Polocard 75 mg, 120 tabletek dojelitowych

Polocard 75 mg, 120 tabletek dojelitowych

Kategorie

Polocard 75 mg, 120 tabletek dojelitowych

Cena
16,99 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w 1-2 dni robocze

Opis produktu

To opakowanie leku Polocard 75 mg zawiera 120 tabletek dojelitowych odpowiednich dla dorosłych i młodzieży powyżej 16. roku życia. Substancją czynną leku Polocard jest kwas acetylosalicylowy, który kiedy jest podawany w małych dawkach, hamuje agregację płytek krwi. Dzięki temu odgrywa ważną rolę w zapobieganiu powstawania zakrzepów.

Co zawiera opakowanie leku Polocard 75 mg?

Opakowanie zawiera 120 tabletek dojelitowych leku Polocard 75 mg.

Wskazania

Lek Polocard stosuje się u pacjentów dorosłych i młodzieży powyżej 16. roku życia:

 • w profilaktyce chorób układu krążenia grożących powstawaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych (np. zawał serca, niestabilna i stabilna choroba niedokrwienna serca),
 • w profilaktyce innych chorób przebiegających z zakrzepami w naczyniach krwionośnych.

Skład

1 tabletka zawiera:

 • substancję czynną: kwas acetylosalicylowy 75 mg,
 • substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, celuloza proszek, karboksymetyloskrobia sodowa, hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego trietylu cytrynian, tytanu dwutlenek (E171), talk, sodu laurylosiarczan, czerwień koszenilowa, lak (E124), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan.

Działanie

Kwas acetylosalicylowy, substancja czynna leku Polocard, podawana w małych dawkach hamuje agregację płytek krwi.

Dawkowanie

Jak stosować Polocard?

Lek Polocard należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

 • Tabletki Polocard przyjmować doustnie, najlepiej w czasie posiłku lub bezpośrednio po nim, popijając niewielką ilością wody.
 • Osoby dorosłe: 1 lub 2 tabletki 75 mg na dobę.
 • W przypadku świeżego zawału serca lub u pacjentów z podejrzeniem świeżego zawału serca: od 225 mg (czyli 3 tabletki po 75 mg) do 300 mg (czyli 4 tabletki po 75 mg) raz na dobę.
 • Nie przyjmować dawki podwójnej leku Polocard jeśli pominęło się dawkę.
 • W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki tabletek Polocard należy pilnie zwrócić się do lekarza, a w sytuacji ciężkiego zatrucia pacjenta trzeba natychmiast zawieźć do szpitala.

Przeciwwskazania

W tych sytuacjach nie należy przyjmować tabletek Polocard:

 • Alergia na kwas acetylosalicylowy lub któryś z pozostałych składników leku Polocard.
 • Alergia na inne NLPZ, które przebiegają z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, katar sienny lub wstrząs.
 • Astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna, a także obrzęk błony śluzowej nosa.
 • Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, oraz stany zapalne lub krwawienie z przewodu pokarmowego.
 • Ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca.
 • Zaburzenia krzepnięcia krwi.
 • Sytuacja, gdy pacjent jest leczony środkami przeciwzakrzepowymi (pochodne kumaryny, heparyna).
 • Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.
 • Dna moczanowa.
 • Sytuacja, gdy pacjent otrzymuje metotreksat w dawkach 15 mg tygodniowo i większych.
 • Dzieci w wieku poniżej 12. lat.
 • 3. trymestr ciąży.

Przechowywanie

 • Lek Polocard należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Chronić przed światłem i wilgocią.
 • Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze do 25°C.

Działania niepożądane

Polocard, podobnie jak inne leki, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów, ale więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • większe ryzyko krwawień, wydłużony czas krwawienia, krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienie z dróg moczowo-płciowych, krwawienie dziąseł.
 • objawy niestrawności (takie jak zgaga, nudności, wymioty), a także bóle brzucha i brak łaknienia.

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów, ale więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • trombocytopenia (mała liczba płytek krwi) oraz wydłużenie czasu protrombinowego;
 • ostra lub przewlekła niedokrwistość w wyniku krwotoku i (lub) niedokrwistości z niedoboru żelaza (na przykład w wyniku utajonych mikrokrwawień) z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, takimi jak: astenia (stan układu nerwowego charakteryzujący się np. zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem), bladość, hipoperfuzja;
 • niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej oraz leukopenia (mała liczba białych krwinek), agranulocytoza (spadek liczby krwinek, które są podstawowymi obronnymi komórkami organizmu) lub eozynopenia (mała liczba eozynofili, rodzaj białych krwinek);
 • krwawienie z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i/lub w przypadku równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie (które w pojedynczych przypadkach mogą nawet zagrażać życiu);
 • stany zapalne błony śluzowej żołądka i jelit, choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy;
 • przemijające zaburzenia czynności wątroby ze zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej) i zwiększeniem stężenia bilirubiny;
 • reakcje nadwrażliwości (w tym: odczyny skórne, wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd, zaburzenia rytmu serca i oddychania – również astma),
 • po długotrwałym stosowaniu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego występowała martwica brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10000 pacjentów):

 • ciężkie reakcje, włączając wstrząs anafilaktyczny,
 • krwotok z przewodu pokarmowego,
 • perforacja wrzodu żołądka,
 • perforacja wrzodu dwunastnicy.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zawroty głowy, ból głowy nasilający się podczas przyjmowania kolejnych dawek, występujące po długotrwałym przyjmowaniu leku Polocard,
 • szumy uszne (które zazwyczaj są objawem przedawkowania) i inne zaburzenia słuchu,
 • niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze,
 • ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby (szczególnie u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, toczniem rumieniowatym układowym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby),
 • białkomocz (obecność białka w moczu), obecność leukocytów (białych krwinek) i erytrocytów (czerwonych krwinek) w moczu, tworzenie kamieni moczanowych,
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek po długotrwałym przyjmowaniu leków przeciwbólowych, szczególnie tych zawierających kilka substancji czynnych.

Interakcje

 • Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
 • Stosowanie tabletek Polocard jest przeciwwskazane z następującymi lekami:
  • lekami przeciwzakrzepowymi (takimi jak heparyna, pochodne kumaryny);
  • metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.
 • Lek Polocard można stosować jednocześnie z tymi lekami i środkami spożywczymi wyłącznie po konsultacji z lekarzem:
  • inhibitory konwertazy angiotensyny (np. enalapryl, kaptopryl),
  • inhibitory anhydrazy węglanowej (np. acetazolamid),
  • leki hamujące agregację (zlepianie) płytek krwi (np. tyklopidyna),
  • kwas walproinowy,
  • leki moczopędne,
  • metotreksat,
  • niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym inne salicylany),
  • ibuprofen,
  • glikokortykosteroidy stosowane układowo (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona),
  • leki przeciwcukrzycowe,
  • leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego (np. probenecyd, benzbromaron),
  • leki zobojętniające sok żołądkowy i adsorbenty,
  • digoksyna,
  • leki trombolityczne (rozpuszczające skrzepliny), takie jak streptokinaza i alteplaza.
 • Polocard może nasilać działanie fenytoiny.
 • Polocard może zwiększać toksyczność sulfonamidów.
 • Polocard zwiększa stężenie zafirlukastu (leku stosowanego w astmie oskrzelowej).
 • Polocard może mieć wpływ na wyniki badań czynności tarczycy.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem:

 • Lek Polocard należy przyjmować w czasie lub po posiłku.
 • Podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym nie powinno się spożywać alkoholu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy zasięgnąć porady lekarza.
 • Zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku:
 • u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz z przewlekłą niewydolnością nerek,
 • jeśli pacjent przyjmuje doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy sulfonylomocznika, oraz jeśli pacjent przyjmuje leki przeciw dnawe,
 • u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów i (lub) toczniem układowym oraz z zaburzoną czynnością wątroby,
 • w przypadku krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca;
 • podczas stosowania z metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg/tydzień,
 • przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.
 • Na 5 do 7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lek należy odstawić ze względu na ryzyko wydłużonego czasu krwawienia w czasie i po zabiegu.
 • Zachować ostrożność u pacjentów z chorobami alergicznymi i odwodnieniem.
 • Kwas acetylosalicylowy może wywoływać skurcze oskrzeli i napady astmy u niektórych pacjentów.
 • Przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia z kwasem acetylosalicylowym w chorobach sercowo-naczyniowych lub mózgowo-naczyniowych należy skonsultować się z lekarzem, który doradzi na temat korzyści wynikających ze stosowania produktu i ich stosunku do ryzyka dla konkretnego pacjenta.
 • Zachować ostrożność w pierwszym i drugim trymestrze ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i/lub nerek:

 • U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i/lub nerek istnieje ryzyko nasilenia działań niepożądanych leku, dlatego konieczne może być dostosowanie dawek w zależności od stopnia ciężkości niewydolności wątroby i/lub nerek.
 • Lek jest przeciwwskazany w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby i/lub nerek.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku:

 • U osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) należy stosować lek w mniejszych dawkach oraz z dłuższymi przerwami, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych.
 • Osoby w podeszłym wieku bywają bardziej podatne na toksyczne działanie salicylanów.
 • Unikać długotrwałego stosowania kwasu acetylosalicylowego u osób w podeszłym wieku ze względu na ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:

 • Kwas acetylosalicylowy może być stosowany w pierwszym i drugim trymestrze ciąży tylko, gdy zdaniem lekarza jest to absolutnie konieczne.
 • Leku nie stosować w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż może powodować komplikacje u matki i noworodka w okresie okołoporodowym.
 • Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku: będąc w ciąży, karmiąc piersią, przypuszczając, że może być w ciąży lub gdy planując dziecko.
 • Przed zastosowaniem leku w okresie karmienia piersią należy poradzić się lekarza, ponieważ kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkiej ilości do pokarmu (występuje ryzyko wystąpienia u dziecka zespołu Reye'a).
 • Przejmowanie przez matkę dużych dawek kwasu acetylosalicylowego może powodować zaburzenia czynności płytek krwi u dziecka.
 • Lek Polocard należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Jest to działanie chwilowe, ustępujące po zakończeniu leczenia.
 • Takie działanie wystąpić może po podaniu kwasu acetylosalicylowego w dawce większej lub równej 500 mg/dobę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

 • Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

 

Lek Polocard zawiera czerwień koszenilową, lak (E 124)

 • Z tego powodu lek może powodować reakcje alergiczne.

Podmiot odpowiedzialny

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cechy produktu

Postać
Kluczowy składnik
Działanie
Typ produktu
lek
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego