Kategorie

Pulsaren (Quinaprilum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Pulsaren?

Pulsaren jest lekiem zawierającym chlorodowek chinaprylu. Ta substancja lecznicza należy do grupy leków zwanych inhibitorami konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE). Lek znalazł zastosowanie w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz zastoinowej niewydolności serca.

Podstawowe informacje

NazwaPulsaren
Nazwa międzynarodowaQuinaprilum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 20 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek chinaprylu

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • węglan magnezu
 • krospowidon
 • hypromeloza
 • hydroksypropyloceluloza
 • stearynian magnezu

otoczka tabletki:

 • hypromeloza
 • hydroksypropyloceluloza
 • talk
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • makrogol 6000
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości

Przeciwnadciśnieniowe

Zastosowanie
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • pojawienie się w przeszłości obrzęku jakiejkolwiek części ciała podczas leczenia innymi lekami z tej samej grupy
 • wystąpienie u pacjenta lub członka jego rodziny obrzęku naczynioruchowego
 • potwierdzone zwężenie aorty lub zwężenie drogi odpływu krwi z lewej komory serca
 • drugi i trzeci trymestr ciąży
 • jednoczesne leczenie lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren u pacjentów z cukrzycą lub z niewydolnością nerek
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • wystąpienie takich objawów jak: świst krtaniowy, uczucie duszności, obrzęk twarzy, języka lub głośni
 • obrzęk naczynioruchowy jelit
 • ból brzucha
 • zabiegi odczulania i aferezy lipoprotein o małej gęstości
 • zabiegi hemodializy
 • odwodnienie lub niedobór sodu
 • zastoinowa niewydolność serca, z ryzykiem obniżenia ciśnienia tętniczego
 • choroba tkanki łącznej dotycząca naczyń krwionośnych
 • zaburzenia czynności nerek
 • jedno- lub obustronne zwężenie tętnicy nerkowej
 • stosowanie leków moczopędnych u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby
 • stosowanie leków moczopędnych oszczędzających potas
 • cukrzyca
 • planowany zabieg chirurgiczny, podanie znieczulenia
 • stosowanie sartanów lub aliskirenu
 • reakcje nadwrażliwości typu anafilaksji
 • kaszel
 • ciąża
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • zwiększone stężenie potasu w surowicy
 • bezsenność
 • zawroty głowy
 • bóle głowy
 • parestezja
 • niedociśnienie
 • kaszel, duszność, katar
 • nudności
 • wymioty
 • biegunka
 • niestrawność
 • ból brzucha
 • ból pleców
 • ból mięśni
 • ból w klatce piersiowej
 • zmęczenie
 • astenia
 • zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy
 • zwiększone stężenie azotu mocznikowego we krwi
Nie łączyć z
 • tetracyklinami
 • lekami moczopędnymi
 • suplementami potasu, zamiennikami soli kuchennej zawierającymi potas
 • lekami mogącymi zwiększać stężenie potasu
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas
 • lekami znieczulającymi
 • litem
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • preparatami złota
 • innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze
 • antagonistami receptora angiotensyny II (AIIRA)
 • aliskirenem
Ciąża

Nie należy przyjmować leku w okresie ciąży lub gdy pacjentka planuje ciążę.

Karmienie piersią

Przyjmując lek Pulsaren nie należy karmić piersią bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Dzieci

Leku nie należy podawać dzieciom.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W początkowym okresie leczenia zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn może być zaburzona.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Pulsaren?

Lek Pulsaren hamuje skurcz naczyń krwionośnych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Pulsaren?

Lek Pulsaren stosuje się w leczeniu:

 • nadciśnienia tętniczego
 • niewydolności serca

Dawkowanie

Jak stosować lek Pulsaren?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nadciśnienie tętnicze

Monoterapia

 • dawka początkowa u pacjentów nieprzyjmujących leków moczopędnych to 10 mg lub 20 mg 1 raz na dobę.
 • w zależności od reakcji pacjenta, lekarz może stopniowo zwiększyć dawkę, do dawki podtrzymującej 20 mg lub 40 mg na dobę przyjmowana raz na dobę lub w dwóch dawkach podzielonych
 • maksymalnie stosowano dawki do 80 mg chinaprylu na dobę.

Stosowanie leku Pulsaren jednocześnie z lekami moczopędnymi

 • zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg 1 raz na dobę.
 • dawkę leku można zwiększyć aż do osiągnięcia skutecznej kontroli ciśnienia tętniczego krwi.

Zastoinowa niewydolność serca

 • zalecana dawka początkowa stosowana z lekami moczopędnymi lub glikozydami naparstnicy to 5 mg raz lub dwa razy na dobę.
 • jeśli dawka początkowa jest dobrze tolerowana przez pacjenta, lekarz zaleci stopniowe zwiększanie dawki

Stosowanie leku Pulsaren u pacjentów w podeszłym wieku

Brak konieczności modyfikacji dawki leku. Zalecana dawka początkowa to 10 mg raz na dobę. Dawkę tę mozna zwiększać aż do uzyskania oczekiwanej kontroli ciśnienia krwi.

Stosowanie leku Pulsaren u pacjentów z niewydolnością nerek

Zalecana dawka początkowa u pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 60 ml/ min i powyżej 30 ml/ min wynosi 5 mg, zaś u pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 30 ml/ min wynosi 2,5 mg. Jeśli pacjent reaguje dobrze na podaną dawkę, można ją zastosować 2 razy dziennie od dnia następnego. Jeśli czynność nerek się nie pogarsza i nie następuje spadek cisnienia krwi, dawkę leku można zwiększać w odstępach tygodniowych.

Stosowanie leku Pulsaren u pacjentów z niewydolnością wątroby

Należy zachować ostrożność stosując lek w tej grupie pacjentów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Objawy przyjęcia zbyt dużej dawki leku są takie jak przy znacznym spadku ciśnienia (zawroty głowy, omdlenia).

Pominięcie zastosowania leku

Jeżeli pominięto dawkę leku należy ją przyjąć jak najszybciej. Jeżeli jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy zażyć następną dawkę o przewidzianej dla niej porze.

Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Pulsaren?

Leku Pulsaren nie należy stosować:

 • jeśli pacjent jest uczulony na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • jeśli u pacjenta pojawił się w przeszłości obrzęk jakiejkolwiek części ciała (tak zwany obrzęk naczynioruchowy) podczas leczenia innymi lekami z tej samej grupy (inhibitorów konwertazy angiotensyny)
 • jeśli u pacjenta lub członka jego rodziny wystąpił obrzęk naczynioruchowy (obrzęk dziedziczny lub z nieznanej przyczyny)
 • jeśli u pacjenta występuje potwierdzone zwężenie aorty lub zwężenie drogi odpływu krwi z lewej komory serca
 • w drugim i trzecim trymestrze ciąży
 • gdy pacjent z cukrzycą lub z niewydolnością nerek jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren
 • u pacjentów przyjmujących sakubitryl i walsartan (leki stosowane w niewydolności serca)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Pulsaren może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • zwiększone stężenie potasu w surowicy
 • bezsenność
 • zawroty głowy
 • bóle głowy
 • parestezja
 • niedociśnienie
 • kaszel, duszność, katar
 • nudności
 • wymioty
 • biegunka
 • niestrawność
 • ból brzucha
 • ból pleców
 • ból mięśni
 • ból w klatce piersiowej
 • zmęczenie
 • astenia
 • zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy
 • zwiększone stężenie azotu mocznikowego we krwi

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • nerwowość
 • depresja
 • dezorientacja
 • senność
 • przemijający atak niedokrwienny
 • osłabienie zdolności widzenia w jednym oku
 • szumy uszne
 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • kołatanie serca
 • dławica piersiowa
 • przyspieszony rytm serca
 • zawał mięśnia sercowego
 • rozszerzenie naczyń krwionośnych
 • suchość w gardle
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej lub gardła
 • wzdęcia
 • świąd
 • wysypka
 • zwiększona potliwość
 • obrzęk naczynioruchowy
 • zaburzenia czynności nerek
 • białkomocz
 • impotencja
 • gorączka
 • obrzęk uogólniony
 • obrzęk obwodowy
 • zapalenie oskrzeli
 • zapalenie górnych dróg oddechowych
 • zapalenie dróg moczowych
 • zapalenie zatok

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • zaburzenia równowagi
 • omdlenia
 • eozynofilowe zapalenie płuc
 • zaburzenia smaku
 • zaparcie
 • zapalenie języka
 • pokrzywka
 • rumień wielopostaciowy
 • pęcherzyca

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • zaburzenia widzenia
 • niedrożność jelit
 • obrzęk naczynioruchowy jelit
 • wykwit łuszczycopodobny

Częstość nieznana:

 • zmniejszenie liczby neutrofili we krwi
 • zmniejszenie liczby granulocytów
 • niedokrwistość hemolityczna
 • małopłytkowość
 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi
 • reakcje anafilaktyczne
 • krwotok śródmózgowy
 • niedociśnienie ortostatyczne
 • skurcz oskrzeli
 • zapalenie trzustki
 • żółtaczka, zapalenie wątroby
 • zespół Stevensa - Johnsona
 • złuszczające zapalenie skóry
 • łysienie
 • martwica naskórka
 • nadwrażliwość na światło
 • zmiany skórne
 • zmniejszenie stężenia hemoglobiny
 • zmniejszenie wartości hematokrytu i liczby białych krwinek
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny
 • pojedyncze przypadki niedokrwistości hemolitycznej u pacjentów z wrodzonym niedoborem G-6-PDH

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pulsaren należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Należy skonsultować się z lekarzem:

 • w razie wystąpienia takich objawów, jak świst krtaniowy, uczucie duszności, obrzęk twarzy, języka lub głośni - należy natychmiast odstawić lek i bezzwłocznie zgłosić do lekarza
 • w przypadku wystąpienia bólu brzucha (z nudnościami lub wymiotami, lub bez takich objawów), który może być związany z obrzękiem naczynioruchowym jelit (objawy ustępują po odstawieniu leku)
 • przed zabiegami odczulania i aferezy lipoprotein o małej gęstości - zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji uczuleniowych
 • przed zabiegiem hemodializy - zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji uczuleniowych
 • jeśli wystąpi odwodnienie lub niedobór sodu (na skutek np. biegunki, wymiotów, nadciśnienia tętniczego zależnego od reniny) - występuje zwiększone ryzyko nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego
 • w przypadku zastoinowej niewydolnością serca, z ryzykiem obniżenia ciśnienia tętniczego - lekarz będzie ściśle kontrolować dawkowanie
 • jeśli występuje choroba tkanki łącznej dotycząca naczyń krwionośnych i (lub) zaburzenia czynności nerek - istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia agranulocytozy lub neutropenii (nadmiernego zmniejszenia liczby krwinek białych)
 • jeśli występują zaburzenia czynności nerek - lekarz zastosuje mniejszą dawkę leku
 • jeśli pacjent ma jedno- lub obustronne zwężenie tętnicy nerkowej - u tych pacjentów lekarz zaleci odpowiednio częstą kontrolę czynności nerek
 • jeśli pacjent ma zaburzeniami czynności wątroby
 • jeśli pacjent stosuje leki moczopędne oszczędzające potas
 • jeśli pacjent ma cukrzycę
 • jeśli planowany jest zabieg chirurgiczny i (lub) podanie znieczulenia
 • jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (AIIRA) lub aliskiren
 • jeśli pacjentka planuje ciążę lub ją podejrzewa

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Pulsaren a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Pulsaren podczas pierwszego trymestru ciąży. Stosowanie leku podczas drugiego i trzeciego trymestru ciąży jest przeciwwskazane ze względu na możliwość zaszkodzenia dziecku.

Pulsaren a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Karmienie noworodków (pierwsze tygodnie po porodzie), a w szczególności wcześniaków nie jest zalecane podczas przyjmowania leku Pulsaren.

W przypadku karmienia starszych niemowląt lekarz poinformuje o korzyściach i ryzyku związanym z przyjmowaniem leku w okresie laktacji, w porównaniu do innych leków.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. Zwłaszcza należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje:

 • tetracykliny
 • leki moczopędne
 • suplementy potasu, zamienniki soli kuchennej zawierające potas
 • leki mogące zwiększać stężenie potasu (np. heparyna)
 • leki moczopędne oszczędzające potas (spironolakton, triamteren, amiloryd)
 • leki znieczulające
 • lit (stosowany w leczeniu niektórych chorób psychicznych)
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne
 • preparaty złota (np. aurotiojabłczan sodu)
 • inne leki obniżające ciśnienie tętnicze
 • antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRA)
 • aliskiren

Pulsaren z jedzeniem i piciem

Wchłanianie leku może być umiarkowanie zmniejszone, jeśli jest on przyjmowany podczas posiłku obfitującego w tłuszcze.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta i może zalecić zmianę dawki lub zastosować inne środki ostrożności.

Pulsaren a alkohol

Brak danych.

Pulsaren a prowadzenie pojazdów

W początkowym okresie leczenia zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn może być zaburzona.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Pulsaren?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25ºC
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego