Korzyści wynikające ze stosowania metody BLW

Metoda BLW poza tym, że w naturalny sposób przyczynia się do nauki samodzielnego jedzenia i umożliwia dziecku poznawanie nowych pokarmów we własnym tempie, posiada również wiele innych zalet. Należą do nich między innymi:

  • Dokonywanie wyboru

Dziecko od pierwszego posiłku dostaje możliwość wyboru, co i w jakiej ilości zje. Rola rodziców ogranicza się do przygotowania i podania mu na talerzu zdrowych produktów. Dzięki temu maluch poznaje swoje preferencje smakowe. Dowiaduje się, co lubi jeść i czego  nie toleruje. Uczy się rozpoznawać, kiedy jest najedzony i ile pokarmu potrzebuje, aby zaspokoić swój głód. Ponadto brak przymusu i możliwość wyboru ulubionych potraw sprzyjają pozytywnemu nastawieniu do jedzenia oraz otwartości na nowe smaki. Wszystko to obniża ryzyko wystąpienia otyłości, anoreksji i bulimii w późniejszych latach życia.

  • Podejmowanie decyzji

Zgodnie z założeniami metody BLW dziecko samo wybiera co, w jakiej ilości i w jakim tempie będzie jadło. Dzięki temu rozwija umiejętność świadomego podejmowania decyzji.

  • Samodzielność

Metoda BLW przyczynia się do rozwijania samodzielności i niezależności malucha. Dziecko od początku rozszerzania diety nie jest przez nikogo karmione i posiłek zjada przy użyciu własnych rączek. Uczy się również kontrolować własne łaknienie, panować nad apetytem oraz regulować ilość spożywanego pokarmu.

  • Rozwój motoryczny

Samodzielne jedzenie sprawia, że dziecko ćwiczy precyzyjny chwyt i zręczność oraz rozwija koordynację wzrokowo-ruchową (ręka-oko, ręka-usta), co w przyszłości ułatwia naukę sprawnego posługiwania się sztućcami. Ponadto, stosując metodę BLW maluch trenuje różne techniki jedzenia (m.in. gryzienie, lizanie, żucie, przełykanie) oraz uczy się radzić sobie                 z różną konsystencją spożywanych pokarmów.

  • Rozwój mowy

Stosując metodę BLW dziecko zamiast papek je pokarm stały. Dzięki temu trenuje mięśnie służące do rozdrabniania, żucia i połykania pożywienia, co w rezultacie przyczynia się do sprawniejszej i szybszej nauki mowy.

  • Stymulacja i integracja zmysłów

Metoda BLW wykorzystuje wrodzoną motywację dziecka do poznawania świata i w naturalny sposób pobudza jego zmysły. Samodzielne jedzenie sprawia, że maluch może we własnym tempie dotykać, łamać, gryźć, lizać, chrupać i testować temperaturę poszczególnych produktów. Każdy posiłek sprzyja doświadczaniu różnych wrażeń oraz nauce nowych smaków, kolorów (dziecko dowiaduje się, że różne produkty mogą mieć ten sam kolor, ale inne smaki), zapachów, konsystencji, a nawet dźwięków wydawanych przez spożywane pokarmy.

  • Rozwój kompetencji społecznych

Od początku rozszerzania diety maluch uczestniczy we wspólnych posiłkach rodziny.  Samodzielnie zjada to samo, co reszta domowników i nikt go nie karmi. Dzięki temu każdy może w spokoju i bez pośpiechu zjeść ciepłe danie. Obserwując i naśladując członków rodziny, maluch poznaje zasady poprawnego zachowania przy stole oraz uczy się, jak należy jeść poszczególne potrawy lub posługiwać się sztućcami.

  • Wiara w siebie

Możliwość samodzielnego decydowania o sobie i spożywanym posiłku wzmacnia w dziecku pewność siebie, poczucie własnej wartości, niezależności i odpowiedzialności. Maluch zyskuje świadomość, że rodzice obdarzają go zaufaniem, liczą się z nim i szanują jego wybory. Wie, że jego zdanie jest dla nich ważne.

Rodzicu! Okazuje się, że tak niepozorna czynność, jaką jest samodzielne jedzenie, może sprawić maluchowi wiele radości oraz w pozytywny sposób wpłynąć na jego rozwój. Zaufaj dziecku i jego możliwościom. Pozwól eksplorować nieznany mu jeszcze świat odżywiania i poznawać nowe smaki na jego własnych zasadach.