Kategorie

Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny Baxter (Preparat złożony)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny Baxter?

Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny Baxter jest to roztwór którego skład jest zbliżony do składu osocza krwi. Podawany jest w stanach zaburzenia równowagi wodno - elektrolitowej.

Podstawowe informacje

NazwaPłyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny Baxter
Nazwa międzynarodowaPreparat złożony
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • sód: 141,51 mmol/ l
 • potas: 5,10 mmol/ l
 • wapń: 1,80 mmol/ l
 • magnez: 0,985 mmol/ l
 • CH3COO-: 33,95 mmol/ l
 • C6H5O73-: 3,06
 • chlor: 109,05
PostaćRoztwór do infuzji
Skład - substancja czynna
 • sodu chlorek
 • potasu chlorek
 • wapnia chlorek dwuwodny
 • magnezu chlorek sześciowodny
 • sodu octan trójwodny
 • sodu cytrynian dwuwodny
Skład - substancje pomocnicze

Woda do wstrzykiwań

Dostępne opakowania
 • 100 ml 
 • 250 ml
 • 500 ml
Działanie / właściwości
 • przywracanie równowagi elektrolitowej
 • zwiększanie objętości osocza
Zastosowanie
 • odwodnienie
 • utrata płynów i elektrolitów będąca wynikiem biegunek lub wymiotów
 • utrata płynów ustrojowych wskutek przetoki jelitowej lub żółciowej
 • nawadnianie w okresie okołooperacyjnym
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • trudności z wydalaniem moczu, niemozność wydalenia moczu
 • przeciążenie organizmu płynami
 • obrzęk płuc
 • kwasica mataboliczna
 • zbyt duże stężenie któregokolwiek z jonów we krwi
 • ceftriakson podawany noworodkom
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • leczenie ceftriaksonem noworodka
 • wysokie/ niskie stężenie kwasu w organizmie
 • wysokie/ niskie stężenie jonów sodu, magnezu, potasu lub wapnia w organizmie
 • obrzęk obwodowy, zwłaszcza w okolicy kostek
 • obrzęk płuc
 • hiperwolemia
 • miastenia
 • hiperaldosteronizm
 • nadciśnienie
 • choroba serca, nerek, nadnerczy
 • zaburzenia nerek
 • stan przedrzucawkowy
 • ostre odwodnienie
 • rozległy uraz skóry lub oparzenia
 • choroby wpływające na równowagę hormonalną kalcytriolu
 • kamienie nerkowe występujące obecnie lub w przeszłości
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • wysokie stężenie potasu we krwi
 • ból i pieczenie w miejscu podania wlewu dożylnego
Nie łączyć z
 • ceftriaksonem
 • kortykosteroidami
 • aspiryną
 • barbituranami
 • litem
 • sympatykomimetykami
 • chinidyną
 • dekstroamfetaminą
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny
 • antagonistami receptora angiotensyny II
 • takrolimusem
 • cyklosporyną
 • naparstnicą
 • witaminą D
Ciąża

Lekarz indydywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lekarz indywidualnie dobiera dawkę leku dla dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny Baxter?

Lek Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny Baxter wykazuje działanie:

 • przywracające równowagę elektrolitową
 • zwiększające objętość osocza

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny Baxter?

Lek Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny Baxter stosuje się przy:

 • odwodnieniu, które powstało w wyniku niewystarczającej podaży płynów
 • utracie płynów i elektrolitów, które są wynikiem obfitych biegunek lub wymiotów
 • utracie płynów ustrojowych powstałych na skutek przetoki jelitowej lub żółciowej
 • planowanych nawadnianiach przed zabiegami operacyjnymi

Dawkowanie

Jak stosować lek Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny Baxter? 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, farmaceuty, pielęgniarki. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Lekarz decyduje jaką ilość leku podać pacjentowi, w zależności od jego wieku, masy ciała oraz ogólnego stanu pacjenta.

Lek podawany jest przez profesjonalny personel we wlewie dożylnym.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku podania zbyt dużej ilości leku lub podania go zbyt szybko, u pacjenta mogą wystąpić objawy:

 • przeciążenie wodą i/ lub sodem z nadmiernym gromadzeniam się płynu w tkankach
 • parestezje
 • osłabienie mięśni
 • paraliż
 • zaburzenia rytmu serca
 • bardzo wolne bicie serca
 • zatrzymanie czynności serca
 • dezorientacja
 • zniesienie odruchów ścięgnistych
 • osłabienie oddychania
 • nudności
 • wymioty
 • zaczerwienienie skóry
 • wzmożone pragnienie
 • niedociśnienie
 • senność
 • bradykardia
 • utrata przytomności
 • kwasica
 • zmiany nastroju
 • zmęczenie
 • skrócenie oddechu
 • sztywność, drżenie, kurcze mięśni

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny Baxter? 

Nie należy stosować leku Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny Baxter w przypadku gdy pacjent ma:

 • nadwrażliwość na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • trudności z wydalaniem moczu, niemozność wydalenia moczu
 • przeciążenie organizmu płynami
 • obrzęk płuc
 • kwasica mataboliczna
 • zbyt duże stężenie któregokolwiek z jonów we krwi

oraz w przypadku podawania noworodkom ceftriaksonu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.  

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny Baxter może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast powiadomić lekarza lub pielęgniarkę, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • ciężka reakcja alergiczna wywołująca trudności w oddychaniu, zawroty głowy

Inne działania niepożądane są związane z objawami reakcji nadwrażliwości lub reakcji związanych z podawaniem wlewu dożylnego:

 • pokrzywka
 • przyspieszone bicie serca, kołatanie serca
 • niskie ciśnienie krwi, poszerzenie naczyń krwionośnych
 • skrócenie oddechu
 • świst krtaniowy
 • gęsia skórka
 • pocenie się
 • ból, uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej
 • nietypowe zmęczenie, złe samopoczucie
 • obrzęk dłoni, kostek, stóp
 • gorączka
 • dreszcze
 • zaczerwienienie
 • zwiększona częstotliwość oddechów

Inne działania niepożądane:

 • wysokie stężenie potasu we krwi
 • ból i pieczenie w miejscu podania wlewu dożylnego

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy skonsultowac się z lekarzem.

Należy zachować ostrożnośc podczas stosowania leku w przypadku gdy pacjent:

 • jest noworodkiem leczonym ceftriaksonem
 • ma wysokie/ niskie stężenie kwasu w organizmie
 • ma wysokie/ niskie stężenie jonów sodu, magnezu, potasu lub wapnia w organizmie

oraz gdy pacjent cierpi na:

 • obrzęk obwodowy, zwłaszcza w okolicy kostek
 • obrzęk płuc
 • hiperwolemię
 • miastenię
 • hiperaldosteronizm
 • nadciśnienie
 • chorobę serca, nerek, nadnerczy
 • zaburzenia nerek
 • stan przedrzucawkowy
 • ostre odwodnienie
 • rozległy uraz skóry lub oparzenia
 • choroby wpływające na równowagę hormonalną kalcytriolu
 • kamienie nerkowe występujące obecnie lub w przeszłości

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny Baxter a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lekarz indydywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie ciąży.

Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny Baxter a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lekarz indydywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

Należy stosować z ostrożnością następujące leki:

 • ceftriakson
 • kortykosteroidy
 • aspirynę
 • barbiturany
 • lit
 • sympatykomimetyki
 • chinidynę
 • dekstroamfetaminę
 • leki moczopędne oszczędzające potas
 • inhibitory konwertazy angiotensyny
 • antagonistów receptora angiotensyny II
 • takrolimus
 • cyklosporynę
 • naparstnicę
 • witaminę D

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny Baxter a alkohol

Brak danych.

Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny Baxter a prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny Baxter na zdolność do prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny Baxter? 

 • przechowywać z dala od dzieci
 • nie stosować preparatu gdy roztwór nie jest przeźroczysty lub gdy pojemnik jest uszkodzony

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego