Kategorie

Polpix SR (Ropinirolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Polpix SR?

Lek Polpix SR zawiera substancję czynną ropinirol, który jest agonistą dopaminy działającym w mózgu podobnie do naturalnie występującej substancji zwanej dopaminą. Stosowany jest w leczeniu choroby Parkinsona.

Podstawowe informacje

NazwaPolpix SR
Nazwa międzynarodowaRopinirolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2 mg
 • 4 mg
 • 8 mg
PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Ropinirol

Skład - substancje pomocnicze
 • kopolimer ammoniowego metakrylanu (typ B)
 • hypromeloza
 • laurylosiarczan sodu
 • kopowidon
 • stearynian magnezu
 • dwutlenek tytanu
 • hypromeloza

Polpix SR 2 mg:

 • laktoza jednowodna
 • triacetyna
 • tlenek żelaza czerwony

Polpix SR 4 mg:

 • makrogol 400
 • indygotyna
 • lak
 • żółcień pomarańczowa

Polpix SR 8 mg:

 • makrogol 400
 • tlenek żelaza czerwony
 • tlenek żelaza czarny
 • tlenek żelaza żółty
Dostępne opakowania
 • 21 tabletek (tylko dawka 2 mg)
 • 28 tabletek
Działanie / właściwości

Agonista dopaminy zmniejszający jej niedobór w mózgu.

Zastosowanie

Leczenie choroby Parkinsona.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na ropinirol lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • poważna choroba nerek
 • choroba wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ciąża lub podejrzenie ciąży
 • karmienie piersią
 • wiek poniżej 18 roku życia
 • ciężka choroba serca
 • ciężkie zaburzenia psychiczne
 • u pacjenta występują szczególne skłonności do nietypowych zachowań
 • nietolerancja cukrów (np. laktozy)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • omdlenia
 • uczucie senności
 • nudności

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • nagłe napady snu
 • omamy (widzenie rzeczy, które nie istnieją)
 • wymioty
 • zawroty głowy (uczucie wirowania)
 • zgaga
 • zaparcia
 • ból brzucha
 • obrzęk nóg
Nie łączyć z
 • lekiem przeciwdepresyjnym - fluwoksaminą
 • lekami wskazanymi w leczeniu innych zaburzeń psychicznych np. sulpirydem
 • hormonalną terapią zastępczą (HTZ)
 • lekiem wskazanym w leczeniu nudności i zgagi - metoklopramidem
 • cymetydyną stosowaną w leczeniu wrzodów żołądka
 • antybiotykami - cyprofloksacyną, enoksacyną
 • jakimikolwiek innymi lekami wskazanymi w leczeniu choroby Parkinsona
Ciąża

Lek Polpix SR nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Karmienie piersią

Podczas stosowania leku Polpix SR nie należy karmić piersią.

Dzieci

Lek Polpix SR nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Polpix SR może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Polpix SR?

Substancją czynną leku Polpix SR jest ropinirol należący do grupy leków zwanych agonistami dopaminy. Agoniści dopaminy działają w mózgu podobnie do naturalnie występującej substancji zwanej dopaminą.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Polpix SR?

Lek Polpix SR stosuje się w leczeniu choroby Parkinsona. Stosowany jest w monoterapii lub w połączeniu z lewodopą.

Dawkowanie

Jak stosować lek Polpix SR?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • lek Polpix SR może być stosowany w leczeniu objawów choroby Parkinsona jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innym lekiem zwanym L-dopą
 • gdy pacjent przyjmuje L-dopę, podczas rozpoczęcia stosowania leku Polpix SR mogą wystąpić niezależne od woli ruchy (dyskinezy) - lekarza może zdecydować o modyfikacji dawki przyjmowanych przez pacjenta leków

Zmiana leczenia u pacjentów stosujących ropinirol w postaci tabletek powlekanych (o natychmiastowym uwalnianiu):

 • lekarz ustali dawkę leku Polpix SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, na podstawie stosowanej uprzednio dawki ropinirolu w postaci tabletek powlekanych o natychmiastowym uwalnianiu
 • należy przyjąć dotychczas stosowaną dawkę ropinirolu w postaci tabletek powlekanych o natychmiastowym uwalnianiu w dniu poprzedzającym zamianę leczenia
 • następnego dnia rano należy przyjąć lek Polpix SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu i nie przyjmować więcej ropinirolu w postaci tabletek powlekanych o natychmiastowym uwalnianiu

Jakie dawki leku Polpix SR należy stosować:

 • zalecana dawka początkowa leku Polpix SR wynosi 2 mg raz na dobę przez pierwszy tydzień
 • lekarz może zwiększyć dawkę leku do 4 mg raz na dobę, zaczynając od drugiego tygodnia leczenia
 • w przypadku pacjentów w podeszłym wieku lekarz może wolniej zwiększać dawkę leku, w trakcie leczenia lekarz dostosuje dawkę, tak by była optymalna dla pacjenta
 • niektórzy pacjenci przyjmują do 24 mg ropinirolu na dobę
 • należy poinformować lekarza jeśli pacjent odczuwa działania niepożądane, które są trudne do zniesienia, lekarz może podjąć decyzję o modyfikacji dawki lub postaci leku
 • nie należy przyjmować większej dawki leku niż ta zalecona przez lekarza
 • może upłynąć kilka tygodni, zanim wystąpi korzystne działanie leku

Przyjmowanie dawki leku Polpix SR:

 • lek należy przyjmować 1 raz na dobę o stałej porze każdego dnia
 • tabletkę o przedłużonym uwalnianiu należy połykać w całości, popijając szklanką wody
 • tabletek o przedłużonym uwalnianiu nie należy przełamywać, żuć ani rozkruszać - jeżeli do tego dojdzie, istnieje niebezpieczeństwo przedawkowania, z uwagi na zbyt szybkie uwolnienie się leku w organizmie

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Polpix SR:

Należy natychmiast udać się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Objawy przedawkowania leku:

 • nudności
 • wymioty
 • zawroty głowy
 • uczucie senności
 • uczucie zmęczenia psychicznego lub fizycznego
 • omdlenie
 • omamy

Pominięcie przyjęcia leku Polpix SR

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia dawki leku przez dobę lub dłużej należy zasięgnąć porady lekarza dotyczącej ponownego rozpoczęcia stosowania leku.

Przerwanie przyjmowania leku Polpix SR

Nie należy przerywać przyjmowania leku, o ile nie zalecił tego lekarz. W razie przerwania leczenia dawkę należy zawsze zmniejszać stopniowo. Należy zwrócić się o poradę do lekarza.

W przypadku nagłego zaprzestania stosowania leku, objawy choroby Parkinsona mogą ulec nasileniu. Nagłe przerwanie stosowania ropinirolu może spowodować wystąpienie u pacjenta tzw. złośliwego zespołu neuroleptycznego, który może być poważnym zagrożeniem dla życia. Do jego objawów należą:

 • akinezja (utrata ruchliwości mięśni)
 • sztywność mięśni
 • gorączka
 • niestabilne ciśnienie krwi
 • tachykardia (przyspieszone bicie serca)
 • splątanie
 • obniżony poziom świadomości (np. śpiączka)

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Polpix SR należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Polpix SR?

Leku Polpix SR nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na ropinirol lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • poważnej choroby nerek
 • choroby wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Polpix SR może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • omdlenia
 • uczucie senności
 • nudności

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • nagłe napady snu
 • omamy (widzenie rzeczy, które nie istnieją)
 • wymioty
 • zawroty głowy (uczucie wirowania)
 • zgaga
 • zaparcia
 • ból brzucha
 • obrzęk nóg

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • zawroty głowy lub omdlenia, szczególnie podczas nagłej zmiany pozycji na stojącą (ma to związek z obniżeniem ciśnienia krwi)
 • bardzo silne uczucie senności w ciągu dnia (niepohamowana senność)
 • zaburzenia psychiczne, takie jak delirium (poważne uczucie splątania, majaczenie), urojenia (niedorzeczne myśli) lub paranoja (nieuzasadniona podejrzliwość)

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zmiany czynnościowe wątroby, które wykazano w badaniach krwi
 • reakcje alergiczne, takie jak czerwone, swędzące obrzęki na skórze (pokrzywka), obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, który może spowodować trudności w połykaniu lub oddychaniu, wysypka lub intensywny świąd

Częstość nieznana:

 • niezdolność odparcia impulsu, pokusy czy przymusu wykonania czynności, które mogą być szkodliwe dla pacjenta lub innych osób; dotyczy to: silnego impulsu do niepohamowanego uprawiania hazardu, niepohamowane zachowania seksualne, kompulsyjnego, niekontrolowanego wydawania pieniędzy lub kupowania, napadowego objadania się (spożywania ogromnych ilości jedzenia w krótkim czasie) lub kompulsyjnego jedzenia (spożywania większej ilości jedzenia niż normalnie oraz większych ilości niż jest to potrzebne do zaspokojenia głodu)
 • agresywne zachowania
 • nadmierne stosowanie leku Polpix SR (stosowanie w nadmiarze dużych dawek leków dopaminergicznych w stosunku do wymaganej dawki kontrolującej objawy ruchowe, znane jako zespół rozregulowania dopaminy)

Dodatkowo przyjmowanie ropinirolu z lewodopą (L-dopą) może powodować wystąpienie dyskinez, czyli niezależnych od woli pacjenta ruchów. W przypadku wystąpienia tych objawów należy poinformować lekarza, który może dostosować dawki przyjmowanych przez pacjenta leków.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Polpix SR należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować ostrożność w następujących przypadkach:

 • ciąża lub podejrzenie ciąży
 • karmienie piersią
 • wiek poniżej 18 roku życia
 • ciężka choroba serca
 • ciężkie zaburzenia psychiczne
 • u pacjenta występują szczególne skłonności do nietypowych zachowań
 • nietolerancja cukrów (np. laktozy)

Może być konieczna modyfikacja dawki leku Polpix SR  jeśli u pacjenta po zaprzestaniu przyjmowania lub zmniejszeniu dawki ropinirolu pojawią się i utrzymują dłużej niż kilka tygodni oznaki:

 • depresji
 • apatii
 • niepokoju
 • zmęczenia
 • pocenia się lub bólu (zespół odstawienia agonisty dopaminy - DAWS)

Należy powiadomić lekarza, jeśli pacjent przejawia nietypowe zachowanie, zwane zaburzeniami kontroli impulsów (np. uzależnienie od hazardu, kompulsyjne lub napadowe objadanie się, nadmierny popęd seksualny lub nasilone myśli i odczucia seksualne). Konieczne może okazać się dostosowanie dawki lub przerwanie leczenia.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Polpix SR a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ropinirol nie jest zalecany w czasie ciąży, o ile lekarz nie stwierdzi, że korzyść z przyjmowania leku Polpix SR przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu.

Polpix SR a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Polpix SR nie powinien być stosowany u matek karmiących piersią, ponieważ może wpływać na laktację.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególnie dotyczy to następujących leków:

 • lek przeciwdepresyjny - fluwoksamina
 • leki wskazane w leczeniu innych zaburzeń psychicznych np. sulpiryd, ponieważ jednoczesne stosowanie leków może powodować osłabienie działania ropinirolu
 • hormonalna terapia zastępcza (HTZ)
 • lek wskazany w leczeniu nudności i zgagi - metoklopramid, ponieważ jednoczesne stosowanie leków może powodować osłabienie działania ropinirolu
 • antybiotyki - cyprofloksacyna, enoksacyna
 • cymetydyna, stosowana w leczeniu wrzodów żołądka
 • jakiekolwiek inne leki wskazane w leczeniu choroby Parkinsona

Jeśli podczas leczenia pacjent przerwał lub rozpoczął palenie tytoniu, może być wymagane dostosowanie dawki leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Polpix SR a alkohol

Brak danych.

Polpix SR a prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania leku Polpix SR mogą pojawić się zawroty głowy, omamy, senność, nagłe niekontrolowane napady snu. Dopóki objawy nie ustąpią, pacjent powinien powstrzymać się od prowadzenia pojazdów oraz obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Polpix SR?

 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego