Kategorie

Płyn Ringera Fresenius (Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum dihydricum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Płyn Ringera Fresenius?

Płyn Ringera Fresenius jest to roztwór wodny soli mineralnych, który znajduje zastosowanie w wypełnianiu łożyska naczyniowego oraz w przywracaniu równowagi wodno - elektrolitowej.Podawany jest dożylnie.

Podstawowe informacje

NazwaPłyn Ringera Fresenius
Nazwa międzynarodowaNatrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum dihydricum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

(8,6 mg + 0,3 mg + 0,33 mg)/ ml

PostaćRoztwór do infuzji
Skład - substancja czynna
 • chlorek sodu
 • chlorek potasu
 • chlorek wapnia dwuwodny
Skład - substancje pomocnicze
 • woda do wstrzykiwań
 • kwas solny (ustalenie pH)
 • wodorotlenek sodu (ustalenie pH)
Dostępne opakowania
 • 100 ml
 • 250 ml
 • 500 ml
 • 1000 ml
Działanie / właściwości

Przywrócenie równowagi wodno - elektrolitowej organizmu

Zastosowanie
 • odwodnienie
 • hipowolemia
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek ze składników preparatu
 • przewodnienie
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zastoinowa niewydolność serca
 • ciężka niewydolność nerek
 • obrzęki spowodowane zatrzymaniem sodu w organizmie
 • leczenie kortykosteroidami
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia elektrolitowe

Często (występują nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • przewodnienie
 • niewydolność serca u pacjentów z zaburzeniami pracy serca lub z obrzękiem płuc
Nie łączyć z
 • glikozydami naparstnicy
 • lekami moczopędnymi oszczedzającymi potas
Ciąża

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lekarz indywidualnie ustala dawkę leku dla dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Płyn Ringera Fresenius? 

Płyn Ringera Fresenius wypełnia łożysko naczyń krwionośnych oraz przywraca równowagę w gospodarce wodno - elektrolitowej.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Płyn Ringera Fresenius? 

Lek Płyn Ringera Fresenius stosuje się w:

 • odwodnieniu izotonicznym spowodowanym np. przez wymioty, biegunkę, przetoki
 • hipowolemię która powstała w wyniuku oparzeń, ubytku wody / elektrolitów po zabiegach chirurgicznych, wstrząsu krwotocznego

Płyn Ringera Fresenius może być stosowany jako rozpuszczalnik i rozcieńczalnik innych leków, które nie wykazują niezgodności z pozostałymi składnikami.

Dawkowanie

Jak stosować lek Płyn Ringera Fresenius? 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.   

Dawkowanie indywidualnie ustala lekarz na podstawie ogólnego klinicznego stanu pacjenta, wieku, masy ciała oraz wyników badań laboratoryjnych. Zazwyczaj stosuje się 250 - 2800 ml roztworu we wlewie dożylnym na dobę. 

Nie należy przekraczać dawki dobowej, która wynosi 40 ml/ kg masy ciała.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zastosowania większej ilości leku niż zalecona należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę. Zastosowanie za dużej ilości leku może doprowadzić do:

 • przewodnienia
 • przeciążenia substancjami rozpuszczonymi w leku Płyn Ringera Fresenius

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Płyn Ringera Fresenius?

Nie należy stosować leku Płyn Ringera Fresenius w przypadku:

 • nadwrażliwości na szubstancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • gdy pacjent jest przewodniony

Zastosowanie leku u pacjenta może być przeciwwskazane w przypadku:

 • gdy pacjent ma zastoinową niewydolność serca (objawami są obrzeki w okolicy kostek, obrzęki płuc)
 • gdy pacjent ma zbyt wysokie stężenie wapnia, chloru lub potasu we krwi
 • gdy pacjent powinien ograniczać podaż sodu (ciężka niewydolność nerek, obrzek płuc)
 • gdy pacjent przyjmuje leki moczopędne oszczędzające potas oraz glikozydy naparstnicy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.  

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Płyn Ringera Fresenius może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Bardzo często występują (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia elektrolitowe

Często występują (nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • przewodnienie
 • niewydolność serca u pacjentów z zaburzeniami pracy serca lub z obrzekiem płuc

Częstość nieznana:

 • obrzęki spowodowane przewodnieniem lub przeciążeniem sodem
 • podczas stosowania dużych ilości leku może wystąpić rozcieńczenie składników krwi, np. czynników krzepnięcia i innych białek osocza oraz zmniejszenie hematokrytu

Podczas podawania leku mogą wystąpić:

 • podwyższenie temperatury ciała
 • zakażenie w miejscu podania
 • zakrzepica żyły
 • zapalenie żyły rozprzestrzeniające się z miejsca wkłucia
 • wynaczynienie
 • hiperwolemia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

 • gdy pacjent ma zastoinową niewydolność serca
 • gdy pacjent ma ciężką niewydolność nerek
 • gdy pacjent ma obrzeki spowodowane zatrzymaniem sodu w organizmie
 • gdy pacjent jest leczony kortykosteroidami i ich pochodnymi

Płyn Ringera Fresenius powinien być podawany ostrożnie w przypadku:

 • powikłań zależnych od objętości podanego roztworu i ilości podanych elektrolitów
 • przeciążenia układu krążenia z obrzekiem płuc

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Płyn Ringera Fresenius a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko podawania leku w okresie ciąży.

Płyn Ringera Fresenius a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko podawania leku w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę (w zależności od ulotki) jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

Nie należy stosować jednocześnie leku Płyn Ringera Fresenius z:

 • glikozydami naparstnicy- mogą zwiększać ryzyko powstawania arytmii
 • moczopędnymi lekami oszczędzającymi potas (amilorid, spironolakton, triamteren)

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Płyn Ringera Freseniu w połączeniu z:

 • moczopędnymi lekami tiazydowymi
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny
 • takrolimusem
 • kortykosteroidami
 • kortykotropiną

Ze względu na skład leku Płyn Ringera Fresenius nie należy mieszać go z roztworami zawierającymi węglany, szczawiany, fosforany.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Płyn Ringera Fresenius a alkohol

Brak danych.

Płyn Ringera Fresenius a prowadzenie pojazdów

Brak danych.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Płyn Ringera Fresenius? 

 • trzymać z dala od dzieci
 • stosować tylko przeźroczysty roztwór
 • nie zamrażać

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego