Kategorie

Ramipril Aurobindo (Ramiprilum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Ramipril Aurobindo?

Lek Ramipril Aurobindo zawiera ramipryl. Należy on do grupy leków zwanych inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę. Stosuje się go w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz niewydolności serca.

Podstawowe informacje

NazwaRamipril Aurobindo
Nazwa międzynarodowaRamiprilum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
  • 5 mg
  • 10 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Ramipryl

Skład - substancje pomocnicze
  • skrobia żelowana, kukurydziana
  • laktoza jednowodna
  • wodorowęglan sodu
  • kroskarmeloza sodowa
  • tlenek żelaza czerwony (E172) (wyłącznie dawka 5 mg)
  • stearylofumaran sodu
Dostępne opakowania
  • 7 tabletek (dla dawki 5 mg)
  • 10 tabletek (dla dawki 5 mg)
  • 14 tabletek (dla dawki 5 mg)
  • 20 tabletek
  • 28 tabletek
  • 30 tabletek
  • 42 tabletek (dla dawki 5 mg)
  • 50 tabletek
  • 56 tabletek
  • 60 tabletek
  • 90 tabletek
  • 98 tabletek
  • 100 tabletek
  • 500 tabletek
  • 1000 tabletek
Działanie / właściwości
  • zmniejszanie wytwarzania przez organizm substancji mogących podwyższać ciśnienie tętnicze
  • zmniejszanie napięcia i rozszerzanie naczyń krwionośnych
  • ułatwianie sercu pompowania krwi w organizmie
Zastosowanie
  • leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego
  • zmniejszenie ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu
  • zmniejszenie ryzyka lub opóźnienia pogorszenia czynności nerek
  • leczenie choroby serca
  • przebyty zawał serca powikłany niewydolnością serca
Przeciwwskazania
  • nadwrażliwość na ramipryl, inny lek z grupy inhibitorów ACE lub którykolwiek z pozostałych składników leku
  • wystąpienie objawów reakcji uczuleniowej
  • wystapienie u pacjenta kiedykolwiek obrzęku naczynioruchowego
  • przyjmowanie leku sakubitryl w skojarzeniu z walsartanem
  • pacjent poddawany jest dializie lub innego rodzaju filtracji krwi
  • zwężenie tętnicy nerkowej
  • ciąża
  • cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek ze równoczesnym stosowaniem leków zawierających aliskiren
  • przyjmowanie leków zwiększających ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego (racekadotryl, temsyrolimus, syrolimus, ewerolimus, wildagliptyna)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
  • stwierdzono zaburzenia dotyczące serca, wątroby lub nerek
  • niedawno wystapiła utrata elektrolitów lub płynów
  • planowane jest leczenie odczulające na jad pszczół lub os
  • planowane jest podanie leków znieczulających podczas zabiegów operacyjnych lub stomatologicznych
  • w badaniach krwi stwierdzono duże stężenie potasu
  • pacjent przyjmuje leki które mogą obniżać stężenie sodu we krwi
  • stwierdzono kolagenozę naczyń, taką jak twardzina skóry lub toczeń rumieniowaty układowy
  • nie zaleca się stosowania leku w pierwszych 3 miesiącach ciąży
  • nie należy stosować go powyżej 3 miesiąca ciąży
  • pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi
  • pacjent przyjmuje leki takie jak temsyrolimus, ewerolimus, sirolimus lub wildagliptynę
  • pacjent przyjmuje sartany – na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan, zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (może dotyczyć mniej niż 1 na 10 pacjentów):

  • ból głowy lub uczucie zmęczenia
  • zawroty głowy
  • omdlenie, niedociśnienie, zwłaszcza po szybkiej zmianie pozycji z leżącej na siedzącą lub stojącą
  • suchy męczący kaszel, zapalenie zatok lub zapalenie oskrzeli, duszność
  • bóle brzucha, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty wysypka skórna
  • ból w klatce piersiowej, kurcze lub ból mięśni zbyt duże stężenie potasu we krwi
Nie łączyć z
  • lekami stosowanymi przeciwbólowo i przeciwzapalnie np. niesteroidowe leki przeciwzapalne np. ibuprofen 
  • lekami stosowanymi w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii np. efedryna, norepinefryna 
  • sakubitrylem i walsartanem 
  • lekami stosowanymi w leczeniu nowotworów (chemioterapia)
  • lekami zapobiegającymi odrzuceniu przeszczepu narządów np. cyklosporyna
  • diuretykami np. furosemidem
  • suplementami potasu
  • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas i inymi lekami zwiększającymi stężenie potasu we krwi np. trimetoprymem i ko-trimoksazolem
  • heparyną, lekami stosowanymi w celu rozrzedzenia krwi
  • steroidowymi lekami przeciwzapalnymi np. prednizolonem
  • allopurynolem
  • prokainamidem
  • temsyrolimusem
  • syrolimusem, ewerolimusem i innymi lekiami należącymi do klasy inhibitorów mTOR
  • racekadotrylem
  • wildagliptyną
  • racekadotrylem
Ciąża

Lek nie powinien być stosowany w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Ramipril Aurobindo u matek karmiących piersią.

Dzieci

Lek nie powinien być stosowany w grupie pacjentów poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może powodować zawroty głowy zwłaszcza na początku leczenia lub przy zwiększeniu dawki. Jeśli pacjent odczuwa takie dolegliwości nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ramipril Aurobindo?

Lek Ramipril Aurobindo działa na zmniejszenie wytwarzania przez organizm substancji, które mogą zwiększać ciśnienie tętnicze. Rozluźnia i rozszerza naczynia krwionośne, co ułatwienia sercu pompowanie krwi do całego ciała.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ramipril Aurobindo?

Lek Ramipril Aurobindo stosuje się:

  • w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia)
  • w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu
  • w celu zmniejszenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia czynności nerek (zarówno u pacjentów z cukrzycą, jak i bez cukrzycy)
  • w leczeniu choroby serca, w przypadku której serce nie jest w stanie pompować krwi w ilości wystarczającej na potrzeby organizmu (niewydolność serca)
  • po przebytym zawale serca powikłanym niewydolnością serca

Dawkowanie

Jak stosować lek Ramipril Aurobindo?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Leczenie nadciśnienia tętniczego

  • dawka początkowa wynosi 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę. Lekarz będzie zwiększał dawkę, aż do uzyskania kontroli ciśnienia tętniczego
  • dawka maksymalna wynosi 10 mg raz na dobę
  • jeżeli pacjent przyjmuje leki moczopędne, lekarz może zalecić przerwanie ich stosowania lub zmniejszenie dawki przed rozpoczęciem podawania leku Ramipril Aurobindo

Zapobieganie wystąpieniu zawału serca lub udaru mózgu

  • dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę. Lekarz może następnie zalecić zwiększenie dawki leku
  • zazwyczaj stosowana dawka wynosi 10 mg raz na dobę

Zmniejszanie bądź opóźnianie pogorszenia czynności nerek

  • dawka początkowa to 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę. Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki
  • zazwyczaj stosowana dawka wynosi 5 mg lub 10 mg raz na dobę

Leczenie niewydolności serca

  • dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę. Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki
  • zazwyczaj stosowana dawka leku wynosi 10 mg raz na dobę. Zaleca się jej podawanie w dwóch dawkach podzielonych

Leczenie po przebytym zawale serca

  • stosowana dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę do 2,5 mg raz na dobę. Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki
  • zazwyczaj stosowana dawka leku wynosi 10 mg raz na dobę. Zaleca się jej podawanie w dwóch dawkach podzielonych

Zasady przyjmowania leku:

Lek należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze. Tabletki należy połykać popijając płynem. Tabletek nie należy rozkruszać ani żuć

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawka początkowa powinna być niższa, a zwiększanie dawkowania powinno następować wolniej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ramipril Aurobindo

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się na oddział ratunkowy najbliższego szpitala. Nie wolno samemu prowadzić samochodu, należy poprosić kogoś o zawiezienie do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie dawki leku Ramipril Aurobindo

W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć następną dawkę o ustalonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ramipril Aurobindo?

Leku Ramipril Aurobindo nie należy stosować gdy:

  • stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ramipryl, jakikolwiek inny inhibitor ACE lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ramipril Aurobindo
  • nastąpią objawy reakcji uczuleniowej takie jak: wysypka, trudności w oddychaniu i przełykaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka
  • kiedykolwiek u pacjenta wystąpiła ciężka reakcja alergiczna nazywana „obrzękiem naczynioruchowym”, objawy to: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na rękach, stopach i gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęk wokół oczu i warg, trudności w oddychaniu i przełykaniu
  • pacjent przyjmował lub przyjmuje sakubitryl w skojarzeniu z walsartanem, lek stosowany w leczeniu przewlekłej (długotrwałej) niewydolności serca u dorosłych, ponieważ zwiększa się ryzyko obrzęku naczynioruchowego (szybkiego obrzęku tkanek znajdujących się pod skórą w miejscach takich, jak gardło)
  • pacjent jest poddawany dializoterapii lub innemu rodzajowi filtracji krwi. W zależności od użytego urządzenia, lek Ramipril Aurobindo może nie być odpowiednim lekiem dla pacjenta
  • stwierdzono chorobę nerek spowodowaną zmniejszonym dopływem krwi do nerek (zwężenie tętnicy nerkowej)
  • w czasie ciąży powyżej trzeciego miesiąca
  • ciśnienie tętnicze jest bardzo niskie lub niestabilne. Lekarz zleci wykonanie odpowiednich badań
  • pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren
  • pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków (ryzyko obrzęku naczynioruchowego może się zwiększyć):
    • racekadotryl (leczenie biegunki)
    • leki stosowane w zapobieganiu odrzucenia przeszczepionego narządu oraz w leczeniu raka (np. temsyrolimus, syrolimus, ewerolimus)
    • wildagliptyna (leczenie cukrzycy)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ramipril Aurobindo może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Ramipril Aurobindo i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub szpitalnym oddziałem ratunkowym, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

  • obrzęk twarzy, warg lub gardła, który utrudnia przełykanie lub oddychanie oraz świąd i wysypka. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej spowodowanej stosowaniem leku Ramipril Aurobindo
  • ciężkie reakcje skórne, w tym: wysypka, owrzodzenia jamy ustnej, nasilenie wcześniej istniejącej choroby skóry, zaczerwienienie, powstawanie pęcherzy lub złuszczanie się skóry (jak w zespole Stevensa - Johnsona, toksyczno - martwiczym oddzielaniu się naskórka lub rumieniu wielopostaciowym)

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią:

  • przyspieszona akcja serca, nierówne lub silniejsze bicie serca (kołatanie serca), ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub poważniejsze zaburzenia, w tym zawał serca i udar mózgu
  • duszność lub kaszel
  • łatwe powstawanie siniaków, wydłużony czas krwawienia, wystąpienie jakiegokolwiek krwawienia (np. krwawienia z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze niż zazwyczaj zakażenia, ból gardła i gorączka, uczucie zmęczenia, omdlenie, zawroty głowy lub bladość skóry; mogą to być objawy zaburzeń krwi lub szpiku kostnego
  • silny ból żołądka mogący promieniować do pleców i może on być objawem zapalenia trzustki
  • gorączka, dreszcze, zmęczenie, utrata apetytu, ból żołądka, nudności, zażółcenie skóry lub białkówek oczu (żółtaczka); mogą to być objawy zaburzeń dotyczących wątroby, takich jak zapalenie lub uszkodzenie wątroby

Inne działania niepożądane:

Często (może dotyczyć mniej niż 1 na 10 pacjentów):

  • ból głowy lub uczucie zmęczenia
  • zawroty głowy; ich wystąpienie jest bardziej prawdopodobne na początku przyjmowania leku Ramipril Aurobindo lub po zwiększeniu dawki
  • omdlenie, niedociśnienie (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), zwłaszcza po szybkiej zmianie pozycji z leżącej na siedzącą lub stojącą
  • suchy męczący kaszel, zapalenie zatok lub zapalenie oskrzeli, duszność
  • bóle brzucha, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty wysypka skórna
  • ból w klatce piersiowej, kurcze lub ból mięśni zbyt duże stężenie potasu we krwi

Niezbyt często (może dotyczyć mniej niż 1 na 100 pacjentów):

  • zaburzenia równowagi (zawroty głowy)
  • świąd skóry i zaburzenia czucia, takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub cierpnięcie skóry (parestezje)
  • utrata lub zmiana odczuwania smaku
  • zaburzenia snu
  • uczucie przygnębienia, lęk, nerwowość lub niepokój
  • niedrożność nosa, trudności w oddychaniu lub nasilenie astmy
  • obrzęk jelit, nazywany „obrzękiem naczynioruchowym jelit”, objawiający się bólem brzucha, wymiotami i biegunką
  • zgaga, zaparcie lub suchość błony śluzowej jamy ustnej
  • oddawanie większej niż zwykle ilości moczu w ciągu dnia
  • zwiększona potliwość utrata lub zmniejszenie apetytu (jadłowstręt)
  • przyspieszona lub nieregularna czynność serca
  • obrzęk rąk i nóg; może to być objawem nadmiaru wody w organizmie
  • nagłe zaczerwienienie twarzy
  • niewyraźne widzenie
  • ból stawów
  • gorączka
  • impotencja u mężczyzn, zmniejszenie popędu płciowego u mężczyzn i kobiet
  • zwiększenie liczby niektórych krwinek białych (eozynofilia) w badaniach krwi
  • zaburzenia czynności wątroby, trzustki lub nerek stwierdzone w badaniach krwi

Rzadko (może dotyczyć mniej niż  1 na 1000 pacjentów):

  • uczucie drżenia lub dezorientacji
  • zaczerwienienie i obrzęk języka
  • nasilone łuszczenie się skóry, swędząca, grudkowa wysypka
  • zaburzenia dotyczące paznokci (np. utrata lub oddzielanie się paznokcia od łożyska)
  • wysypka skórna lub powstawanie siniaków
  • plamy na skórze i ziębnięcie kończyn
  • zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk lub łzawienie oczu
  • zaburzenia słuchu i dzwonienie w uszach
  • uczucie osłabienia
  • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, krwinek białych lub płytek krwi, bądź stężenia hemoglobiny w badaniach krwi

Bardzo rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

  • nadwrażliwość na światło słoneczne

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli nasili się lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni, którekolwiek z następujących działań niepożądanych:

  • trudności w koncentracji
  • obrzęk ust
  • zbyt mała ilość krwinek stwierdzona w badaniach krwi
  • zbyt niskie stężenie sodu we krwi
  • zagęszczenie moczu (ciemny kolor)
  • nudności, kurcze mięśni, dezorientacja; objawy te mogą być spowodowane niewłaściwym wydzielaniem hormonu antydiuretycznego (ADH).W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem
  • zmiana koloru palców rąk i stóp pod wpływem zimna oraz mrowienie lub ból po ich rozgrzaniu (zespół Raynauda)
  • powiększenie piersi u mężczyzn
  • spowolnione lub zaburzone reakcje
  • uczucie pieczenia
  • zmiana odczuwania zapachów
  • utrata włosów

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ramipril Aurobindo należy omówić to z lekarzem jeżeli:

  • stwierdzono zaburzenia dotyczące serca, wątroby lub nerek
  • w przypadku znacznej utraty soli lub płynów (z powodu wymiotów, biegunki, nadmiernego pocenia się, stosowania diety z ograniczeniem soli, przyjmowania leków moczopędnych przez dłuższy czas lub dializoterapii)
  • planowane jest leczenie odczulające na jad pszczół lub os
  • planowane jest podanie leków znieczulających podczas zabiegów operacyjnych lub stomatologicznych. Może być konieczne przerwanie stosowania leku jeden dzień wcześniej, należy skonsultować się z lekarzem
  • w badaniach krwi stwierdzono duże stężenie potasu
  • pacjent przyjmuje leki lub występują u niego stany, które mogą obniżać stężenie sodu we krwi. Lekarz może zlecić regularne badania krwi, w szczególności w celu sprawdzenia stężenia sodu we krwi, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku
  • jeśli pacjent przyjmuje leki określane jako inhibitory mTOR (np. temsyrolimus, ewerolimus, sirolimus) lub wildagliptynę, ponieważ zwiększają one ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego (ciężkiej reakcji alergicznej); inhibitory neprylizyny (NEP) (takie jak racekadotryl) lub sakubitryl w skojarzeniu z walsartanem
  • stwierdzono kolagenozę naczyń, taką jak twardzina skóry lub toczeń rumieniowaty układowy
  • należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka sądzi, że jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę
  • nie zaleca się stosowania leku w pierwszych 3 miesiącach ciąży. Nie stosować go powyżej 3 miesiąca ciąży, ponieważ może poważnie zaszkodzić dziecku
  • pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi: antagonistę receptora na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan, zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą lub przyjmuje aliskiren

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ramipril Aurobindo a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Ramipril Aurobindo w czasie pierwszych 12 tygodni ciąży i nie wolno stosować tego leku po 13 tygodniu ciąży, ponieważ stosowany podczas ciąży może wyrządzić znaczną szkodę dziecku. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania leku Ramipril Aurobindo, należy natychmiast poinformować lekarza. Przed zajściem w ciążę zaleca się zmianę leczenia na inne, odpowiednie do stosowania podczas ciąży.

Ramipril Aurobindo a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Ramipril Aurobindo u matek karmiących piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leki mogące zmniejszyć skuteczność działania leku Ramipril Aurobindo

  • leki przeciwbólowe oraz przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ] takie jak ibuprofen lub indometacyna i aspiryna)
  • leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego leki stosowane w leczeniu wstrząsu, niewydolności serca, alergii, astmy takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina

Obserwowano wzrost ryzyka wystąpienia działań niepożądanych leku Ramipril Aurobindo, gdy przyjmowany jestrównoczesnie z:

  • sakubitrylem w skojarzeniu z walsartanem
  • lekiami przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ, takie jak ibuprofen lub indometacyna oraz kwas acetylosalicylowy)
  • lekami przeciwnowotworowymi (chemioterapia)
  • cyklosporyną
  • lekami moczopędnymi, takimi jak furosemid
  • suplementami potasu (w tym substytuty soli), lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas i innymi lekami zwiększającymi stężenie potasu we krwi (np. heparyna, lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi, aby zapobiec zakrzepom; trimetoprym i kotrimoksazol, stosowane w zakażeniach wywołanych przez bakterie)
  • steroidowymi lekami przeciwzapalnymi, np. prednizolon
  • allopurynolem (stosowany w celu zmniejszenia stężenia kwasu moczowego we krwi)
  • prokainamidem (stosowany w zaburzeniach rytmu serca)
  • wildagliptyna (stosowana w leczeniu cukrzycy typu 2)
  • racekadotrylem (lek stosowany w leczeniu biegunki)
  • lekami, które są często stosowane w celu uniknięcia odrzucenia przeszczepionych narządów (temsyrolimus, syrolimus, ewerolimus i inne leki należące do klasy inhibitorów mTOR)
  • antagonistą receptora angiotensyny II lub alskiren

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków. Ich działanie może być zmienione podczas stosowania leku:

  • leki przeciwcukrzycowe, takie jak doustne leki zmniejszające stężenie glukozy i insulina, ponieważ Ramipril Aurobindo może zmniejszać stężenie glukozy we krwi (w czasie stosowania leku należy regularnie kontrolować stężenie glukozy we krwi)
  • lit (stosowany w zaburzeniach psychicznych), ponieważ lek Ramipril Aurobindo może zwiększać stężenie litu we krwi (lekarz będzie uważnie kontrolował stężenie litu we krwi)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ramipril Aurobindo a alkohol

Spożywanie alkoholu w czasie przyjmowania leku może spowodować zawroty głowy lub uczucie oszołomienia. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Ramipril Aurobindo a prowadzenie pojazdów

Lek może powodowąć zawroty głowy zwłaszcza na początku leczenia lub przy zwiekszeniu dawki. Jeśli pacjent odczuwa takie dolegliwości nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwac maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ramipril Aurobindo?

  • należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
  • przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
  • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
  • Apteka Gemini

    www.aptekagemini.pl

    Dodaj do ekranu głównego