Kategorie

Purethal (Mieszanki alergoidów pyłku roślin)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Purethal?

Purethal (mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy) to lek złożony zawierający substancje czynne - alergoidy pyłków traw i brzozy. .
Lek stosowany jest w immunoterapii swoistej (odczulania) alergii IgE – zależnej pochodzenia wziewnego.

Podstawowe informacje

NazwaPurethal
Nazwa międzynarodowaMieszanki alergoidów pyłku roślin
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

1 ml zawiesiny zawiera 20 000 AUM mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy

PostaćZawiesina do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna
 • Agrostis stolonifera
 • Anthoxanthum odoratum
 • Dactylis glomerata
 • Lolium perenne
 • Arrhenatherum elatius
 • Festuca rubra
 • Poa pratensis
 • Secale cereale
 • Holcus lanatus
 • Phleum pratense
 • Betula verrucosa 
Skład - substancje pomocnicze
 • wodorotlenek glinu 
 • chlorek sodu 
 • fenol
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

1 fiolka po 3 ml + 8 strzykawek z igłą

Działanie / właściwości
 • modulacja funkcji limfocytów T
 • tworzenie przeciwciał IgG
 • zmniejszenie reaktywności komórek reakcji zapalnej
Zastosowanie

Odczulanie

Przeciwwskazania
 • uczulenie na którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • obniżona odporność 
 • schorzenia autoimmunologiczne
 • ciężka postać astmy oskrzelowej
 • niewydolność sercowo-naczyniowa
 • przeciwwskazanie do stosowania adrenaliny 
 • gruźlica
 • choroba nowotworowa
 • poważne zaburzenia psychiczne
 • dzieci w wieku poniżej 5 lat
 • kobiety w okresie ciąży
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nie należy rozpoczynać leczenia w sezonie pylenia
 • leku nie należy podawać pacjentom z objawami alergii
 • po podaniu leku może wystąpić wstrząs anafilaktyczny
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

 • wysypka
 • zaczerwienienie

Często (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 osób, ale więcej niż 1 na 100 osób):

 • astma, kaszel, katar, ból gardła, zapalenie gardła, podrażnienie gardła
 • duszność, katar alergiczny, uczucie zatkanego nosa, wyciek z nosa, podrażnienie spojówek, podrażnienie oczu, świąd, łzawienie
 • reakcje miejscowe (obrzęk, zaczerwienienie, świąd), nadwrażliwość w miejscu podania
 • obrzęk
 • ból głowy, senność
 • biegunka
 • nadwrażliwość
Nie łączyć z
 • lekami immunosupresyjnymi
 • lekami obniżającymi ciśnienie krwi
 • lekami przeciwalergicznymi
 • szczepionkami
Ciąża

Nie należy rozpoczynać podawania leku Purethal (mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy) u kobiet w ciąży.
Jeżeli leczenie takie zostało rozpoczęte przed zajściem w ciążę, może być kontynuowane w porozumieniu z lekarzem.

Karmienie piersią

Nie należy rozpoczynać podawania leku Purethal (mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy) u kobiet karmiących piersią.
Jeżeli leczenie takie zostało rozpoczęte przed zajściem w ciążę, może być kontynuowane w porozumieniu z lekarzem.

Dzieci

Leku Purethal (mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy) nie należy stosować u dzieci u dzieci poniżej 5. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić uczucie lekkiego zmęczenia. Należy wziąć pod uwagę taką ewentualność w przypadku prowadzeniu pojazdu lub obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Purethal (mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy)?

Lek działa poprzez:

 • modulację funkcji limfocytów T 
 • tworzenie przeciwciał swoistych IgG
 • obniżenie reaktywności komórek produkujących mediatory

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Purethal (mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy)?

Lek stosowany jest do leczenia odczulającego w alergii IgE- zależnej pochodzenia wziewnego, o podłożu alergicznym z objawami:

 • nieżytu nosa
 • alergicznego zapalenia spojówek
 • astmy oskrzelowej 

Rozpoznanie powinno być oparte o szczegółowy wywiad potwierdzający wystąpienie u pacjenta reakcji nadwrażliwości na pyłki roślin.

Dawkowanie

Jak stosować lek Purethal (mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy)?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Leczenie z zastosowaniem leku Purethal (mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy) może być prowadzone przed sezonem pylenia lub cały rok.

U dzieci i młodzieży w wieku pomiędzy 5 a 18 rokiem życia zaleca się stosowanie takiej samej dawki leku jak u pacjentów dorosłych.

Dawkowanie zwykle stosowane

 • leczenie rozpoczyna się zwykle od dawki 0,05 ml (pierwsze wstrzyknięcie)
 • następnie zwiększa się dawki stopniowo w odstępach tygodniowych do osiągnięcia dawki maksymalnej wynoszącej 0,5 ml (lub mniejszej, indywidualnie ustalonej dla pacjenta)
 • leczenie początkowe jest zakończone po podaniu największej dawki

Dalsze postępowanie zależy od wyboru schematu leczenia tzn. czy będzie to immunoterapia skrócona, przedsezonowa czy całoroczna. 

Immunoterapia skrócona 

 • leczenie może być zakończone po wykonaniu 6 wstrzyknięć w odstępach tygodniowych
 • u pacjentów dorosłych, leczenie początkowe można przeprowadzić według przyspieszonego schematu (leczenie przyspieszone) tzn. 3 wstrzyknięcia w odstępach tygodniowych do osiągnięcia maksymalnej dawki
 • po zakończeniu leczenia początkowego można kontynuować leczenie podtrzymujące

Immunoterapia podtrzymująca przedsezonowa lub całoroczna

 • po zakończeniu leczenia początkowego (wstępnego), zaleca się wstrzyknięcia co 14 dni
 • jeżeli są dobrze tolerowane przez pacjenta, po trzecim wstrzyknięciu w cyklu 14-dniowym można wydłużyć odstęp pomiędzy kolejnymi wstrzyknięciami do 4 tygodni
 • po rozpoczęciu nowej fiolki nie ma konieczności zmniejszenia dawki

Lekarz może zalecić inne dawkowanie na podstawie oceny stopnia uczulenia pacjenta.

Każda decyzja o zwiększeniu dawki leku musi być oparta na ocenie reakcji pacjenta po ostatniej stosowanej dawce. 
Leczenie może być kontynuowane z zastosowaniem większej dawki leku, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły działania niepożądane i nie nasiliła się reakcja alergiczna po podaniu ostatniej dawki leku.

Czas trwania immunoterapii
Pełny i trwały skutek leczenia uzyskuje się po 3-5 latach stosowania leku.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Purethal (mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy)?

Leku nie należy stosować u pacjentów:

 • z nadwrażliwością (uczuleniem) na którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • z obniżoną odpornością (np. wskutek przyjmowania leków immunosupresyjnych)
 • z występującym schorzeniem autoimmunologicznym (np. chorobą reumatyczną)
 • z ciężką postacią astmy oskrzelowej
 • z niewydolnością sercowo-naczyniową, u których stosowane jest leczenie lekami beta-adrenolitycznymi lub inhibitorami ACE (konwertazy angiotensyny)
 • z przeciwwskazaniem do stosowania adrenaliny (np. nadczynnością tarczycy)
 • z gruźlicą
 • ze stwierdzoną chorobą nowotworową
 • z poważnymi zaburzeniami psychicznymi

Leku nie należy stosować również:

 • u dzieci w wieku poniżej 5. roku życia
 • u kobiet okresie ciąży (jeżeli leczenie zostało rozpoczęte przed zajściem w ciążę, może być kontynuowane w porozumieniu z lekarzem prowadzącym)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Purethal (mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy)może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Podczas stosowania leku Purethal (mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy) mogą wystąpić miejscowe lub ogólne (obejmujące całe ciało) reakcje alergiczne. 
Reakcje alergiczne miejscowe (w miejscu wstrzyknięcia) łagodne lub umiarkowane:

 • obrzęk 
 • pokrzywka lub zaczerwienienie 

Reakcje ogólne:

 • katar
 • świąd
 • zapalenie oczu
 • kichanie 
 • podrażnienie gardła lub 
 • kaszel

W rzadkich przypadkach może wystąpić wstrząs anafilaktyczny.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z objawów: 

 • uczucie gorąca lub świądu na (lub) pod językiem i w gardle, a w szczególności na dłoniach i podeszwach stóp
 • świszczący oddech, głośny oddech lub trudności w oddychaniu
 • pokrzywka
 • blady lub szarawy odcień skóry
 • przyspieszona czynność serca
 • omdlenie lub zapaść

Lekarz zdecyduje o kontynuacji leczenia.

Inne działania niepożądane

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

 • wysypka
 • zaczerwienienie

Często (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 osób, ale więcej niż 1 na 100 osób):

 • astma, kaszel, katar, ból gardła, zapalenie gardła, podrażnienie gardła
 • duszność, katar alergiczny, uczucie zatkanego nosa, wyciek z nosa, podrażnienie spojówek, podrażnienie oczu, świąd, łzawienie
 • reakcje miejscowe (obrzęk, zaczerwienienie, świąd), nadwrażliwość w miejscu podania
 • obrzęk
 • ból głowy, senność
 • biegunka
 • nadwrażliwość

Niezbyt często (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 100 osób, ale więcej niż 1 na 1000 osób):

 • nieregularne bicie serca, zaburzenia ciśnienia krwi, ból w klatce piersiowej
 • zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok, suchość gardła, infekcje ucha lub gardła, krwawienie z nosa, świąd ucha, obrzęk
 • obrzęk spojówek, alergiczne zapalenie spojówek
 • ból w miejscu wstrzyknięcia, bladość skóry, podrażnienie skóry, krwiaki, zgrubienia podskórne, trądzik, nadwrażliwość na dotyk
 • zaburzenia apetytu, zaburzenia smaku
 • ból kończyn, ból mięśni, mrowienie w kończynach
 • zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy, zaburzenia koncentracji
 • grypa
 • dyskomfort w jamie brzusznej, ból brzucha, zapalenie błony śluzowej żołądka

Częstość nieznana:

 • astma
 • wyprysk skórny
 • przemijające stwardnienie tkanki podskórnej
 • przyspieszony oddech
 • świąd skóry
 • nudności
 • ból brzucha
 • gorączka
 • osłabienie

Działania niepożądane występują zwykle wkrótce po wstrzyknięciu, dlatego pacjent powinien być obserwowany przez 30 minut po podaniu leku. 
Mogą też wystąpić opóźnione reakcje alergiczne, nawet kilka godzin po podaniu leku.

W przypadku stosowania leczenia według schematu przyspieszonego u dorosłych mogą wystąpić nasilone działania niepożądane.

Dzieci
Nie zaobserwowano różnic między występowaniem działań niepożądanych u dzieci i dorosłych. 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Purethal (mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy) powinien być przepisywany i podawany wyłącznie przez lekarzy doświadczonych specjalistów alergologów.

Przed zastosowaniem leku Purethal (mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy) należy poinformować lekarza jeśli kiedykolwiek u pacjenta po podaniu tego leku wystąpiły:

 • świszczący oddech
 • skrócenie oddechu
 • obrzęk naczynioruchowy Quinckego
 • pokrzywka uogólniona 
 • wstrząs anafilaktyczny

Typowe objawy ostrzegające to: 

 • uczucie piekącego bólu
 • świąd
 • uczucie gorąca na lub pod językiem, w gardle, na dłoniach i podeszwach stóp

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. 

Stosowanie leku Purethal (mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy)

 • podczas sezonu pylenia, lek Purethal (mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy) może być podawany tylko pacjentom, u których nie występują objawy alergii
 • jeżeli podczas leczenia w sezonie pylenia wystąpią takie objawy, należy kolejne wstrzyknięcie odłożyć do czasu ich ustąpienia lub przerwać leczenie
 • w tym czasie wydłuża się przerwa między wstrzyknięciami, co należy uwzględnić podczas kontynuacji leczenia
 • o podaniu następnej dawki decyduje lekarz
 • nie należy rozpoczynać odczulania w sezonie pylenia
 • przed i po każdym wstrzyknięciu leku należy unikać wysiłku fizycznego (sport, ciężka praca fizyczna)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Purethal a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Potencjalne ryzyko dla matki i płodu jest nieznane, ponieważ brak jest danych dotyczących stosowania odczulania alergoidami u kobiet ciężarnych.
Dlatego nie należy rozpoczynać leczenia lekiem Purethal (mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy) u kobiet w ciąży.
Jeżeli leczenie takie zostało rozpoczęte przed zajściem w ciążę, może być kontynuowane w porozumieniu z lekarzem.

Purethal a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy rozpoczynać podawania leku Purethal (mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy) u kobiet karmiących piersią.

Jeżeli leczenie takie zostało rozpoczęte przed zajściem w ciążę, może być kontynuowane w porozumieniu z lekarzem.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Podczas stosowania leku Purethal (mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy) nie należy przyjmować:

 • leków immunosupresyjnych
 • leków obniżających ciśnienie krwi (leki beta-adrenolityczne i inhibitory konwertazy angiotensyny-ACE) -  równoczesne ich stosowanie może spowodować wystąpienie bardzo silnej reakcji nawet po podaniu małych dawek leku Purethal (mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy)
 • leków przeciwalergicznych (leków przeciwhistaminowych, inhibitorów degranulacji mastocytów czy kortykosteroidów) -  zażywanie tych leków podczas podawania leku Purethal (mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy) może spowodować zmianę reakcji i podatność na uprzednio dobrze tolerowane dawki leku przez pacjenta, może też być zmieniona wrażliwość skóry pacjenta, a wyniki testów skórnych, przeprowadzanych w tym okresie mogą być niemiarodajne

Szczepienia ochronne 

 • wszystkie szczepienia mogą być wykonywane u pacjenta nie wcześniej niż po upływie 7 dni od ostatniego wstrzyknięcia leku Purethal (mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy), z wyjątkiem sytuacji ratowania życia
 • następna dawka leku Purethal (mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy) może być podana pacjentowi dopiero po całkowitym ustąpieniu reakcji na szczepienie ochronne, ale nigdy nie wcześniej niż 14 dni po szczepieniu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Purethal a alkohol

Brak danych.

Purethal a prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania leku Purethal (mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy) może pojawić się uczucie lekkiego zmęczenia. 
Należy wziąć to uwagę w przypadku prowadzeniu pojazdu lub obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Purethal (mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy)?

Lek należy przechowywać:

 • w lodówce od 2°C do 8°C
 • nie zamrażać

Nie wolno stosować zawiesiny, która uległa zamrożeniu.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego