Kategorie

Posaconazole Stada (Posaconazolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Posaconazole Stada?

Lek Posaconazole Stada zawiera substancję czynną pozakonazol o działaniu przeciwgrzybiczym.
Stosowany jest u pacjentów dorosłych w zapobieganiu i leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby.

Podstawowe informacje

NazwaPosaconazole Stada
Nazwa międzynarodowaPosaconazolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • zawiesina doustna: 40 mg/ml
 • tabletki dojelitowe: 100 mg
PostaćZawiesina doustna, Tabletki dojelitowe
Skład - substancja czynna

Pozakonazol

Skład - substancje pomocnicze

Zawiesina doustna:

 • jednowodny kwas cytrynowy 
 • bezwodny cytrynian Monosodu  
 • benzoesan sodu (E 211)
 • laurylosiarczan sodu 
 • symetykon emulsja 30% (symetykon, metyloceluloza, kwas sorbinowy, woda oczyszczona)
 • guma ksantan
 • glicerol
 • ciekła glukoza 
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • aromat wiśniowy
 • woda oczyszczona

Tabletki dojelitowe:

 • kopolimer kwasu metakrylowego i etylu akrylanu (1:1) (typ B)
 • cytrynian trietylu 
 • ksylitol
 • hydroksypropyloceluloza
 • galusan propylu 
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • bezwodna krzemionka koloidalna 
 • kroskarmeloza sodowa
 • stearylofumaran sodu 
 • alkohol poliwinylowy, częściowo zhydrolizowany
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • makrogol 3350
 • talk
 • żółty tlenek żelaza (E 172)
Dostępne opakowania

Zawiesina doustna:

 • butelka 105 ml

Tabletki dojelitowe:

 • 24 tabletki
 • 96 tabletek 
 • 24 x 1 tabletka w blistrach podzielnych na dawki pojedyncze
 • 96 x 1 tabletka w blistrach podzielnych na dawki pojedyncze
 • 60 tabletek w butelkach z HDPE
Działanie / właściwości

Przeciwgrzybicze

Zastosowanie
 • zakażenia wywołane przez grzyby z rodzaju Aspergillus
 • zakażenia wywołane przez grzyby z rodzaju Fusarium
 • zakażenia wywołane przez grzyby zwane Coccidioides
Przeciwwskazania
 • uczulenie na pozakonazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • stosowanie leków zawierających alkaloidy sporyszu lub statyny
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • reakcja alergiczna na inny lek przeciwgrzybiczy 
 • schorzenia wątroby 
 • ciężka biegunka lub silne wymioty
 • zaburzenia rytmu serca 
 • nieprawidłowe stężenia potasu, magnezu lub wapnia we krwi
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 osoby na 10):

 • zmiany stężeń elektrolitów we krwi wykazane badaniami krwi (objawiające się między innymi uczuciem splątania lub osłabienia)
 • nieprawidłowe odczucia skórne, takie jak drętwienie, mrowienie, swędzenie, cierpnięcie, kłucie lub pieczenie
 • ból głowy
 • małe stężenia potasu – wykazane badaniami krwi
 • małe stężenia magnezu – wykazane badaniami krwi
 • wysokie ciśnienie tętnicze
 • utrata apetytu, ból żołądka lub rozstrój żołądka, wiatry, suchość w jamie ustnej, zmiany smaku
 • zgaga (pieczenie w klatce piersiowej podchodzące do gardła)
 • mała liczba neutrofilów – pewnego typu krwinek białych (neutropenia), widoczna w badaniach krwi, co może podwyższać ryzyko występowania zakażeń
 • gorączka
 • uczucie osłabienia, zawroty głowy, uczucie zmęczenia lub senność
 • wysypka
 • świąd
 • zaparcia
 • uczucie dyskomfortu w odbytnicy
Nie łączyć z
 • erfenadyną
 • astemizolem
 • cyzaprydem 
 • pimozydem 
 • halofantryną 
 • chinidyną
 • alkaloidami sporyszu
 • statynami
 • ryfabutyną i ryfampicyną
 • pochodnumi sulfonylomocznika
Ciąża

Leku Posaconazole Stada nie wolno stosować u kobiet w okresie ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Karmienie piersią

Leku Posaconazole Stada nie wolno stosować u kobiet w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Leku Posaconazole Stada nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku 17 lat i młodszych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Stosowanie leku Posaconazole Stada może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Posaconazole Stada?

Lek Posaconazole Stada wykazuje działanie grzybobójcze lub hamujące wzrost niektórych rodzajów grzybów, które mogą wywołać zakażenia.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Posaconazole Stada?

Lek Posaconazole Stada może być stosowany u dorosłych w leczeniu zakażeń grzybiczych, (jeżeli nie zadziałały inne leki przeciwgrzybicze lub pacjent musiał przerwać ich stosowanie):

 • wywołanych przez gatunki z rodzaju Aspergillus (które nie reagują na leki przeciwgrzybicze – amfoterycynę B lub itrakonazol, lub w przypadku, gdy leczenie tymi lekami musi być przerwane)
 • wywołanych przez gatunki z rodzaju Fusarium (które nie reagują na amfoterycynę B lub w przypadku, gdy leczenie amfoterycyną B musi być przerwane) wywołanych przez grzyby i zwanych chromoblastomikozą i grzybniakiem (które nie reagują na leczenie itrakonazolem lub w przypadku, gdy leczenie itrakonazolem musi być przerwane)
 • wywołanych przez grzyby zwane Coccidioides (które nie reagują na jeden lub więcej z następujących leków – amfoterycynę B, itrakonazol lub flukonazol, lub w przypadku, gdy leczenie tymi lekami musi być przerwane)
 • nieleczonych wcześniej zakażeń jamy ustnej i gardła (znanych jako pleśniawki), spowodowanych przez grzyby zwane Candida (tylko zawiesina doustna)

Lek można także stosować w zapobieganiu zakażeniom grzybiczym u osób dorosłych, u których występuje wysokie ryzyko takich zakażeń, czyli:

 • u pacjentów z osłabionym układem odpornościowym z powodu chemioterapii stosowanej w leczeniu ostrej białaczki szpikowej lub zespołu mielodysplastycznego
 • u pacjentów otrzymujących wysokodawkową terapię immunosupresyjną po przeszczepie krwiotwórczych komórek macierzystych

Dawkowanie

Jak stosować lek Posaconazole Stada?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie należy stosować zamiennie leku Posaconazole Stada w tabletkach z pozakonazolem w zawiesinie doustnej bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ może to być przyczyną nieskuteczności leczenia lub podwyższonego ryzyka wystąpienia reakcji niepożądanych.

Sposób stosowania 

 • podczas stosowania leku Posaconazole Stada lekarz będzie monitorował stan pacjenta 
 • czas terapii i wielkość dawki leku będą uzależnione od reakcji pacjenta na leczenie i jego stanu zdrowia oraz od rodzaju zakażenia
 • zawiesinę doustną należy przyjmować podczas posiłku albo zaraz po spożyciu posiłku lub preparatu odżywczego
 • przed podaniem zawiesinę doustną należy dokładnie wymieszać, wstrząsając ją przez 5 – 10 sekund
 • tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością wody
 • nie wolno kruszyć, żuć, łamać ani rozpuszczać tabletek
 • tabletki można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku

Dawkowanie

Zawiesina doustna

 • dawkę leku może ustalić lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta 
 • wielkość dawki uzależniona jest od rodzaju zakażenia występującego u pacjenta
 • nie należy zmieniać, bez konsultacji z lekarzem, zalecanej dawki leku ani zaleconego dawkowania 

Zwykle stosowane dawkowanie

Leczenie opornych zakażeń grzybiczych (inwazyjnej aspergilozy, fuzariozy, chromoblastomikozy/grzybniaka, kokcydioidomikozy)

 • zalecana dawka wynosi 200 mg (jedna miarka 5 ml) cztery razy na dobę
 • można stosować (jeśli tak zaleci lekarz) 400 mg (dwie miarki po 5 ml) dwa razy na dobę, pod warunkiem, że
 • obie dawki mogą być przyjęte podczas spożywania lub zaraz po spożyciu posiłku, lub preparatu odżywczego

Pierwsze leczenie pleśniawek

 • pierwszego dnia leczenia 200 mg (1 miarka 5 ml) raz na dobę
 • w kolejne dni 100 mg (2,5 ml) raz na dobę

Zapobieganie poważnym zakażeniom grzybiczym

 • 200 mg (1 miarka 5 ml) 3 razy na dobę

Tabletki dojelitowe

 • typowa dawka pozakonazolu to 300 mg (trzy tabletki dojelitowe po 100 mg) dwa razy na dobę w pierwszym dniu
 • następnie 300 mg (trzy tabletki dojelitowe po 100 mg) raz na dobę

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Posaconazole Stada

W przypadku zażycia zbyt dużej dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia.

Pominięcie przyjęcia leku Posaconazole Stada

 • w razie pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami
 • jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy przyjąć dawkę zgodnie z ustaleniami
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Posaconazole Stada?

Leku Posaconazole Stada nie należy stosować u pacjentów:

 • uczulonych na pozakonazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • przyjmujących: terfenadynę, astemizol, cyzapryd, pimozyd, halofantrynę, chinidynę, jakikolwiek lek zawierający alkaloidy sporyszu (ergotaminę lub dihydroergotaminę) albo leki z grupy statyn (symwastatynę, atorwastatynę lub lowastatynę)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Posaconazole Stada może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Podczas stosowania leku Posaconazole Stada mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane, jeśli wystąpią, należy natychmiast poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę (może być konieczna natychmiastowa pomoc medyczna).

Ciężkie działania niepożądane:

 • nudności lub wymioty (uczucie mdłości lub zwracanie treści żołądka), biegunka
 • objawy problemów z wątrobą – należą do nich: zażółcenie skóry lub białek oczu, nietypowo ciemny mocz lub blade stolce, nudności bez przyczyny, dolegliwości żołądkowe, utrata apetytu lub nietypowe uczucie zmęczenia, lub osłabienia, wzrost aktywności enzymów wątrobowych wykazany w badaniach krwi
 • reakcja alergiczna

Inne działania niepożądane

Należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, jeśli wystąpi którekolwiek z następujących działań niepożądanych:

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 osoby na 10):

 • zmiany stężeń elektrolitów we krwi wykazane badaniami krwi (objawiające się między innymi uczuciem splątania lub osłabienia)
 • nieprawidłowe odczucia skórne, takie jak drętwienie, mrowienie, swędzenie, cierpnięcie, kłucie lub pieczenie
 • ból głowy
 • małe stężenia potasu – wykazane badaniami krwi
 • małe stężenia magnezu – wykazane badaniami krwi
 • wysokie ciśnienie tętnicze
 • utrata apetytu, ból żołądka lub rozstrój żołądka, wiatry, suchość w jamie ustnej, zmiany smaku
 • zgaga (pieczenie w klatce piersiowej podchodzące do gardła)
 • mała liczba neutrofilów – pewnego typu krwinek białych (neutropenia), widoczna w badaniach krwi, co może podwyższać ryzyko występowania zakażeń
 • gorączka
 • uczucie osłabienia, zawroty głowy, uczucie zmęczenia lub senność
 • wysypka
 • świąd
 • zaparcia
 • uczucie dyskomfortu w odbytnicy

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 osoby na 100):

 • niedokrwistość – objawy obejmują bóle głowy, uczucie zmęczenia lub zawroty głowy, duszność lub bladość i małe stężenie hemoglobiny widoczne w badaniach krwi
 • mała liczba płytek krwi (trombocytopenia), widoczna w badaniach krwi, co może prowadzić do krwawień
 • mała liczba leukocytów, rodzaju krwinek białych (leukopenia) widoczna w badaniach krwi – może to podwyższać ryzyko wystąpienia zakażeń
 • zwiększenie liczby eozynofilów, rodzaju krwinek białych (eozynofilia) – może się to zdarzyć w stanach zapalnych
 • zapalenie naczyń krwionośnych
 • zaburzenia rytmu serca
 • napady drgawkowe (padaczkowe)
 • uszkodzenie nerwów (neuropatia)
 • zaburzenia rytmu serca – widoczne w zapisie pracy serca (EKG), kołatania serca, wolne lub szybkie bicie serca, wysokie lub niskie ciśnienie tętnicze
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • zapalenie trzustki – może to powodować silny ból w górnej części jamy brzusznej (ból żołądka)
 • przerwanie dopływu tlenu do śledziony (zawał śledziony) – może to powodować silny ból w górnej części jamy brzusznej (ból żołądka)
 • poważne problemy z nerkami – objawy obejmują oddawanie zwiększonej lub zmniejszonej ilości moczu, o innym kolorze niż zwykle
 • wysokie stężenie kreatyniny we krwi – widoczne w badaniach krwi
 • kaszel, czkawka
 • krwawienie z nosa
 • silny ostry ból w klatce piersiowej podczas wdechów (ból opłucnowy)
 • obrzęk węzłów chłonnych (limfadenopatia)
 • osłabienie czucia, dotyczące zwłaszcza skóry
 • drżenie
 • podwyższone lub obniżone stężenie cukru we krwi
 • nieostre widzenie, nadwrażliwość na światło
 • wypadanie włosów (łysienie)
 • owrzodzenia w jamie ustnej
 • dreszcze, ogólne złe samopoczucie
 • bóle, bóle grzbietu lub szyi, bóle ramion lub nóg
 • zatrzymanie wody w organizmie (obrzęki)
 • zaburzenia miesiączkowania (nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych)
 • bezsenność
 • całkowita lub częściowa utrata zdolności mówienia
 • obrzęk ust
 • nietypowe sny lub problemy ze snem
 • problemy z koordynacją lub równowagą
 • zapalenie błon śluzowych
 • zatkany nos
 • trudności w oddychaniu
 • dyskomfort w klatce piersiowej
 • uczucie wzdęcia
 • nudności o nasileniu łagodnym do ciężkiego, wymioty, kurcze mięśni, biegunka, zwykle pochodzenia wirusowego, ból żołądka
 • odbijanie
 • uczucie roztrzęsienia

Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

 • zapalenie płuc – objawy obejmują duszność i odkrztuszanie zabarwionej plwociny
 • wysokie ciśnienie krwi w naczyniach płucnych (nadciśnienie płucne), które może prowadzić do poważnych uszkodzeń płuc i serca
 • problemy dotyczące krwi, takie jak nieprawidłowe wartości parametrów krzepnięcia krwi, przedłużone krwawienia
 • ciężkie reakcje alergiczne, w tym uogólniona wysypka pęcherzykowa i złuszczenie skóry
 • problemy psychiczne, takie jak słyszenie głosów lub widzenie rzeczy, których nie ma
 • omdlenia
 • zaburzenia myślenia lub mowy, nieprawidłowe drżenie, polegające na niekontrolowanych ruchach przede wszystkim rąk, których nie można opanować
 • udar – objawy obejmują ból, osłabienie, drętwienie lub mrowienie w kończynach
 • ubytki lub mroczki w polu widzenia
 • niewydolność serca lub atak serca, który może prowadzić do zatrzymania pracy serca i zgonu, oraz zaburzeń rytmu z nagłym zgonem
 • zakrzepy krwi w nogach (zakrzepica żył głębokich) – objawy obejmują silny ból lub obrzęk nóg
 • zakrzepy krwi w płucach (zatorowość płucna) – objawy obejmują duszność lub ból podczas oddychania
 • krwawienie do żołądka lub jelit – objawy obejmują wymioty krwią lub wydalanie krwi ze stolcem
 • blokada jelit (niedrożność jelit); dotyczy to zwłaszcza jelita krętego. Blokada uniemożliwia przejście treści jelitowej do niższych odcinków przewodu pokarmowego,  objawy obejmują uczucie wzdęcia, wymioty, ciężkie zaparcie, utratę apetytu i skurcze.
 • zespół hemolityczno-mocznicowy – stan charakteryzujący się pękaniem czerwonych krwinek (hemoliza), który może przebiegać z niewydolnością lub bez niewydolności nerek
 • pancytopenia – niski poziom wszystkich rodzajów krwinek (krwinek czerwonych i białych oraz płytek krwi) widoczny w wynikach badań krwi
 • duże fioletowe przebarwienia na skórze (zakrzepowa plamica małopłytkowa)
 • obrzęk twarzy i języka
 • depresja
 • podwójne widzenie
 • ból piersi
 • nieprawidłowa czynność nadnerczy – może to powodować osłabienie, męczenie, utratę apetytu, przebarwienie skóry
 • nieprawidłowa czynność przysadki mózgowej – może to powodować niskie stężenia we
 • krwi niektórych hormonów wpływających na działanie męskich i żeńskich narządów płciowych
 • problemy ze słuchem

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • pseudoaldosteronizm, który może przyczynić się do wysokiego ciśnienia tętniczego krwi z niskim stężeniem potasu (widocznym w badaniu krwi) - dotyczy tylko Posaconazole Stada tabletki
 • niektórzy pacjenci zgłaszali także uczucie splątania po przyjęciu pozakonazolu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Posaconazole Stada należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, należy poinformować jeśli:

 • u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna na inny lek przeciwgrzybiczy (ketokonazol, flukonazol, itrakonazol lub worykonazol)
 • u pacjenta występują obecnie lub występowały schorzenia wątroby (w trakcie przyjmowania leku Posaconazole Stada może być konieczne wykonywanie badań krwi)
 • u pacjenta występuje ciężka biegunka lub wymioty (może to osłabić skuteczność działania leku Posaconazole Stada)
 • u pacjenta w zapisie EKG stwierdza się zaburzenia rytmu serca wskazujące wydłużenie odstępu QTc
 • u pacjenta występuje osłabienie mięśnia sercowego lub niewydolność serca
 • u pacjenta występuje bardzo wolna czynność serca
 • u pacjenta występują zaburzenia rytmu serca
 • u pacjenta występuje nieprawidłowe stężenia potasu, magnezu lub wapnia we krwi
 • pacjent przyjmuje winkrystynę, winblastynę i inne alkaloidy barwinka (leki stosowane w leczeniu chorób nowotworowych)

Jeśli podczas stosowania leku Posaconazole Stada u pacjenta wystąpi ciężka biegunka lub wymioty, należy natychmiast zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki (działanie leku Posaconazole Stada może być nieprawidłowe). 

Dzieci i młodzież

Leku Posaconazole Sandoz nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku 17 lat i młodszych.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Posaconazole Stada a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Posaconazole Stada nie wolno stosować u kobiet w okresie ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej.
Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie stosowania leku Posaconazole Stada.
W przypadku zajścia w ciążę podczas przyjmowania tego leku należy niezwłocznie powiadomić lekarza.

Posaconazole Stada a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Posaconazole Stada nie wolno stosować u kobiet w okresie karmienia piersią.
Pozakonazol (substancja czynna leku Posaconazole Stada) może przenikać do mleka kobiecego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy stosować leku Posaconazole Stada, jeśli pacjent przyjmuje:

 • terfenadynę (stosowaną w leczeniu alergii)
 • astemizol (stosowany w leczeniu uczulenia)
 • cyzapryd (stosowany w leczeniu dolegliwości żołądkowych)
 • pimozyd (stosowany w leczeniu objawów zespołu Touretta i chorób psychicznych)
 • halofantrynę (stosowaną w leczeniu malarii)
 • chinidynę (stosowaną w leczeniu zaburzeń rytmu serca)

Lek Posaconazole Stada może zwiększać stężenie niektórych leków we krwi (co może wpływać na zmianę rytmu serca), do tych leków należą:

 • leki zawierające alkaloidy sporyszu (ergotamina, dihydroergotamina) stosowane w leczeniu migrenowych bólów głowy
  Lek Posaconazole Stada może zwiększać stężenie tych leków we krwi, co może prowadzić do znacznego ograniczenia dopływu krwi do palców dłoni lub stóp i powodować ich uszkodzenie.
 • statyny (symwastatyna, atorwastatyna lub lowastatyna) stosowane w celu obniżenia wysokiego stężenia cholesterol

Poza lekami wymienionymi powyżej są inne leki, których stosowanie wiąże się z ryzykiem wystąpienia zaburzeń rytmu serca.
Ryzyko to może nasilić się, przy jednoczesnym stosowaniu ich z lekiem Posaconazole Stada, dlatego należy zawsze poinformować lekarza o wszystkich stosowanych przez pacjenta lekach (wydawanych na receptę i bez recepty).

Niektóre leki mogą zwiększać ryzyko występowania działań niepożądanych leku Posaconazole Stada poprzez zwiększenie stężenia pozakonazolu we krwi.

Leki, które mogą zmniejszyć skuteczność leku Posaconazole Stada (w wyniku zmniejszenia stężenia leku Posaconazole Stada we krwi):

 • ryfabutyna i ryfampicyna (stosowane w leczeniu pewnych zakażeń)
 • niektóre leki stosowane w profilaktyce lub leczeniu napadów drgawkowych (fenytoina, karbamazepina, fenobarbital lub prymidon)
 • efawirenz i fosamprenawir stosowane w leczeniu zakażenia HIV
 • leki stosowane w celu zmniejszenia wydzielania kwasu w żołądku (cymetydyna i ranitydyna lub omeprazol i podobne leki zwane inhibitorami pompy protonowej)

Lek Posaconazole Stada może prawdopodobnie zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych niektórych leków (w wyniku zwiększenia stężenia tych leków we krwi), do tych leków należą:

 • winkrystyna, winblastyna i inne alkaloidy barwinka (stosowane w leczeniu chorób nowotworowych)
 • cyklosporyna (stosowana podczas lub po operacji przeszczepienia narządu)
 • takrolimus i syrolimus (stosowane podczas/po operacji przeszczepienia narządu)
 • ryfabutyna (stosowana w leczeniu pewnych zakażeń)
 • leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV zwane inhibitorami proteazy (lopinawir i atazanawir przyjmowane jednocześnie z rytonawirem)
 • midazolam, triazolam, alprazolam lub inne benzodiazepiny (stosowane jako leki uspokajające lub rozluźniające mięśnie)
 • diltiazem, werapamil, nifedypina, nisoldypina lub inne tzw. blokery kanału wapniowego (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi)
 • digoksyna (stosowana w leczeniu niewydolności serca)
 • glipizyd lub inne pochodne sulfonylomocznika (stosowane w celu obniżenia wysokiego stężenia cukru we krwi)

Stosowanie leku Posaconazole Stada z jedzeniem i piciem

Lek w postaci zawiesiny doustnej należy przyjmować podczas lub zaraz po spożyciu posiłku, lub preparatu odżywczego.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Posaconazole Stada a alkohol

Brak danych.

Posaconazole Stada a prowadzenie pojazdów

Stosowanie leku Posaconazole Stada może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
Podczas przyjmowania tego leku mogą wystąpić:

 • zawroty głowy
 • senność lub zaburzenia ostrości wzroku

Jeśli takie objawy wystąpią, nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, należy zgłosić się do lekarza.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Posaconazole Stada?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie należy przechowywać w lodówce ani zamrażać (Posaconazole Stada zawiesina doustna)
 • jeśli po 30 dniach po pierwszym otwarciu butelki pozostanie pewna ilość zawiesiny, nie należy jej stosować (Posaconazole Stada zawiesina doustna)

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego