Kategorie

Ramipril Krka (Ramiprilum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Ramipril Krka?

Lek Ramipril Krka zawiera w swoim składzie ramipryl należący do leków zwanych inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę. Stosowany jest między innymi w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Podstawowe informacje

NazwaRamipril Krka
Nazwa międzynarodowaRamiprilum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg 
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Ramipryl

Skład - substancje pomocnicze
 • wodorowęglan sodu
 • laktoza jednowodna
 • kroskarmeloza sodowa
 • skrobia żelowana kukurydziana
 • stearylofumaran sodu
 • tlenek żelaza żółty (tylko w tabletkach 5 mg)
 • tlenek żelaza czerwony (tylko w tabletkach 5 mg)
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek
 • 14 tabletek
 • 20 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 60 tabletek
 • 90 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości
 • zmniejszanie wytwarzania przez organizm substancji, które mogą zwiększać ciśnienie krwi
 • zmniejszanie napięcia i rozszerzanie naczyń krwionośnych
 • ułatwienie pompowania krwi przez serce w całym organizmie
Zastosowanie
 • terapia nadciśnienia tętniczego
 • zapobieganie wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu
 • zapobieganie lub opóźnienie wystąpienia problemów z nerkami
 • terapia niewydolności serca
 • terapia niewydolności serca spowodowanej zawałem serca
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na ramipryl, inny lek z grupy inhibitorów ACE lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ramipril Krka
 • u pacjenta wystąpił kiedykolwiek obrzęk naczynioruchowy
 • pacjent przechodzi dializy lub jest poddawany innemu rodzajowi filtracji krwi
 • zwężenie tętnicy nerkowej
 • cukrzyca lub zaburzona czynność nerek z równoczesnym stosowaniem leków zawierających alskiren
 • pacjentka w 2 i 3 trymestrze ciąży
 • bardzo niskie lub niestabilne ciśnienie tętnicze
 • przyjmowanie w przeszłości lub obecnie leku zawierającego sakubitryl z walsartanem
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • stwierdzone choroby serca, wątroby lub nerek
 • pacjent utracił niedawno sporo elektrolitów lub płynów
 • odczulanie na jad pszczół lub os
 • pacjent ma otrzymać leki stosowane w znieczuleniu
 • w badaniach krwi stwierdzono duże stężenie potasu
 • stwierdzono kolagenozę naczyń
 • pacjent przyjmuje którykolwiek z leków, zwiększających ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego
 • pacjent przyjmuje leki, cierpi na chorobę, która może obniżać stężenie sodu we krwi
 • jeśli pacjent przyjmuje leki określane jako inhibitory mTOR (np. temsyrolimus, ewerolimus, sirolimus) lub wildagliptynę
 • ciąża lub jej podejrzenie
 • pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi: antagonistę receptora na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan
 • pacjent przyjmuje aliskiren
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • ból głowy lub uczucie zmęczenia
 • zawroty głowy, zwłaszcza przy rozpoczynaniu stosowania leku Ramipril Krka lub zwiększaniu dawki
 • omdlenie, niedociśnienie (nieprawidłowo niskie ciśnienie krwi), szczególnie przy szybkim wstawaniu lub siadaniu
 • suchy, drapiący kaszel, zapalenie zatok lub zapalenie oskrzeli, duszność
 • ból żołądka lub jelit, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty
 • wysypki skórne, w tym uniesione nad powierzchnię skóry
 • ból w klatce piersiowej
 • kurcze lub bóle mięśni
 • zwiększone stężenie potasu we krwi potwierdzone badaniami laboratoryjnymi
Nie łączyć z
 • lekami stosowanymi przeciwbólowo i przeciwzapalnie np. niesteroidowe leki przeciwzapalne np. ibuprofen 
 • lekami stosowanymi w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii np. efedryna, norepinefryna 
 • sakubitrylem i walsartanem 
 • lekami  stosowanymi w leczeniu nowotworów (chemioterapia)
 • lekami zapobiegającymi odrzuceniu przeszczepu narządów np. cyklosporyną
 • diuretykami np. furosemidem
 • suplementami potasu
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas i innymi lekami zwiększającymi stężenie potasu we krwi np. trimetoprymem i ko-trimoksazolem
 • heparyną, lekami stosowanymi w celu rozrzedzenia krwi
 • steroidowymi lekami przeciwzapalnymi np. prednizolonem
 • allopurynolem
 • prokainamidem
 • temsyrolimusem
 • syrolimusem, ewerolimusem i innymi lekami należącymi do klasy inhibitorów mTOR
Ciąża

Lek nie powinien być stosowany w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli po przyjęciu leku pojawią się zawroty głowy lub uczucie senności. Objawy te mogą w szczególności wystąpić na początku leczenia lub przy zmianie dawki na wyższą.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ramipril Krka?

Lek Ramipril Krka działa poprzez:

 • zmniejszanie wytwarzania przez organizm substancji, które mogą zwiększać ciśnienie krwi
 • rozluźnienie i rozszerzenie naczyń krwionośnych
 • ułatwienie pompowania krwi przez serce w całym organizmie

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ramipril Krka?

Lek Ramipril Krka stosuje się w:

 • terapii nadciśnienia tętniczego
 • zapobieganiu wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu
 • zapobieganiu lub opóźnieniu wystąpienia problemów z nerkami
 • terapii niewydolności serca
 • terapii niewydolności serca spowodowanej zawałem serca

Dawkowanie

Jak stosować lek Ramipril Krka? 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady przyjmowania leku:

 • tabletki przyjmuje się doustnie, codziennie o tej samej porze dnia
 • tabletki należy przyjmować w całości, popijając płynem
 • tabletek nie należy rozkruszać ani żuć

Dawkowanie

Nadciśnienie tętnicze

 • dawka początkowa to 1,25 mg lub 2,5 mg raz dziennie
 • dawkę należy stopniowo zwiększać, aż do uzyskania pożądanych wartości ciśnienia tętniczego
 • dawka maksymalna to 10 mg raz dziennie
 • w przypadku jednoczesnego przyjmowania diuretyków lekarz może zalecić odstawienie lub zmniejszenie dawki takiego leku, zanim pacjent zacznie stosować lek Ramipril Krka

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu

 • dawka początkowa wynosi zwykle 2,5 mg raz na dobę
 • lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki
 • zwykle stosowana dawka wynosi 10 mg raz na dobę

Leczenie w celu zmniejszenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia czynności nerek

 • dawka początkowa może wynosić 1,25 mg lub 2,5 mg raz dziennie
 • lekarz decyduje o zastosowanej dawce
 • rekomendowana dawka to 5 mg lub 10 mg raz dziennie

Leczenie niewydolności serca

 • dawka początkowa to 1,25 mg raz dziennie
 • odpowiednią dawkę ustali lekarz
 • dawka maksymalna to 10 mg na dobę, zaleca się dawkowanie dwa razy na dobę

Leczenie po zawale serca

 • dawka początkowa to 1,25 mg raz dziennie do 2,5 mg dwa razy dziennie
 • dawkę dostosowuje lekarz
 • rekomendowana dawka to 10 mg na dobę stosowaną w dwóch dawkach podzielonych

Osoby w podeszłym wieku

Lekarz zastosuje mniejszą dawkę początkową i będzie wolniej zmieniał jego dawkowanie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki

Należy natychmiast zwrócić się do lekarza lub skontaktować się z najbliższym oddziałem ratunkowym. Najlepiej dotrzeć do szpitala w towarzystwie drugiej osoby lub zadzwonić po karetkę pogotowia, zabierając ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia dawki następną należy przyjąć o wyznaczonej porze. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem. Samodzielne odstawienie leku może spowodować wzrost ciśnienia tętniczego.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ramipril Krka?

Nie należy stosować leku Ramipril Krka w następujących przypadkach:

 • nadwrażliwość na ramipryl, inny lek z grupy inhibitorów ACE lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ramipril Krka. Objawami reakcji uczuleniowej mogą być: wysypka, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk ust, twarzy, gardła lub języka
 • obrzęk naczynioruchowy. Do jego objawów należą: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na dłoniach, stopach i gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęki w okolicy oczu i ust, trudności w oddychaniu i połykaniu
 • przyjmowanie w przeszłości lub obecnie leku zawierającego sakubitryl z walsartanem
 • pacjent przechodzi dializy lub jest poddawany innemu rodzajowi filtracji krwi
 • zwężenie tętnicy nerkowej
 • cukrzyca lub zaburzona czynność nerek z równoczesnym stosowaniem leków zawierających aliskiren
 • pacjentka w 2 i 3 trymestrze ciąży
 • bardzo niskie lub niestabilne ciśnienie tętnicze

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ramipril Krka może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Ramipril Krka i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • obrzęk twarzy, warg lub gardła utrudniający połykanie, lub oddychanie, a także świąd i wysypka
 • nasilone zmiany skórne, w tym wysypka, owrzodzenie jamy ustnej, nasilenie wcześniej istniejących chorób skóry, zaczerwienienie, powstawanie pęcherzy bądź odwarstwienie skóry (takie jak zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka lub rumień wielopostaciowy)

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta wystąpi:

 • przyspieszone bicie serca, nierówne lub mocne bicie serca (kołatanie), ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub poważniejsze schorzenia, takie jak zawał serca czy udar mózgu
 • duszność lub kaszel - mogą to być objawy płucnych działań niepożądanych
 • zwiększone siniaczenie, krwawienie trwające dłużej niż zazwyczaj, inne krwawienia (np. krwawienie dziąseł), fioletowe wybroczyny na skórze lub większa niż zazwyczaj skłonność do zakażeń, ból gardła i gorączka, uczucie zmęczenia, osłabienie, zawroty głowy lub bladość skóry - mogą to być objawy chorób krwi lub szpiku kostnego
 • silny ból brzucha, który może promieniować na plecy - mogą to być objawy zapalenia trzustki
 • gorączka, dreszcze, zmęczenie, utrata apetytu, ból żołądka, nudności, zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka) - mogą to być objawy chorób wątroby, takich jak zapalenie wątroby lub uszkodzenie wątroby

Inne działania niepożądane

 Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • ból głowy lub uczucie zmęczenia
 • zawroty głowy, zwłaszcza przy rozpoczynaniu stosowania leku Ramipril Krka lub zwiększaniu dawki
 • omdlenie, niedociśnienie (nieprawidłowo niskie ciśnienie krwi), szczególnie przy szybkim wstawaniu lub siadaniu
 • suchy, drapiący kaszel, zapalenie zatok lub zapalenie oskrzeli, duszność
 • ból żołądka lub jelit, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty
 • wysypki skórne, w tym uniesione nad powierzchnię skóry
 • ból w klatce piersiowej
 • kurcze lub bóle mięśni
 • zwiększone stężenie potasu we krwi potwierdzone badaniami laboratoryjnymi

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • świąd i nietypowe dolegliwości skórne: drętwienie, mrowienie, szczypanie, pieczenie lub cierpnięcie skóry (parestezje)
 • utrata lub zmiana odczuwania smaku
 • zaburzenia snu
 • uczucie przygnębienia, niepokoju, nerwowość, niecierpliwość
 • zatkany nos, trudności w oddychaniu lub zaostrzenie astmy
 • obrzęk jelit (obrzęk naczynioruchowy jelit) objawiający się bólem brzucha, wymiotami i biegunką
 • zgaga, zaparcie lub suchość w jamie ustnej
 • wydalanie w ciągu dnia większej ilości moczu niż zwykle
 • ostra niewydolność nerek
 • nadmierne pocenie
 • brak lub zmniejszenie apetytu
 • przyspieszone lub nieregularne bicie serca, obrzęk rąk i nóg - objawy retencji płynów
 • zaczerwienienie
 • nieostre widzenie
 • bóle stawów
 • gorączka
 • spadek libido
 • obniżenie sprawności seksualnej u mężczyzn i kobiet
 • eozynofilia
 • zmiany czynności wątroby, trzustki lub nerek widoczne w badaniach krwi

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób):

 • uczucie niepewności lub dezorientacja
 • zaczerwienienie i obrzęk języka
 • ciężkie złuszczanie się skóry, swędząca grudkowa wysypka
 • zaburzenia paznokci (np. zmniejszenie przylegania lub oddzielenie się paznokcia od łożyska paznokcia)
 • wysypka lub zasinienie skóry
 • plamy skórne i ziębnięcie kończyn
 • zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk lub łzawienie oczu
 • zaburzenia słuchu lub dzwonienie w uszach
 • uczucie osłabienia
 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, krwinek białych lub płytek krwi albo stężenia hemoglobiny, stwierdzane w badaniach krwi

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób):

 • nadwrażliwość na słońce

Częstość nieznana:

 • stężony mocz (o ciemnym zabarwieniu), nudności lub wymioty, kurcze mięśni, uczucie splątania i napady drgawkowe, które mogą być spowodowane nieprawidłowym wydzielaniem ADH (wazopresyna, hormon antydiuretyczny)
 • zaburzenia koncentracji
 • obrzęk jamy ustnej
 • zwiększenie poziomu przeciwciał w badaniu krwi
 • zmniejszenie liczby krwinek w badaniu krwi
 • hiponatremia
 • zmiana koloru palców u dłoni i stóp pod wpływem zimna, a następnie mrowienie lub ból pod wpływem ciepła (objaw Raynauda)
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • spowolnienie lub osłabienie reakcji
 • uczucie pieczenia
 • zaburzenia węchu
 • wypadanie włosów

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Ramipril Krka należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty jeśli:

 • stwierdzono choroby serca, wątroby lub nerek
 • pacjent utracił niedawno sporo elektrolitów lub płynów (z powodu wymiotów, biegunki, nadmiernego pocenia się, stosowania diety z ograniczeniem soli, przyjmowania leków moczopędnych przez dłuższy czas lub dializoterapii)
 • odczulanie na jad pszczół lub os
 • pacjent ma otrzymać leki stosowane w znieczuleniu, konieczne jest zaprzestanie stosowania leku Ramipril Krka na dzień przed zabiegiem
 • w badaniach krwi stwierdzono duże stężenie potasu
 • stwierdzono kolagenozę naczyń
 • jeśli pacjent przyjmuje leki określane jako inhibitory mTOR (np. temsyrolimus, ewerolimus, sirolimus) lub wildagliptynę, ponieważ zwiększają one ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego (ciężkiej reakcji alergicznej); inhibitory neprilyzyny (takie jak racekadotryl) lub połączenie sakubitrylu z walsartanem
 • pacjent przyjmuje leki, cierpi na chorobę, która może obniżać stężenie sodu we krwi. Lekarz może zlecić regularne badania krwi, w szczególności w celu sprawdzenia stężenia sodu we krwi, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku
 • pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi: antagonistę receptora angiotenstyny II na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan, zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą
 • pacjent przyjmuje aliskiren

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Ramipril Krka w okresie pierwszych 3 miesięcy ciąży, a powyżej trzeciego miesiąca ciąży, stosowanie leku Ramipril Krka może poważnie zaszkodzić dziecku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ramipril Krka a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Ramipril Krka w pierwszych 12 tygodniach ciąży nie jest zalecane, natomiast po 13 tygodniu ciąży lek nie może być przyjmowany, ponieważ może on zaszkodzić dziecku. Jeśli kobieta planuje ciążę, powinna poinformować o tym lekarza, który zaleci stosowanie innego leku.

Ramipril Krka a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leki mogące zmniejszyć skuteczność działania leku Ramipril Krka

 • leki przeciwbólowe oraz przeciwzapalne
 • leki przeciwnadciśnieniowe. leki stosowane w leczeniu wstrząsu, niewydolności serca, alergii, astmy takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina

Nie należy stosować leku Ramipril Krka, gdy przyjmowane są:

 • leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ, takie jak ibuprofen lub indometacyna oraz kwas acetylosalicylowy)
 • leki przeciwnowotworowe (chemioterapia)
 • diuretyki, takie jak furosemid
 • suplementy potasu (w tym substytuty soli), leki moczopędne oszczędzające potas (np. spironolakton, triamteren, amiloryd) i inne leki zwiększające stężenie potasu we krwi (np. heparyna, lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi, aby zapobiec zakrzepom; trimetoprym i kotrimoksazol, stosowane w zakażeniach wywołanych przez bakterie; cyklosporyna, lek immunosupresyjny stosowany w zapobieganiu odrzucenia przeszczepionego narządu)
 • steroidowe leki przeciwzapalne, takie jak prednizolon
 • allopurynol (stosowany w celu zmniejszenia stężenia kwasu moczowego we krwi)
 • prokainamid (stosowany w zaburzeniach rytmu serca)
 • leki, które są często stosowane w celu uniknięcia odrzucenia przeszczepionych narządów (temsyrolimus, syrolimus, ewerolimus i inne leki należące do klasy inhibitorów mTOR)

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków. Ich działanie może być zmienione podczas stosowania leku:

 • leki przeciwcukrzycowe, takie jak doustne leki zmniejszające stężenie glukozy i insulina, ponieważ Ramipril Krka może zmniejszać stężenie glukozy we krwi (w czasie stosowania leku należy regularnie kontrolować stężenie glukozy we krwi)
 • lit (stosowany w zaburzeniach psychicznych), ponieważ lek może zwiększać stężenie litu we krwi (Lekarz będzie uważnie kontrolował stężenie litu we krwi)

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

 • jeśli pacjent przyjmuje alskiren lub antagonistę receptora angiotensyny II

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ramipril Krka a alkohol

Spożywanie alkoholu łącznie z lekiem Ramipril Krka może spowodować zawroty głowy lub uczucie „pustki” w głowie. Bezpieczną ilość spożywanego alkoholu w czasie stosowania leku należy omówić z lekarzem.

Ramipril Krka a prowadzenie pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli po przyjęciu leku pojawią się zawroty głowy lub uczucie senności. Objawy te mogą w szczególności wystąpić na początku leczenia lub przy zmianie dawki na wyższą.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ramipril Krka?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego