Kategorie

Polkepral (Levetiracetamum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Polkepral?

Polkepral zawiera substancję czynną lewetyracetam, która jest stosowana w leczeniu napadów padaczkowych.

Podstawowe informacje

NazwaPolkepral
Nazwa międzynarodowaLevetiracetamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 250 mg
 • 500 mg
 • 750 mg
 • 1000 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Lewetyracetam

Skład - substancje pomocnicze
 • krospowidon (Typ B)
 • powidon K30
 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • makrogol 400
 • dwutlenek tytanu
 • talk
 • indygotyna (dawka 250 mg)
 • lak (dawka 250 mg, 750 mg)
 • żółty tlenek żelaza (dawka 500 mg)
 • żółcień pomarańczowa (dawka 750 mg)
 • czerwony tlenek żelaza (dawka 750 mg)
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek powlekanych (dawka 500 mg, 1000 mg)
 • 20 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 50 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych
 • 80 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
 • 120 tabletek powlekanych
 • 200 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Przeciwpadaczkowe.

Zastosowanie
 • monoterapia padaczki w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia z nowo zdiagnozowaną padaczką
 • jako lek wspomagający w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u dorosłych i dzieci o masie powyżej 25 kg
 • jako lek wspomagający w leczeniu młodzieńczej padaczki mioklonicznej u dzieci od 12 roku życia i dorosłych
 • jako lek wspomagajacy w leczeniu idiopatycznej padaczki uogólnionej u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia
Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niewydolność nerek
 • nagłe przedwczesne dojrzewanie lub spowolnienie wzrostu u dzieci przyjmujących lewetiracetam
 • nasilenie napadów drgawkowych
 • objawy depresji, myśli o samookaleczaniu się lub myśli samobójcze po zastosowaniu leku
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (u 1 na 10 osób):

 • zapalenie błony śluzowej nosa i gardła
 • senność, bóle głowy

Częste (u 1 do 10 na 100 osób):

 • jadłowstręt (utrata apetytu)
 • depresja, uczucie wrogości lub agresywność, lęk, bezsenność, nerwowość lub drażliwość
 • drgawki, zaburzenia równowagi, zawroty głowy (uczucie chwiania się), ospałość, drżenia (mimowolne drżenie)
 • zawroty głowy (uczucie wirowania)
 • kaszel
 • ból brzucha, biegunka, dyspepsja (niestrawność), wymioty, nudności
 • wysypka
 • astenia/zmęczenie (znużenie)
Nie łączyć z
 • probenecydem
 • doustnymi środkiami antykoncepcyjnymi
 • makrogolem
Ciąża

Polkepral może być stosowany przez kobiety w ciąży wyłącznie w sytuacji gdy lekarz prowadzący po indywidualnym i dokładnym przeanalizowaniu sytuacji uzna leczenie za konieczne.

Karmienie piersią

 Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek można stosować u dzieci powyżej 25 kg.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn po przyjęciu lewetyracetamu, ponieważ może on powodować senność.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Polkepral?

Zawarta w leku substancja czynna lewetyracetam wykazuje działanie przeciwpadaczkowe.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Polkepral?

Polkepral jest stosowany:

 • w monoterapii padaczki - w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia z nowo zdiagnozowaną padaczką
 • jako lek wspomagający w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u dorosłych i dzieci o masie powyżej 25 kg
 • jako lek wspomagający w leczeniu młodzieńczej padaczki mioklonicznej u dzieci od 12 roku życia i dorosłych
 • jako lek wspomagajacy w leczeniu idiopatycznej padaczki uogólnionej u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia

Dawkowanie

Jak stosować lek Polkepral?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekrzem lub farmaceutą.

Ogólne zasady stosowania:

 • lek musi być przyjmowany dwa razy na dobę, rano i wieczorem, o tej samej porze
 • lek stosowany jest w leczeniu długotrwałym
 • tabletki należy połykać, popijając wystarczającą ilością płynu

Monoterapia

Dorośli i młodzież (w wieku od 16 lat)

Zazwyczaj stosowana dawka wynosi od 1000 mg do 3000 mg na dobę. Jeśli lek przyjmowany jest po raz pierwszy, lekarz zaleci mniejszą dawkę przez pierwsze 2 tygodnie leczenia, a następnie zwiększy ją odpowiednio do możliwie zazwyczaj stosowanej dawki.

Leczenie wspomagające

Dorośli i młodzież (w wieku od 12 do 17 lat) o masie ciała 50 kg lub większej

Zazwyczaj stosowana dawka wynosi od 1000 mg do 3000 mg na dobę.

Dzieci o masie ciała powyżej 25 kg i poniżej 50 kg

Zazwyczaj stosowana dawka wynosi od 20 mg/ kg masy ciała do 60 mg/ kg masy ciała na dobę. Lekarz zaleci najwłaściwszą postać farmakologiczną i moc leku w zależności od wieku, masy ciała i dawkowania. Dla dzieci w wieku poniżej 6 lat bardziej opowiednie są produkty zawierające lewetyracetam w postaci roztworu doustnego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Polkepral

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku Polkepral, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego oddziału ratunkowego w szpitalu.

Objawy przedawkowania to:

 • senność
 • pobudzenie
 • agresywność
 • obniżona czujność
 • zahamowanie oddychania
 • śpiączka

Pominiecie zastosowania leku Polkepral

Jeżeli pacjent pominie dawkę nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy skontaktować się lekarzem, jeżeli nie została przyjęta jedna lub więcej dawek leku.

Przerwanie stosowania leku Polkepral

Lek powinien być odstawiany stopniowo, w celu uniknięcia zwiększenia częstości napadów padaczkowych. Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem prowadzącym.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Polkepral?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Polkepral może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się na szpitalny oddział ratunkowy jeżeli wystąpią następujące działania niepożądane:

 • osłabienie, zawroty głowy lub trudności w oddychaniu, ponieważ te objawy mogą oznaczać ciężką reakcję alergiczną (anafilaksja)
 • obrzęk twarzy, ust, języka i gardła (obrzęk Quinckego)
 • objawy grypopodobne i wysypka na twarzy a następnie na całym ciele, przebiegające z wysoką temperaturą, zwiększoną aktywnością enzymów wątrobowych obserwowaną w badaniach krwi, zwiększeniem liczby niektórych białych krwinek (eozynofilia) oraz powiększeniem węzłów chłonnych (wysypka polekowa z eozynofilią i objawami układowymi – zespołem DRESS)
 • objawy takie jak zmniejszone oddawanie moczu, zmęczenie, nudności, wymioty, splatanie i obrzęk nóg, kostek lub stóp, gdyż może to być oznaką nagłego pogorszenia czynności nerek
 • wysypka na skórze, która może prowadzić do powstawania pęcherzy i wyglądać jak małe tarcze strzelnicze (ciemny punkt otoczony jaśniejszym obszarem i ciemnym kręgiem dookoła) (rumień wielopostaciowy, rzadko występujący)
 • rozległa wysypka z pęcherzami i złuszczająca się skóra, występująca głównie w okolicy ust, oczu, nosa i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona, rzadko występujący)
 • cięższa postać wysypki powodująca złuszczenie skóry z ponad 30% powierzchni ciała (martwica toksyczno-rozpływna naskórka, rzadko występująca)
 • oznaki poważnych zmian psychicznych, lub zauważenie u pacjenta oznak dezorientacji, niepamięci (utraty pamięci), zaburzeń pamięci (zapominanie), zaburzeń zachowania lub innych objawów neurologicznych, w tym niezamierzonych lub niekontrolowanych ruchów (możliwe objawy encefalopatii)

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • zapalenie błony śluzowej nosa i gardła
 • senność, bóle głowy

Częste (u 1 do 10 na 100 osób):

 • jadłowstręt (utrata apetytu)
 • depresja, uczucie wrogości lub agresywność, lęk, bezsenność, nerwowość lub drażliwość
 • drgawki, zaburzenia równowagi, zawroty głowy (uczucie chwiania się), ospałość, drżenia (mimowolne drżenie)
 • zawroty głowy (uczucie wirowania)
 • kaszel
 • ból brzucha, biegunka, dyspepsja (niestrawność), wymioty, nudności
 • wysypka
 • astenia/zmęczenie (znużenie)

Niezbyt częste (u 1 do 10 na 1000 osób):

 • zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby krwinek białych
 • zmniejszenie masy ciała, zwiększenie masy ciała
 • myśli i próby samobójcze, zaburzenia umysłowe, nieprawidłowe zachowanie, omamy, uczucie złości, dezorientacja, chwiejność emocjonalna/zmiany nastroju, pobudzenie
 • niepamięć (utrata pamięci), zaburzenia pamięci (zapominanie), ataksja (zaburzenie koordynacji ruchów), parestezja (mrowienie), zaburzenia koncentracji uwagi
 • podwójne widzenie, niewyraźne widzenie
 • nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych
 • utrata włosów, wyprysk, świąd
 • osłabienie mięśni, ból mięśni
 • urazy

Rzadkie (u 1 do 10 na 10000 osób):

 • infekcja
 • zmniejszenie liczby wszystkich rodzajów krwinek
 • hiponatremia (zmniejszona ilość sodu w surowicy)
 • samobójstwo, zaburzenia osobowości (zaburzenia zachowania), zaburzenia myślenia (powolne myślenie, niemożność koncentracji uwagi)
 • mimowolne skurcze mięśni głowy, tułowia i kończyn, trudności w kontrolowaniu ruchów, hiperkinezja (nadaktywność)
 • zapalenie trzustki
 • zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby
 • rabdomioliza (rozpad mięśni prążkowanych) i związane z tym zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej we krwi. Występowanie jest istotnie częstsze u Japończyków w porównaniu z innymi pacjentami (nie pochodzącymi z Japonii)
 • nagłe pogorszenie czynności nerek

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Polkepral należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Polkepral należy zachować szczególną ostrożność w następujących przypadkach:

 • niewydolność nerek
 • nagłe przedwczesne dojrzewanie lub spowolnienie wzrostu u dzieci przyjmujących lewetiracetam
 • nasilenie napadów drgawkowych

Objawy depresji, myśli o samookaleczaniu się lub myśli samobójcze po zastosowaniu leku mogą się pojawić w trakcie leczenia - należy skontaktować się z lekarzem.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Polkepral a ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Polkepral może być stosowany przez kobiety w ciąży wyłącznie w sytuacji gdy lekarz prowadzący po indywidualnym przeanalizowaniu sytuacji uzna leczenie za konieczne.

Polkepral a karmienie piersią

Jeżeli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Lewetyracetam przenika do mleka kobiecego dlatego nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Pacjent nie powienien przyjmować leku Polkepral razem z:

 • probenecydem
 • doustnymi środkiami antykoncepcyjnymi
 • makrogolem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Polkepral a alkohol

Podczas przyjmowania leku Polkepral nie należy pić alkoholu.

Polkepral a prowadzenie pojazdów

U pacjenta po przyjęciu leku może wystąpić senność, zwłaszcza na początku leczenia lub podczas zwiększania dawki, dlatego dopóki pacjent nie przekona się w jaki sposób lek na niego oddziaływuje powinien on unikać obsługiwania maszyn lub prowadzenia pojazdów.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Polkepral?

 • lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci 
 • brak specjalnych wymagań dotyczących warunków przechowywania

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego