Kategorie

Poly-Check, szybki test do wykrywania krwi utajonej w kale, 1 sztuka

Cena jednostkowa: 26,99 zł za 1 sztukę

Cena
26,99 zł

Produkt niedostępny

Opis produktu

Test Poly-Check to wyrób medyczny do samobadania w celu wykrywania krwi utajonej w kale. Pozwala sprawdzić w warunkach domowych czy występujące problemy z układem pokarmowym nie są wynikiem stanu zapalnego jelit. Wczesne wykrycie stanu zapalnego jelit, którego objawem jest krwawienie niewidoczne gołym okiem, pozwala zminimalizować ryzyko rozwoju raka jelita grubego. Wykrywanie krwi utajonej w kale jest elementem profilaktyki chorób jelita grubego, gdyż może wykrywać polipy, zapalenie jelit, zespół jelita drażliwego, chorobę Leśniowskiego-Crohna, raka jelita grubego. Testy profilaktyczne zwiększają prawdopodobieństwo wykrycia nieprawidłowości we wczesnym stadium rozwoju, które można skutecznie leczyć. 

Inne wersje tego produktu

Zastosowanie

Wykrywanie krwi utajonej w kale.

Sposób użycia

Badanie wykonuje się z trzech, pobranych w kolejnych dniach, próbek kału za pomocą tego samego zestawu testowego. Przed rozpoczęciem wykonywania testu należy zawsze umyć ręce mydłem i opłukać pod bieżącą wodą. Dzień 1,2,3: pobieranie próbek. Oddać próbkę kału na specjalną papierową podkładkę zawartą w zestawie, którą należy zamocować na toalecie. Użyć jednej podkładki na każdy dzień. Odkręcić korek strzykawki i zanurzyć jej koniec na głębokość około 2cm w 3 różnych miejscach próbki kału. Przenieś zebraną próbkę kału do końcówki strzykawki zawierającej roztwór ekstrakcyjny. Zakręcić mocno i dobrze wymieszać. Ponownie umieścić strzykawkę w ochronnej plastikowej torebce i przechowywać w lodówce do końca etapu pobierania próbek. Usunąć papierową podkładkę i zutylizować ją w toalecie. Dzień 3: wykonanie test po 3 dniach pobierania próbek. Rozerwać aluminiową torebkę wzdłuż krawędzi i wyjąć płytkę testową. Wyrzucić saszetkę z pochłaniaczem wilgoci. Wyjąć strzykawkę z lodówki i odczekać z wykonaniem testu, aż roztwór osiągnie temperaturę pokojową. Następnie złamać końcówkę dozującą. Umieścić płytkę testową na płaskiej powierzchni i nacisnąć strzykawkę dodając 6 kropli próbki do dołka próbkowego. Odczytać wynik testu po 10 minutach. Nie należy interpretować wyniku testo po upływie 15 minut. 
Wynik jest uznawany za negatywny, gdy na wyniku badania widoczna jest jedna linia w polu kontrolnym (C). Oznacza, że w próbce kału nie wykryto krwi. Wynik jest uznawany za pozytywny, gdy na wyniku badań widoczne są dwie linie: jedna w polu testowym (T,) druga w polu kontrolnym (C). Oznacza, że w próbce kału wykryto krew. W tym wypadku należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Wynik uznawany jest za nieważny, jeżeli w okienku wyniku nie pojawi się żadna barwna linia lub pojawi się wyłącznie linia w obszarze testowym (T), przy braku linii w obszarze kontrolnym (C). W takim wypadku zaleca się powtórzenie badania z wykorzystaniem nowego testu i świeżej próbki kału. Intensywność zabarwienia linii nie ma wpływu na interpretację wyniku testu. 
 

Cechy produktu

Łatwy w użyciu. 
Szybki (wynik w 10 minut). 
Wysoka czułość. 
 

Ważne wskazówki

Badanie na krew utajoną warto wykonać, jeżeli pojawiają się zaburzenia rytmu wypróżnień, w tym biegunka i konieczność częstego korzystania z toalety, występują silne bóle brzucha lub otyłość. 
Czynnikami, które predysponują do wykonania testu są zła dieta, dojrzały wiek, stany zapalne jelita grubego, nadciśnienie tętnicze, występowanie polipów w jelicie grubym, wrzody żołądka, zachorowania u osób spokrewnionych i wcześniejsze występowanie innych nowotworów złośliwych oraz predyspozycje genetyczne. 
Wyprodukowano we Francji. 
 

Zawartość opakowania

1 płytka testowa pakowana w aluminiową, szczelną torebkę z pochłaniaczem wilgoci; 3 podkładki papierowe do pobierania próbek kału; 1 strzykawka zawierająca 2ml roztworu ekstrakcyjnego w plastikowej torebce; ulotka z instrukcją użytkowania. 

Producent

Veda.Lab France 
Rue de l'Expansion, 61000 Cerisé 
Francja
 

Dystrybutor

Zbadajsie Sp. z o.o. 
ul. Norwida 1/2 
48-300 Nysa