Kategorie

Ramizek Combi (Ramiprilum + Amlodipinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Ramizek Combi?

Lek Ramizek Combi zawiera ramipryl będący inhibitorem konwertazy angiotensyny oraz amlodypinę należącą go grupy antagonistów wapnia. Lek obniża ciśnienie tętnicze krwi oraz ułatwia przepływ krwi przez naczynia krwionośne.

Podstawowe informacje

NazwaRamizek Combi
Nazwa międzynarodowaRamiprilum + Amlodipinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2,5 mg + 5 mg
 • 5 mg + 5 mg
 • 5 mg + 10 mg
 • 10 mg + 5 mg
 • 10 mg + 10 mg
PostaćKapsułki twarde
Skład - substancja czynna

Ramipryl + Amlodypina

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • wodorofosforan wapnia bezwodny
 • skrobia żelowana kukurydziana
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • stearylofumaran sodu
 • tlenek żelaza czerwony (E 172)
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • żelatyna
 • tlenek żelaza żółty (E172) (dawka 10 mg + 10 mg)
 • tlenek żelaza czarny (E172) (dawka 10 mg + 10 mg)
Dostępne opakowania
 • 30 kapsułek twardych
 • 56 kapsułek twardych
 • 60 kapsułek twardych
 • 90 kapsułek twardych
 • 96 kapsułek twardych
 • 98 kapsułek twardych
 • 100 kapsułek twardych
Działanie / właściwości
 • zmniejsza wytwarzanie w organizmie substancji mogących podwyższać ciśnienie tętnicze krwi
 • zwiotcza i rozszerza naczynia krwionośne, co ułatwia przepływ krwi przez te naczynia
 • ułatwia sercu tłoczenie krwi do organizmu
Zastosowanie
 • nadciśnienie tętnicze
 • nadciśnienie tętnicze u pacjentów, którzy dotychczas stosowali ramipryl i amlodypinę w takich samych dawkach, lecz w osobnych preparatach
Przeciwwskazania
 • uczulenie na ramipryl lub inny lek z grupy inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę
 • uczulenie na amlodypinę lub inny lek z grupy antagonistów wapnia
 • uczulenie na którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • ciężka reakcja alergiczna zwana obrzękiem naczynioruchowym w przeszłości
 • przyjmowanie sakubitrylu z walsartanem stosowanego w leczeniu długotrwałej niewydolności serca u dorosłych
 • dializoterapia lub inny typ filtracji krwi
 • choroby nerek związane ze zmniejszonym dopływem krwi do nerek
 • drugi i trzeci trymestr ciąży
 • cukrzyca lub zaburzenie czynności nerek z równoczesnym stosowaniem aliskirenu (leku obniżającego ciśnienie)
 • bardzo niskie lub niestabilne ciśnienie tętnicze
 • zwężenie zastawki aortalnej lub wstrząs kardiogenny
 • niewydolność serca po zawale mięśnia sercowego
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby serca, wątroby lub nerek
 • utrata znacznej ilości elektrolitów lub płynów
 • leczenie odczulające na jad pszczeli lub os
 • znieczulenie przed zabiegiem stomatologicznym lub operacyjnym
 • duże stężenie potasu we krwi
 • kolagenoza, taka jak twardzina lub toczeń rumieniowaty układowy
 • stosowanie innych leków przeciwnadciśnieniowych z grupy antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu
 • znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego, tak zwany przełom nadciśnieniowy
 • zwiększanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku
 • kaszel utrzymujący się przez długi czas
 • nie wystarczająco obniżone ciśnienie tętnicze
 • przyjmowanie niektórych leków przeciwbiegunkowych, zapobiegających odrzucaniu przeszczepu, przeciwnowotworowych, przeciwcukrzycowych
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • senność
 • kołatanie serca, nagłe zaczerwienienie twarzy
 • obrzęk okolicy kostek
 • ból głowy lub uczucie zmęczenia
 • zawroty głowy
 • omdlenie, niedociśnienie, zwłaszcza podczas wstawania lub siadania z pozycji leżącej
 • suchy, męczący kaszel, zapalenie zatok lub oskrzeli, duszność
 • ból brzucha, żołądka, jelit, biegunka, niestrawność, nudności, wymioty
 • wysykpa skórna z lub bez uniesionych wykwitów
 • ból w klatce piersiowej
 • kurcze lub ból mięśni
 • zwiększone stężenie potasu we krwi
Nie łączyć z
 • ibuprofenem, indometacyną, aspiryną
 • efedryną, noradrenaliną, adrenaliną
 • ryfampicyną
 • zielem dziurawca
 • erytromycyną, klarytromycyną
 • temsyrolimusem, ewerolimusem, sirolimusem
 • furosemidem
 • aliskirenem
 • suplementami potasu
 • trimetoprymem i kotrimoksazolem
 • cyklosporyną
 • heparyną
 • prednizolonem
 • allopurynolem
 • prokainamidem
 • ketokonazolem, itrakonazolem
 • rytonawirem, indynawirem, nelfinawirem
 • werapamilem, diltiazemem
 • dantrolenem
 • lekami przeciwcukrzycowymi doustnymi i insuliną
 • litem
 • antagonistami receptora angiotensyny II
 • symwastatyną
Ciąża

Leku nie należy stosować podczas ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować podczas karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeśli podczas stosowania leku wystapią nudności, zawroty głowy, uczucie zmęczenia lub ból głowy, nie należy wtedy prowadzić pojazdów ani obłsugiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ramizek Combi?

Lek Ramizek Combi powoduje:

 • zmniejszanie wytwarzania substancji mogących podwyższać ciśnienie tętnicze
 • zwiotczenie i rozszerzanie naczyń krwionośnych, co ułatwia przepływ krwi przez te naczynia
 • ułatwione tłoczenie przez serce krwi do organizmu

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ramizek Combi?

Lek Ramizek Combi stosujemy:

 • w leczenia nadciśnienia tętniczego (wysokiego ciśnienia tętniczego)
 • u pacjentów, którzy wcześniej stosowali ramipryl i amlodypinę w oddzielnych preparatach w takich samych dawkach

Dawkowanie

Jak stosować lek Ramizek Combi?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie:

 • leku nie należy stosować podczas rozpoczynania leczenia nadciśnienia
 • dawki należy dostosowywać indywidualnie
 • przy zmianie dawki należy oddzielnie dostosować dawkę ramiprylu i amlodypiny
 • dawka dobowa wynosi jedną kapsułkę na dobę, codziennie o tej samej porze
 • dawka maksymalna wynosi 10 mg + 10 mg

Zaburzenia czynności nerek

 • w celu ustalenia optymalnej dawki, należy oddzielnie dostosowywać dawki poszczególnych substancji czynych - ramiprylu i amlodypiny
 • lek należy podawać kilka godzin po wykonaniu hemodializy
 • amlodypina nie jest usuwana podczas dializoterapii
 • w czasie leczenia należy monitorować czynność nerek oraz stężenie potasu

Zaburzenia czynności wątroby

 • maksymalna dawka dobowa ramiprylu wynosi 2,5 mg

Pacjenci w podeszłym wieku

 • należy zastosować mniejszą dawkę początkową i zachować ostrożność podczas jej zwiększana

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do oddziału pomocy doraźnej w szpitalu.

Pominięcie zastosowania leku

Należy przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze. Nie stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ramizek Combi?

Leku Ramizek Combi nie należy przyjmować, gdy pacjent:

 • ma uczulenie na ramipryl lub inny lek z grupy inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę
 • ma uczulenie na amlodypinę lub inny lek z grupy antagonistów wapnia
 • ma uczulenie na którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • miał kiedykolwiek ciężką reakcję alergiczną zwaną obrzękiem naczynioruchowym, do objawów której należą: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na rękach, stopach i gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęk wokół oczu i warg, trudności w oddychaniu i połykaniu
 • przyjmuje sakubitryl z walsartanem stosowany w leczeniu długotrwałej niewydolności serca u dorosłych, ponieważ zwiększa ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego
 • jest poddawany dializoterapii lub innemu typowi filtracji krwi
 • ma choroby nerek związane ze zmniejszonym dopływem krwi do nerek, w tym zwężenie tętnicy nerkowej
 • jest w drugim i trzecim trymestrze ciąży
 • ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i równocześnie stosuje aliskiren (lek obniżający ciśnienie)
 • ma bardzo niskie lub niestabilne ciśnienie tętnicze
 • ma zwężenie zastawki aortalnej lub wstrząs kardiogenny
 • ma stwierdzoną niewydolność serca po zawale mięśnia sercowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ramizek Combi może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych działań niepożądanych:

 • obrzęk twarzy, warg lub gardła, utrudniający połykanie lub oddychanie, świąd i wysypka; są to objawy ciężkiej reakcji alergicznej
 • ciężkie reakcje skórne, takie jak wysypka, owrzodzenia w jamie ustnej, nasilenie istniejących chorób skóry, zaczerwienienie, powstawanie pęcherzy bądź odwarstwienie skóry (zespół Stevensa - Johnsona, toksyczne martwicze oddzielenie się naskórka, rumień wielopostaciowy)
 • przyspieszona czynność serca, kołatanie serca, ból i ucisk w klatce piersiowej, zawała serca, udar mózgu
 • duszność i kaszel, które mogą być objawami chorób płuc
 • łatwe powstawanie siniaków, dłuższy niż zwykle czas krwawienia, purpurowe plamki na skórze, wybroczyny, częstsze zakażenia, ból gardła i gorączka, uczucie zmęczenia, omdlenia, zawroty głowy, bladość skóry (objawy zaburzeń krwi lub szpiku kostnego)
 • silny ból w nadbrzuszu promieniujący do pleców (objaw zapalenia trzustki)
 • gorączka, dreszcze, męczliwość, utrata apetytu, ból żołądka, nudności, zażółcenie skóry lub białkówek oczu, zaburzenia wątroby (zapalenie lub uszkodzenie)

Częste (nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • senność, głównie na początku terapii
 • kołatanie serca, nagłe zaczerwienienie twarzy
 • obrzęk okolicy kostek
 • ból głowy lub uczucie zmęczenia
 • zawroty głowy, głównie na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki
 • omdlenie, niedociśnienie, zwłaszcza podczas szybkiego wstawania lub siadania z pozycji leżącej
 • suchy, męczący kaszel, zapalenie zatok lub oskrzeli, duszność
 • ból brzucha, żołądka, jelit, biegunka, niestrawność, nudności, wymioty
 • wysykpa skórna z lub bez uniesionych wykwitów
 • ból w klatce piersiowej
 • kurcze lub ból mięśni
 • zwiększone stężenie potasu we krwi (stwierdzone w badaniach krwi)

Niezbyt częste (nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • wahania nastroju, bezsenność
 • drżenie, osłabienie, ból, złe samopoczucie
 • zaburzenia widzenia, podwójne widzenie, niewyraźne widzenie, szumy uszne
 • kichanie lub katar spowodowane zapaleniem błony śluzowej nosa
 • biegunka lub zaparcie, zgaga, suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • wypadanie włosów, nasilone pocenie się, świąd skóry, czerwone plamy lub przebarwienia na skórze
 • zaburzenia w oddawaniu moczu, w tym zwiększona potrzeba oddawania moczu, szczególnie nocą, zwiększona częstość oddawania moczu
 • niemożność uzyskania erekcji, impotencja u mężczyzn, zmniejszenie popędu płciowego u mężczyzn i kobiet
 • dyskomfort lub powiększenie piersi u mężczyzn
 • ból stawów, mięśni, pleców, kurcze mięśni
 • zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała
 • zaburzenia równowagi, zawroty głowy
 • świa skóry i nietypowe odczucia na skórze, takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie, cierpnięcie (parestezje) lub utrata odczuwania bólu
 • utrata lub zaburzenia smaku
 • zaburzenia snu
 • depresja, lęk, nerwowość, niepokój
 • niedrożność nosa, trudności w oddychaniu, nasilenie astmy
 • ból brzuch, wymioty, biegunka (objawy obrzęku naczynioruchowego jelit)
 • utrata lub zmniejszenie apetytu
 • przyspieszone lub nieregularne bicie serca
 • obrzeki kończyn górnych i dolnych spowodowane gromadzeniem się wody w organizmie
 • gorączka
 • zmniejszenie liczby niektórych krwinek białych (eozynofilia)
 • zaburzenia czynności wątroby, trzustki, nerek

Rzadkie (nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • uczucie niepewności lub splątania
 • zaczerwienienie i obrzęk języka
 • cieżkie łuszczenie się skóry, swędząca wysypka grudkowa
 • choroby paznokci, w tym rozluźnienie lub oddzielenie się paznokcia od łożyska
 • wysypka, skórna, powstawanie siniaków
 • pokrzywka
 • plamy na skórze, ziębnięcie kończyn
 • zaczerwienienie, swiąd, obrzęk lub łzawienie oczu
 • zaburzenia słuchu
 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, białych lub płytek, spadek stężenia hemoglobiny

Bardzo rzadkie (nie więcej niż 1 na 10000 pacjentów):

 • nadwrażliwość na światło słoneczne
 • zwiększenie stężenia cukru we krwi (hiperglikemia)
 • obrzęk dziąseł
 • wzdęcie brzucha (zapalenie błony śluzowej żołądka)
 • zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, zażółcenie skóry (żółtaczka)
 • zwiększone napięcie mięśniowe
 • zapalenie naczyń krwionośnych często z towarzyszącą wysypką skórną
 • nadwrażliwość na światło
 • sztywność, drżenie, zaburzenia ruchowe

Częstość nieznana:

 • stężony mocz o ciemnym zabarwieniu, nudności, wymioty, kurcze mięśni, uczucie splątania, napady drgawkowe, które mogą być wynikiem nieprawidłowego wydzielania wazopresyny (hormonu antydiuretycznego)
 • drżenie, usztywnienie postawy, maskowatość twarzy, spowolnione ruchy, pociąganie nogami w czasie chodzenia
 • trudności z koncentracją
 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi
 • zmiana koloru palców rąk i stóp pod wpływem zimna oraz mrówienie lub ból pod wpływem ciepła (objaw Raynauda)
 • spowolnienie lub zaburzenia reakcji
 • zaburzenia węchu
 • łuszczyca

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów:

 • z chorobami serca, wątroby lub nerek
 • którzy utracili znaczną ilość elektrolitów lub płynów w wyniku wymiotów, biegunkli, przyjmowania diuretyków, dializy, nadmiernego pocenia się
 • poddawanych leczeniu odczulającemu na jad pszczól lub os
 • poddawanych znieczuleniu przed zabiegiem stomatologicznym lub operacyjnym; konieczne może być przerwanie stosowania leku na dzień przed zabiegiem
 • ze stweirdzonym dużym stężeniem potasu we krwi
 • ze stwiedzoną kolagenozą, taką jak twardzina lub toczeń rumieniowaty układowy
 • stosujących inne leki przeciwnadciśnieniowych z grupy antagonistów receptora angiotensyny II (walsartan, telmisartan, irbesartan) lub aliskiren
 • ze znacznym zwiększeniem ciśnienia tętniczego, tak zwanym przełomem nadciśnieniowym
 • w trakcie zwiększania dawki, szczególnie u osób w podeszłym wieku
 • u których pojawił się suchy kaszel utrzymujący się przez długi czas
 • z niewystarczająco obniżonym ciśnieniem tętniczym
 • przyjmujących niektórych leków przeciwbiegunkow (racekadotryl), zapobiegające odrzucaniu przeszczepu i przeciwnowotworowe (temsyrolimus, syrolimus, ewerolimus) lub przeciwcukrzycowe (wildagliptyna)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ramizek Combi a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie należy stosować leku Ramizek Combi w czasie ciąży. W przypadku planowania ciąży lekarz zmieni ten lek na odpowiednie leczenie alternatywne.

Ramizek Combi a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Ramizek Combi nie należy stosować podczas karmienia piersią.

Interakcje

Należy zawsze poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. 

Lek Ramizek Combi może wchodzić w interakcje z lekami, które zmniejszają jego skuteczność. Należą do nich:

 • niesteroidowe leki przeciwzapalne, stosowane w celu łagodzenia bólu (ibuprofen, indometacyna, aspiryna)
 • leki stosowane w celu leczenia obniżonego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy, alergii (efedryna, noradrenalina, adrenalina)
 • antybiotyki stosowane w leczeniu gruźlicy (ryfampicyna)
 • surowce roślinne stosowane w leczeniu depresji (ziele dziurawca)

Lek Ramizek Combi może wchodzić w interakcje z lekami, które mogą nasilać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Należą do nich:

 • antybiotyki (erytromycyna, klarytromycyna)
 • leki przeciwnowotworowe i zapobiegające odrzucaniu przeszczeow (temsyrolimus, ewerolimus, sirolimus)
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne, stosowane w celu łagodzenia bólu (ibuprofen, indometacyna, kwas acetylosalicylowy)
 • diuretyki, czyli leki moczopędne (furosemid)
 • leki obniżające ciśnienie tętnicze (aliskiren)
 • suplementy potasu, leki moczopędne oszczędzające potas, leki zwiększające stężenie potasu we krwi (trimetoprym i kotrimoksazol stosowane w zakażeniach bakteryjnych; cyklosporyna - lek immunosupresyjny; heparyna - lek rozrzedzający krew i zapobiegający zakrzepom)
 • steroidowe leki przeciwzapalne (prednizolon)
 • leki zmniejszające stężenie kwasu moczowego (allopurynol)
 • leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca (prokainamid)
 • leki przeciwgrzybicze (ketokonazol, itrakonazol)
 • inhibitory proteazy stosowane w leczeniu zakażeń HIV (rytonawir, indynawir, nelfinawir)
 • leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub w nadciśnieniu (werapamil, diltiazem)
 • leki podawane w infuzji w przypadku cięzkich zaburzeń temperatury ciała (dantrolen)
 • doustne leki przeciwcukrzycowe i insulina
 • leki stosowany z zaburzeniach psychicznych (lit)
 • antagoniści receptora angiotensyny II i aliskiren
 • leki zmniejszające stężenie cholesterolu (symwastatyna)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ramizek Combi a alkohol

Picie alkoholu w trakcie stosowania leku Ramizek Combi może wywołać zawroty głowy lub uczucie oszołomienia.

Ramizek Combi a prowadzenie pojazdów

Jeżeli w trakcie stosowania leku Ramizek Combi wystąpią nudności, zawroty i ból głowy lub uczucie zmęczenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ramizek Combi?

Lek Ramizek Combi należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 30oC
 • w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego