2
07 stycznia 2020
Sebastian Cybulski Autor
Autor
mgr farm.
Sebastian Cybulski
Absolwent Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. W pracy najbardziej ceni zasadę "Dobro Naszych Pacjentów jest dla nas najważniejsze!". Prywatnie miłośnik sportu, a w szczególności piłki nożnej.

E-recepta – co warto o niej wiedzieć?

W wyniku procesu cyfryzacji polskiego systemu opieki zdrowotnej od 8 stycznia 2020 roku pacjenci w Polsce mogą otrzymywać recepty w formie elektronicznej. W tym celu podmioty lecznicze, zatrudniające osoby mające prawo do wystawiania recept, są zobligowane do wymiany sprzętu elektronicznego oraz aktualizacji oprogramowania w taki sposób, aby mogły wystawiać wyżej wymienione dokumenty.

W wyniku procesu cyfryzacji polskiego systemu opieki zdrowotnej od 8 stycznia 2020 roku pacjenci w Polsce mogą otrzymywać recepty w formie elektronicznej. W tym celu podmioty lecznicze, zatrudniające osoby mające prawo do wystawiania recept, są zobligowane do wymiany sprzętu elektronicznego oraz aktualizacji oprogramowania w taki sposób, aby mogły wystawiać wyżej wymienione dokumenty.

E-recepta – od kiedy obowiązkowa?

Od 8 stycznia 2020 roku każda recepta wystawiona w Polsce będzie miała formę elektroniczną. Wyjątek stanowią recepty dla:

 • osoby wystawiającej, tzw. recepta pro auctore – osoba uprawniona do wystawiania recept może wystawić ją sama sobie;
 • małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa osoby wystawiającej, tzw. recepta pro familiae;
 • osoby o nieustalonej tożsamości;
 • pacjenta wystawione zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w którym została wystawiona. Recepta podlega realizacji w powyższych państwach i jest to tzw. recepta transgraniczna;
 • pacjenta na produkt leczniczy nieposiadający pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprowadzany z zagranicy na warunkach i w trybie określonych w art. 4 ustawy Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 2211), tzw. import docelowy;
 • pacjenta, kiedy podczas wizyty w podmiocie leczniczym nastąpiła awaria bądź został utracony dostęp do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
Farmaceuci w aptece

Kto może wystawić e-receptę?

E-receptę może wystawić:

 • lekarz medycyny,
 • lekarz dentysta,
 • felczer,
 • pielęgniarka i położna z uprawnieniami do wystawiania recept.

Co to jest pakiet e-recept?

Na jednej e-recepcie może być zapisany tylko jeden lek.

W jednym pakiecie może być zapisanych maksymalnie pięć e-recept, jest to tzw. recepta zbiorcza.

Jak korzystać z e-recepty?

Pacjent może zrealizować e-receptę w aptece na trzy sposoby:

 1. Za okazaniem wydruku z kodem kreskowym e-recepty, pakietu e-recept lub z kodem dostępowym otrzymanym od osoby wystawiającej receptę.
 2. Za okazaniem e-maila z informacją o e-recepcie załączoną w pliku PDF.
 3. Za okazaniem SMS-a z 4-cyfrowym kodem.

Uwaga! Oprócz powyższych danych farmaceucie w aptece zazwyczaj należy okazać numer PESEL osoby, na którą została wypisana recepta!

Czy cały pakiet e-recept muszę zrealizować w jednej aptece?

Nie, nie jest konieczne zrealizowanie pakietu e-recept w jednej aptece. Np. jeśli na jednej recepcie zbiorczej mamy zapisane cztery e-recepty w pakiecie, to wówczas możemy zrealizować każdą z nich w czterech różnych aptekach. Jest to niewątpliwe ułatwienie dla osób, które potrzebują leków trudno dostępnych. Wówczas taki pacjent nie jest skazany na zaopatrywanie się w jednej, konkretnej aptece.

Jak długo ważna jest e-recepta?

E-recepta ważna jest 365 dni, z wyjątkiem:

 • recepty na antybiotyk – 7 dni,
 • recepty na leki psychotropowe, narkotyczne i ich prekursory – 30 dni,
 • recepty na preparat immunologiczny – 120 dni.
Jeśli osoba uprawniona do wystawiania e-recepty nie oznaczy maksymalnego terminu realizacji, to przyjmuje się że taką receptę będzie można zrealizować tylko przez 30 dni od daty jej wystawienia lub od naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”.

Farmaceutka obsługuje pacjenta

Na ile dni terapii może być wystawiona e-recepta?

Lekarz lub lekarz dentysta może wystawić e-receptę na maksymalnie 360 dni kuracji.

Pielęgniarka lub położna może wystawić e-receptę na maksymalnie 180 dni kuracji.

Przy czym należy pamiętać, że po 30 dniach od daty wystawienia, lub od „daty realizacji od” e-recepty farmaceuci zaczną odejmować opakowania niewykupione przez pacjenta w danym miesiącu od ogólnej liczby opakowań przepisanych pacjentowi.

Przykład:
Lekarz przepisał dnia 1 stycznia 12 opakowań leku, pakowanego po 30 tabletek, który zażywa się 1 raz dziennie (łącznie 360 dni terapii). Pacjent miał w domu zapas tego preparatu, więc idzie do apteki dopiero 1 lutego. Wówczas przysługuje mu już tylko 11 pudełek lekarstwa, ponieważ farmaceuta musi odliczyć 1 niewykorzystane opakowanie za 30 dni poprzedniego miesiąca.

Czy pacjent ma wgląd do historii swoich e-recept?

Tak. Ministerstwo Zdrowia przygotowało specjalny portal, na którym każdy pacjent może sprawdzić w dowolnym momencie historię swoich e-recept. Utworzenie Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz zalogowanie następuje przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu. Oprócz tego mamy tam wgląd do naszych wizyt lekarskich, skierowań, zwolnień z pracy, a nawet akcji profilaktycznych.

Załóż konto Pacjenta

Czy e-receptę można poprawić?

E-recepty nie można poprawić. Do tej pory, jeśli recepta papierowa nie spełniała któregoś z wymogów formalnych, jak np. brak danych pacjenta, nieczytelne dawkowanie itd., to wówczas farmaceuci w aptekach niekiedy zgadzali się zrealizować receptę i przyjąć na siebie obowiązek jej poprawienia u osoby wystawiającej. Przy e-recepcie nie ma takiej możliwości. Oznacza to, że jeśli wystąpi jakiś błąd w e-recepcie, pacjent musi ponownie udać się do osoby (np. lekarza), która wystawiła receptę, aby na nowo wprowadzić wszystkie dane do systemu.

E-recepta – korzyści

Wprowadzenie e-recepty może być sporym ułatwieniem dla osób cierpiących na choroby przewlekłe, mających problemy z poruszaniem się czy też osób niepełnosprawnych. Dotychczas, aby otrzymać taki dokument, pacjent musiał udać się do gabinetu lekarskiego, mimo że od lat zażywa te same leki. Teraz może uzyskać receptę bez wychodzenia z domu. To również duże ułatwienie dla bliskich chorego, którzy mogą wykupić dla niego leki mimo braku recepty w formie papierowej.

Z drugiej strony e-recepta umożliwia znaczne usprawnienie pracy lekarza i podmiotu leczniczego. Pozwala znacząco zmniejszyć liczbę wizyt w placówce spowodowanych koniecznością otrzymania kolejnej recepty na stale przyjmowane leki.

Dodatkowym plusem jest zminimalizowanie błędu podczas realizacji recepty wynikającego z nieczytelności lub braku danych. Zalety to jednoznaczność zapisu oraz automatyzacja całego procesu.

Źródło:

 • Ustawa Prawo Farmaceutyczne,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie realizacji recept,
 • Art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • Ustawa Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 2017 r. poz. 2211 ze zm.) – Art. 95b,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz. U. 2015 poz. 1889) – § 6 ust. 2,
 • https://www.pacjent.gov.pl/.
Marta Junowicz Autor

mgr farm.

Marta Junowicz

Kwarantanna a nadzór epidemiologiczny

Kwarantanna domowa to celowa izolacja osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zarażonymi lub podejrzanymi o zarażenie, a także…

Zobacz więcej

Magdalena Fuszara Autor

mgr farm.

Magdalena Fuszara

Lek na koronawirusa (COVID-19) w Polsce

13 marca 2020 roku Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zatwierdził Arechin, produkt leczniczy zawierający substancję czynną…

Zobacz więcej

Marta Junowicz Autor

mgr farm.

Marta Junowicz

Czym się różni pandemia od epidemii?

Epidemia to występowanie zachorowań na chorobę zakaźną w określonym czasie na określonym terenie w ponadprzeciętnej ilości. Pandemia to rozprzestrzenianie się…

Zobacz więcej

Michał Frynas Autor

Michał Frynas

Tomografia a rezonans – czym się różnią?

Rezonans magnetyczny (MRI) i tomografia komputerowa (TK) są radiologicznymi badaniami obrazowymi pozwalającymi na uzyskanie szczegółowych obrazów struktur w ciele człowieka.…

Zobacz więcej

Marta Junowicz Autor

mgr farm.

Marta Junowicz

Dermatolog a skierowanie NFZ

Niestety skierowanie do dermatologa jest konieczne w celu odbycia wizyty. Skierowanie na NFZ do lekarza specjalisty może wystawić lekarz podstawowej…

Zobacz więcej

Mirka Karendys Autor

mgr farm.

Mirka Karendys

Czy po wprowadzeniu e-recepty można wykupić receptę w wersji papierowej?

Jeśli mimo obowiązku wystawiania e-recept otrzymała Pani receptę papierową, może ją Pani zrealizować w aptece.   Więcej na temat e-recepty…

Zobacz więcej

Rafał Suchodolski Autor

Rafał Suchodolski

Norma CRP we krwi

CRP (białko C-reaktywne) pojawia się we krwi pacjenta podczas stanu zapalnego. Normalnie stężenie CRP nie przekracza 5 mg/ml krwi, zarówno u…

Zobacz więcej

Rafał Suchodolski Autor

Rafał Suchodolski

Czym jest badanie OB?

OB (odczyn Biernackiego, opad Biernackiego) to badanie prędkości, z jaką opadają czerwone krwinki we krwi pacjenta. Prędkość ta rośnie w…

Zobacz więcej

Dołącz do wspólnej dyskusji
Najczęściej czytane

Jak poprawić odporność organizmu?

Odporność a choroby autoimmunologiczne

Stres a odporność

Czytaj także
01 października 2018 mgr farm. Magda Jabłonowska