Kategorie

Posaconazole Teva (Posaconazolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Posaconazole Teva?

Lek Posaconazole Teva zawiera lek o nazwie pozakonazol, który należy do grupy leków przeciwgrzybiczych. Lek ten stosowany jest w zapobieganiu i leczeniu wielu rodzajów zakażeń wywołanych przez grzyby.

Podstawowe informacje

NazwaPosaconazole Teva
Nazwa międzynarodowaPosaconazolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Zawiesina doustna

 • 40 mg/ ml

Tabletki dojelitowe

 • 100 mg
PostaćTabletki dojelitowe, Zawiesina doustna
Skład - substancja czynna

Pozakonazol

Skład - substancje pomocnicze

Zawiesina doustna:

 • jednowodny kwas cytrynowy
 • bezwodny cytrynian monosodu
 • benzoesan sodu (E 211)
 • laurylosiarczan sodu
 • 30% emulsja symetykonu (zawierająca symetykon, metylocelulozę, kwas sorbinowy i wodę oczyszczoną)
 • glicerol
 • guma ksantan
 • ciekła glukoza
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • aromat wiśniowy (PHL-142355)
 • woda oczyszczona

Tabletki dojelitowe:

 • kwas metakrylowy i kopolimer akrylanu etylu (1:1) (Typ B)
 • cytrynian trietylu
 • ksylitol
 • hydroksypropyloceluloza
 • galusan propylu
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • sodowa kroskarmeloza
 • stearylofumaran sodu
 • alkohol poliwinylowy
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • makrogol 3350
 • talk
 • żółty tlenek żelaza (E172)
Dostępne opakowania
 • 105 ml zawiesiny doustnej
 • 24 tabletek dojelitowych
 • 60 tabletek dojelitowych
 • 96 tabletek dojelitowych
Działanie / właściwości

Przeciwgrzybicze

Zastosowanie
 • zakażenia wywołane przez gatunki z rodzaju Aspergillus
 • zakażeń wywołanych przez gatunki z rodzaju Fusarium
 • zakażenia wywołane przez grzyby i zwanych chromoblastomikozą i grzybniakiem, które nie reagują na leczenie itrakonazolem lub w przypadku, gdy leczenie itrakonazolem musi być przerwane
 • zakażenia wywołane przez grzyby zwane Coccidioides
 • nieleczone wcześniej zakażenia jamy ustnej i gardła (znanych jako pleśniawki), spowodowane przez grzyby zwane Candida
Przeciwwskazania
 • uczulenie na pozakonazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jednoczesne stosowanie: terfenadynę, astemizol, cyzapryd, pimozyd, halofantrynę, chinidynę lub wszelkie leki zawierające alkaloidy sporyszu, takie jak ergotamina lub dihydroergotamina, lub statyny, takie jak symwastatyna, atorwastatyna lub lowastatyna
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • reakcja uczuleniowa na inne leki przeciwgrzybicze, takie jak ketokonazol, flukonazol, itrakonazol lub worykonazol
 • problemy z wątrobą
 • ciężka biegunka lub wymioty, ponieważ te dolegliwości mogą osłabić skuteczność działania tego leku
 • nieprawidłowości w zapisie rytmu serca (EKG), które wskazują na wydłużenie odstępu QTc
 • osłabienie mięśnia sercowego lub niewydolność serca
 • bardzo wolna czynność serca
 • zaburzenia rytmu serca
 • zaburzenia związane ze stężeniem potasu, magnezu lub wapnia we krwi
 • przyjmowanie winkrystyny, winblastyny i innych alkaloidów barwinka (stosowanych w leczeniu raka)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • zmiana stężenia elektrolitów we krwi wykazana w badaniach krwi – do jej objawów zalicza się uczucie dezorientacji lub osłabienie
 • nieprawidłowe czucie skórne, w tym uczucie drętwienia, mrowienia, świądu, gęsiej skórki, kłucia lub pieczenia
 • ból głowy
 • niski poziom potasu wykazany w badaniach krwi
 • niski poziom magnezu wykazany w badaniach krwi
 • wysokie ciśnienie tętnicze
 • utrata apetytu, ból żołądka lub rozstrój żołądka, gazy, suchość w jamie ustnej, zaburzenia odczuwania smaku
 • zgaga (uczucie pieczenia w klatce piersiowej i gardle)
 • wykazane w badaniach krwi zmniejszenie liczby neutrofili, czyli rodzaju białych krwinek (neutropenia), które może zwiększyć podatność na zakażenia
 • gorączka
 • uczucie osłabienia, zawroty głowy, zmęczenie lub senność
 • wysypka
 • świąd
 • zaparcie
 • dyskomfort w odbytnicy
Nie łączyć z
 • terfenadyną
 • astemizolem
 • cyzaprydem 
 • pimozydem 
 • halofantryną 
 • chinidyną
 • alkaloidami sporyszu
 • statynami
 • ryfabutyną i ryfampicyną
 • pochodnumi sulfonylomocznika
Ciąża

Nie należy stosować leku w ciąży, chyba że tak zaleci lekarz. 

Karmienie piersią

Nie wolno karmić niemowlęcia piersią w trakcie przyjmowania leku, ponieważ niewielkie ilości leku mogą przenikać do pokarmu kobiecego.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci (w wieku 17 lat i młodszych).

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas przyjmowania leku mogą wystąpić takie objawy, jak zawroty głowy, senność lub niewyraźne widzenie, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów, posługiwania się narzędziami lub obsługiwania maszyn. 

Działanie i właściwości

Jak działa lek Posaconazole Teva?

Lek Posaconazole Teva ten działa przez zabicie lub zahamowanie wzrostu grzybów, które mogą powodować zakażenia u ludzi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Posaconazole Teva?

Lek Posaconazole Teva stosuje się w:

 • zakażeniach wywołanych przez gatunki z rodzaju Aspergillus, które nie reagują na leki przeciwgrzybicze: amfoterycynę B lub itrakonazol, lub w przypadku, gdy leczenie tymi lekami musi być przerwane; • zakażeń wywołanych przez gatunki z rodzaju Fusarium, które nie reagują na amfoterycynę B, lub w przypadku, gdy leczenie amfoterycyną B musi być przerwane
 • zakażeniach wywołanych przez grzyby i zwanych chromoblastomikozą i grzybniakiem, które nie reagują na leczenie itrakonazolem lub w przypadku, gdy leczenie itrakonazolem musi być przerwane
 • zakażeniach wywołanych przez grzyby zwane Coccidioides, które nie reagują na jeden lub więcej z następujących leków: amfoterycynę B, itrakonazol lub flukonazol, lub w przypadku, gdy leczenie tymi lekami musi być przerwane
 • nieleczonych wcześniej zakażeniach jamy ustnej i gardła (znanych jako pleśniawki), spowodowanych przez grzyby zwane Candida

Lek może być również stosowany profilaktycznie w celu zapobieżenia zakażeniom grzybiczym u dorosłych, u których istnieje wysokie ryzyko rozwoju takich zakażeń, np.:

 • u pacjentów, u których układ odpornościowy jest osłabiony w wyniku chemioterapii stosowanej z powodu ostrej białaczki szpikowej lub zespołu mielodysplastycznego
 • u pacjentów stosujących wysokodawkową terapię immunosupresyjną po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych szpiku

Dawkowanie

Jak stosować lek Posaconazole Teva?

Ten lek należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zawiesina doustna

Jeżeli jest to możliwe, pozakonazol należy przyjmować podczas spożywania albo natychmiast po spożyciu posiłku lub preparatu odżywczego.

Przed podaniem zawiesinę doustną należy dokładnie wymieszać, wstrząsając ją przez 5 – 10 sekund.

Leczenie opornych zakażeń grzybiczych (inwazyjnej aspergilozy, fuzariozy, chromoblastomikozy/ grzybniaka,kokcydioidomikozy):

Zalecana dawka wynosi 200 mg (jedna miarka 5 ml) cztery razy na dobę. Jeśli lekarz tak zaleci, można stosować alternatywnie 400 mg (10 ml) dwa razy na dobę podczas spożywania lub zaraz po spożyciu posiłku lub preparatu odżywczego.

Pierwsze leczenie pleśniawek

Pierwszego dnia leczenia 200 mg (1 miarka 5 ml) raz na dobę. W kolejne dni 100 mg (2,5 ml) raz na dobę.

Zapobieganie poważnym zakażeniom grzybiczym

200 mg (1 miarka 5 ml) 3 razy na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zażycia zbyt dużej dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia.

Pominięcie zastosowania leku

W razie pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie kontynuować leczenie zgodnie z ustaleniami. Jednakże, jeśli do przyjęcia kolejnej dawki pozostało niewiele czasu, należy przyjąć dawkę leku zgodnie z ustaleniami. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Tabletki dojelitowe

Zazwyczaj przyjmuje się dawkę wynoszącą 300 mg (trzy tabletki po 100 mg) dwa razy na dobę w pierwszym dniu leczenia, a następnie 300 mg (trzy tabletki po 100 mg) raz na dobę. Czas leczenia może zależeć od rodzaju zakażenia i lekarz może go indywidualnie dostosować u poszczególnych pacjentów. Nie wolno samodzielnie zmieniać dawki leku ani schematu leczenia bez wcześniejszego uzgodnienia z lekarzem.

Sposób przyjmowania leku:

 • tabletki należy połykać w całości popijając wodą
 • tabletek nie wolno rozgniatać, żuć, dzielić ani rozpuszczać
 • tabletki można przyjmować podczas posiłków lub niezależnie od nich

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku podejrzewania przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do szpitala.

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe. Jednak jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i powrócić do normalnego schematu stosowania leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Posaconazole Teva?

Leku Posaconazole Teva nie należy stosować, jeśli u pacjenta stwierdzono:

 • uczulenie na pozakonazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jednoczesne stosowanie: terfenadynę, astemizol, cyzapryd, pimozyd, halofantrynę, chinidynę lub wszelkie leki zawierające alkaloidy sporyszu, takie jak ergotamina lub dihydroergotamina, lub statyny, takie jak symwastatyna, atorwastatyna lub lowastatyna

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Posaconazole Teva może wywoływać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych działań niepożądanych, ponieważ może być potrzebna natychmiastowa pomoc medyczna:

 • nudności lub wymioty, biegunka
 • objawy niewydolności wątroby: zażółcenie skóry lub twardówek (białkówek) oczu, nietypowo ciemna barwa moczu lub jasne zabarwienie stolca, nudności występujące bez przyczyny, dolegliwości żołądkowe, utrata apetytu, nietypowe zmęczenie lub osłabienie, wzrost aktywności enzymów wątrobowych wykazany w badaniach krwi
 • reakcja alergiczna

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • zmiana poziomu soli we krwi wykazana w badaniach krwi: do jej objawów zalicza się uczucie dezorientacji lub osłabienie
 • nieprawidłowe czucie skórne, w tym uczucie drętwienia, mrowienia, świądu, gęsiej skórki, kłucia lub pieczenia
 • ból głowy
 • niski poziom potasu wykazany w badaniach krwi
 • niski poziom magnezu wykazany w badaniach krwi
 • wysokie ciśnienie tętnicze
 • utrata apetytu, ból żołądka lub rozstrój żołądka, gazy, suchość w jamie ustnej, zaburzenia odczuwania smaku
 • zgaga (uczucie pieczenia w klatce piersiowej i gardle)
 • wykazane w badaniach krwi zmniejszenie liczby neutrofili, czyli białych krwinek (neutropenia), które może zwiększyć podatność na zakażenia
 • gorączka
 • uczucie osłabienia, zawroty głowy, zmęczenie lub senność
 • wysypka
 • świąd
 • zaparcie
 • dyskomfort w odbytnicy

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób):

 • niedokrwistość – do jej objawów zalicza się bóle głowy, uczucie zmęczenia lub zawroty głowy, duszność lub zblednięcie skóry oraz niski poziom hemoglobiny wykazany w badaniach krwi
 • wykazane w badaniach krwi zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), które może prowadzić do występowania krwawień
 • wykazane w badaniach krwi zmniejszenie liczby leukocytów, czyli rodzaju białych krwinek (leukopenia), które może zwiększyć podatność na zakażenia
 • zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych, czyli rodzaju białych krwinek (eozynofilia), które może mieć związek ze stanem zapalnym
 • zapalenie naczyń krwionośnych
 • zaburzenia rytmu serca
 • drgawki
 • uszkodzenie nerwów (neuropatia)
 • nieprawidłowy rytm serca wykazany w zapisie EKG, kołatanie serca, spowolnione lub przyspieszone bicie serca, podwyższone lub obniżone ciśnienie krwi
 • obniżone ciśnienie krwi
 • zapalenie trzustki, które może powodować silny ból brzucha
 • niedotlenienie śledziony (zawał śledziony) – może to powodować silny ból brzucha
 • poważne zaburzenia czynności nerek – do ich objawów zalicza się zmniejszenie lub zwiększenie ilości moczu, albo zmianę barwy moczu
 • wysoki poziom kreatyniny w moczu wykazany w badaniach krwi
 • kaszel, czkawka
 • krwawienia z nosa
 • silny i ostry ból w klatce piersiowej pojawiający się podczas wdechu (ból opłucnowy)
 • powiększenie węzłów chłonnych (limfadenopatia)
 • osłabienie czucia, zwłaszcza skórnego
 • drżenie
 • podwyższenie lub obniżenie poziomu cukru we krwi
 • niewyraźne widzenie, nadwrażliwość na światło
 • wypadanie włosów (łysienie)
 • owrzodzenie jamy ustnej
 • dreszcze, ogólne złe samopoczucie
 • dolegliwości bólowe, ból pleców lub szyi, ból ramion i nóg
 • zatrzymanie wody w organizmie (obrzęki)
 • zaburzenia miesiączkowania (nieprawidłowe krwawienia z pochwy)
 • trudność w zasypianiu (bezsenność)
 • częściowa lub całkowita utrata zdolności mówienia
 • obrzęk jamy ustnej
 • dziwaczne sny lub problemy ze snem
 • zaburzenia koordynacji lub równowagi
 • zapalenie błon śluzowych
 • zatkany nos
 • trudności z oddychaniem
 • dyskomfort w klatce piersiowej
 • wzdęcia
 • łagodne do nasilonych nudności, wymioty, kurcze brzucha i biegunka, zwykle spowodowane wirusem, ból brzucha
 • odbijanie się
 • uczucie niepokoju ruchowego

Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 osób):

 • zapalenie płuc – do jego objawów można zaliczyć duszność i odpluwanie wydzieliny o zmienionej barwie
 • wysokie ciśnienie krwi w naczyniach krwionośnych płuc (nadciśnienie płucne), które może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia płuc i serca
 • zaburzenia krwi, takie jak nietypowe krzepnięcie krwi lub wydłużenie czasu krwawienia
 • ciężkie reakcje alergiczne, w tym rozległa wysypka pęcherzowa i złuszczanie się skóry
 • zaburzenia psychiczne, takie jak słyszenie głosów i widzenie nieistniejących rzeczy
 • omdlenia
 • problemy z myśleniem lub mówieniem, gwałtowne, niekontrolowane ruchy kończyn, zwłaszcza rąk
 • udar mózgu – do jego objawów można zaliczyć ból, osłabienie, drętwienie lub mrowienie kończyn
 • pojawienie się ubytku lub mroczka (ciemnej plamy) w polu widzenia
 • niewydolność serca lub zawał serca, który może prowadzić do zatrzymania akcji serca i śmierci, zaburzenia rytmu serca powodujące nagły zgon
 • obecność skrzeplin krwi w naczyniach kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich) – do jej objawów można zaliczyć silny ból lub obrzęki nóg
 • obecność skrzeplin krwi w naczyniach płuc (zatorowość płucna) – do jej objawów można zaliczyć duszność lub ból w czasie oddychania
 • krwawienie z żołądka lub jelit – do jego objawów można zaliczyć krwawe wymioty lub obecność krwi w stolcu
 • niedrożność jelit, a zwłaszcza jelita krętego. Niedrożność uniemożliwia przesuwanie się zawartości jelit do dolnego odcinka przewodu pokarmowego (jelita grubego). Do jej objawów można zaliczyć uczucie wzdęcia, wymioty, ciężkie zaparcie, utratę apetytu i skurcze jelit
 • zespół hemolityczno - mocznicowy, w którym dochodzi do rozpadu czerwonych krwinek (hemolizy). Może mu towarzyszyć niewydolność nerek
 • pancytopenia, czyli zmniejszenie liczby wszystkich krwinek (krwinek białych, czerwonych i płytek krwi) wykazane w badaniach krwi
 • duże fioletowe wylewy pod skórą (zakrzepowa plamica małopłytkowa)
 • obrzęk twarzy lub języka
 • depresja
 • podwójne widzenie
 • ból piersi
 • zaburzenia czynności nadnerczy, które mogą powodować osłabienie, zmęczenie, utratę apetytu, zmiany zabarwienia skóry
 • zaburzenia czynności przysadki, które mogą powodować obniżenie poziomu niektórych hormonów we krwi wpływających na czynność męskich lub żeńskich narządów płciowych
 • problemy ze słuchem

Niektórzy pacjenci zgłaszali również uczucie dezorientacji po przyjęciu leku Posaconazole Teva występowania tego objawu nie jest znana.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Posaconazole Teva należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, należy poinformować jeśli u pacjenta występują:

 • reakcje uczuleniowe na inne leki przeciwgrzybicze, takie jak ketokonazol, flukonazol, itrakonazol lub worykonazol
 • problemy z wątrobą
 • ciężkie biegunki lub wymioty, ponieważ te dolegliwości mogą osłabić skuteczność działania tego leku
 • nieprawidłowości w zapisie rytmu serca (EKG), które wskazują na wydłużenie odstępu QTc
 • osłabienie mięśnia sercowego lub niewydolność serca
 • bardzo wolne czynności serca
 • zaburzenia rytmu serca
 • zaburzenia związane ze stężeniem potasu, magnezu lub wapnia we krwi
 • stosowanie winkrystyny, winblastyny i innych alkaloidów barwinka (stosowanych w leczeniu raka)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Posaconazole Teva a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Posaconazole Teva w ciąży, chyba że tak zaleci lekarz. Kobiety, w wieku rozrodczym, powinny stosować skuteczną antykoncepcję podczas przyjmowania tego leku. W przypadku zajścia w ciążę podczas przyjmowania leku Posaconazole Teva należy niezwłocznie powiadomić lekarza.

Posaconazole Teva a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno karmić niemowlęcia piersią w trakcie przyjmowania leku Posaconazole Teva, ponieważ niewielkie ilości leku mogą przenikać do pokarmu kobiecego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy stosować leku Posaconazole Teva, jeśli pacjent przyjmuje:

 • terfenadynę (stosowaną w leczeniu uczulenia)
 • astemizol (stosowany w leczeniu uczulenia)
 • cyzapryd (stosowany w leczeniu dolegliwości żołądkowych)
 • pimozyd (stosowany w leczeniu objawów zespołu Touretta i chorób psychicznych)
 • halofantrynę (stosowaną w leczeniu malarii)
 • chinidynę (stosowaną w leczeniu zaburzeń rytmu serca)

Lek Posaconazole Teva może zwiększać stężenie leków we krwi (co może wpływać na zmianę rytmu serca), do tych leków należą:

 • leki zawierające alkaloidy sporyszu (ergotamina, dihydroergotamina) stosowane w leczeniu migrenowych bólów głowy
  Lek Posaconazole Teva może zwiększać stężenie tych leków we krwi, co może prowadzić do znacznego ograniczenia dopływu krwi do palców dłoni lub stóp i powodować ich uszkodzenie.
 • statyny (symwastatyna, atorwastatyna lub lowastatyna) stosowane w celu obniżenia wysokiego stężenia cholesterolu

Nie należy stosować leku Posaconazole Teva, jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta. W razie wątpliwości, przed zastosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Poza lekami wymienionymi powyżej są inne leki, których stosowanie wiąże się z ryzykiem wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Ryzyko to może nasilić się, przy jednoczesnym stosowaniu ich z lekiem Posaconazole Teva, dlatego należy zawsze poinformować lekarza o wszystkich stosowanych lekach (wydawanych na receptę i bez recepty).

Leki, które mogą zmniejszyć skuteczność leku Posaconazole Teva (w wyniku zmniejszenia stężenia leku Posaconazole Teva we krwi):

 • ryfabutyna i ryfampicyna (stosowane w leczeniu pewnych zakażeń)
 • niektóre leki stosowane w profilaktyce lub leczeniu napadów drgawkowych (fenytoina, karbamazepina, fenobarbital lub prymidon)
 • efawirenz i fosamprenawir stosowane w leczeniu zakażenia HIV
 • leki stosowane w celu zmniejszenia wydzielania kwasu w żołądku (cymetydyna i ranitydyna lub omeprazol i podobne leki zwane inhibitorami pompy protonowej)

Lek Posaconazole Teva może prawdopodobnie zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych niektórych leków (w wyniku zwiększenia stężenia tych leków we krwi), do tych leków należą:

 • winkrystyna, winblastyna i inne alkaloidy barwinka (stosowane w leczeniu chorób nowotworowych)
 • cyklosporyna (stosowana podczas lub po operacji przeszczepienia narządu)
 • takrolimus i syrolimus (stosowane podczas/po operacji przeszczepienia narządu)
 • ryfabutyna (stosowana w leczeniu pewnych zakażeń)
 • leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV zwane inhibitorami proteazy (lopinawir i atazanawir przyjmowane jednocześnie z rytonawirem)
 • midazolam, triazolam, alprazolam lub inne benzodiazepiny (stosowane jako leki uspokajające lub rozluźniające mięśnie)
 • diltiazem, werapamil, nifedypina, nisoldypina lub inne tzw. blokery kanału wapniowego (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi)
 • digoksyna (stosowana w leczeniu niewydolności serca)
 • glipizyd lub inne pochodne sulfonylomocznika (stosowane w celu obniżenia wysokiego stężenia cukru we krwi)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Posaconazole Teva a alkohol

Brak danych.

Posaconazole Teva a prowadzenie pojazdów

Podczas przyjmowania leku Posaconazole Teva mogą wystąpić takie objawy, jak zawroty głowy, senność lub niewyraźne widzenie, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów, posługiwania się narzędziami lub obsługiwania maszyn. W takim przypadku nie wolno prowadzić pojazdów, posługiwać się żadnymi narzędziami ani obsługiwać żadnych maszyn i należy zwrócić się do lekarza.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Posaconazole Teva?

Zawiesina doustna

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie zamrażać
 • jeśli po 30 dniach po pierwszym otwarciu butelki pozostanie pewna ilość zawiesiny, nie należy jej stosować

Tabletki dojelitowe

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego