Jak wiadomo, palenie tytoniu ma bardzo szkodliwy wpływ na zdrowie matki oraz rozwijającego się płodu, jednak stosowanie preparatów z nikotyną w celu zaprzestania palenia w ciąży nie jest wskazane. Zaleca się, aby kobiety w ciąży próbowały rzucić palenie innymi metodami (np. przy pomocy psychoterapii). Dopiero jeśli okażą się nieskuteczne, tylko i wyłącznie lekarz może podjąć decyzję o wdrożeniu nikotynowej terapii zastępczej, jeśli uzna, że korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Przeczytaj również:
Jak zwiększyć swoje szanse na rzucenie palenia?
Natura uzależnienia od palenia papierosów