Kategorie

Polfenon (Propafenoni hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Polfenon?

Lek Polfenon należy do grupy leków przeciwarytmicznych, stosowany w zaburzeniach pracy serca.

Podstawowe informacje

NazwaPolfenon
Nazwa międzynarodowaPropafenoni hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 150 mg
 • 300 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek propafenonu

Skład - substancje pomocnicze
 • kopowidon
 • żelatyna
 • glicerol 85%
 • skrobia kukurydziana
 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
 • laktoza jednowodna
 • makrogol
 • triacetyna
Dostępne opakowania
 • 20 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych
 • 90 tabletek powlekanych (dawka 300 mg)
 • 120 tabletek powlekanych (dawka 300 mg)
Działanie / właściwości

Przeciwarytmiczne

Zastosowanie
 • objawowe tachyarytmie nadkomorowe: częstoskurcz węzłowy, częstoskurcz nadkomorowy u pacjentów z zespołem Wolfa-Parkinsona-White'a (WPW), napadowe migotanie przedsionków
 • ciężka, objawowa tachyarytmia komorowa
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • zespół Brugadów
 • zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 3 miesięcy
 • niewyrównana zastoinowa niewydolność serca, z frakcją wyrzutową lewej komory poniżej 35%
 • wstrząs kardiogenny, z wyłączeniem wstrząsu wywoływanego niemiarowością
 • objawowa ciężka bradykardia (rzadkoskurcz)
 • zaburzenia czynności węzła zatokowego
 • zaburzenia przewodzenia przedsionkowego
 • blok przedsionkowo-komorowy II° lub wyższego stopnia
 • blok odnóg pęczka Hisa lub blok dystalny u pacjentów bez stymulatora serca
 • ciężkie niedociśnienie tętnicze
 • objawy zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej (zaburzenia metabolizmu potasu)
 • ciężka obturacyjna choroba płuc
 • miastenia (choroba objawiająca się osłabieniem mięśni)
 • jednoczesne stosowanie rytonawiru (lek stosowany w leczeniu zakażeń HIV)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • u pacjentów z wszczepionym stymulatorem serca
 • u pacjentów z istotną klinicznie chorobą strukturalną serca
 • u pacjentów z astmą
 • u pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek
 • przed planowanym zabiegiem poinformować lekarza o stosowaniu leku Polfenon
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste

 • zawroty głowy (z wyjątkiem zawrotów głowy pochodzenia obwodowego)
 • zaburzenia prewodzenia impulsów w sercu
 • kołatanie serca

Częste

 • niepokój, zaburzenia snu
 • ból głowy, zaburzenia smaku
 • nieostre widzenie
 • bradykardia (wolne bicie serca) zatokowa, bradykardia
 • tachykardia (szybkie bicie serca), trzepotanie przedsionków
 • duszność
 • ból brzucha, wymioty, nudności
 • biegunka, zaparcia
 • suchość w jamie ustnej
 • nieprawidłowa czynność wątroby (nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych)
 • ból w klatce piersiowej
 • osłabienie, zmęczenie
 • gorączka
Nie łączyć z
 • lekami miejscowo znieczulającymi
 • lekami β-adrenolitycznymi
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • wenlafaksyną (lek stosowany w leczeniu depresji)
 • dezypraminą (lek przeciwdepresyjny)
 • lekami β-adrenolitycznymi (propranolol, metoprolol)
 • cyklosporyną
 • teofiliną (stosowaną w leczeniu astmy)
 • digoksyną (lek nasercowy)
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (fenprokumon, warfaryna)
 • ketokonazolem (lek przeciwgrzybiczy)
 • cymetydyną (lek stosowany w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy)
 • chinidyną (lek przeciwarytmiczny)
 • erytromycyną (antybiotyk przeciwbakteryjny)
 • lekami przeciwdepresyjnymi z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (paroksetyna, fluoksetyna)
 • fenobarbitalem
 • ryfampicyną
Ciąża

Przed zastosowaniem leku, przez kobietę w ciąży, należy skonsultować się lekarzem.

Karmienie piersią

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku przez kobiety karmiących piersią.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywoływać działania niepożądane wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. W razie wystąpienia tych objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Polfenon?

Lek Polfenon zawiera substancję czynną propafenon, który ma działanie przeciwarytmiczne. Stabilizuje on błony komórkowe oraz blokuje kanał sodowy.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Polfenon?

Lek Polfenon stosuje się w leczeniu:

 • objawowej tachyarytmii nadkomorowej: częstoskurcz węzłowy, częstoskurcz nadkomorowy u pacjentów z zespołem Wolfa-Parkinsona-White'a (WPW), napadowe migotanie przedsionków
 • ciężkiej, objawowej tachyarytmii komorowej

Dawkowanie

Jak stosować lek Polfenon?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Leczenie tachyarytmii komorowych powinno przebiegać w warunkach szpitalnych.

Dorośli

 • zalecana początkowa dawka u pacjentów o masie ciała około 70 kg wynosi 450 mg do 600 mg na dobę, podawana w 2 lub 3 dawkach
 • u pacjentów z mniejszą masą ciała stosowane są mniejsze dawki
 • możliwe jest zwiększenie dawki dobowej, nie częściej niż co 3-4 dni, do 900 mg, pod warunkiem ścisłej kontroli kardiologicznej
 • w razie wystąpienia znacznego poszerzenia zespołu QRS lub bloku przedsionkowo-komorowego II°lub III° lekarz rozważy zmniejszenie dawki, dawkę taką ustala się indywidualnie pod kontrolą kariologiczną, która obejmuje monitorowanie zapisu EKG i wielokrotny pomiar ciśnienia tętniczego krwi

Pacjenci w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku oraz pacjentów z istotnymi zaburzeniami czynności lewej komory lub uszkodzeniem mięśnia sercowego leczenie należy rozpocząć od małych dawek. Dawkę zwiększa się stopniowo, ze szczególną ostrożnością. Zwiększenie dawki można dokonywać nie wcześniej niż po 5 do 8 dniach leczenia.

Stosowanie u pacjentów z niedydolności nerek i ciężką chorobą wątroby

U pacjentów z niewydolnością nerek i/lub wątroby po podaniu standardowych dawek leczniczych dojść może do kumulacji leku. U tych pacjentów indywidualne ustalanie dawki leku wymaga kontroli zapisu EKG i stężenia leku w osoczu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Polfenon

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc medyczną.

Objawy łagodnego zatrucia to:

 • zaburzenia pracy serca
 • niedociśnienie tętnicze
 • bóle głowy, zawroty głowy
 • nieostre widzenie
 • zaburzenia czucia (pieczenie, kłucie, mrowienie) rąk lub nóg
 • drżenie
 • nudności
 • zaparcia
 • suchość w jamie ustne

Objawy ciężkiego zatrucie to:

 • drgawki
 • senność
 • śpiączka
 • zatrzymanie czynności oddechowej

Pominiecie zastosowania leku Polfenon

Jeżeli pacjent pominie dawkę, należy jak najszybciej przyjąć lek. Nie zwiększamy i nie stosujemy dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Polfenon

Nie należy samodzielnie przerywać stosowania leku. O zakończeniu kuracji decyduje lekarz.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Polfenon?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • zespół Brugadów
 • zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 3 miesięcy
 • niewyrównana zastoinowa niewydolność serca, z frakcją wyrzutową lewej komory poniżej 35%
 • wstrząs kardiogenny, z wyłączeniem wstrząsu wywoływanego niemiarowością
 • objawowa ciężka bradykardia (rzadkoskurcz)
 • zaburzenia czynności węzła zatokowego
 • zaburzenia przewodzenia przedsionkowego
 • blok przedsionkowo-komorowy II° lub wyższego stopnia
 • blok odnóg pęczka Hisa lub blok dystalny u pacjentów bez stymulatora serca
 • ciężkie niedociśnienie tętnicze
 • objawy zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej (zaburzenia metabolizmu potasu)
 • ciężka obturacyjna choroba płuc
 • miastenia (choroba objawiająca się osłabieniem mięśni)
 • jednoczesne stosowanie rytonawiru (lek stosowany w leczeniu zakażeń HIV)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Polfenon może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo częste (u więcej niż 1 na 10 osób):

 • zawroty głowy (z wyjątkiem zawrotów głowy pochodzenia obwodowego)
 • zaburzenia prewodzenia impulsów w sercu
 • kołatanie serca

Częste (u  mniej niż 1 na 10 osób):

 • niepokój, zaburzenia snu
 • ból głowy, zaburzenia smaku
 • nieostre widzenie
 • bradykardia (wolne bicie serca) zatokowa, bradykardia
 • tachykardia (szybkie bicie serca), trzepotanie przedsionków
 • duszność.
 • ból brzucha, wymioty, nudności
 • biegunka, zaparcia
 • suchość w jamie ustnej
 • nieprawidłowa czynność wątroby (nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych)
 • ból w klatce piersiowej
 • osłabienie, zmęczenie
 • gorączka

Niezbyt częste (u mniej niż 1 na 100 osób):

 • trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi)
 • zmniejszone łaknienie, koszmary senne
 • omdlenie, zaburzenia koordynacji ruchów, drętwienie, mrowienie
 • zawroty głowy wynikające z zaburzeń ucha
 • tachykardia (zbyt szybkie bicie serca) komorowa
 • zaburzenia rytmu serca
 • niedociśnienie tętnicze
 • zwiększenie obwodu brzucha, wzdęcia z oddawaniem gazów
 • pokrzywka, świąd, wysypka, rumień
 • zaburzenia erekcji

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Polfenon należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Polfenon należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów z:

 • wszczepionym stymulatorem serca
 • istotną klinicznie chorobą strukturalną serca
 • astmą
 • niewydolnością wątroby i nerek
 • przed planowanym zabiegiem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Polfenon a ciąża

Przed zastosowaniem leku Polfenon, przez kobietę w ciąży, należy skonsultować się lekarzem. Nie należy stosować leku w czasie ciąży chyba, że korzyść dla matki są większe niż potencjalne zagrożenie dla płodu

Polfenon a karmienie piersią

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku przez kobiety karmiących piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Pacjent nie powinien przyjmować leku Polfenon razem z:

 • lekami miejscowo znieczulającymi
 • lekami β-adrenolitycznymi
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi

Pacjent nie powinnien przyjmować leku Polfenon z nastęującymi lekami, ponieważ nasila ich działanie:

 • wenlafaksyna (lek stosowany w leczeniu depresji)
 • dezypramina (lek przeciwdepresyjny)
 • leki β-adrenolitycznymi (propranolol, metoprolol)
 • cyklosporyna
 • teofilina (stosowaną w leczeniu astmy)
 • digoksyna (lek nasercowy)
 • doustne leki przeciwzakrzepowe (fenprokumon, warfaryna)

Pacjent nie powinnien przyjmować leku Polfenon z nastęującymi lekami, ponieważ nasila działanie Polfenonu:

 • ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy)
 • cymetydyna (lek stosowany w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy)
 • chinidyna (lek przeciwarytmiczny)
 • erytromycyna (antybiotyk przeciwbakteryjny)
 • leki przeciwdepresyjne z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (paroksetyna, fluoksetyna)

Pacjent nie powinnien przyjmować leku Polfenon z natstęującymi lekami, ponieważ zmniejsza działanie Polfenonu:

 • fenobarbital
 • ryfampicyna

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Polfenon a alkohol

Brak informacji.

Polfenon a prowadzenie pojazdów

Lek może wywoływać działania niepożądane wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. Zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych może być ograniczona z powodu:

 • nieostrego widzenia
 • zawrotów głowy
 • zmęczenia i niedociśnienia ortostatycznego

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Polfenon?

 • przechowywać w temperaturze poniżej 250C
 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego