Kategorie

Prinivil (Lisinoprilum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Prinivil?

Lek Prinivil zawiera substancję czynną lizynopryl, która należy do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny. Lek ten obniża ciśnienie tętnicze krwi oraz zmniejsza objawy niewydolności serca.

Podstawowe informacje

NazwaPrinivil
Nazwa międzynarodowaLisinoprilum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
 • 20 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Lizynopryl

Skład - substancje pomocnicze
 • mannitol
 • wodorofosforan wapnia jednowodny
 • skrobia kukurydziana
 • skrobia żelowana
 • stearynian magnezu
 • tlenek żelaza żółty (dawki 10 mg i 20 mg)
 • tlenek żelaza czerwony (dawka 20 mg)
Dostępne opakowania

28 tabletek

Działanie / właściwości
 • przeciwnadciśnieniowe
 • zmniejszenie objawów niewydolności serca
Zastosowanie
 • nadciśnienie tętnicze samoistne i naczynio-nerkowe
 • niewydolność serca
 • hemodynamicznie stabilni pacjenci we wczesnej fazie zawału serca (pierwsze 24 godziny) w celu zapobiegania rozwojowi dysfunkcji lewej komory i niewydolności serca
 • pacjenci z cukrzycą i nadciśnieniem oraz współistniejącymi powikłaniami ze strony nerek z mikroalbuminurią
Przeciwwskazania
 • uczulenie na lizynopryl lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • obrzęk naczynioruchowy objawiający się obrzękiem twarzy, warg, języka i/lub gardła, utrudnieniem połykania i oddychania występujący kiedykolwiek podczas przyjmowania leków z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny
 • dziedziczny lub samoistny obrzęk naczynioruchowy
 • ciąża lub karmienie piersią
 • cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek oraz jednoczesne leczenie nadciśnienia krwi lekiem aliskiren
 • przyjmowanie leku zawierającego inhibitor neprylizyny, np. sakubitrylu
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przyjmowanie innych leków przeciwnadciśnieniowych, zwłaszcza leków z grupy antagonistów receptora angiotensyny II, aliskirenu
 • przyjmowanie leków moczopędnych
 • przyjmowanie preparatów zwiększajacych ilość potasu
 • choroba niedokrwienna serca lub znaczne zwężenie tętnic zaopatrujących mózg
 • dializoterapia
 • odczulanie jadem owadów błonkoskrzydłych
 • zaplanowany zabieg chirurgiczny pod znieczuleniem ogólnym
 • nadmierne obniżenie ciżnienia krwi zwłąszcza na początku stosowania leku Prinivil
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • biegunka
 • wymioty
 • zaburzenia czynności nerek
 • kaszel
 • zawroty głowy związane z nagłym obniżeniem ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania (objawy ortostatyczne)
Nie łączyć z
 • lekami z grupy antagonistów receptora angiotensyny II
 • aliskirenem
 • innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi
 • diuretykami
 • preparatami zawierajacymi potas
 • lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy
 • litem
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu bólu i chorób stawów
 • temsyrolimusem, syrolimusem, ewerolimusem
 • lekami zawierającymi inhibitor neprylizyny (np. sakubitrylem)
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Prinivil w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Należy omówić z lekarzem zastosowanie leku Prinivil w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Prinivil u dzieci poniżej 6 roku życia lub u dzieci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Prinivil może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Prinivil?

Lek Prinivil zawiera substancję czynną lizynopryl, która należy do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny. Lizynopryl hamuje enzym konwertazę angiotensyny odpowiedzialny za przekształcanie angiotensyny I w angiotensynę II, co powoduje zmniejszenie wydzielania aldosteronu, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów z nadciśnieniem oraz zmniejszenie objawów niewydolności serca.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Prinivil?

Lek Prinivil stosowany jest w leczeniu:

 • nadciśnienia tętniczego samoistnego i naczynio-nerkowego w monoterapii lub w połączeniu z innymi lekami
 • niewydolności serca w monoterapii lub w połączeniu z innymi lekami moczopędnymi i glikozydami naparstnicy
 • hemodynamicznie stabilnych pacjentów we wczesnej fazie zawału serca (w pierwszych 24 godzinach) w celu zapobiegania rozwoju dysfunkcji lewej komory i niewydolności serca
 • pacjentów z cukrzycą i nadciśnieniem oraz współistniejącymi powikłaniami ze strony nerek z mikroalbuminurią

Dawkowanie

Jak stosować lek Prinivil?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nadciśnienie samoistne:

 • zazwyczaj zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę
 • dawka podtrzymująca to 20 mg na dobę
 • maksymalna jednorazowa dawka dobowa to 80 mg
 • u pacjenów stosujących leki moczopędne lekarz powinien odstawić lub zmniejszyć dawki tych leków 2-3 dni przed rozpoczęciem stosowania leku Prinivil, a dawka początkowa powinna wynosic 5 mg

Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe:

 • dawka początkowa wynosi od 2,5 mg do 5 mg na dobę
 • lekarz moze następnie zwiększać dawkę

Niewydolność serca

 • dawka początkowa to 2,5 mg na dobę
 • dawka postrzymująca wynosi od 5 mg do 20 mg na dobę

Ostra faza zawału serca

 • w ciągu 24 godzin od wystąpienia zawału serca lekarz powinein zalecić pierwszą dawkę leku wynoszącą 5 mg
 • po kolejnych 24 godzinach należy przyjać kolejną dawkę 5 mg, a po następnych 24 godzinach 10 mg
 • następnie należy kontynuować leczenie dawką 10 mg przez 6 tygodni

Pacjenci z nefropatią cukrzycową:

 • dawka początkowa to 10 mg
 • dawka podtrzymująca powinna być stopniowo zwiększana do wartości, która pozwala obniżyć ciśnienie krwi w pozycji siedzącej do wartości obecnie zalecanych u pacjentów

Pacjenci z niewydolnością nerek:

 • dla pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkę leku określa się na podstawie wartości klirensu kreatyniny
 • dla wartości pomiędzy 70 a 30 ml/ min dawka początkowa wynosi 5 - 10 mg/ dobę
 • dla wartości pomiędzy 30 a 10 ml/ min dawka początkowa wynosi 2,5 - 5 mg/ dobę
 • dla wartości poniżej 10 ml/ min dawka początkowa wynosi 2,5 mg/ dobę
 • następnie lekarz stopniowo zwiększa dawkę do maksymalnie 40 mg

Dzieci w wieku od 6 do 16 lat z nadciśnieniem tętniczym:

 • dawka leku określana jest przez lekarza w zależności od masy ciała dziecka
 • dla dzieci o masie ciała od 20 do 50 kg zalecana dawka początkowa to 2,5 mg raz na dobę
 • dla dzieci o masie ciała powyżej 50 kg zalecana dawka początkowa to 5 mg raz na dobę

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Prinivil:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Prinivil, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Przedawkowanie może prowadzić do obniżenia ciśnienia tętniczego i związanych z tym zawrotów głowy.

Pominięcie zastosowania leku Prinivil:

Nie należy przyjmować dodatkowej dawki leku. Następnego dnia należy powrócić do regularnego stosowania leku. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek watpliwości związanych ze stosowaniem leku Prinivil należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Prinivil?

Nie należy stosować leku Prinivil w przypadku:

 • uczulenia na lizynopryl lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • obrzęku naczynioruchowego objawiającego się obrzękiem twarzy, warg, języka i/lub gardła, utrudnieniem połykania i oddychania występującego kiedykolwiek podczas przyjmowania leków z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny
 • dziedzicznego lub samoistnego obrzęku naczynioruchowego
 • ciąży lub karmienia piersią
 • cukrzycy lub zaburzenia czynności nerek oraz jednoczesnego leczenia nadciśnienia krwi lekiem aliskiren
 • przyjmowania leku zawierającego inhibitor neprylizyny, np. sakubitrylu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Prinivil może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • biegunka
 • wymioty
 • zaburzenia czynności nerek
 • kaszel
 • zawroty głowy związane z nagłym obniżeniem ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania (objawy ortostatyczne)

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • zawał mięśnia sercowego lub incydent naczyniowo-mózgowy, prawdopodobnie wtórny do nadmiernego obniżenia ciśnienia u pacjentów z grupy dużego ryzyka
 • kołatanie serca
 • szybkie bicie serca
 • zespół Raynauda - zmniejszony przepływ krwi w palcach rąk i stóp, objawiajacy się zmianą ich barwy, któremu towarzyszy uczucie zimna lub drętwienia
 • zapalenie błony śluzowej nosa
 • ból brzucha
 • niestrawność
 • nudności
 • wystpka
 • świąd
 • osłabienie
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia snu
 • mrowienie
 • uczucie łaskotania
 • uczucie kłucia lub uczucie pieczenia
 • impotencja
 • zmęczenie
 • zawroty głowy
 • zaburzenia smaku
 • zwiększenie stężenia mocznika we krwi
 • zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • zwiększone stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia)

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zmniejszenie stężenia hemoglobiny
 • zmniejszenie ilości czerwonych krwinek
 • dezorientacja
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • nadwrażliwość lub obrzęk naczynioruchowy objawiające się obrzękiem twarzy, kończyn, warg, języka, głośni, krtani
 • pokrzywka
 • łysienie
 • nadmierne stężenie mocznika, kreatyniny oraz innych azotowych produktów końcowych metabolizmu białek i aminokwasów we krwi
 • ostra niewydolność nerek
 • ginekomastia
 • zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy
 • niskie stężenie potasu we krwi (hipokaliemia)

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • żółtaczka
 • skąpomocz lub bezmocz
 • ciężki ból brzucha
 • zahamowanie czynności szpiku kostnego
 • niedokrwistość
 • niska liczba płytek krwi (małopłytkowość)
 • zmniejszenie całkowitej liczby białych krwinek
 • niski poziom neutrofilów
 • znaczne zmniejszenie liczby granulocytów
 • choroba autoimmunologiczna
 • niski poziom cukru we krwi (hipoglikemia)
 • niedokrwistość hemolityczna
 • powiększenie węzłów chłonnych
 • zapalenie zatok
 • zapalenie trzustki
 • obrzęk ściany jelit
 • zapalenie wątroby
 • niewydolność wątroby
 • nadmierna potliwość
 • występowanie pęcherzy na skórze i błonach śluzowych (pęcherzyca)
 • występowanie pęcherzy i złuszczanie naskórka (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)
 • zespół Stevansa i Johnsona
 • rumień wielopostaciowy

Częstość nieznana:

 • dna
 • obniżone libido
 • depresja
 • sennosć
 • udar
 • omdlenie
 • dławica piersiowa
 • zaburzenia rytmu serca
 • uczucie dusznosci
 • nacieki w płucach
 • zapalenie krtani
 • zapalenie oskrzeli
 • przekrwienie błony śluzowej nosa
 • ból gardła
 • anoreksja
 • zaparcie
 • wzdęcia
 • nadwrażliwość na światło
 • chłoniak rzekomy skóry
 • zakażenie dróg moczowych
 • ból w klatce piersiowej
 • zaczerwienienie
 • zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH)
 • niewyraźne widzenie
 • ból pleców
 • ból stawów
 • kurcze mięśni
 • ból barku

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Prinivil należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować ostrożność w czasie stosowania leku Prinivil w następujących przypadkach:

 • przyjmowanie innych leków przeciwnadciśnieniowych, zwłaszcza leków z grupy antagonistów receptora angiotensyny II, aliskirenu
 • przyjmowanie leków moczopędnych
 • przyjmowanie preparatów zwiększajacych ilość potasu
 • choroba niedokrwienna serca lub znaczne zwężenie tętnic zaopatrujących mózg
 • dializoterapia
 • odczulanie jadem owadów błonkoskrzydłych
 • zaplanowany zabieg chirurgiczny pod znieczuleniem ogólnym
 • nadmierne obniżenie ciżnienia krwi zwłaszcza na początku stosowania leku Prinivil

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Prinivil a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Prinivil w czasie ciąży.

Stosowanie leków z inhibitorami konwertazy angiotensyny w II i III trymestrze ciąży może spowodować uszkodzenie lub śmierć płodu. Jeśli w czasie leczenia okaże się, że kobieta jest w ciąży należy odstawić lek, skontaktować się z lekarzem i zgodnie z zaleceniami lekarza zmienić sposób leczenia.

Należy poinformować lekarza o ciąży lub planowaniu ciąży przed rozpoczęciem leczenia lekiem Prinivil.

Prinivil a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy omówić z lekarzem zastosowanie leku Prinivil w czasie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lekarz moze zalecić zmianę dawki lub inne środki ostrożności podczas stosowania leku Prinivil w połączeniu z:

 • lekami z grupy antagonistów receptora angiotensyny II
 • aliskirenem

W celu dobrania odpowiedniej dawki leku Prinivil, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu:

 • innych leków przeciwnadciśnieniowych
 • diuretyków
 • preparatów zawierajacych potas, ponieważ może dojść do wystąpienia hiperkaliemii
 • leków stosowanych w leczeniu cukrzycy (doustnych leków przeciwcukrzycowych oraz insuliny)
 • litu, ponieważ lek Prinivil może zmniejszać wydalanie litu z organizmu
 • niektórych leków stosowanych w leczeniu bólu i chorób stawów, ponieważ mogą osłabiać działanie Prinivilu
 • leków zawierajacych temsyrolimus, syrolimus, ewerolimus
 • leków zawierających inhibitor neprylizyny (np. sakubitryl)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Prinivil a alkohol

Brak danych.

Prinivil a prowadzenie pojazdów

Niektóre działania niepożądane leku mogą wpływać niekorzystnie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Prinivil?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30oC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego