Kategorie

Primadex (Dexamethasonum + Neomycini sulfas + Polymyxini B sulfas)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Primadex?

Lek Primadex zawiera dwa antybiotyki: siarczan neomycyny i siarczan polimyksyny B oraz kortykosteroid - deksametazon. Krople stosowane są w stanach zapalnych oczu, w których prawdopodobieństwo wystąpienia zakażenia bakteryjnego jest wysokie.

Podstawowe informacje

NazwaPrimadex
Nazwa międzynarodowaDexamethasonum + Neomycini sulfas + Polymyxini B sulfas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

(1 mg + 3500 j. m. + 6000 j.m.)/ ml

PostaćKrople do oczu, zawiesina
Skład - substancja czynna
 • deksametazon
 • siarczan neomycyny
 • siarczan polimyksyny B
Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek sodu
 • polisorbat 20
 • roztwór chlorku benzalkoniowego
 • hypromeloza
 • kwas solny i (lub) wodorotlenek sodu (do ustalenia pH)
 • woda wysokooczyszczona
Dostępne opakowania

1 butelka 5 ml

Działanie / właściwości
 • przeciwbakteryjne
 • przeciwzapalne
 • przeciwuczuleniowe
 • przeciwświądowe
Zastosowanie

Leczenie chorób zapalnych oczu ze współwystępującym zakażeniem

Przeciwwskazania
 • uczulenie na deksametazon, siarczan neomycyny lub inne antybiotyki aminoglikozydowe, siarczan polimyksyny B lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • choroby rogówki i spojówki wywołane przez wirusy (np. Herpes simplex)
 • grzybica oczu
 • gruźlica oczu
 • nieleczone bakteryjne zakażenie oczu
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe (jaskra)
 • wystąpienie świądu powiek, obrzęku, zaczerwienienia oka
 • długotrwałe stosowanie leku
 • nieostre widzenie lub zaburzenia widzenia
 • stosowanie soczewek kontaktowych
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • dyskomfort - przemijające pieczenie lub kłucie po zastosowaniu leku
Nie łączyć z
 • rytonawirem
 • kobicystatem
Ciąża

Lek może być stosowany w ciąży wyłącznie, gdy według lekarza korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Lek nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Przez krótki czas po aplikacji lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Primadex?

Primadex to krople do oczu w postaci zawiesiny, które zawierają dwa antybiotyki oraz kortykosteroid. Siarczan neomycyny i siarczan polimyksyny B działają przeciwbakteryjnie wobec większości bakterii chorobotwórczych Gram - dodatnich (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis) i Gram - ujemnych (Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella/ Enterobacter spp, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescen) najczęściej powodujących zakażenia oka. Deksametazon, trzeci składnik leku, wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwuczuleniowe oraz przeciwświądowe.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Primadex?

Lek Primadex stosuje się w leczeniu chorób zapalnych oczu, w których podejrzewa się lub istnieje ryzyko wystąpienia zakażenia o etiologii bakteryjnej.

Dawkowanie

Jak stosować lek Primadex?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • zakażenia o łagodnym przebiegu: zazwyczaj 1 lub 2 krople do oka maksymalnie do 6 razy na dobę
 • zakażenia o ciężkim przebiegu: zazwyczaj 1 lub 2 krople do oka co godzinę do uzyskania poprawy, po czym stopniowo zmniejsza się dawkę

Przed każdym użyciem należy wstrząsnąć butelkę, a w trakcie stosowania należy unikać dotykania końcówką kroplomierza do oka lub innych powierzchni.

Po aplikacji leku wskazane jest delikatne uciskanie wewnętrznego kącika oka.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Primadex

Nie należy stosować wiekszych dawek leku ani zwiekszać częstotliwości zaleconej przez lekarza. W razie zaaplikowania za duzej ilości leku, oko należy przepłukać letnią wodą.

Pominięcie zastosowania leku Primadex

Pominietą dawkę należy zaaplikować możliwie najszybciej, chyba że zbliża się pora kolejnej dawki. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Primadex?

Nie należy stosować leku Primadex w przypadku:

 • uczulenia na deksametazon, siarczan neomycyny lub inne antybiotyki aminoglikozydowe, siarczan polimyksyny B lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • chorób rogówki i spojówki wywołanych przez wirusy (np. Herpes simplex)
 • grzybicy oczu
 • gruźlicy oczu
 • nieleczonego ropnego zakażenia oczu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Primadex może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Częste (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • dyskomfort - przemijające pieczenie lub kłucie po zastosowaniu leku

Niezbyt częste (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • alergiczne reakcje nadwrażliwości
 • świad oka
 • zwiększone ciśnienie w oku
 • zaczerwienienie, przekrwienie oka
 • nasilone łzawienie
 • obrzęk i świąd powiek
 • punkcikowe zapalenie rogówki

Częstość nieznana:

 • jaskra z uszkodzeniem nerwu wzrokowego
 • ubytki pola widzenia
 • nieostre widzenie
 • powstanie tylnej zaćmy podtorebkowej
 • nasilony wzrost owłosienia na ciele, zwłaszcza u kobiet
 • osłabienie mięśni, utrata masy mięśniowej
 • fioletowe rozstępy na skórze
 • zwiększone ciśnienie krwi
 • nieregularne miesiączki lub brak miesiączki
 • zmiany ilości białka i wapnia w organizmie
 • zahamowanie wzrostu u dzieci i młodzieży
 • zespół Cushinga (obrzęk i zwiększenie masy ciała, zwłaszcza na tułowiu i twarzy)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podczas stosowania leku należy zachować szczególną ostrożność:

 • w przypadku wysokiego ciśnienia wewnątrzgałkowego, które jest objawem jaskry
 • jeśli wystąpi świąd powiek, obrzęk, zaczerwienienie oka
 • jeśli wystąpi nieostre widzenie lub zaburzenia widzenia, wkazany jets kontakt z lekarzem

Długotrwałe stosowanie leku może zwiększać podatność oka na zakażenia i hamować proces gojenia oka. Ponadto może powodować nadciśnienie oczne i/ lub jaskrę, a w konsekwencji uszkodzenie nerwu wzrokowego czy rozwój tylkej zaćmy podtorebkowej.

W przypadku przerwania długotrwałego lub intensywnego leczenia może dojść do zahamowania czynności nadnerczy i wystąpienia zespołu Cushinga. Jeżeli pacjent zaobserwuje obrzęk lub zwiększenie masy ciała, zwłaszcza na tyłowiu lub twarzy, powinien skontaktować się z lekarzem.

Chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienie oczu oraz odbarwiać miękkie soczewki kontaktowe. Przed aplikacją leku należy zdjąć soczewki i ponownie je założyć po upływie 15 minut.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Primadex a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dopuszcza się stosowanie leku w czasie ciąży wyłącznie w sytuacji, gdy według lekarza korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu.

Primadex a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Primadex nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią ze względu na możliwość przenikania niewielkich ilości substancji czynnych do mleka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Niektóre leki mogą zwiększać ilość deksametazonu we krwi, dotyczy to:

 • rytonawiru
 • kobicystatu

Jeżeli pacjent stosuje inne preparaty do oczu należy zachować 10 - 15 minutową przerwę przed aplikacją kolejnego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Primadex a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem a alkoholem.

Primadex a prowadzenie pojazdów

Lek może wywołać krótkotrwałe niewyraźne widzenie. Do momentu ustąpienia objawu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Primadex?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25oC
 • po pierwszym otwarciu lek można stosować przez 4 tygodnie

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego