Program lekowy to gwarantowane, czyli bezpłatne świadczenie oparte na zastosowaniu innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, których użycie nie jest finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Leczeniem objęta jest ściśle zdefiniowana grupa pacjentów cierpiących na wybrane jednostki chorobowe.  

Kwalifikacji dokonuje lekarz placówki, która została zakontraktowana do tego świadczenia. 

Treści wszystkich programów lekowych publikowane są jako załączniki do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.