Według najnowszych wytycznych z 2018 r. dawka witaminy D3 dla dziecka, jaką należy podać od 6 miesiąca życia do 1 roku może wahać się w granicach 400-600 j. Zatem lekarz miał rację. Może Pani pozostać przy dawce 400 j. lub zwiększyć ją do 600 j.