Kategorie

Ramizek HCT (Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Ramizek HCT?

Lek Ramizek HCT zawiera dwie substancje czynne, ramipryl należący do inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę oraz hydrochlorotiazyd będący tiazydowym lekiem moczopędnym. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi.

Podstawowe informacje

NazwaRamizek HCT
Nazwa międzynarodowaRamiprilum + Hydrochlorothiazidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2,5 mg + 12,5 mg
 • 5 mg + 25 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Ramipryl i hydrochlorotiazyd

Skład - substancje pomocnicze
 • skrobia żelowana
 • stearylofumaran sodu
 • wodorowęglan sodu
 • laktoza jednowodna
 • kroskarmeloza sodowa
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 98 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości
 • zmniejsza wytwarzanie substancji podwyższających ciśnienie tętnicze
 • rozluźnia i rozszerza naczynia krwionośne
 • ułatwia sercu pompowanie krwi w organizmie
 • zwiększa ilość wydalanej wody z organizmu
Zastosowanie

Leczenie nadciśnienia tętniczego.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na ramipryl, hydrochlorotiazyd lub którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • uczulenie na leki podobne do leku Ramizek HCT, w tym inne inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę lub pochodne sulfonamidowe
 • przebyty obrzęk naczynioruchowy objawiający się świądem, pokrzywką, czerwonymi plamami na rękach, stopach i gardle, obrzękiem gardła i języka, obrzękiem wokól oczu i warg, trudnościami w połykaniu i oddychaniu
 • dializoterapia lub inny typ filtracji krwi
 • ciężka choroba wątroby
 • nieprawidłowe stężenie elektrolitów: wapnia, potasu i sodu
 • choroby nerek związane ze zmniejszonym dopływem krwi do nerek
 • drugi i trzeci trymestr ciąży oraz okres karmienia piersią
 • cukrzyca lub zaburzenie czynności nerek z równoczesnym stosowaniem aliskirenu (leku obniżającego ciśnienie)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby serca, wątroby lub nerek
 • niedawna utrata znacznej ilości elektrolitów lub płynów
 • zaplanowane leczenie odczulające na jad pszczól lub os
 • zaplanowane znieczulenie przed zabiegiem stomatologicznym lub operacyjnym; konieczne może być odstawienie leku na dwa dni przed zabiegiem
 • duże stężenie potasu we krwi
 • kolagenoza w postaci twardziny lub tocznia rumieniowatego układowego
 • ciąża, podejrzenie lub planowanie ciąży
 • stosowanie innych leków przeciwnadciśnieniowych z grupy antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu
 • nowotwór złośliwy skóry w przeszłości lub nieoczekiwana zmiana skórna w trakcie leczenia; w czasie leczenia należy chronić skórę przed działaniem światła słonecznego i promieniowaniem UV 
 • zaplanowane badania czynności przytarczyc lub antydopingowe
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy, uczucie zmęczenia, osłabienie
 • zawroty głowy, głównie na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki
 • suchy, drażniący kasze lub zapalenie oskrzeli
 • zwiększenie stężenia cukru we krwi
 • zwiększenie stężenia kwasu moczowego lub tłuszczów we krwi
 • bolesność, zaczerwienienie lub obrzęk stawów
Nie łączyć z
 • ibuprofenem, indometacyną, aspiryną
 • efedryną, noradrenaliną, adrenaliną
 • lekami zmniejszającymi stężenie potasu we krwi, w tym lekami przeciw zaparciom, diuretykami, amfoterycyną B i ACHT
 • lekami stosowanymi w zaburzeniach rytmu serca
 • cyklosporyną
 • furosemidem
 • spironolaktonem, triamterenem, amilorydem, solami potasu, heparyną
 • prednizolonem
 • suplementami wapnia
 • allopurynolem
 • prokainamidem
 • kolestyraminą
 • karbamazepiną
 • temsyrolimusem
 • trimetoprymem i kotrimoksazolem
 • ewerolimusem
 • doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi oraz insuliną
 • litem
 • lekami zmniejszającymi napięcie mięśni
 • chininą
 • lekami zawierającymi jod
 • penicyliną
 • warfaryną
Ciąża

Nie nalezy przyjmować leku w pierwszych 12 tygodnich ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Ramizek HCT w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeżeli podczas stosowania leku wystąpią zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ramizek HCT?

Ramipryl, zawarty w leku Ramizek HCT powoduje:

 • zmniejszenie wytwarzania substancji podwyższających ciśnienie tętnicze krwi
 • rozluźnienie i rozszerzenie naczyń krwionośnych
 • ułatwione pompowanie krwi w organizmie przez serce

Hydrochlorotiazyd, zawarty w leku Ramizek HCT powoduje:

 • zwiększone wydalanie wody z organizmu (zwiększa ilość moczu)

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ramizek HCT?

Lek Ramizek HCT stosuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Dwie substancje czynne działają razem, aby obniżyć cisnienie krwi. Stosuje się je razem, jeśli leczenie tylko jedną z nich nie przynosi pożądanego skutku.

Dawkowanie

Jak stosować lek Ramizek HCT?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób podawania leku:

 • doustnie
 • codziennie o tej samej porze, zwykle w godzinach porannych
 • tabletki należy połykać w całości (nie należy ich gryźć ani rozkruszać), popijając płynem
 • lekarz będzie dostosowywał dawkę leku, aż do uzyskania właściwej kontroli ciśnienia

Pacjenci w podeszłym wieku

Lekarz zaleci mniejszą dawkę początkową i powoli będzie ją dostosowywać.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do oddziału ratunkowego w szpitalu.

Pominięcie zastosowania leku

Należy przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

​​​​​​Kiedy nie stosować leku Ramizek HCT?

Leku Ramizek HCT nie należy przyjmować, gdy pacjent:

 • ma uczulenie na ramipryl, hydrochlorotiazyd lub którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • ma uczulenie na leki podobne do leku Ramizek HCT, w tym inne inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę lub pochodne sulfonamidowe
 • miał kiedykolwiek obrzęk naczynioruchowy objawiający się świądem, pokrzywką, czerwonymi plamami na rękach, stopach i gardle, obrzękiem gardła i języka, obrzękiem wokól oczu i warg, trudnościami w połykaniu i oddychaniu
 • poddawany jest dializoterapii lub innemu typowi filtracji krwi
 • ma ciężką chorobę wątroby
 • ma stwierdzone nieprawidłowe stężenie elektrolitów: wapnia, potasu i sodu
 • ma choroby nerek związane ze zmniejszonym dopływem krwi do nerek, w tym zwężenie tętnicy nerkowej
 • jest w drugim i trzecim trymestrze ciąży oraz karmi piersią
 • ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i równocześnie stosuje aliskiren (lek obniżający ciśnienie)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ramizek HCT może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Ramizek HCT i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • objawy ciężkiej reakcji alergicznej: obrzęk twarzy, warg lub gardła, utrudniający połykanie lub oddychanie, świąd i wysypka
 • ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka, owrzodzenie jamy ustnej, pogorszenie wcześniej istniejących chorób skóry, zaczerwienienie, pęcherze bądź odwarstwienie skóry (zespół Stevensa - Johnsona, toksyczne martwicze oddzielenie się naskórka, rumień wielopostaciowy)
 • przyspieszona czynność serca, nierówne lub silne bicie serca (kołatanie serca), ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej, zawał mieśnia sercowego, udar mózgu
 • duszność, kaszel, gorączka utrzymujące się ponad 2 - 3 dni, zmniejszenie łaknienia
 • zaburzenia krwi lub szpiku kostnego w postaci: łatwego powstawania siniaków, przedłużonego czasu krwawienia, nietypowych krwawień (w tym z dziąseł), purpurowych plamek na skórze lub częstszych zakażeń, bólu gardła i gorączki, uczucie zmęczenia, osłabienia, zawroty głowy, bladość skóry
 • objawy zapalenia trzustki, takie jak silny ból w nadbrzuszu promieniujący do pleców
 • objawy zapalenia lub uszkodzenia wątroby, takie jak: gorączka, dreszcze, męczliwość, utrata apetytu, ból brzucha, nudności, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka)

Inne działania niepożądane:

Częste (nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy, uczucie zmęczenia, osłabienie
 • zawroty głowy, głównie na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki
 • suchy, drażniący kaszel lub zapalenie oskrzeli
 • zwiększenie stężenia cukru we krwi
 • zwiększenie stężenia kwasu moczowego lub tłuszczów we krwi
 • bolesność, zaczerwienienie lub obrzęk stawów

Niezbyt częste (nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • wysypka skórna z wyniesionymi wykwitami lub bez
 • nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy, omdlenie, niedociśnienie, zwłaszcza po szybkiej zmianie pozycji leżącej na siedzącą lub stojącą
 • zaburzenia równowagi (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)
 • świąd i nietypowe wrażenia skórne: drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie, cierpnięcie (parestezje)
 • utrata lub zaburzenia smaku
 • zaburzenia snu
 • obniżenie nastroju, depresja, niepokój, nerwowość, drażliwość
 • niedrożność nosa, zapalenie zatok, duszność
 • zaczerwienienie, łzawienie, obrzęk i swędzenie oczu
 • szumy uszne
 • nieostre widzenie
 • utrata włosów
 • ból w klatce piersiowej
 • ból mięśni
 • zaparcie, ból żołądka lub jelit
 • niestrawność lub nudności
 • zwiększone wydalanie moczu
 • nasilone pocenie się lub uczucie pragnienia
 • utrata lub zmniejszenie apetytu, zmniejszenie odczuwania głodu
 • przyspieszona lub nieregularna czynność serca
 • objawy gromadzenia się wody w organizmie, takie jak obrzęki kończyn dolnych i górnych
 • gorączka
 • zmniejszenie sprawności seksualnej u mężczyzn
 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, białych lub płytek krwi albo spadek stężenia hemoglobiny
 • zaburzenia czynności wątroby, trzustki lub nerek
 • zmniejszenie stężenia potasu we krwi

Bardzo rzadkie (nie więcej niż 1 na 10000 pacjentów):

 • wymioty, biegunka, zgaga
 • zaczerwienienie i obrzęk języka lub suchość błony śluzowej jamu ustnej
 • zwiększenie stężenia potasu we krwi

Częstość nieznana:

 • stężony mocz o ciemnym zabarwieniu, nudności lub wymioty, kurcze mięśni, uczucie splątania i napady drgawkowe, które mogą być wynikiem nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (wazopresyny)
 • nowotwory złośliwe skóry i warg (nieczerniakowe nowotwory złośliwe skóry)
 • trudności z koncentracją, pobudzenie psychoruchowe, stan splątania
 • zmiana zabarwienia palców po oziębnięciu oraz mrowienie lub ból po ogrzaniu (objaw Raynauda)
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • zaburzenia słuchu
 • zmniejszenie wydzielania łez
 • widzenie na żółto
 • odwodnienie
 • obrzęk, ból i zaczerwienienie policzka (zapalenie ślinianek)
 • obrzęk naczynioruchowy jelit objawiający się bólem brzucha, wymiotami, biegunką
 • nadwrażliwość na światło słoneczne
 • intensywne łuszczenie się skóry, swędząca wysypka grudkowa, czerwona wysypka na twarzy lub ciele
 • wysypka lub siniaki na skórze
 • plamy na skórze i ziębnięcie kończyn
 • zmiany paznokci (poluźnienie lub oddzielenie się płytki paznokci od łożyska)
 • sztywność mieśniowo - szkieletowa lub niemożność poruszania żuchwą (tężyczka)
 • osłabienie lub kurcze mięśni
 • osłabienie popędu płciowego u mężczyzn i kobiet
 • obecność krwi w moczu mogąca świadczyć o śródmiąższowym zapaleniu nerek
 • zwiększenie stężenia cukru w moczu
 • zwiększenie liczby określonych krwinek białych (eozynofilia)
 • zmniejszenie liczby krwinek (pancytopenia)
 • zaburzenia stężenia elektrolitów: sodu, wapnia, magnezu i chloru
 • spowolnienie lub zaburzenie reakcji
 • zaburzenia węchu
 • trudności w oddychaniu lub nasilenie astmy

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Ramizek HCT należy omówić to z lekarzem, gdy u pacjenta występują: 

 • choroby serca, wątroby lub nerek
 • niedawna utrata znacznej ilości elektrolitów lub płynów, w wyniku wymiotów, biegunki, zwiększonej potliwości, diety ubogosolnej, długotrwałego stosowania diuretyków lub dializoterapii
 • zaplanowane leczenie odczulające na jad pszczól lub os
 • zaplanowane znieczulenie przed zabiegiem stomatologicznym lub operacyjnym; konieczne może być odstawienie leku na dwa dni przed zabiegiem
 • duże stężenie potasu we krwi
 • kolagenoza w postaci twardziny lub tocznia rumieniowatego układowego
 • ciąża, podejrzenie lub planowanie ciąży
 • stosowanie innych leków przeciwnadciśnieniowych z grupy antagonistów receptora angiotensyny II (walsartan, telmisartan, irbesartan) lub aliskirenu
 • nowotwór złośliwy skóry w przeszłości lub nieoczekiwana zmiana skórna w trakcie leczenia; w czasie leczenia należy chronić skórę przed działaniem światła słonecznego i promieniowaniem UV 
 • zaplanowane badania czynności przytarczyc lub antydopingowe

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ramizek HCT a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Ramizek HCT w pierwszym trymestrze ciąży. Stosowanie leku w drugim i trzecim trymestrze ciąży jest bezwzględnie przeciwwskazane, ponieważ może być szkodliwe dla dziecka. Przed planowaną ciążą należy zmienić terapię na odpowiednie leczenie alternatywne.

Ramizek HCT a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Ramizek HCT nie wolno stosować podczas karmienia piersią.

Interakcje

Należy zawsze poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. 

Działanie leku Ramizek HCT może być osłabione przez:

 • niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak ibuprofen, indometacyna, kwas acetylosalicylowy
 • leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina, adrenalina

Zwiększone ryzyko działań niepożądanych może wystąpić w przypadku jednoczesnego stosowania leku Ramizek HCT z:

 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, takimi jak ibuprofen, indometacyna, kwas acetylosalicylowy
 • lekami zmniejszającymi stężenie potasu we krwi, w tym lekami stosowanymi w zaparciach, diuretykami, amfoterycyną B (lek przeciwgrzybiczy) i ACHT (hormon podawany w badaniu czynności kory nadnerczy)
 • lekami stosowanymi w zaburzeniach rytmu serca
 • lekami zapobiegającymi odrzuceniu przeszczepionego narządu, takimi jak cyklosporyna
 • lekami moczopędnymi, takimi jak furosemid
 • lekami zwiększającymi stężenie potasu we krwi, takimi jak spironolakton, triamteren, amiloryd, sole potasu, heparyna (lek rozrzedzający krew)
 • steroidowymi lekami przeciwzapalnymi, takimi jak prednizolon
 • suplementami wapnia
 • lekami stosowanymi w celu zmniejszenia stężenia kwasu moczowego we krwi, takimi jak allopurynol
 • lekami stosowanymi w zaburzeniach rytmu serca, takimi jak prokainamid
 • lekami stosowanymi w celu zmniejszenia stężenia tłuszczów we krwi, takimi jak kolestyramina
 • lekami przeciwpadaczkowymi, takimi jak karbamazepina
 • leki stosowanymi w leczeniu raka lub zapobieganiu odrzucenia przeszczepów, takimi jak temsyrolimus, ewerolimus
 • lekami stosowanymi w zakażeniach bakteryjnych, takimi jak trimetoprym i kotrimoksazol 

Lek Ramzek HCT może wpływać na działanie innych leków, takich jak:

 • leki przeciwcukrzycowe doustne i insulina
 • lit (stosowany w chorobach psychicznych)
 • leki zmniejszające napięcie mięśni
 • chinina - lek przeciwmalaryczny
 • leki zawierające jod stosowane w badaniach obrazowych
 • penicylina stosowana w zakażeniach
 • warfaryna zmniejszająca krzepliwość krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ramizek HCT a alkohol

Równoczesne stosowanie leku Ramizek HCT i spożywanie alkoholu może spowodować zawroty głowy i uczucie oszołomienia. Leki obniżające ciśnienie i alkohol mogą wzajemnie nasilać swoje działanie.

Ramizek HCT a prowadzenie pojazdów

Jeżeli podczas stosowania leku wystąpią zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ramizek HCT?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25oC
 • w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego