5
02 lipca 2021

Deksametazon oraz inne steroidy w walce z COVID-19

Deksametazon i inne steroidy okazują się skuteczną bronią w walce z COVID-19. Poniżej znajduje się analiza kilku najciekawszych badań naukowych dotyczących wpływu tych leków na progresję choroby, czas jej trwania, a także na śmiertelność pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Pandemia SARS-CoV-2 stworzyła bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Liczba ofiar śmiertelnych, a także liczba pacjentów dotkniętych powikłaniami po przebyciu choroby COVID-19 jednoznacznie wskazują, iż obecnie występująca sytuacja jest największym kryzysem zdrowia publicznego od czasów pandemii grypy, która miała miejsce w 1918 roku. Aby zmniejszyć skutki tej ogólnoświatowej katastrofy, naukowcy stale próbują opracowywać nowe leki pomocne w walce z COVID-19. Oprócz prób syntezy nowych związków naukowcy wiele uwagi poświęcają także na sprawdzanie skuteczności leków stosowanych na inne jednostki chorobowe w walce z COVID-19. 

Steroidy stosowane doustnie skuteczną bronią w walce z COVID-19? 

Chińscy badacze opublikowali pracę, w której opisują skuteczność krótkotrwałego zastosowania niskich dawek kortykosteroidów w leczeniu COVID-19. Badania przeprowadzono na grupie 28 pacjentów z zaawansowanym stadium choroby. Wyniki badań okazały się bardzo obiecujące – na skutek leczenia kortykosteroidami u wszystkich pacjentów zaobserwowano złagodzenie objawów gorączki już w 1. dobie po podaniu leków. Deksametazon stosowany doustnie okazał się zauważalnie zmniejszać śmiertelność choroby. Aż 78,6% pacjentów osiągnęło remisję zapalenia płuc. Spośród całej grupy tylko jeden pacjent pomimo podania leków nie odnotował zauważalnej poprawy i nadal borykał się z ciężkim przebiegiem choroby. Wszyscy badani pacjenci pomyślnie wyzdrowieli oraz zostali oddelegowani ze szpitala do domu. Nie wystąpiły u nich żadne następstwa COVID-19. Badania czasu trwania choroby wykazały, iż mediana czasu u pacjentów leczonych kortykosteroidami jest niemal identyczna z grupą kontrolną (pacjenci nieleczeni kortykosteroidami). Autorzy badania wysuwają więc następujące wnioski: 

  • Kortykosteroidy stosowane krótkotrwale w niewielkich dawkach są skutecznymi lekami w walce z COVID-19. 
  • Leki te znacznie poprawiają stan pacjentów, a także prawdopodobnie zapobiegają progresji choroby. 
  • Leki te nie mają natomiast wpływu na czas trwania COVID-19. 

Wziewne kortykosteroidy a progresja choroby COVID-19 

Tematem innych badań były kortykosteroidy stosowane wziewnie. Leki, które dotychczas stosowane były w leczeniu astmy oraz POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc), okazały się pomocne także w walce z trwającą pandemią. Zaobserwowano mniejszy wskaźnik zakażeń SARS-CoV-2 w grupie osób, które stosują wziewne kortykosteroidy. Badania dowiodły, iż omawiana zależność okazała się nieco bardziej widoczna w grupie osób chorujących na POChP niż u chorych na astmę. 

Ansomia w przebiegu COVID-19 – czym jest i jak ją zwalczyć? 

Ansomia, czyli dysfunkcja węchowa następująca na skutek infekcji SARS-CoV-2, to bardzo częste zjawisko. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Nauk Medycznych w Teheranie dowiodły, iż ansomia może być powikłaniem infekcji górnych dróg oddechowych w przebiegu choroby COVID-19. Utrata węchu może być krótko- lub długotrwała. Badacze opisują przypadek 35-letniej kobiety borykającej się z utratą węchu po wyzdrowieniu. W związku z tą przypadłością wykonano badania jamy nosowej, nerwów czaszkowych oraz jamy ustnej. Wszystkie wyniki badań okazały się w normie. Pierwszą próbą wyleczenia ansomii było zastosowanie kortykosteroidu w formie wziewnej. Użytą substancją był budezonid. Terapia ta nie przyniosła jednak żadnej poprawy. Lekarze postanowili wdrożyć terapię doustnym kortykosteroidem – prednizolonem. Lek ten skutecznie zwalczył problem utraty węchu w 6 dni od pierwszego podania. Podobne efekty terapeutyczne zaobserwowano także u wielu innych pacjentów. Zatem badacze doszli do wniosku, że prednizolon stosowany doustnie jest skuteczny w leczeniu ansomii u chorych na COVID-19

Źródła: 

  • Zhiliang H., Yanling L., Chuanjun X., et al. Clinical use of short-course and low-dose corticosteroids in patients with non-severe COVID-19. Frontiers in Public Health 8 (2020) Artykuł 355. 
  • Pasin L., Navalesi P., Zangrillo A., et al. Corticosteroids for Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) With Different Disease Severity: A Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. Journal od Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 35 (2021) 578-584. 
  • Jordan A., Sivapalan P., Jensen J-U., Does inhaled corticosteroid use affect the risk of COVID-19-related death? Breathe 17 (2021) No 1. 
  • Majmundar M., Kansara T., Lenik J.M., Efficacy of corticosteroids in non-intensive care unit patients with COVID-19 pneumonia from the New York Metropolitan region. PLOS ONE 15 (2020) 1-14. 
  • Touisserkami S., Ayatollahi A., Oral Corticosteroid Relieves Post-COVID-19 Anosmia in a 35-Year-Old Patient. Hindawi Case Reports in Otolaryngology  (2020), Article ID 5892047. 
  • Wu, J. et al. Systemic corticosteroids show no benefit in severe and critical COVID-19 patients in Wuhan, China: a retrospective cohort study. medRxiv https://doi.org/10.1101/2020.05.11.20097709 (2020). 
  • Li, Q. et al. Efficacy evaluation of early, low-dose, short-term corticosteroids in adults hospitalized with non-severe COVID-19 pneumonia: a retrospective cohort study. Infect. Dis. Therapy https://doi.org/10.1007/s40121-020-00332-3 (2020). 

Odpowiedzi na pytania naszych czytelników

Test antygenowy – czy warto go wykonać po kontakcie z osobą z objawami COVID-19?

Wskazane przez Pana objawy u osoby z poczekalni mogą, ale nie muszą wskazywać na jej zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Ponadto został…

Zobacz więcej

Szczepienie na COVID-19 dostępne dla wszystkich

W ramach Narodowego Programu Szczepień do 10 maja 2021 wszyscy Polacy powyżej 18 roku życia powinni mieć wystawione e-skierowania, które…

Zobacz więcej

Niewykorzystana szczepionka a kolejność według Programu Szczepień

We wtorek 21 kwietnia 2021 roku została opublikowana aktualizacja rozporządzenia, które określa nakazy, zakazy i ograniczenia związane z występowaniem stanu…

Zobacz więcej

Pulsoksymetr – jakie wyniki są prawidłowe?

Za prawidłowe wyniki saturacji, czyli poziomu natlenienia hemoglobiny uznaje się przedział od 95 do 99%. Wyniki poniżej 95% mogą świadczyć…

Zobacz więcej

Czy po szczepieniu na COVID-19 można nadal zarażać?

Kwestia ta nadal nie do końca została poznana i jest tematem badań.   Istnieje prawdopodobieństwo, że osoby zaszczepione mogą transmitować…

Zobacz więcej

Szczepionka na koronawirusa dla dzieci

Szczepionki dostępne na polskim rynku przeznaczone dla dzieci od 12 roku życia oraz dorosłych to Pfizer BioNTech. Dla osób powyżej…

Zobacz więcej

Szczepionka przeciw koronawirusowi

Oficjalna informacja producenta szczepionki mówi, że po rozcieńczeniu fiolka zawiera 5 dawek po 0,3 ml. Postępując zgodnie z instrukcją przygotowania…

Zobacz więcej

Lek na koronawirusa (COVID-19) w Polsce

13 marca 2020 roku Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zatwierdził Arechin, produkt leczniczy zawierający substancję czynną…

Zobacz więcej

Zostaw komentarz
Czytaj także
21 września 2021 mgr farm. Magdalena Fuszara
15 września 2021 mgr farm. Joanna Dąbska-Zylka
08 września 2021 mgr farm. Natika Karolak
07 września 2021 mgr farm. Dawid Wardecki
Dziękujemy za Twoje pytanie!
Postaramy się udzielić odpowiedzi w jak najkrótszym czasie :)
Dziękujemy!
Twój adres e-mail został dodany do newslettera :)