Regulamin

Regulamin – formularz Zapytaj farmaceutę

1. Przetwarzanie w celu korzystania z funkcji „Zapytaj Farmaceutę”
W celu korzystania z funkcji „Zapytaj Farmaceutę” konieczne jest podanie Państwa imienia, adresu email.

Powyższe dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia zadawania pytań farmaceutom za pośrednictwem strony internetowej aptekagemini.pl/poradnik na której prowadzony jest Poradnik Gemini.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Przetwarzanie prowadzone jest na podstawie Państwa zgody. Zgoda na przetwarzanie może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe przetwarzane będą w powyższym celu aż do cofnięcia zgody.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2. Przetwarzanie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
Powyższe dane osobowe będą przetwarzane również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Państwo lub Gemini mogą mieć w stosunku do siebie.

Dane osobowe przetwarzane będą w powyższym celu przez cały okres obowiązywania Państwa zgody na przetwarzanie danych w celu korzystania z funkcji „Zapytaj Farmaceuty”, oraz przez okres 10 lat od daty cofnięcia zgody.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2 i 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Przetwarzanie w celu przesyłania wiadomości o działalności Gemini

W razie wyrażenia zgody, powyższe dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania wiadomości z treściami informacyjnymi dotyczącymi ochrony zdrowia, produktów leczniczych i kosmetycznych oferowanych przez „Gemini” Hutter Sp. z o.o. i inne spółki z grupy kapitałowej lub franczyzowej Gemini oraz funkcjonalności prowadzonych przez te podmioty aptek internetowych.

Zgoda na przetwarzanie w powyższym celu może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody skutkować będzie zaprzestaniem otrzymywania powyższych wiadomości.

Dane osobowe przetwarzane będą w powyższym celu aż do cofnięcia zgody.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Informacje dodatkowe
Administratorem danych osobowych jest „Gemini” Hütter Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie, ul. Harcerska 10, 84-202 Wejherowo („Gemini”), apteka@aptekagemini.pl. Dane kontaktowe administratora bezpieczeństwa informacji / inspektora ochrony danych osobowych: apteka@aptekagemini.pl.

Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Gemini dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane dotyczą przysługuje także prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, prosimy o kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji / inspektorem ochrony danych osobowych: apteka@aptekagemini.pl.

Przewidywanymi odbiorcami danych są Gemini i podmioty którym Gemini powierzy przetwarzanie danych, pracownicy i współpracownicy Gemini lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych powyżej.

homepage banner
homepage banner
Dziękujemy za Twoje pytanie!
Postaramy się udzielić odpowiedzi w jak najkrótszym czasie :)
Dziękujemy!
Twój adres e-mail został dodany do newslettera :)