Kategorie

Poltram roztwór do wstrzykiwań (Tramadoli hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Poltram roztwór do wstrzykiwań?

Lek Poltram zawiera w swoim składzie chlorowodorek tramadolu, który znosi ból poprzez działanie na ośrodkowy układ nerwowy.

Podstawowe informacje

NazwaPoltram roztwór do wstrzykiwań
Nazwa międzynarodowaTramadoli hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

50 mg/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek tramadolu

Skład - substancje pomocnicze
 • octan sodu trójwodny
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

5 ampułek 1 ml

Działanie / właściwości

Przeciwbólowe

Zastosowanie

Znoszenie bólu o średnim i dużym natężeniu.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na tramadol lub którykolwiek z substancji pomocniczych leku
 • uczulenie na inne opioidowe leki przeciwbólowe
 • zatrucie alkoholem lub lekami nasennymi, przeciwbólowymi, psychotropowymi
 • pacjent przyjmuje leki z grupy inhibitorów MAO
 • uzależnienie od narkotyków
 • padaczka, która nie jest leczona
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • uzależnienie od opioidów
 • uraz głowy lub wstrząs
 • niewydolność oddechowa
 • podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe
 • nadwrażliwość na opioidy
 • padaczka
 • skłonność do uzależnień
 • choroby wątroby lub nerek
 • przyjmowanie leków uspokajających, przeciwlękowych, neuroleptyków, leków zwiotczających mięśnie, przeciwdepresyjnych lub innych działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • nudności
 • zawroty głowy

Często (u 1 do 10 pacjentów na 100):

 • wymioty
 • zaparcia
 • suchość w jamie ustnej
 • nadmierna potliwość
 • bóle głowy
 • senność
 • zmęczenie
Nie łączyć z
 • karbamazepiną
 • buprenorfiną, nalbufiną, pentazocyną
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami uspokajającymi
 • lekami przeciwbólowymi
 • baklofenem
 • lekami obniżającymi ciśnienie krwi
 • lekami przeciwalergicznymi
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami mogącymi wywołać drgawki (leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne)
 • pochodnymi kumaryny
 • ondansetronem
 • ketokonazolem
Ciąża

Lek nie powinien być stosowany w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek może być podawany dzieciom tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn podczas przyjmowania leku Poltram, gdyż może on wydłużać czas reakcji.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Poltram?

Lek Poltram wykazuje działania przeciwbólowe.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Poltram?

Lek Poltram stosuje się w leczeniu bólu o średnim i dużym natężeniu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Poltram?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

 • zwykle stosuje się 1-2 ml leku Poltram co 4-6 godzin
 • maksymalna dawka dobowa to 8 ml
 • w wyjątkowych przypadkach lekarz może zastosować większą dawkę leku

Dzieci w wieku powyżej 1 roku:

 • dawka pojedyncza zwykle stosowana to 1 do 2 mg tramadolu chlorowodorku na kilogram masy ciała
 • nie należy stosować dawki większej niż 8 mg tramadolu chlorowodorku na kilogram masy ciała, nie przekraczając dawki całkowitej 400mg

Pacjenci z niewydolnością nerek, dializowani lub z niewydolnością wątroby

Lek nie powinien być stosowany w przypadku ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby. W przypadku umiarkowanej niewydolności lekarz może zlecić wydłużenie odstępu czasowego między kolejnymi dawkami.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lekarz może wydłużyć odstęp czasu między kolejnymi dawkami ze względu na opóźnione wydalanie leku z organizmu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Poltram

W razie przedawkowania leku konieczny jest kontakt z lekarzem. Mogą pojawić się następujące objawy: zaburzenia świadomości aż do śpiączki (stanu głębokiej nieprzytomności), napady drgawek, spadek ciśnienia tętniczego, szybkie bicie serca (tachykardia), zwężenie źrenic oraz zwolnienie oddychania aż do zatrzymania czynności oddechowej oraz zahamowanie perystaltyki jelit

Pominięcie zastosowania leku Poltram

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Jeżeli jest już pora na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki nieprzyjętej w stosownym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Poltram

Nie należy samodzielnie przerywać leczenia. Zakończenie kuracji należy omówić z lekarzem, może on zalecić stopniowe zmniejszanie dawki leku w celu uniknięcia wystąpienia objawów niepożądanych.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Poltram?

Leku Poltram nie powinno się stosować w następujących przypadkach: 

 • uczulenie na tramadol lub którykolwiek z substancji pomocniczych leku
 • uczulenie na inne opioidowe leki przeciwbólowe
 • zatrucie alkoholem lub lekami nasennymi, przeciwbólowymi, psychotropowymi
 • pacjent przyjmuje leki z grupy inhibitorów MAO
 • uzależnienie od narkotyków
 • padaczka, która nie jest leczona

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Poltram może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Poltram i natychmiast skontaktować się z lekarzem jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • wstrząs anafilaktyczny (zagrażający życiu nagły spadek ciśnienia krwi w wyniku reakcji uczuleniowej, objawiający się zawrotami głowy, dezorientacją i omdleniem)
 • reakcje alergiczne (występują rzadko; duszność, uczucie ucisku w klatce piersiowej w wyniku skurczu oskrzeli, sapanie, obrzęk naczynioruchowy, którego objawami są obrzęk skóry i błon śluzowych np. gardła lub języka i trudności w oddychaniu i (lub) świąd, wysypka, pokrzywka
 • zapaść sercowo-naczyniowa, której objawem jest m.in. omdlenie
 • wolniejsze niż zwykle bicie serca
 • zwolnienie oddechu, duszność aż do całkowitego zatrzymania, zaostrzenie przebiegu astmy oskrzelowej, jednak związku przyczynowego nie ustalono
 • zaburzenia w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu
 • uzależnienie
 • objawy z odstawienia: pobudzenie, niepokój, lęk, nerwowość, bezsenność, pobudzenie ruchowe, drżenie i zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • nudności
 • zawroty głowy

Często (u 1 do 10 pacjentów na 100):

 • wymioty
 • zaparcia
 • suchość w jamie ustnej
 • nadmierna potliwość
 • bóle głowy
 • senność
 • zmęczenie

Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów na 1 000):

 • kołatanie serca
 • przyspieszone bicie serca
 • obniżenie ciśnienia podczas przyjmowania pozycji siedzącej lub stojącej
 • odbijania
 • ucisk w żołądku
 • uczucie pełności w jamie brzusznej
 • biegunka

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

 • podwyższone ciśnienie krwi
 • zaburzenia łaknienia
 • palenie lub kłucie w kończynach bez wyraźnej przyczyny (parestezje)
 • drżenie
 • osłabienie siły mięśni, mimowolne skurcze mięśni
 • zaburzenia koordynacji
 • zahamowanie oddychania
 • drgawki
 • niepokój
 • omamy
 • dezorientacja
 • zaburzenia snu i koszmary senne
 • niewyraźne widzenie

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca
 • zaburzenia mowy
 • rozszerzenie źrenic
 • obrzęki

Działania nieporządne występujące po odstawieniu lek Poltram: napady paniki, silny niepokój, omamy, parestezje, dzwonienie w uszach i inne objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (np. dezorientacja, urojenia, depersonalizacja, derealizacja, paranoja).

Po zastosowaniu leku Poltram mogą wystąpić zaburzenia psychiczne np. zaburzenia nastroju (zazwyczaj podniecenie, niekiedy rozdrażnienie), zmiany aktywności (zazwyczaj zmniejszenie, niekiedy zwiększenie), nadmierne zmęczenie oraz zmniejszenie percepcji czuciowej i poznawczej (zmiany odczuć i rozpoznawania, które mogą prowadzić do błędnej oceny sytuacji).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed stosowaniem leku Poltram należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, gdy u pacjenta występuje:

 • uzależnienie od opioidów
 • uraz głowy, wstrząs, zaburzenia świadomości o nieznanym pochodzeniu
 • niewydolność oddechowa
 • podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe
 • nadwrażliwość na opioidy
 • padaczka lub występowanie u pacjenta w przeszłości drgawek; tramadol może zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek zwłaszcza po przekroczeniu dawki 400mg
 • skłonność do uzależnień, u takich pacjentów przyjmowanie leku tramadol powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza
 • choroby wątroby lub nerek, należy stale monitorować poziom leku we krwi
 • przyjmowanie leków uspokajających, przeciwlękowych, neuroleptyków, leków zwiotczających mięśnie, przeciwdepresyjnych lub innych działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy

Lek Poltram stosowany w połączeniu z alkoholem lub innymi lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, może spowodować zgon lekozależny.

Pacjenci z niewydolnością oddechową

Pacjenci stosujący dodatkowo inne leki działające depresyjnie na OUN lub przekroczyli zalecane dawki leku powinni zachować ostrożność podczas stosowania leku Poltram, gdyż może wystąpić u nich depresja oddechowa.

Długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do uzależnienia psychicznego oraz fizycznego, rozwija się zjawisko tolerancji, pacjent odczuwa potrzebę przyjmowania coraz większych dawek w celu złagodzenia bólu.

Należy zaprzestać stosowania leku, jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek działanie niepożądane: spowolnienie oddychania lub płytki oddech, uczucie splątania, senność, zwężenie źrenic, nudności lub wymioty, zaparcie, brak apetytu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Poltram roztwór do wstrzykiwań a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek nie powinien być stosowany w okresie ciąży.

Poltram roztwór do wstrzykiwań a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy stosowąc leku Poltram z:

 • karbamazepiną
 • buprenorfiną, nalbufiną, pentazocyną

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych wzrasta przy jednoczesnym stosowaniu leku Poltram z:

 • lekami przeciwdepresyjnymi, mogą wystąpić następujące objawy (mimowolne, rytmiczne skurcze mięśni, w tym mięśni, które kontrolują ruch oka, pobudzenie, nadmierną potliwość, drżenie, wzmożenie odruchów, zwiększone napięcie mięśni, temperaturę ciała powyżej 38°C)
 • lekami uspokajającymi, lekami przeciwbólowymi, baklofenem, lekami obniżającymi ciśnienie krwi, lekami przeciwalergicznymi, lekami przeciwdepresyjnymi; u pacjenta stosującego wymienione leki w połączeniu z lekiem Poltram może wystąpić senność lub uczucie omdlenia
 • lekami mogacymi wywołać drgawki (leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne)
 • pochodnymi kumaryny, lek Poltram może zaburzyć ich działanie oraz spowodować krwawienie

Skuteczność leku Poltram może być zaburzona, jeśli jednocześnie są przyjmowane:

 • ondansetron
 • ketokonazol

Poltram roztwór do wstrzykiwań a alkohol

Nie należy pić alkoholu w trakcie leczenia.

Poltram roztwór do wstrzykiwań a prowadzenie pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn podczas przyjmowania leku Poltram, gdyż może on wydłużać czas reakcji.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Poltram?

 • lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego