Kategorie

Progastim (Omeprazolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Progastim?

Lek Progastim zawiera substancję czynną o nazwie omeprazol. Należy on do grupy leków nazywanych inhibitorami pompy protonowej. Jego działanie polega na zmniejszaniu wydzielania kwasu solnego w żołądku.

Podstawowe informacje

NazwaProgastim
Nazwa międzynarodowaOmeprazolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

20 mg

PostaćKapsułki dojelitowe
Skład - substancja czynna

Omeprazol

Skład - substancje pomocnicze
 • sacharoza zierenka (sacharoza, skrobia ziemniaczana)
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • laurylosiarczan sodu
 • powidon
 • trisodu fosforan dwunastowodny
 • hypromeloza
 • kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1)
 • wodorotlenek sodu
 • trietylu cytrynian
 • dwutlenek tytanu

Skład kapsułki żelatynowej:

Korpus kapsułki:

 • żelatyna
 • woda
 • dwutlenek tytanu
 • żółcień chinolinowa
 • erytrozyna

Wieczko kapsułki:

 • żelatyna
 • woda
 • dwutlenek tytanu
 • indygotyna
 • erytrozyna

Tusz TekPrint SB - 0007P White Ink:

 • dwutlenek tytanu
 • szelak
 • powidon
 • glikol propylenowy
 • wodorotlenek sodu
Dostępne opakowania
 • 14 kapsułek
 • 28 kapsułek
Działanie / właściwości

Zmniejszenie ilości kwasu wydzielanego w żołądku

Zastosowanie

U dorosłych:

 • leczenie choroby refluksowej przełyku
 • leczenie owrzodzeń górnej części jelita cienkiego
 • leczenie owrzodzeń, które są spowodowane zakażeniem bakterią nazywaną Helicobacter pylori
 • leczenie owrzodzeń wywołanych stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)
 • zespół Zollingera - Elisona

U dzieci:

Dzieci w wieku powyżej 1 roku życia i o masie większej niż 10 kg

 • leczenie choroby refluksowej przełyku

Dzieci w wieku powyżej 4 lat i młodzież

 • leczenie owrzodzeń, które są spowodowane zakażeniem bakterią Helicobacter pylori
Przeciwwskazania
 • jeśli pacjent ma uczulenie na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta występuje alergia na leki zawierające inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol)
 • jeśli pacjent stosuję lek zawierający nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nieuzasadniona utrata masy ciała i problemy z połykaniem
 • ból żołądka lub niestrawność
 • wymioty pokarmem lub krwią
 • czarne stolce
 • ostra lub przewlekła biegunka
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowała reakcja skórna w wyniku stosowania leku podobnego do leku Progastim, który zmniejsza wydzielanie kwasu żołądkowego
 • przyjmując inhibitory pompy protonowej, zwłaszcza w okresie dłuższym niż jeden rok, może zwiększyć się nieznacznie wystąpienia złamań kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić z częstością do 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • zaburzenia dotyczące żołądka i jelit: biegunka, ból brzucha, zaparcia, oddawanie wiatrów
 • nudności lub wymioty
 • łagodne polipy żołądka
Nie łączyć z
 • lekami zawierającymi nelfinawir (stosowany w leczeniu HIV)
 • ketokonazolem, itrakonazolem lub worykonazolem
 • digoksyną (leczenie zaburzeń rytmu serca)
 • diazepamem (leczenie lęku, zmniejszenia napięcia mięśni, padaczki) 
 • fenytoiną (leczenie padaczki) 
 • lekami zmniejszającymi krzepliwość krwi, np. warfaryna
 • ryfampicyną (leczenie gruźlicy)
 • takrolimusem (lek stosowany po przeszczepach)
 • zielem dziurawca zwyczajnego (leczenie łagodnej depresji) 
 • cylostazolem (leczenie chromania przestankowego) 
 • sakwinawirem (leczenie zakażenia wirusem HIV) 
 • klopidogrelem (leczenie zaburzeń krzepliwości krwi)
 • erlotynibem oraz metotreksatem (stosowany w leczeniu nowotworów)
Ciąża

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie należy podawać leku Progastim dzieciom w wieku poniżej 1 roku życia lub o masie ciała poniżej 10 kg.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Progastim nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Progastim?

Lek Progastim działa hamująco na wydzielanie kwasu solnego w żołądku dzięki zawartości substancji czynnej - omeprazol.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuję się lek Progastim?

Lek Progastim stosuje się:

U dorosłych:

 • w leczeniu choroby refluksowej przełyku
 • w leczeniu owrzodzeń górnej części jelita cienkiego
 • w leczeniu owrzodzeń, które są spowodowane zakażeniem bakterią nazywaną Helicobacter pylori
 • w leczeniu owrzodzeń wywołanych stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)
 • w zespole Zollingera - Elisona

U dzieci:

Dzieci w wieku powyżej 1 roku życia i o masie większej niż 10 kg

 • leczenie choroby refluksowej przełyku

Dzieci w wieku powyżej 4 lat i młodzież

 • leczenie owrzodzeń, które są spowodowane zakażeniem bakterią Helicobacter pylori

Dawkowanie

Jak stosować lek Progastim?

Ten lek należy zawsze stosować z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

 • lek należy przyjmować rano, podczas posiłku lub na czczo
 • kapsułki należy połykać w całości popijając odpowiednią ilością wody. Nie należy żuć, rozkruszać kapsułek
 • w przypadku gdy połykanie kapsułek jest utrudnione lub niemożliwe można otworzyć kapsułkę i połknąć zawartość popijając wodą, lub rozpuścić zawartość w szklance wody niegazowanej, dowolnego soku owocowego lub musu jabłkowego. Mieszaninę należy wypić w przeciągu 30 minut od rozpuszczenia

Dorośli

Leczenie objawów choroby refluksowej przełyku, zgagi i zarzucania treści pokarmowej

 • jeśli przełyk pacjenta jest uszkodzony w lekkim stopniu zalecana dawka to 20 mg raz na dobę przez 4 - 8 tygodni, jeśli przełyk się nie zagoi należy przyjmować przez kolejne 8 tygodni 40 mg raz na dobę leku
 • jeśli przełyk się zagoi lub pacjent nie miał uszkodzeń zalecana dawka wynosi 10 mg raz na dobę

Leczenie wrzodów dwunastnicy 

 • zwykle stosowana dawka to 20 mg raz na dobę przez 2 tygodnie, jeśli wrzody nie ulegną zagojeniu należy kontynuować przyjmowanie tej dawki przez kolejne 2 tygodnie
 • jeśli wrzód nie zagoi się całkowicie należy kontynuować leczenie przyjmując dawkę 40 mg na dobę przez kolejne 4 tygodnie

Leczenie wrzodów żołądka

 • zalecana dawka to 20 mg raz na dobę przez 4 tygodnie, leczenie może zostać przedłużone o następne 4 tygodnie jeśli wrzody się nie wygoją
 • jeśli wrzód nadal się nie zagoi należy kontynuować leczenie stosując dawkę 40 mg raz na dobę przez kolejne 8 tygodni

Zapobieganie nawrotom owrzodzeń dwunastnicy i żołądka

 • zazwyczaj stosuje się 10 - 20 mg raz na dobę, w indywidualnych przypadkach dawka może być zwiększona do 40 mg raz na dobę

Leczenie owrzodzeń dwunastnicy i żołądka spowodowane przyjmowaniem NLPZ oraz zapobieganie nawrotom

 • dawka to 20 mg raz na dobę przez 4 - 8 tygodni

Leczenie zakażeń Helicobacter pylori i zapobieganie ich nawrotom

 • Zazwyczaj stosuje się 20 mg raz na dobę przez 1 tydzień, lek Progastim stosuje się łącznie z innymi lekami

Leczenie zespołu Zollingera - Ellisona 

 • Zwykle stosowana dawka to 60 mg na dobę

Dzieci i młodzieży 

Leczenie objawów choroby refluksowej przełyku, zgagi, zarzucania treści pokarmowej

 • dzieci powyżej 1 roku życia i masie ciała większej niż 10 kg mogą przyjmować lek, dawka jest ustalana indywidualnie na podstawie masy ciała dziecka

Leczenie owrzodzeń związanych z zakażeniem Helicobacter pylori oraz zapobieganie nawrotom 

 • dzieci w wieku powyżej 4 lat mogą przyjmować lek łącznie z antybiotykami mającymi na celu zwalczenie zakażenia
 • dawkowanie jest ustalane indywidualnie dla dziecka w zależności od masy ciała

Zastosowanie większej dawki leku Progastim niż zalecana

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania dawki leku Progastim

W przypadku pominięcia przyjęcia dawki leku należy przyjąć pominięta dawkę jak najszybciej. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Progastim?

Leku Progastim nie należy stosować:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta występuje alergia na leki zawierające inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol)
 • jeśli pacjent stosuję lek zawierający nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Progastim może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

 • nagłe świsty, obrzmienie warg, języka, gardła lub ciała, wysypka, omdlenie, utrudnione przełykanie
 • zaczerwienienie skóry z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem skóry
 • zażółcenie skory, ciemny mocz, zmęczenie - objawy zaburzeń czynności wątroby

Częste (występują u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • biegunka, ból żołądka
 • zaparcia, nadmierne oddawanie gazów
 • nudności, wymioty
 • łagodne polipy żołądka 

Niezbyt częste (występują u 1 na 100 pacjentów):

 • obrzęk stóp i kostek
 • bezsenność
 • zawroty głowy, uczucie mrowienia i kłucia, senność
 • odczucie wirowania
 • zmiany w wynikach badań czynności wątroby
 • wysypka skórna, wysypka grudkowata, świąd skóry
 • złe samopoczucie, brak energii

Rzadkie (występują u 1 na 1000 pacjentów):

 • większe ryzyko siniaczeń, zmniejszenie liczy płytek krwi, krwinek białych
 • reakcje alergiczne
 • obniżenie stężenia sodu we krwi, osłabienie, wymioty, zwiększona kurczliwość mięśni
 • pobudzenie, splątanie, przygnębienie
 • zmiana odczuwania smaku
 • problemy ze wzrokiem
 • świsty oddechowe, zadyszka
 • suchość w jamie ustnej
 • grzybica jelit
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
 • zaburzenia czynności wątroby
 • wypadanie włosów
 • wysypka skórna podczas ekspozycji na słońce
 • bóle stawów i mięśni
 • śródmiąższowe zapalenie nerek
 • zwiększona potliwość

Bardzo rzadkie (występują u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zmiany w morfologii krwi
 • agresja
 • omamy
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • zapalenie mózgu
 • nagły rozwój ciężkiej wysypki skórnej, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna rozpływna martwica naskórka
 • osłabienie mięśni
 • powiększenie piersi u mężczyzn

Występujące z nieznaną częstością:

 • wysypka przebiegająca z bólem stawów
 • w przypadku przyjmowania leku przez okres powyżej 3 miesięcy może dojść w organizmie do niedoboru magnezu, który objawia się zmęczeniem, skurczami mięśni, dezorientacją, zawrotami głowy, drgawkami, przyspieszoną akcją serca
 • bardzo rzadko przyjmowanie leku może prowadzić do zmniejszenia liczby białych krwinek oraz do zmniejszenia odporności

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Poniższe sytuacje wymagają omówienia z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Progastim:

Lek Progastim może maskować objawy innych chorób. Dlatego przed rozpoczęciem lub w trakcie przyjmowania leku Progastim należy poinformować lekarza jeśli u pacjenta wystąpią następujące dolegliwości:

 • nieuzasadniona utrata masy ciała i problemy z połykaniem
 • ból żołądka lub niestrawność
 • wymioty pokarmem lub krwią
 • czarne stolce (krwawe stolce)
 • ostra lub przewlekła biegunka
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowała reakcja skórna w wyniku stosowania leku podobnego do leku Progastim, który zmniejsza wydzielanie kwasu żołądkowego
 • przyjmując inhibitory pompy protonowej, zwłaszcza w okresie dłuższym niż jeden rok, może zwiększyć się nieznacznie wystąpienia złamań kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Progastim a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz przepisuje lek Progastim kobietom w ciąży tylko w przypadku zdecydowanej konieczności, gdy w jego opinii korzyść dla matki przeważa nad ryzykiem dla dziecka.

Progastim a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie karmienia piersią. Omeprazol przenika do mleka matki, ale jego wpływ jest mało prawdopodobny gdy lek jest stosowany w dawkach terapeutycznych.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty i produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy stosować leku Progastim łącznie z lekami nelfinawir (stosowanym w leczeniu zakażeń HIV)

Należy zwrócić szczególną uwagę na stosowanie leków:

 • ketokonazol, itrakonazol lub worykonazol (stosowanie w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • digoksyny (leczenie zaburzeń rytmu serca)
 • diazepamu (leczenie lęku, zmniejszenia napięcia mięśni, padaczki) 
 • fenytoiny (leczenie padaczki) 
 • leków zmniejszających krzepliwość krwi, np. warfaryna
 • ryfampicyny (leczenie gruźlicy)
 • takrolimusu (lek stosowany po przeszczepach)
 • ziela dziurawca zwyczajnego (leczenie łagodnej depresji)
 • cylostazolu (leczenie chromania przestankowego)
 • sakwinawiru (leczenie zakażenia wirusem HIV)
 • klopidogrelu (leczenie zaburzeń krzepliwości krwi)
 • erlotynib oraz metotreksat (stosowany w leczeniu nowotworów)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Progastim a alkohol

Brak danych.

Progastim a prowadzenie pojazdów

Lek Progastim nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Mogą wystąpić takie działanie niepożadane, jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia. W przypadku wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Progastim?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 30oC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego