nosa
 • duszności
 • obrzęk, głównie kostek
 • złe samopoczucie

Długotrwałe podawanie dawek 30 mg lub większych zwiększa ryzyko występowania działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Piroxicam Jelfa:

 • jeżeli u pacjenta wystąpi ból żołądka lub jakiekolwiek objawy krwawienia z jelit lub żołądka, takie jak ciemny stolec, stolec z zawartością krwi, krwawe wymioty - należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem
 • jeżeli u pacjenta wystąpi reakcja alergiczna, objawiająca się np. wysypką skórną, obrzękiem twarzy, świszczącym oddechem, trudnościami z oddychaniem - należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem
 • po zastosowaniu leku mogą wystąpić, potencjalnie zagrażające życiu, wysypki skórne (zespół Stevensa - Johnsona, martwica toksyczno - rozpływna naskórka), w postaci rumieniowatych tarczowatych plam lub kolistych wykwitów, często z umiejscowionymi pośrodku pęcherzami na tułowiu. Dodatkowe objawy na jakie należy zwrócić uwagę to nadżerki w jamie ustnej, gardle, nosie i na narządach płciowych oraz zapalenie spojówek i objawy grypopodobne. Wysypka może rozwinąć się w rozległe pęcherze lub łuszczenie skóry. 
 • jeżeli u pacjenta wystąpią zaburzenia widzenia podczas leczenia piroksykamem, zaleca się przeprowadzenie badania okulistycznego

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Należy zachować ostrożność podczas leczenia piroksykamem u pacjentów z chorobami nerek oraz u pacjentów ze znacznym odwodnieniem. Lekarz podejmie decyzję o odpowiednim zmodyfikowaniu dawki oraz o wykonaniu odpowiednich badań.

Pacjenci z zaburzeniami czynności serca

Długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca lub udaru. Nie należy stosować dłuższego czasu leczenia niż zalecane. Zaleca się stosowanie najmniejszej skutecznej dawki piroksykamu przez możliwie najkrótszy okres. Piroksykam może powodować zatrzymanie płynów i obrzęk, dlatego należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzoną czynnością serca oraz innymi chorobami, które mogą prowadzić do zatrzymania płynów, a także wówczas, gdy stan pacjenta może ulec pogorszeniu w wyniku ich zatrzymania. Pacjenci, u których występuje nadciśnienie tętnicze lub zastoinowa niewydolność serca powinni być poddani odpowiednim badaniom kontrolnym.

Pacjenci w podeszłym wieku

W przypadku pacjentów powyżej 70 roku życia lekarz może skrócić do minimum czas trwania leczenia i zlecić częstsze wizyty kontrolne. Ponadto, jeżeli pacjent jednocześnie przyjmuje kortykosteroidy, inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny lub kwas acetylosalicylowy jako profilaktykę krzepnięcia krwi, lekarz może zalecić jednocześnie z lekiem Piroxicam Jelfa preparat działający ochronnie na żołądek i jelita. Pacjenci powyżej 80 roku życia nie powinni przyjmować tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Piroxicam Jelfa a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku w okresie ciąży jest przeciwwskazane.

Piroxicam Jelfa a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Dotyczy to w szczególności:

 • kortykosteroidów
 • kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych stosowanych w celu zmniejszenia bólu
 • leków przeciwzakrzepowych (np. acenokumarol)
 • leków zapobiegających zlepianie się płytek krwi
 • selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny
 • inhibitorów konwertazy angiotensyny
 • antagonistów receptora angiotensyny
 • beta - adrenolityków
 • leków moczopędnych (furosemid, tiazydy)
 • cyklosporyny
 • glikozydów nasercowych (np. digitoksyna i digoksyna)
 • litu
 • takrolimusa
 • metotreksatu
 • cymetydyny
 • leków zawierających potas i leków moczopędnych oszczędzających potas
 • chinolonów

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Piroxicam Jelfa a alkohol

Alkohol zwiększa ryzyko działań niepożądanych. Piroksykam może powodować wzrost stężenia alkoholu we krwi. Spożywanie alkoholu podczas przyjmowania leku Piroxicam Jelfa jest przeciwwskazane.

Piroxicam Jelfa a prowadzenie pojazdów

Podczas przyjmowania leku mogą pojawić się objawy senności i niewyraźnego widzenia, które mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. Zaleca się ostrożność podczas wykonywania czynności wymagających szybkiego refleksu, takich jak prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Piroxicam Jelfa?

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego