Czym jest terapia CAR-T?

Terapia chimerycznym antygenem dla receptora limfocytu T to obecnie jedyna na świecie zarejestrowana do leczenia terapia genowa. Leczenie tą metodą jest spersonalizowane. Na początku pobiera się z krwi dużą ilość komórek odpornościowych – leukocytów. Odbywa się to metodą aferezy, z punktu widzenia pacjenta przypominającej oddawanie krwi. Następnie modyfikuje się je genowo tak, aby były zdolne do rozpoznawania i niszczenia komórek nowotworowych. Ten etap zachodzi w szpitalnym laboratorium. Zmienione genetycznie komórki układu odpornościowego podaje się pacjentowi dożylnie, by mogły one walczyć z nowotworem.

Zastosowanie terapii CAR-T

Terapia CAR-T jest nową metodą, przez co liczba wskazań do jej stosowania jest niewielka. Wykorzystuje się ją tylko w chorobach nowotworowych układu krwiotwórczego. Obecnie obejmuje leczenie nawracającej, opornej na leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci i młodych dorosłych oraz terapię w rozlanym chłoniaku z komórek B u dorosłych. Nadzieje powiązane z tą metodą leczenia są ogromne. Obecnie na całym świecie trwa niemal 300 badań klinicznych z zastosowaniem terapii CAR-T.

Być może w ciągu najbliższych lat terapia genowa będzie możliwa do zastosowania również w leczeniu innych nowotworów. Należy jednak pamiętać, że każda z tych chorób ma inny charakter. Nie spodziewajmy się więc jednego uniwersalnego leku na raka.