Kategorie

Polocard 150 mg, 60 tabletek

Cena
22,59 zł

Produkt niedostępny
Możliwe formy dostawy:
 • Przesyłka kurierska (DPD, DHL lub Poltraf)
 • Odbiór osobisty (DHL POP Żabka, DPD Pickup, Punkt Odbioru Gemini lub Cool Point)

Opis produktu

Polocard 150 mg, 60 tabletek to lek stosowany w profilaktyce chorób układu krążenia grożących powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych (zawał serca oraz niestabilna i stabilna choroba niedokrwienna serca), a także w profilaktyce innych chorób przebiegających z zakrzepami w naczyniach. Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy, który podawany w małych dawkach hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi, odgrywając ważną rolę w zapobieganiu powstawania zakrzepów.

Opakowanie zawiera 60 tabletek dojelitowych barwy różowej, okrągłych, obustronnie wypukłych, o lekko chropowatej powierzchni.

Wskazania

Lek Polocard stosuje się w profilaktyce:

 • chorób układu krążenia, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych: zawał serca, niestabilna i stabilna choroba niedokrwienna serca;
 • innych chorób przebiegających z zakrzepami w naczyniach. 

Polocard jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów i młodzieży powyżej 16 lat.

Skład

Co zawiera lek Polocard?

1 tabletka zawiera:

 • substancję czynną: kwas acetylosalicylowy 150 mg,
 • pozostałe składniki: skrobia kukurydziana, celuloza proszek, karboksymetyloskrobia sodowa, hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego trietylu cytrynian, tytanu dwutlenek (E171), talk, sodu laurylosiarczan, czerwień koszenilowa, lak (E124), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan.

Działanie

Hamowanie agregacji (zlepiania) płytek krwi.

Dawkowanie

Jak stosować Polocard

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

 • Dorośli i młodzież po 16 roku życia: 1 tabletka 150 mg na dobę.

Lek Polocard należy przyjmować doustnie, najlepiej w czasie posiłku lub po posiłku, z niewielką ilością wody.

Przeciwwskazania

Leku Polocard nie należy stosować:

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku;
 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne przebiegające z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, katar sienny, wstrząs;
 • jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenie układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa (pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na NLPZ napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci);
 • jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego;
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca;
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwi oraz gdy pacjent jest leczony jednocześnie środkami przeciwzakrzepowymi (pochodne kumaryny, heparyna);
 • jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6- fosforanowej;
 • jeśli pacjent jednocześnie otrzymuje metotreksat w dawkach 15 mg tygodniowo lub większych, ze względu na szkodliwy wpływ na szpik kostny;
 • u dzieci w wieku poniżej 12 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a, rzadkiej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu;
 • w ostatnim trymestrze ciąży.

Przechowywanie

 • Lek Polocard przechowuj w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.
 • Przechowuj w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
 • Nie stosuj tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonym na kartonie po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zwiększone ryzyko krwawień; wydłużenie czasu krwawienia,
 • krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, krwawienia dziąseł,
 • objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty), bóle brzucha, brak łaknienia.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • trombocytopenia (mała liczba płytek krwi), wydłużenie czasu protrombinowego,
 • krwotok może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości w wyniku krwotoku i (lub) niedokrwistości z niedoboru żelaza (na przykład w wyniku utajonych mikrokrwawień) z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, takimi jak: astenia (stan układu nerwowego charakteryzujący się np. zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem), bladość, hipoperfuzja,
 • może wystąpić niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej oraz leukopenia (mała liczba białych krwinek), agranulocytoza (spadek liczby krwinek, które są podstawowymi obronnymi komórkami organizmu) lub eozynopenia (mała liczba eozynofili, rodzaj białych krwinek),
 • krwawienie z przewodu pokarmowego,
 • krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) w przypadku równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie, które w pojedynczych przypadkach mogą potencjalnie zagrażać życiu),
 • stany zapalne błony śluzowej żołądka i jelit, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, przemijające zaburzenia czynności wątroby ze zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej) i zwiększeniem stężenia bilirubiny, reakcje nadwrażliwości (w tym: odczyny skórne, wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd, zaburzenia rytmu serca i oddychania – w tym astma),
 • po długotrwałym stosowaniu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego występowała martwica brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • ciężkie reakcje włączając wstrząs anafilaktyczny,
 • krwotok z przewodu pokarmowego, perforacja wrzodu żołądka, perforacja wrzodu dwunastnicy.

Interakcje

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta lekach obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Stosowanie kwasu acetylosalicylowego jest przeciwwskazane z następującymi lekami:

 • lekami przeciwzakrzepowymi (heparyna, pochodne kumaryny),
 • metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.

Lek Polocard można stosować z następującymi lekami i środkami spożywczymi wyłącznie po konsultacji z lekarzem:

 • inhibitory konwertazy angiotensyny (np. enalapryl, kaptopryl), 
 • inhibitory anhydrazy węglanowej (np. acetazolamid),
 • leki hamujące agregację (zlepianie) płytek krwi (np. tyklopidyna),
 • kwas walproinowy,
 • leki moczopędne,
 • metotreksat,
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym inne salicylany),
 • ibuprofen zmniejsza działanie kardioprotekcyjne (wpływ ochronny na serce) kwasu acetylosalicylowego,
 • glikokortykosteroidy stosowane układowo (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona),
 • leki przeciwcukrzycowe,
 • leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego (np. probenecyd, benzbromaron),
 • kwas acetylosalicylowy może nasilać działanie fenytoiny,
 • leki zobojętniające sok żołądkowy i adsorbenty,
 • kwas acetylosalicylowy może zwiększać toksyczność sulfonamidów
 • kwas acetylosalicylowy zwiększa stężenie zafirlukastu (leku stosowanego w astmie oskrzelowej),
 • digoksyna,
 • leki trombolityczne (rozpuszczające skrzepliny), takie jak streptokinaza i alteplaza.

Kwas acetylosalicylowy może wpływać na wyniki badań czynności tarczycy.

 

Polocard z jedzeniem, piciem i alkoholem

 • Lek należy przyjmować w czasie lub po posiłku.
 • Podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym nie należy spożywać alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Polocard należy omówić to z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Polocard:

 • u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz z przewlekłą niewydolnością nerek,
 • jeśli pacjent przyjmuje doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy sulfonylomocznika, ze względu na ryzyko nasilenia działania hipoglikemizującego (zmniejszającego stężenie glukozy we krwi), oraz jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwdnawe,
 • u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów i (lub) toczniem układowym oraz z zaburzoną czynnością wątroby, gdyż zwiększa się toksyczność salicylanów; u tych pacjentów należy kontrolować czynność wątroby,
 • w przypadku krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca,
 • podczas stosowania z metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg/tydzień, ze względu na nasilenie toksycznego działania metotreksatu na szpik; jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach większych niż 15 mg/tydzień jest przeciwwskazane
 • przed planowanym zabiegiem chirurgicznym; ze względu na ryzyko wydłużonego czasu krwawienia zarówno w czasie jak i po zabiegu, na 5 do 7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lek należy odstawić,
 • należy zachować ostrożność u pacjentów z chorobami alergicznymi i odwodnieniem,
 • kwas acetylosalicylowy może wywołać skurcz oskrzeli lub napady astmy u podatnych pacjentów,
 • przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia z zastosowaniem kwasu acetylosalicylowego w chorobach sercowo-naczyniowych lub mózgowo-naczyniowych pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, który może doradzić na temat korzyści wynikających ze stosowania produktu w stosunku do ryzyka dla danego pacjenta,
 • w pierwszym i drugim trymestrze ciąży; w okresie karmienia piersią.

 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

 • Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
 • Kwas acetylosalicylowy może być stosowany w pierwszym i drugim trymestrze ciąży tylko wtedy, gdy zdaniem lekarza jest to bezwzględnie konieczne. Leku nie należy stosować w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż może powodować komplikacje w okresie okołoporodowym, zarówno u matki, jak i u noworodka.
 • Kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkiej ilości do pokarmu kobiet karmiących piersią, dlatego nie należy stosować produktu leczniczego w okresie karmienia piersią ze względu na ryzyko wystąpienia u dziecka zespołu Reye'a. Przejmowanie przez matkę dużych dawek kwasu acetylosalicylowego może powodować zaburzenia czynności płytek krwi u dziecka.
 • Lek ten należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Jest to działanie przemijające, które ustępuje po zakończeniu leczenia. Takie działanie wystąpić może po podaniu kwasu acetylosalicylowego w dawce ≥ 500 mg/dobę.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

 • U osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) należy stosować lek w mniejszych dawkach i w większych odstępach czasowych, ze względu na zwiększone ryzyko występowania objawów niepożądanych w tej grupie pacjentów.
 • Osoby w podeszłym wieku mogą być bardziej podatne na toksyczne działanie salicylanów.
 • Należy unikać długotrwałego stosowania kwasu acetylosalicylowego u osób w podeszłym wieku ze względu na ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego.

Stosowanie leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek

 • U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek istnieje ryzyko nasilenia działań niepożądanych leku, dlatego konieczne może być dostosowanie dawek w zależności od stopnia ciężkości niewydolności wątroby i (lub) nerek.
 • Lek jest przeciwwskazany w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby i (lub) nerek.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 • Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Polocard zawiera czerwień koszenilową, lak (E 124)

 • Lek może powodować reakcje alergiczne.

Podmiot odpowiedzialny

Pfizer Corporation Austria GmbH
Consumer Healthcare
Floridsdorfer Hauptstrasse 1
1210 Vienna
Austria

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cechy produktu

Postać
Kluczowy składnik
Działanie
Typ produktu
lek
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego