Kategorie

Repatha (Evolocumab)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Repatha?

Repatha jest to lek w postaci ampułko-strzykawki, który przyczynia się do obniżenia stężenia "złego" cholesterolu. Substancją czynną leku jest ewolokumab.

Podstawowe informacje

NazwaRepatha
Nazwa międzynarodowaEvolocumab
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 140 mg
 • 420 mg
PostaćRoztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
Skład - substancja czynna

Ewolokumab

Skład - substancje pomocnicze
 • prolina
 • kwas octowy lodowaty
 • polisorbat 80
 • wodorotlenek sodu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

1 ampułkostrzykawka

Działanie / właściwości

Zmniejsza stężenie cholesterolu

Zastosowanie
 • pierwotna hipercholesterolemia (rodzinna heterozygotyczna i nierodzinna)
 • mieszana dyslipidemia
Przeciwwskazania

Lek Repatha nie powinien być stosowany w przypadku uczulenia na substancję czynną leku lub jakąkolwiek substancję pomocniczą

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • współistniejące choroby wątroby
 • ciężkie zaburzenie nerek
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często:

 • grypa (wysoka temperatura, ból gardła, katar, kaszel i dreszcze)
 • przeziębienie: katar, ból gardła lub zakażenie zatok (zapalenie błony śluzowej nosa i gardła lub zakażenie górnych dróg oddechowych)
 • uczucie mdłości (nudności)
 • ból pleców
 • bóle stawów
 • reakcje w miejscu wstrzyknięcia, zaczerwienienie, podbiegnięcie krwawe (siniak) lub ból w miejscu wstrzyknięcia
 • wysypka

Niezbyt często:

 • pokrzywka, czerwone, swędzące, wypukłe wykwity skórne
Nie łączyć z

Brak danych

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Dzieci
 • brak badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Repatha u dzieci poniżej 18 roku życia leczonych z powodu pierwotnej hipercholesterolemii i mieszanej dyslipidemii.
 • nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania leku Repatha u dzieci w wieku poniżej 12 roku życia leczonych z powodu homozygotycznej postaci rodzinnej hipercholesterolemii.
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak wpływu leku Repatha na zdolności prsychomotoryczne.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Repatha?

Sybstancja czynna leku Repatha, ewolokumab, jest to przeciwciało monoklonalne (specjalny typ białka przeznaczonego do wiązania się z określoną substancją w organizmie). Ewolokumab ma zdolność wiązania substancji zwanej PCSK9, która wpływa na zdolność komórek wątroby do wychwytywania cholesterolu. Poprzez wiązanie i usuwanie PCSK9 lek zwiększa ilość cholesterolu dostającego się do wątroby i przyczynia się do redukcji poziomu cholesterolu we krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Repatha?

Lek Repatha znalazła zastosowanie u pacjentów, u których sama dieta jest niewystarczająca do redukcji stężenia cholesterolu we krwi. Należy jednak pamiętać, że pomimo stosowania leku pacjent nadal powinien przestrzegać diety.

Stosowany jest on w połączeniu z dietą w przypadkach:

 • u osób dorosłych z dużym stężeniem cholesterolu we krwi [pierwotna hipercholesterolemia (rodzinna heterozygotyczna i nierodzinna) lub mieszana dyslipidemia]; może być stosowany w politerapi ze statynami lub innymi lekami zmniejszającymi poziom cholesterolu, jeśli statyna w najwyższej dawce nie zmniejsza wystarczająco stężenia cholesterolu; lub jako monoterapia, lub w połączeniu z innymi lekami, jeśli statyny są nietolerowane lub nieskuteczne
 • u osób w wieku co najmniej 12 lat z dużym stężeniem cholesterolu we krwi związanym ze schorzeniem występującym rodzinnie (homozygotyczna postać rodzinnej hipercholesterolemii); stosowany w skojarzeniu z innymi lekami redukującymi poziom cholesterolu

Dawkowanie

Jak stosować lek Repatha?

Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lek Repatha podawany jest we wstrzyknięciu pod skórę (podskórnych)

Zalecana dawka zależy od warunków podstawowych takich jak:

 • w pierwotnej hipercholesterolemii i mieszanej dyslipidemii dawka to 140 mg raz na dwa tygodnie lub 420 mg raz w miesiącu
 • w homozygotycznej postaci rodzinnej hipercholesterolemii zalecana dawka początkowa to 420 mg raz w miesiącu. Po upływie 12 tygodni lekarz może zlecić zwiększenie dawki do 420 mg raz na dwa tygodnie. U osób zażywających w tym samym czasie aferezy (procedura podobna do dializy, w której cholesterol i inne tłuszcze usuwane są z krwi), lekarz prowadzący może zlecić przyjmowanie leku w dawce początkowej wynoszącej 420 mg raz na dwa tygodnie, tak by schemat dawkowania był zgodny z terminami aferez.

Jeśli lekarz przepisze dawkę 420 mg, pacjent musi użyć trzy ampułko-strzykawki, ponieważ każda ampułko-strzykawka zawiera tylko 140 mg leku. Po osiągnięciu temperatury pokojowej wszystkie wstrzyknięcia powinny zostać wykonane w przeciągu 30 minut.

Lekarz może uznać, że pacjent lub jego opiekun mogą samodzielnie wykonać wstrzyknięcia leku Repatha. W tym celu powinni zostać przeszkoleni z techniki wykonywania podawania leku. Nie powinni samodzielnie podejmować prób podawania leku Repatha.

Zanim pacjent rozpocznie terapię lekiem Repatha, powinien stosować dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu we krwi, jak również w trakcie trwania terapii lekiem Repatha.

Pacjent, który stosuje lek Repatha w skojarzeniu z innymi lekami redukującymi poziom cholesterolu we krwi, powinien przyjmować je zgodnie ze schematem, przepisanym przez lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Repatha

Należy skontaktować się, jak najszybciej, z lekarzem lub farmaceutą

Pominięcie dawki leku Repatha

W przypadku pominięcia dawki leku przez pacjenta należy niezwłocznie przyjąć pominiętą dawkę. Poinformować o tym fakcie lekarza, który wyznaczy termin przyjęcia kolejnej dawki i przestrzegać schematu dawkowania zaleconego przez lekarza.

Przeciwwskazania

Lek Repatha nie powinien być stosowany w przypadku uczulenia na substancję czynną leku lub jakąkolwiek substancję pomocniczą

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Repatha może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • grypa (wysoka temperatura, ból gardła, katar, kaszel i dreszcze)
 • przeziębienie: katar, ból gardła lub zakażenie zatok (zapalenie błony śluzowej nosa i gardła lub zakażenie górnych dróg oddechowych)
 • uczucie mdłości (nudności)
 • ból pleców
 • bóle stawów
 • reakcje w miejscu wstrzyknięcia, zaczerwienienie, podbiegnięcie krwawe (siniak) lub ból w miejscu wstrzyknięcia
 • wysypka

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • pokrzywka, czerwone, swędzące, wypukłe wykwity skórne

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 osoby na 1000):

 • obrzęk twarzy, ust, języka, gardła

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Repatha należy omówić to z lekarzem:

 • współistniejące choroby wątroby
 • ciężkie zaburzenie nerek

Osłonka na igłę w ampułko-strzykawce leku Repatha jest wykonana z suchej, naturalnej gumy (pochodnej lateksu) i może powodować reakcje alergiczne.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Repatha a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie ma badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Repatha u kobiet w ciąży.

Repatha a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych dotyczących przenikalności leku Repatha do mleka matki, dlatego pacjentka powinna skonsultować stosowanie tego leku z lekarzem prowadzącym. Decyzja o przerwaniu karmienia piersią bądź stosowania leku Repatha należy do lekarza.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, bez recepty oraz produkty ziołowe są już stosowane bądź planuje przyjmować pacjent.

Repatha a alkohol

Brak danych

Repatha a prowadzenie pojazdów

Lek Repatha nie wpływa na zdolności prsychomotoryczne

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Repatha?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w lodówce w temperaturze 2-8 ºC
 • lek w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem
 • nie zamrażać leku

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego