Proficar 75 mg, 60 tabletek dojelitowych

Proficar 75 mg, 60 tabletek dojelitowych

Kategorie

Proficar 75 mg, 60 tabletek dojelitowych

Cena
6,79 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w 1-2 dni robocze

Opis produktu

Proficar 75 mg to lek wydawany bez przepisu lekarza (OTC) przeznaczony dla osób dorosłych do długotrwałego, profilaktycznego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych. Każda tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego - substancji czynnej, która hamuje zlepianie się płytek krwi. Lek stosuje się doustnie. Nie drażni śluzówki żołądka, ponieważ substancja czynna jest uwalniania dopiero w jelicie. 

Produkt leczniczy Proficar może być stosowany m.in. w chorobie niedokrwiennej serca, w świeżym zawale serca lub w jego podejrzeniu oraz w zapobieganiu: pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka, zakrzepicy żył głębokich u pacjentów długotrwale unieruchomionych, powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po pomostowaniu aortalno-wieńcowym (CABG) oraz po przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyce wieńcowej (PTCA), w celu zapobiegania napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA. 

Wskazania

Lek stosuje się w celu hamowania agregacji płytek krwi:

 • w chorobie niedokrwiennej serca,
 • w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca,
 • w zapobieganiu: 
  • powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po pomostowaniu aortalno-wieńcowym (CABG), po przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyce wieńcowej (PTCA),
  • napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA,
  • pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka,
  • zakrzepicy żył głębokich u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych metod profilaktyki.

Skład

Lek Proficar - skład

1 tabletka zawiera:

 • substancję czynną: kwas acetylosalicylowy 75 mg,
 • pozostałe składniki: skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, talk, skład otoczki: kwasu metakrylowego tietylu akrylanu kopolimer (1:1), trietylu cytrynian, powidon, talk, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172).

Działanie

Hamowanie agregacji płytek krwi.

Dawkowanie

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

 • Dawka początkowa, jednorazowa: 150 mg na dobę.
 • Dawka podtrzymująca: 75 mg na dobę.

Lek stosuje się doustnie. Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania. Jeśli po upływie kilkunastu dni leczenia nie zaobserwowano poprawy lub pacjent czuje się gorzej, należy skonsultować się z lekarzem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 

Przyjęcie większej dawki leku niż zalecana, u małych dzieci i u osób w podeszłym wieku wymaga szczególnej uwagi, ponieważ może w tych grupach pacjentów prowadzić do zgonu. Objawy przedawkowania:

 • przedawkowanie łagodne: niekontrolowane drżenie rąk, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku, biegunka, bóle brzucha, senność, przyspieszenie i pogłębianie oddechu, nudności, wymioty, szumy uszne, wrażenie osłabienia słuchu, bóle i zawroty głowy, dezorientacja; objawy te mogą przeminąć po zmniejszeniu dawki;
 • przedawkowanie ciężkie: początkowo hiperwentylacja, następnie spłycenie oddechu i trudności w oddychaniu, gorączka, kwasica ketonowa, zasadowica oddechowa, kwasica metaboliczna, śpiączka, wstrząs sercowo-naczyniowy, niewydolność oddechowa, ciężka hipoglikemia, obecność krwi w moczu, drgawki, omamy, ketonuria, proteinuria, hipokaliemia.

W sytuacji, gdy doszło do przedawkowania leku, pacjenta należy bezzwłocznie przewieźć do szpitala. Postępowanie w przypadku przedawkowania zależy od wielkości przyjętej dawki, stadium i objawów klinicznych. Należy przestrzegać zaleceń zamieszczonych w ulotce leku

Przeciwwskazania

Leku nie należy stosować:

 • jeżeli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeżeli pacjent ma skazę krwotoczną,
 • jeżeli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy,
 • jeżeli pacjent ma ciężką niewydolność nerek, ciężką niewydolność wątroby, ciężką niewydolność serca
 • jeżeli u pacjenta występowały w przeszłości napady astmy oskrzelowej, po podaniu salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
 • u pacjentów stosujących jednocześnie metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych,
 • u kobiet w III trymestrze ciąży,
 • u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a - rzadko występującej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu.

Przechowywanie

 • Lek Proficar należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym i dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed wilgocią.
 • Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Działania niepożądane

Lek ten, jak każdy inny lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 • Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek.
 • Długotrwałe przyjmowanie leków przeciwbólowych, szczególnie zawierających kilka substancji czynnych może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek.

 

Zaburzenia żołądka i jelit:

 • objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty), bóle brzucha, rzadko stany zapalne dotyczące żołądka i jelit; 
 • choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy bardzo rzadko prowadzące do krwotoków i perforacji z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi.

 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

 • rzadko opisano przejściowe zaburzenia czynności wątroby ze zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych.

 

Zaburzenia układu nerwowego:

 • zawroty głowy i szumy uszne, będące zazwyczaj objawami przedawkowania.

 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

 • zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi). Obserwowano krwawienia takie jak: krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienie z dróg moczowo-płciowych, krwawienie dziąseł. Rzadko lub bardzo rzadko odnotowano ciężkie krwawienia takie jak: krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) w przypadku równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie), które w pojedynczych przypadkach mogą potencjalnie zagrażać życiu;
 • krwotok może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości w wyniku krwotoku i (lub) niedokrwistości z niedoboru żelaza (na przykład w wyniku utajonych mikrokrwawień) z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, takimi jak: astenia, bladość, hipoperfuzja (zmniejszony przepływ krwi).

 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

 • rzadko po długotrwałym stosowaniu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego występowała martwica brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek.

 

Zaburzenie układu immunologicznego:

 • reakcje nadwrażliwości z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, w tym: astma, odczyny skórne, wysypka, pokrzywka, obrzęki, świąd, zaburzenia sercowo-oddechowe;
 • bardzo rzadko ciężkie reakcje, włączając wstrząs anafilaktyczny.

Interakcje

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta lekach obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

 

Leki przeciwwskazane do jednoczesnego stosowania z kwasem acetylosalicylowym:

 • metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.

 

Interakcje wymagające zachowania szczególnej ostrożności:

 • metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień,
 • ibuprofen,
 • metamizol,
 • leki przeciwzakrzepowe, np. pochodne kumaryny, heparyna,
 • inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym salicylany w dużych dawkach od 3 g na dobę,
 • leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem, np. benzbromaron, probencyd,
 • digoksyna,
 • leki przeciwcukrzycowe, np. insulina, pochodne sulfonylomocznika,
 • leki trombolityczne lub inne leki hamujące agregacje płytek krwi, np. tyklopidyna,
 • leki moczopędne stosowane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym w dawkach 3 g na dobę i większych,
 • glikokortykosteroidy systemowe, z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona,
 • inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE),
 • kwas walproinowy,
 • alkohol.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Proficar u pacjentów:
  • z nadwrażliwością na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące,
  • w I i II trymestrze ciąży,
  • w okresie karmienia piersią,
  • stosujących jednocześnie leki przeciwzakrzepowe,
  • stosujących jednocześnie ibuprofen,
  • z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek,
  • z chorobą wrzodową lub krwawieniami z przewodu pokarmowego w przeszłości,
  • z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.
 • Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości. Czynniki ryzyka obejmują: astmę oskrzelową, przewlekłe choroby układu oddechowego, katar sienny z polipami błony śluzowej nosa. Ostrzeżenie to odnosi się także do pacjentów wykazujących reakcje alergiczne (np. odczyny skórne, świąd, pokrzywka) na inne substancje.
 • Kwas acetylosalicylowy, ze względu na działanie antyagregacyjne, może wydłużąć czasc krwawienia w czasie lub po zabiegach chirurgicznych (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcją zęba).
 • Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego. U pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego lek może wywołać napad dny moczanowej.

 

Dzieci i młodzież

 • Nie należy stosować leku u dzieci do 12 roku życia w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a.

 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

 • Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
 • Lek można stosować w pierwszym i drugim trymestrze ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, po dokładnym rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści wynikających z leczenia.
 • Stosowanie kwasu acetylosalicylowego w dawkach większych niż 300 mg na dobę, w ostatnim trymestrze ciąży prowadzi do przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego u płodu oraz hamowania czynności skurczowej macicy. Zarówno u matki jak i u dziecka obserwowano zwiększoną skłonność do krwawień.
 • Stosowanie kwasu acetylosalicylowego w dawkach większych niż 300 mg na dobę w okresie okołoporodowym może, szczególnie u wcześniaków, prowadzić do krwotoków wewnątrzczaszkowych.
 • Stosowanie kwasu acetylosalicylowego w ostatnim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane.
 • Kwas acetylosalicylowy i jego metabolity przenikają w niewielkich ilościach do mleka kobiet karmiących piersią. Ponieważ jak dotąd, podczas krótkotrwałego stosowania salicylanów przez matki, nie stwierdzono występowania działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią, przerwanie karmienia piersią z reguły nie jest konieczne. Jednak w przypadku systematycznego stosowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego, karmienie piersią powinno być wcześniej przerwane.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 • Lek Proficar 75 mg nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Podmiot odpowiedzialny

Adamed Pharma S.A. Pieńków
ul. M. Adamkiewicza 6A 
05-152 Czosnów

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cechy produktu

Postać
Kluczowy składnik
Działanie
Typ produktu
lek
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego